Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Battle of Frenchtown (War of 1812)

Battle of Frenchtown (War of 1812)

Ratings: (0)|Views: 121|Likes:
Metis in the War of 1812 at the Battle of Frenchtown.
Metis in the War of 1812 at the Battle of Frenchtown.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lawrence J. Barkwell on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
3
R`f Jcrrdf ho Ozfie`rh~i (Zcauai Zafz! ^cz ho 303:)Kcivczq 30 cib ::
ib
$ 3035)
R`f Jcrrdf ho Ozfie`rh~i (ih~ Gvizhf$ Gae`anci! au horfi ecddfb r`f Jcrrdf ho r`f ZafzZcauai$ jfecvuf ho aru |zhpagarq rh r`f Zafz Zcauai) R`au jcrrdf ~cu c gckhz bfofcr ohz r`fCgfzaeciu cib ~cu hif ho r`f jdhhbafur fincnfgfiru bvzain r`f ^cz ho 303:) R`ffincnfgfir gcq jf baabfb airh r`f Oazur Jcrrdf ho r`f Zafz Zcauai (Kcivczq 30! cib r`fUfehib Jcrrdf ho r`f Zafz Zcauai (Kcivczq ::!) R`f icgf Zafz Zcauai Gcuucezf au vufbohz Kcivczq :5$ hif bcq corfz r`f hooaeacd uvzzfibfz$ ~`fi |zh'Jzarau` Icraf Cgfzaeciugvzbfzfb bh{fiu ho ~hvibfb Mfirvemq hdvirffzu ~`h ~fzf rhh aikvzfb rh gcze` cu|zauhifzu)R`f Gfrau |czraea|ciru ho r`au jcrrdf ~fzf;
 
Kh`i Ozfbfzaem Zae`czbuhi (if|`f~ ho Kh`i Cumai Uz)!
3
 
 
Kfci Jc|raurf Cumai (rzciudcrhz ohz Jzancbafz Nfifzcd @fizq \zherfz!
 
Nfhznf Jdvfkcemfr
 
Kcgfu Jdvfkcemfr
 
Ec|rcai ^addacg Fddahr
 
Cdfpcibzf Ucvibfzu
 
Ec|rcai Jaddq Ecdb~fdd (dfcbfz ho Ecdb~fdd‑u ^furfzi Zcinfzu gcbf v| ho Hkaj~c$ ^qcibhrrf cib \hrrc~crhga!
 
 
Ucgvfd Rf'[`cv'Rcc` Zcimai
 
3
Bvzain r`f ^cz ho 303: Kh`i Cumai Uz) `cb ohvz uhiu$ r~h uhiu'ai'dc~$ cib rfi nzcibe`adbzfi oan`rain ohzr`f Jzarau` cib hif uhi'ai'dc~ ohz r`f Cgfzaeciu) @au bcvn`rfz Gcbfdfaif ~hvdb gczzq ovz rzcbfz Kh`iZae`czbuhi cib r`faz uhi$ Kh`i Kz) ~cu aihdfb ai r`f ^cz ho 303:) Kh`i Cumai Kz)$ au zf|hzrfb cr Ohib BvDce$ Gaiifuhrc$ zfezvarain Hkaj~c ~czzahzu ai Gcq ho 303:)
 
:Jzancbafz Nfifzcd Kcgfu ^aie`furfz$ ufehib ai ehggcib ho r`f VU Czgq ho r`fIhzr`~fur ufir Dafvrficir Ehdhifd ^addacg Df~au cib `au bfrce`gfir cezhuu r`f ozh{fiGcvgff Zafz cib v| r`f ehcur ho Dcmf Fzaf rh r`f Zafz Zcauai) R`au bfrce`gfirehiuaurfb ho ??> Mfirvemaciu cib ifczdq 3<< Ozfie`gfi) Hi Kcivczq 30$ 3035$ Df~aucib `au bfrce`gfir e`cznfb cezhuu r`f ozh{fi Zafz Zcauai rh~czb r`f Jzarau` cib IcrafCgfzaeci ecg|$ ~`ae` ehircaifb ?5 uhdbafzu ho r`f Fuufp Gadarac$ aiedvbain c 5'|hvibfzeciihi$ cib :<< \hrc~crhgaf cib Gfrau) C jzafo ehiodaer fiuvfb jfohzf r`f Cgfzaeciuohzefb r`f Jzarau` cib Icraf Cgfzaeciu rh zfrzfcr) R`f Ecicbaciu zf|hzrfbdq e`cznfb r`fCgfzaeci daifu uffzcd ragfu ~ar`hvr dhuain r`faz nvi$ ~`adf cbgazcjdq ehfzfb jq r`fAibaci cib Gfrau ~czzahzu) Oan`rain ehiraivfb ohz uffzcd `hvzu$ bvzain ~`ae` Df~auedfczfb r`f czfc ho Ozfie`rh~i ho h||huarahi) R`au gaihz umazgau` ~hvdb dcrfz jf mih~icu r`f Oazur Jcrrdf ho r`f Zafz Zcauai)Hi `fczain ho r`f Cgfzaeci zfec|rvzf ho Ozfie`rh~i$ Jzancbafz Nfifzcd @fizq \zherfz$ehggcibain r`f Jzarau` rzhh|u czhvib Bfrzhar$ ncr`fzfb `au rzhh|u ozhg Ohzr Gcdbfi cibezhuufb r`f Bfrzhar Zafz ozhg V||fz Ecicbc) @au ohzefu ehiuaurfb ho 61> zfnvdczu ozhgr`f 23
ur
Zfnagfir ho Ohhr cib zhqcd If~ohvibdcib Ofieajdfu$ cib 0<< Aibaci cib Gfrau~czzahzu) ^`adf r`f U`c~iff dfcbfz Rfevguf` ~cu ai r`f czfc cib dfcbain ci cddacief ho Icraf rzajfu oan`rain cdhinuabf r`f Jzarau`$ `f ~cu ihr |zfufir cr r`f Jcrrdf ho Ozfie`rh~i) @f dfor ehggcib ho r`f Icraf Cgfzaeci ohzefu rh ^qcibhr e`afouZhvib`fcb cib ^cdm'ai'r`f'^crfz) R`f Icraf Cgfzaeci ohzefu ehiuaurfb ho c gap ho U`c~iff$ \hrc~crhga$ Hrrc~c$ E`a||f~c$ Bfdc~czf$ Gacga$ ^aiifjcnh$ Ezffm$ Ucvm$cib Ohp rzajfu) \zherfz.u ohzef cduh aiedvbfb uap dan`r 5'|hvibfz nviu bzc~i hi udfbnfu)\zherfz.u rzhh|u cib r`f Icraf Cgfzaeciu `cdrfb cjhvr 6 gadfu (0)< mg! ihzr` ho r`fZcauai Zafz rh hzncia{f hi Kcivczq :3)^`adf r`f Cgfzaeciu ~fzf hi nvczb r`cr ian`r ohz c uvu|ferfb ehvirfzcrrcem$ r`f Jzarau`cib Icraf Cgfzaeciu uifcmfb bh~i ozhg r`f ihzr` cib uvz|zaufb r`f Cgfzaeci jfohzfuvizauf hi Kcivczq ::) Ecicbaci Gfrau hdvirffz Kh`i Zae`czbuhi$ ufzain ~ar` r`f 23urZfnagfir ho Ohhr$ dcrfz ucab ho r`au uvz|zauf crrcem$ —Hi r`f ::ib$ jfohzf bcqjzfcm$ ecgf~ar`ai uan`r ho r`f fifgq))) uve` ~cu r`faz ufevzarq cib ifndanfief r`cr))) hvz daif ~cucervcddq `cdo ohzgfb ~ar`ai gvumfr u`hr ho r`faz bfofiufu jfohzf r`fq ~fzf ffi c~czf ho hvz |zfufief)‗Nfifzcd ^aie`furfz ~cu c~cmfifb jq r`f uhvib ho czraddfzq oazf cib zvu`fb rh r`fjcrrdfoafdb) @f ~cu svaemdq ec|rvzfb jq Icraf Cgfzaeciu) E`afo Zhvib`fcb urza||fb`ag ho `au edhr`ain jfohzf `cibain `ag rh r`f Jzarau`$ ~`ae` dfb rh r`f dfnfib r`cr `f ~cuec|rvzfb ai `au ian`ru`azr) R`f Cgfzaeci ohzefu ~fzf dcznfdq uecrrfzfb cib hvr ho |huarahi)R`f 3> V)U) Aiocirzq$ ecvn`r ai r`f h|fi$ ffirvcddq jzhmf cib odfb) R`faz Ehdhifd$^addacg Cddfi ~cu maddfb cib uecd|fb) Bh{fiu ho Cgfzaeci uhdbafzu rzafb rh uvzzfibfz cibdcab bh~i r`faz ~fc|hiu$ hidq rh jf u`hr hz rhgc`c~mfb jq r`f Cjhzanaicd ~czzahzu)Hr`fz vi|zf|czfb Cgfzaeciu rzafb rh zfrzfcr jvr ~fzf e`cufb bh~i cib maddfb) UhgfCgfzaeciu zfghfb r`faz u`hfu cib zci r`zhvn` r`f uih~ ai r`faz urhemainu rh dfcfbfef|raf ohhr|zairu cib gcicnfb rh fuec|f) R`f Jzarau` ehggcibfzu ~fzf heev|qain cdcznf jczi ai r`f aeaiarq$ jvr r`f jczi ~cu ufr hi oazf jq ^addacg Jvrdfz$ ~`h iczzh~dqfuec|fb bfcr` cib ohzefb r`fg ozhg r`faz `hdbhvr)
 
5R`f Mfirvemq Zaodf Zfnagfir `fdb hvr ai r`f rh~i) R`fq `cb u`hr bh~i gciq Jzarau`czraddfzqgfi cib aiocirzq$ jvr r`fq ~fzf zviiain u`hzr ho cggviarahi) ^aie`furfz ~cuvznfb jq \zherfz rh hzbfz `au zfgcaiain ohzefu rh uvzzfibfz$ hz r`fq ~hvdb ffirvcddq cddjf maddfb cib Ozfie`rh~i jvzifb rh r`f nzhvib) \zherfz hzanaicddq bfgcibfb civiehibarahicd uvzzfibfz cib zfovufb ^aie`furfz.u ehvirfz'|zh|hucdu ho rfzgu uaief^aie`furfz ~cu cdzfcbq c ec|raf) @h~ffz$ Cgfzaeci Gckhz Nfhznf Gcbauhi$ uraddceraf hi r`f jcrrdfoafdb$ ehiaiefb \zherfz rh cddh~ c uvzzfibfz hi r`f ehibarahi r`cr cdduvzaain Cgfzaeciu ~hvdb jf |zhrferfb cu |zauhifzu ho ~cz)Hi Kcivczq ::$ 3035$ \zherhz bf|czrfb ohz Ohzr Gcdbfi ~ar` r`f Jzarau` zfnvdczu$Ecicbaci gadarac$ cib Cgfzaeci |zauhifzu ~`h ~fzf cjdf rh ~cdm) R`fzf ~fzf ihr fihvn`udfan`u rh eczzq cdd ho r`f Cgfzaeci ~hvibfb$ uh gciq ~fzf dfor jf`aib ai r`f eczf ho uffzcd hdvirffzu cib r~h uvznfhiu) C Ec|rcai ^addacg Fddahrr cib r`zff airfz|zfrfzu~fzf cduh rh zfgcai cib nvczb r`f ~hvibfb$ jvr cdd ohvz dfor jfohzf r`f ian`r fibfb)Hi r`f ghziain ho Kcivczq :5zb c||zhpagcrfdq :<< Aibaciu firfzfb Ozfie`rh~i$aicbain jvadbainu cib urza||ain r`f ~hvibfb ho r`faz jfdhinainu) Uhgf ~`h ehvdb ~cdm ~fzf rcmfi ec|raf) Jvadbainu `hvuain r`f ufzahvudq ~hvibfb ~fzf jvzifb) \fzuhiu cjdfrh ezc~d rh ucofrq ~fzf rhgc`c~mfb) R`f gcuucezf ehiraivfb virad gab corfzihhi$ ~`fir`f Aibaciu cib ec|rvzfb ~hvibfb dfor ohz Ohzr Gcdbfi) \zauhifzu vicjdf rh mff| v| ~fzfmaddfb)R`f Jzarau` zf|hzrfb r`cr hidq :2 gfi ~fzf maddfb cib 3?3 ~hvibfb$ jvr r`f IcrafCgfzaeci ecuvcdrafu ~fzf ihr bhevgfirfb) VU hooaeacd ehviru daur 51> Cgfzaeciu maddfbcib :> ~hvibfb bvzain r`f Kcivczq :: ehiodaer) Cduh$ oanvzfu ho r`huf r`cr ~fzf maddfbbvzain r`f uvjufsvfir Zafz Zcauai Gcuucezf czf cduh vimih~i jvr furagcrfu czf cu `an`cu 3<< maddfb) R~h ~ffmu corfz r`f jcrrdf$ Jzancbafz Nfifzcd Kcgfu ^aie`furfz zf|hzrfbr`cr 62> ho `au gfi ~fzf rcmfi cu |zauhifzu cib hidq 55 ehg|dfrfdq fuec|fb r`fjcrrdfoafdb)Cr 3<;<< c)g) hi Kcivczq :5zb c||zhpagcrfdq :<< Aibaciu firfzfb Ozfie`rh~i$ aicbain
Ehg|adfb jq Dc~zfief Jczm~fddEhhzbaicrhz ho Gfrau @fzarcnf cib @aurhzq Zfufcze`Dhvau Zafd Aiurarvrf
cib urza||ain r`f ~hvibfb ho r`faz jfdhinainu) Uhgf ~`h ehvdb ~cdm ~fzf rcmfi ec|raf)Jvadbainu `hvuain r`f ufzahvudq ~hvibfb ~fzf jvzifb) \fzuhiu cjdf rh ezc~d rh ucofrq~fzf rhgc`c~mfb cr r`f bhhz)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->