Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tajuk-tajuk Penting dan Fokus Kenegaraan STPM 2011

Tajuk-tajuk Penting dan Fokus Kenegaraan STPM 2011

Ratings: (0)|Views: 2,076|Likes:
Published by Soffyann Nadzri
Bahan rujukan persediaan STPM 2011
Bahan rujukan persediaan STPM 2011

More info:

Published by: Soffyann Nadzri on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
 
METAFORA TRAINING AND CONSULTANTBengkel Pengajian AM
 
 
 A STPM 2011
 
EN. SEZALI DINTel : 04-7323062 / 012-4425241www.metaforatac.blogspot.com
AWAS !!!
Ketahuilah bahawa perbuatan
MEMFOTOSTAT
atau
MENYALIN
adalah
TIDAK BERMARUAH
dan
TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
 @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT
1
4. Persiapan tajuk-tajuk PENTING dan FOKUS KENEGARAAN STPM 2011 :Bil Tajuk Utama Tumpuan dan FokusKedudukansoalan :
1.
Dasar-dasarDalam Negara
Rancangan Lima Tahun :i. RMK 9 (2006~2010) / RMK 10 (2011~2015)ii. RMK 8/7 (2000~2005 / 1996~2000)
Gagasan 1 Malaysia
Pelan Induk Perindustriani. PIP I ii. PIP II iii. PIP III
Model Ekonomi Baru
Dasar Telekomunikasi Negara
Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
Dasar Pengguna Malaysia
Pelan Induk K-Ekonomi / Belia Negara
Dasar Pertanian ke-3
Dasar Bioteknologi Negara / Dasar Sains dan Teknologi Negara
Dasar Perhutanan Negara / Alam Sekitar Negara
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Negara (PIPP)
Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam pentadbiran
Dasar Sosial Negara / Dasar Belia Negara
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Integrasi Nasional / Pembangunan Nasional
Dasar Wanita Negara / Kanak-kanak Negara
Dasar Teknologi Hijau Negara
Misi Nasional
Dasar Hala Cara Baru Pembangunan Kampung dan Desa
Dasar Automotif NegaraS.1
 –
S.9S.11
 –
S.122.
Dasar Luar Negara
Perkembangan Dasar Luar Malaysia dan Garis Panduan PenentuDasar Luar Malaysia.
Dasar Luar di bawah Pemimpinan Datuk Seri Abdullah AhmadBadawi.
Faktor-faktor penentu Dasar Luar Malaysia.
Perkembangan Dasar Luar era Tun Dr. Mahathir :i. Diolog Antarabangsa Langkawi 1997 (LID)ii. Dasar Keamananiii. Pertubuhan Komanweliv. Pertikaian dengan Singapura (Isu bilateral)v. Penyertaan dalam D-8
Dasar Luar dalam Tempoh 2000-an :i. Menentang keganasan Antarabangsa
Isu ekonomi Malaysia dan Ekonomi Antarabangsa :i. Kesan-kesan kenaikan harga minyak duniaii. Perundingan Ekonomi Timur (EAEC)iii. Konsep Segitiga Pertumbuhan (Memorandum PersefahamanSerantau)iv. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik
 –
Objektif dan SidangKemuncak APEC di Kuala Lumpur, Malaysia (1998)v. Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO)vi. Masalah-masalah di hadapi oleh negara-negara membangunvii. Pencapaian Suruhanjaya Selatan-Selatan
 –
Kumpulan 15 (G-15) / Kumpulan 77.viii. Program Kerjasama Teknikal Malaysia
ASEAN :i. ASEAN dan kerjasama ekonomi
 –
AFTA, IMS-GT, IMT-GTii. Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)iii. Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)iv. Matlamat/objektif ASEANv. Kelemahan ASEANvi. Kesan Kemunculan AFTAvii. Kestabilan Politik ASEAN
 
NAM :
i. Matlamat/objektif Penubuhanii. Malaysia sebagai Pengerusi NAM
 –
Langkah, Kejayaaniii. Deklarasi Kuala Lumpur 2003iv. Sidang Kemuncak Afro-Asia 2005v. Rangkaian Berita NAM (NNM)
 
KOMANWEL :
i. Syarat-syarat keanggotaanii. Tujuan / Matlamat Penubuhaniii. Malaysia dan Komanwel (Faedah Keanggotaan)iv. Rancangan Colombo 1950v. CHOGM 1989
 –
Deklarasi LangkawiS.1, S.3, S.5,S.10, S.11, S.12,S.13, S.14, S.15,S.16, S.17, S.18,S.19, S.20
 
 
METAFORA TRAINING AND CONSULTANTBengkel Pengajian AM
 
 
 A STPM 2011
 
EN. SEZALI DINTel : 04-7323062 / 012-4425241www.metaforatac.blogspot.com
AWAS !!!
Ketahuilah bahawa perbuatan
MEMFOTOSTAT
atau
MENYALIN
adalah
TIDAK BERMARUAH
dan
TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
 @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT
2
 
OIC :
i. Objektif / Matlamatii. Kejayaaniii. Sumbangan Malaysia
 
Suruhanjaya Selatan-Selatan
i. Matlamatii. Malaysia dengan Dialog Selatan-Selataniii. Kejayaan-kejayaan
 
Kumpulan G-15
i. Objektifii. Faktor mendorong Malaysia mencadangkan penubuhan G15iii. Pencapaian Persidangan I dan II
 
Penubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) :
i. Matlamat Penubuhanii. Misi Pengaman PBBiii. Agensi-agensi Khas (FAO, IMO, WHO, UNESCO)iv. Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC)v. Tabung Kewangan Antarabangsavi. Kegagalan PBBvii. Tribunal Antarabangsa mengenai Undang-undang Laut(ITLOS)
 
Malaysia dan Isu Antartika (Makna Warisan Bersama)
3.
Sistem PentadbiranMalaysiaa) Kerajaan Persekutuan :
Rajah Struktur Kerajaan Persekutuan.
 
Senarai Bersama kerajaan Negeri dengan Persekutuan(Jadual 9)
Yang di-Pertuan Agong (YDPM) :i. Peranan Utamaii. Kuasa Eksekutifiii. Kuasa Pengampunaniv. Kuasa Budibicara
Majlis Raja-Raja (MRR) :i. Tugas / Kuasa Budibicaraii. Mesyuarat MRR
 
Ketua Audit Negara
i. PerlantikanKedudukanii. Tugas / Peranan
 
Kabinet :
i. Tugas / peranan / tanggungjawab secara kolektifii. Perdana Menteri
 –
Perlantikan / Pemecatan / Tugasiii. Mesyuarat Kabinetiv. Jawatankuasa Kabinet
 –
Majlis Keselamatan Negara / (MajlisKhidmat Negara) / Majlis Perunding Ekonomi Negara (MPEN)
Suruhanjaya :i. Suruhanjaya Tetap / Perkhidmatanii. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
 –
fungsiiii. Suruhanjaya Polis
 –
keanggotaaniv. Majlis Angkatan Tentera
 –
keanggotaan dan peranan
Jabatan Perdana Menteri:i. Carta Organisasiii. Peranan
 –
menyerupai Pejabat Ketua Setiausaha Negeri / Pejabat Ketua Menteriiii. Jabatan (Peranan/Kedudukan)
 –
SPRM, Jabatan PeguamNegara, Jabatan Audit Negara dan Jabatan Perangkaan.iv.
Agensi-agensi Pusat :a. Unit Perancang Ekonomi (EPU)b. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
Objektif / peranan
v. Ketua Setiausaha Negaravi. Perlantikan ketua Jabatan Persekutuanvii. Sumber Hasil Jabatanviii. Perbendaharaan Negara
Kementerian:i. Fungsiii. Jenis Kementerianiii. Kementerian yang menyimpan akaun kewangan sendiriiv. Ketua Setiausaha Kementerianv. Kementerian Kewangan
-
Agensi / Jabatan
-
Objektifvi. Kementerian Dalam Negeri
-
Agensi / Jabatan
-
ObjektifS.21
 –
S.39
 
 
METAFORA TRAINING AND CONSULTANTBengkel Pengajian AM
 
 
 A STPM 2011
 
EN. SEZALI DINTel : 04-7323062 / 012-4425241www.metaforatac.blogspot.com
AWAS !!!
Ketahuilah bahawa perbuatan
MEMFOTOSTAT
atau
MENYALIN
adalah
TIDAK BERMARUAH
dan
TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
 @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT
3
vii. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
-
Agensi / Jabatan
-
Objektifviii. Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan
-
Agensi / Jabatan
-
Objektifix. Kementerian Kewangan
-
Agensi / Jabatan
-
Fungsix. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
-
Fungsi
Perbadanan Awam:i. Perbezaan Jabatan, Badan Berkanun dan Tidak Berkanunii. Perbadanan Awam di bawah Kementerian Sains, Teknologi danInovasi.iii. Perbadanan Awam di bawah Kementerian
Sumber kewangan kerajaan Persekutuan
b) Kerajaan Negeri :
Gambarajah Struktur Kerajaan Negeri
Raja / Sultan / Yang Dipertua Negerii. Kuasa Budibicara / Perlantikanii. Perbezaan Tugas
 
Menteri Besar / Ketua Menteri
i. Syarat pelantikanii. Peranan
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)i. Perlantikan ahliii. Istilah ahli di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawakiii. Perkhidmataniv.
Ahli Ex-officio (Peranan / Kedudukan)
Jabatan-jabatan Negeri
i. Unit Perancangan Ekonomi Negeriii. Pejabat Penasihat Undang-undang Negeriiii. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri / Setiausaha KerajaanNegeri
 
Perbadanan Awam Negeri
 –
tujuan penubuhan
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah dan Pejabat SetiausahaPersekutuan Sarawak
 –
peranan
Perbadanan Awam Negeri (Berkanun dan Tidak Berkanun)
Peringkat Pentadbiran Negeri (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)
Agensi-agensi Kerajaan Negeri
Perluasan Kuasa Eksekutif Kerajan Persekutuan terhadap BidangKuasa Kerajaan Negeri
Peringkat Pentadbiran Negeri Sarawak.
Sumber kewangan kerajaan Negeri
c) Kerajaan Tempatan :
Tujuan penubuhan Kerajaan Tempatan (Akta Kerajaan Tempatan1976)
Antonomi KT dengan Kerajaan Negeri
 
Jenis-jenis Kerajaan Tempatan:(a) Dewan Bandaraya(b) Majlis Bandaran(c) Majlis Daerah
Perkhidmatan KT
Sumber Kewangan Kerajaan Tempatan
d) Penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan KerajaanNegeri dan Sumber Kewangan
i. Badan Penyelarasan termaktub dalam Perlembagaan :
Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
Majlis Perumahan Negara
 –
Perananii. Penyelarasan kementerian dengan kementerian :
Majlis Tindakan (Pembangunan) Negara
 –
ahli dan peranan
Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)
 –
objektif dan fungsi
 
Sumber kewangan Kerajaan Persekutuan :
i. Peranan Bank Negara Malaysiaii. Sumber Kewangan Kerajaan Persekutuan dan Negeriiii.
Istilah ‘Kumpulan Wang’
 a. Kumpulan Wang Luar Jangkab. Kumpulan Wang Rezab Negeriiv. Belanjawan Negara* MARA,RISDA,GLC,FELCRA

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
NoOr SchafieqAa added this note
SALAM...KENAPA TIDAK BOLEH FOTOSTAT DAN TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T ??? SYA TIDAK FAHAM KNPA BERKATA SEDEMIKIAN ??? ANDA TIDAK MAHU BERKONGSI ILMU KER??
Tan Cheng Theng liked this
Tan Cheng Theng liked this
Nor Anis liked this
Iela Dilaila liked this
Nelson liked this
syazim01 liked this
loh_shelly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->