Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UTEDSOZLUK-2011-1

UTEDSOZLUK-2011-1

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Uted Halkla İlişkiler on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2011

pdf

text

original

 
1
 U ÇA K T E K N
 İ
 S Y E N L E R
 İ
 D E R N E
 Ğ İ
1 96 8
ÖNSÖZ
Sayın meslektaşlarımız,Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biriİngilizceye hakim olmaktır. Son yıllarda ülkemizde oluşan uçak teknisyeni açığı nedeniyle İngilizceye yeteri kadar önem verilme-mektedir.Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) Yönetim Kurulu olarak bu du-rumu dikkate alıp daha önce derneğimiz tarafımızdan birçok kezyayımlanmış olan “Teknik İngilizce Sözlüğü”nü gözden geçirilmişhaliyle tekrar bastırdık. Hedefimiz, uçak teknisyeni olma yolundaadım adım ilerleyen öğrenciler başta olmak üzere, mesleği fiilenuygulamaya başlamış genç meslektaşlarımızın ve tüm UTED üye-lerinin bu yöndeki ihtiyacına cevap vermektir.UTED Teknik İngilizce Sözlük; Teknik Eğitmenler Osman Ateş, Meh-met Göçmen, Murat Demirci ve Ergin Esi ile Teknik İngilizce Öğret-meni Elif Erozan’ın özverili çalışmalarının bir eseridir. Emekleri içinkendilerine bir kez daha teşekkür ederiz.Saygılarımızla,27. Dönem UTED Yönetim Kurulu15 Kasım 2011
 
2
A length of : Bir parçaA set of : Bir grup, setAbandon, to : Bırakmak, vazgeçmek Abbreviate, to : Kısaltmak Abbreviation : KısaltmaAbnormal : Anormal, uygun olmayanAbort, to : Başarısızlıkla bitmek, yarıdakesmek/durdurmak Aborted take off : Kalkıştan önce uçuştan vazgeçmeAbout : 1- Hakkında, -e dair: 2- Takriben: 3- Çevresinde, etrafında: 4- Yakında, civarında: 5- Her yerindeAbove : Yukarısına, yukarısında; yüksek; dahaçok; daha fazlaAbove mentioned : Yukarıda bahsedilenAbrade, to : Aşındırmak, yemek Abrasion : AşınmaAbrasive : Aşındırıcı, aşındıranAbruptly : Ansızın, birdenbireAbsence : Yokluk, bulunmamaAbsolute : Tam, mutlak, kesinAbsolutely : Mutlaka, kesinlikleAbsorb, to : Emmek, soğurmak, absorbe etmek Abut, to : Dayanmak, dokunmak, bitişik olmak Accelerate, to : İvmelenmek, hızlanmak Acceleration : Hızlandırma, süratinartması, hızlanmaAccelerometer : Hızlanmayı, ivmelenmeyi ölçen cihaz,aksekerometre
A
 
 
3
UÇAKTEKN
İ
SYENLER
İ
DERNE
Ğİ
1968
Accept, to : Kabul etmek, onaylamak, almak Acceptable : Kabul edilebilir, uygunAccess : Erişim, ulaşmaAccess door : Ulaşım kapağıAccess panel : Ulaşım paneliAccess platform : Ulaşım platformu, sehpaAccessible : Yaklaşılabilir, girilebilir, ulaşılabilirAccessory gearbox : Dişli kutusuAccident : KazaAccidental : Kazara, istemedenAccommodate, to : Sağlamak, temin etmek, yerleştirmek Accomplish, to : Tamamlamak, yapmak According to : -e göreAccumulate, to : Birikmek, yığılmak, toplamak Accuracy : Kesinlik, doğruluk Accurate : Doğru, kesin, tamAchieve, to : Gerçekleştirmek, yapmak, başarmak Acidified : Asitli, asitlenmişAcknowledge, to : Onaylamak, kabul etmek Acorn tube : Akorn lambaAcquire, to : Kazanmak, elde etmek, edinmek Acquired : Kazanılmış, belirliAcquisition : Kazanma, edinme, belirlemeAcrid : Keskin, tehlikeliAcross : Bir yanından öteki yanınaAction : HareketActivate, to : Harekete geçirmek, etkili hale getirmek Activation : Harekete geçme, tesirini göstermeActive : Aktif, faalActivity : İş, etkinlik, aktiviteActual : Esas, gerçek, asılActutate, to : Çalıştırmak 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->