Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
38_Prava i poluprava; Duž

38_Prava i poluprava; Duž

Ratings: (0)|Views: 1,266 |Likes:
Published by Nermana Nermanović

More info:

Published by: Nermana Nermanović on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
MATEMATIKA3
ŠKOLA:RAZRED IODJELJENJE:
III
UČITELJ/ICA:DATUM:TEMA:PODTEMA:NASTAVNAJEDINICA:
Prava i poluprava,Duž
SAT BROJ:
38
KOGNITIVNI (znati):KONATIVNI (moći) :AFEKTIVNI (razumjeti):
   C   I   L   J   E   V   I   I   Z   A   D   A   C   I  :
-prepoznati i imenovati pojmove: prava, poluprava,duž-uočiti faze crtanja ioznačavanja prave, polupravei duži-identificirati pravu, polupravu i duž-uočavati i sticati određenuspretnost u crtanju pravih, polupravih i duži-koristiti pravilno geometrijski pribor -demonstrirati crtanje linija pomoćugeometrijskog pribora-uočiti da su poluprava i duž dio prave-rješavati probleme kroz igru izabavu, poštujući pravila-pokazati interesovanje prilikomupoznavanja novih pojmova i proširivanja matematičkogznanja
AKTIVNOSTI :
EVOKACIJARAZUMIJEVANJEREFLEKSIJAKroz razgovor ponavljam saučenicima usvojena znanja izgeometrije. Najavljujem da ću im podijeliti Listu procjene ukojoj će dati svoje iskreneodgovore. Listić mi neće predavati sada, nego nasamom kraju nastavnog satakada će ponovo rješavati isti.(Lista procjene i evaluacijese nalazi u prilogu.)Učenici se zaokruživanjem jedne od ponuđenihilustracija izjašnjavaju odatim tvrdnjama.Prozivam dva učenika koji će biti moji pomoćnici u narednojaktivnosti. Jedan učenik  predstavlja tačku A, a drugitačku B. Razmotavajući klupkovune sa jedne strane i postavljajući ga ispod nogu pomoćnika (kroz tačke A i B) predstavljam model prave.Objašnjavam učenicima da su mi pomoćnici bili potrebni da bi prava mogla nastati na ovommjestu. Uz pomoć geometrijskihsprava na tabli crtam pravu iobjašnjavam na koji načinoznačavamo prave. Na podu se još uvijek nalazimodel prave. Pozivam jednogučenika/cu koji će stati namjesto po slobodnom izboru. Navodim učenike da je pravasada podijeljena na dva dijela ida svaki od tih dijelova čini jednu polupravu. Pomoću pribora na tabli crtam polupravu,označavam je i objašnjavam daSamostalan rad učenika uRadnoj svesci na 30. strani.
Učenička rješenja provjeravam,dajem upute i vršim korekcijeukoliko je potrebno.Učenici ponovo zaokružuju u listi procjene i evaluacije koliko sunaučili u toku proteklognastavnog sata.
Domaća zadaća;Udžbenik, strana 43. i 44. poizboru učitelja/ice.PRIPREMA UZ UDŽBENIK- MATEMATIKA 3 ; AUTORICA: VILDANA MUJAKIĆ-DIJANA KOVAČEVIĆ- ŽARMEN HAMIDOVIĆ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Irena Lazic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->