Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Privatizarea in R. moldova

Privatizarea in R. moldova

Ratings:
(0)
|Views: 133|Likes:
Published by alessandervolk

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: alessandervolk on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
78
CAPITOLUL IIIREFORMAREA PROPRIETATII - BAZA TRANSFORMARILOR ECONOMICE3. 1. Principalele rezultate $i probleme actuale ale privatizarii
Procesele de privatizare §i postprivatizare constituie actualmente principalscomponenta ce determina esenta $i vectorul evolutiei relatiilor economice §i so-ciale in Republica Moldova, ele formeaza pilonul ce asigura tranzitia la econo-mia de piata §i miezul celorlalte reforme economice in desfa§urare. Privatizareaconstituie pivotul §i punctul initial al constituirii economiei de piata.Procesul privatizarii m masa a proprietatii publice in R. M. contra bonuri patrimoniale (B. P.) a demarat in 1994 parcurgand doar faza incipienta: primejelicitatii, inclusiv experimental, privatizarea fondului locativ de stat. In 1994 aufost emise sau modificate esential un set de acte privatizationale care, juridic audeschis calea privatizarii in masa (reorganizarea Tntreprinderilor de stat §i dearenda in societati pe actiuni; instituirea licitatiilor republicane; creareacompaniilor fiduciare, de trast (CF) §i a fondurilor de investitii (FI), etc.In
 Programul de privatizare pentru anii 1993-1994
au fost incluse 1608 obiectede diverse tipuri, repartizate Tn patru liste: pentru privatizarea contra B.P.(1550 obiecte); pentru a fi privatizate partial de catre lucratorii lor, contra B.P.,in limita a 20% din valoarea lor (19 obiecte); propuse spre vanzare contramijloace bane§ti (37 obiecte); propuse in mod preferential spre vanzare contravaluta liber convertibila (7 obiecte). Pe parcurs listele au fost modificate partial.In ansamblu, m anii 1993-1994 la licitatiile “cu strigare” (“olandeze”) aufost privatizate 204 obiecte, iar la cele patru licitatii republicane cu subscriereau fost cumparate actiuni contra В. P., a 130 societati pe actiuni (S. A.) din 159 propuse cu un procent mediu de mscriere de 99,7%. La 12 licitatii “cu strigare”au fost vandute 19 constructii nefinalizate §i obiective in functiune din 72 propuse, pretaal total de vanzare (6072,6 mii lei) depa§indu-l pe cel initial(4089,6 mii lei) de 1,48 ori. La 13 licitatii “cu strigare” pentru vanzareaobiectelor complexe contra B. P. au fost cumparate 91 din 93 propuse, pretul devanzare fiind de 7,9 ori mai mic decat suma initiala. Au mai fost privatizate88509 apartamente (locuinte) de stat (7850 in 1993 §i 80659 in 1994) din celecirca 220 mii pasibile de privatizare la finele anului 1994. Vanzarea contramijloace bane?ti a numai 19 obiecte din cele 72 anuntate demonstreaza ca lafaza primului program de privatizare in republic! se resimtea о insuficienta
 
79
vadita de capital autohton investibil in bunuri durabile.Mersul anemic al privatizarii inceput la finele anului 1993 a demonstrat canumai licitatiile “cu strigare” de vanzare contra B. P. a cate 2-13 obiecte nu vor  putea asigura о privatizare masiva §i rapida. lnstituirea F. I. ?i C. F., alicitatiilor republicane de privatizare prin subscriere, precum $i utilizareaconcomitenta a licitatiilor “cu strigare” au demonstrat о capacitate mare,accelerand tot procesul privatizational. Finalizarea privatizarii in masa, intr-untermen relativ scurt (circa 18 luni), a fost posibila anume datorita utilizariiritmice a licitatiilor republicane.Anumite actiuni preprivatizationale §i privatizationale au fost intreprinse inace§ti ani §i in sectorul agrar. Procesul de privatizare in agricultura a continuat$i in urmatorii ani, dar nici pana in prezent nu e finalizat. Deoarece acest proces constituie о tema aparte, specifica, ampla $i complexa, limitele prezentului compartiment permite s-o abordam doar tangential.Pana la 01. 02. 1995 au fost privatizate 577 de intreprinderi mari, mijlocii§i mici, precum §i 46,5% locuinte de stat. La privatizare au participat 800 miide cetateni ai R.M. , 47 F. I. §i C. F.Insa Programul n-a fost realizat integral din cauza intocmirii cu intarziere alistelor cetatenilor cu drept de primire a B. P. §i taraganarii evaluarii bunurilor de stat care urmau sa fie privatizate.Programul nu a fost indeplinit integral ?i din cauza distribuirii intarziate aB. P. , caracterului incomplet al bazei normative, asigurarii tehnico-materialeinsuficiente a privatizarii, lipsei speciali§ti
I
OF
 
calificati in domeniu, rezistenteiopuse de structurile de ramura ?i cele locale etc.In procesul privatizarii au fost comise §i gre§eli, cele mai grave fund:a)estimarea inadecvata a valorii bunurilor supuse privatizarii contra BP §i avalorii BP eliberate cetatenilor; b) Intr-un §ir de cazuri preturile initiale aleobiectelor expuse la licitatii au fost nelntemeiat majorate; c) negligareaantrenarii investitorilor straini in privatizarea contra numerar; d) lipsamecanismelor eficiente de excludere a cazurilor privatizarii ilicite §i derestituire a bunurilor expropriate.Din aceste cauze
 guvernul a fost nevoit sa intocmeasca un nou Program de privatizare pentru anii 1995-1996 
in care: a) sa completeze lista obiectelo privatizabile contra B. P. cu noi intreprinderi in scopul lichidarii disproportieidintre valoarea bunurilor supuse privatizarii contra B. P. $i valoarea B. P.ramase neutilizate de cetateni; b) sa prevada un mecanism de antrenare ainvestitorilor straini; c) sa acorde о atentie deosebita actiunilor de
 
80
 postprivatizare; d) sa finalizezeIn decursul anului 1995, formarea pietei hartiilor de valoare (PHV), etc.Acest program, adoptat la 15. 03. 1995 ?i pus m aplicare la 05. 05. 1995, afost о continuare a programului precedent, lansand proceduri principial noi de privatizare, ajustate la conditiile economice, politice §i sociale din acea perioada.In preambulul Programului, se mentioneaza, ca privatizarea in masa inRepublica Moldova a devenit un proces real §i ireversibil, ritmurile privatizariicrescand considerabil in a doua jumatate a anului 1994, ceea ce constituie о premisa majora pentru atingerea scopului strategic de restructurare a economieinationale. Rezultatele obtinute au fost conditionate in mare masura de perfectionarea cadrului legislativ, de instruirea $i reciclarea personalului, deaplicarea unui sistem modern de privatizare in masa, de increderea $isustinerea acordata de populatie.
 Programul prevedea realizarea urmatoarelor obiective principale:
crearea unor conditii favorabile stabilizarii §i restructurarii economieinationale;extinderea paturii de proprietari $i cre$terea ponderii sectorului privat;instituirea unui mecanism eficient de gestionare corporativa a noilor agenti economici;dezvoltarea pietei secundare pentru actiuni, a altor institutii ale economieide piata;continuarea §i finalizarea privatizarii .contra B. P.Programul viza intr-o masura mai mare incurajarea economiei de piata priri politicide\cointeresare a angajatilor in privatizarea, restructurarea §i transformareaintreprinderilor in unitati competitive;fmalizare a privatizarii contra B. P. §i demarare a acesteia contra mijloace bane$ti;incurajare a participarii la privatizare a investitorilor locali ?i straini, inspecial a celor care pot contribui la restructurarea intreprinderilor §i ladezvoltarea economiei republicii;asanare a Intreprinderilor prin folosirea unei parti din mijloacele obtinutedin privatizare conform unor programe individuale de privatizare;organizare a unor concursuri transparente pentru atragerea competitiva ainvestitorilor locali §i straini;includere in procesul privatizarii a terenurilor aferente obiectelor 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
aivlis.big liked this
ganencoooo liked this
russlan1986 liked this
Aina Ro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->