Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Saúde Mental e relgiosidade - no caminho da superação de preconceitos

Saúde Mental e relgiosidade - no caminho da superação de preconceitos

Ratings:
(0)
|Views: 125|Likes:
Published by Geni Maria Hoss

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Geni Maria Hoss on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2015

pdf

 
F LK_I@RF BF _TG@FE@GLRF BG TILX TGALNLFPI EIPTGAIÎ×GP LERGT_GPPFILP BG _FTRIBFTGP BGRTIEPRFTEFP KGERILP G PGWP CIKLALITGP
9
 
Ngel Kitli Mf 
 
Tgpwkf8
I Piøbg Kgeria ð kwlrf ritblikgerg cfl iwklbi `fkf fdhgrf bg grwbf ef `ikpf biiøbg% Lrf i`ferg`gw gk cleia bf ì`waf ]SLLL g leë`lf bf ì`waf ]L]% Geywierf ei Ntì`li Ierlni!i
afw`wti 
gti `felbgtibi wki kielcgriîàf bf blslef! ef ì`waf ]S! pft wi sgx! gti rlbi `fkfg}ptgàf bf blidðal`f% G}gkpaf `aél`f àf f tlrwil bf g}ft`lkf! kgblbi `ferti cglrlîf gbgkòelf! tgai`lfeibf `fk rfbf ywg rlemik ianwki kielcgriîàf bg`femg`lbf bi ìpf`i% Icftki bg sgt i bfgeîi kgeria g rtibwxgk ef `wlbibf ptgribf if pftribft bg rtierftefkgeril% Cftik blsgti i cftki bg irgeblkgerf plywlértl`f if afenf bi mlrðtli% Wki kwbieîilnelcl`irlsi cfl i tgcftki plywlértl`i lel`libi ef øarlkf ì`waf gk blsgtf piëg% Ef Dtila! f kit`flel`lia cfl i ptfkwaniîàf bi Agl 9?%493! bg 3 bg idtla bg 4??9% Cfl bgclelbi tgbwîàf bg aglrf gklerlrwlî÷g plywlértl`i
 ‐
ef rtibl`lfeil pislam÷g + g wngtlbi iargteirlsi piti f `wlbibf gkPiøbg Kgeria `fkf8 tglergntiîàf ciklalit `fk i`fkpiemikgerf ikdwairftlia! mfplria bli! `iirgtipèwrl`i! `gertf bg irgeblkgerf pl`ff`lia% I efsi cftki bg sgt g `wlbit ptgsè f tgpglrf pgaiiwrfefkli bf pi`lgerg g tglergntiîàf f`lia gesfasgebf i cikëali bg cftki irlsi ef ptf`gf bgrtirikgerf plywlértl`f% @idg ï Rgfafnli cwebikgerit g `tlit wdëblf ï awx bf siaftg `tlràf efefsf rgkpf bi Piøbg Kgeria piti wpgtit ptg`fe`glrf bg tilx tgalnlfi cftrg lkpi`rf ei tgaiî÷gbi mwkiei pft pitrg bg rfbf f lergntierg bi tgbg bg `ferirf bf bfgerg g gw ciklalitg% Siaglnwiakgerg wk gtslîf bg bli`feli hwerf ï cikëali piti wpgtit i tgaiî÷g icgribi pgafptg`fe`glrf! biebf awnit i tgaiî÷g bg ihwbi g tglergntiîàf f`lia! i `fkgîit pgai lergntiîàf efgpiîf ciklalit `fkf ptfrinfelri bg wi ptðptli mlrðtli
_iaistip `misg8
Piøbg Kgeria! Tgcftki _lywlértl`i! Tgaiî÷g Lergtpgfil%
Idprti`r8
Rmg Kgeria Mgiarm hwr airga| ~i iwkgb aljg rwblg fdhg`r le rmg clgab fc rmg mgiarm% Rmlmippgegb le geb fc rmg `gerwt| ]SLLL ieb dgnleelen fc rmg `gerwt| ]L]% ^mlag le Ie`lger Ntgg`g! rmgkibeg ~i `felbgtgb i bgkfertirlfe fc rmg Blsleg! le rmg `gerwt| ]S! cft ml rlkg! lr ~i mib aljgg}ptglfe fc rmg blidfal`ia feg% @ail` g}ikpag itg rmg tlrwia fc rmg g}ft`lk! kgiwtg iniler`mitk ieb bgsla `feeg`rgb ~lrm iaa ~mf mib fkg wejef~e kielcgrirlfe ir rmir rlkg% Rmg cftk fcgglen rmg kgeria blgig itg rtieairgb le rmg `itg dgge wlridag cft i dgitgt fc kgeria wpgr% Rmgcftk fc p|`mlirtl` gtsl`g ~gtg blccgtger iafen rmg mlrft|% I lnelcl`ier `mieng ~ger rf p|`mlirtl`tgcftk lelrlirgb le rmg air `gerwt| le gsgtia `fwertlg% Le Dtixla! rmg lelrlia aiebkitj ~ger rfptfkwanirlfe fc rmg Ai~ 9?%493! fc rmg 3rm fc Iptla ! 4??9% Dgb tgbw`rlfe ~i bgclegb le p|`mlirtl`lerlrwrlfe
 ‐
le rmg rtiblrlfeia rger + ieb iargteirlsg ~gtg wnngrgb cft rmg `itg le Kgeria Mgiarmaljg8 ciklalit tglergntirlfe ~lrm irrgebie`g ikdwairftlia! mfplria bi|! rmgtipgwrl` mfwg! gtsl`g `gergtpl`ff`lia% Rmg eg~ cftk fc gglen ieb fc rijlen `itg ptgbl`r rmg tgpg`r cft rmg iwrfefk| fc rmgpirlger ieb f`lia tglergntirlfe ~tipplen rmg cikla| fc i`rlsg cftk le rmg ptf`gg fc p|`mlirtl`rtgirkger% Lr wlr rf rmg Rmgfafn| rf wdrierlirg ieb rf `tgirg wdlblg d| rmg alnmr fc rmg @mtlrliesiawg le rmg eg~ rlkg fc rmg Kgeria Mgiarm le ftbgt rmir lkpi`r rf wtpi ptghwbl`g fc rtfentgalnlfw tffr le rmg tgairlfe fc rmg mwkie feg cft pitr fc iaa rmg lergntier fc rmg egr fc `feri`r fcrmg pirlger ieb ml tgairlsg% Lr `fr gywiaa| i gtsl`g fc bgi`fe| egit rmg ciklalg rf wtpi rmgtgairlfe iccg`rgb d| rmg ptghwbl`g! d| nlslen pai`g rf tgairlfe fc mgap ieb f`lia tglergntirlfe!dgnleelen cft rmg lergntirlfe le rmg ciklalit pi`g aljg ptfrinfelr fc ml mlrft| lrgac
Jg|+~ftbp8
Kgeria Mgiarm! _|`mlirtl` Tgcftk! Mwkie Tgairlfe%
9
Piaàf bg _gywli! 4?9?! Ci`wabibg GPR! Pàf Agfpfabf! TP%
 
4
 
0
LERTFBWÎÀF
I tgaiîàf bf gt mwkief `fk f kwebf f`warf! `fk i rtie`gebèe`ligkptg cfl bgiclierg wki sgx ywg amg ciarik ptfsi `fe`tgri piapésgl i tgpglrfbi g}lrèe`li g kielcgriîàf ei slbi bf `frlblief% Ei étgi bg plywlirtli! griblkgeàf bi slbi mwkiei gkptg f`wpfw wk gpiîf lnelcl`irlsf% Bg wk aibf mérgkpf gk ywg i pirfafnli plywlértl`i gti tgai`lfeibi `fk pfbgtg blslef! bgfwrtf! i lbgerlcl`iîàf gti `fk pfgàf bgkfeëi`i! `fk `irlnf blslef% I mlrðtlikfrti ywg gri rgftli f`laisik fw irì kgkf `fe`fttlik ei kgki ìpf`i gf`lgbibg%_iti i Rgfafnli ì lkpftrierg `femg`gt f mlrðtl`f bf pitiblnki tgleierggk `ibi ìpf`i! irwialxit+g i tgpglrf bf irwil pitiblnki i clk bg pfbgt
ciait `fk iwrftlbibg 
fdtg f iwerf g bliafnit `fk i @lèe`li Mwkiei gk rfteit+gwdgtslgerg% Pfkgerg ilk i tgcag}àf rgfaðnl`i pfbg `fertldwlt bg cftkilnelcl`irlsi piti wki tgaiîàf mwkiei g `tlrà `fk f `ikpf bi Piøbg Kgeria%If kgkf rgkpf gk ywg f pftribft bg rtierftef kgeril rgk bltglrf ï
ptfrgîàf gpg`lia 
ì if kgkf rgkpf ptfrinfelri bg wi ptðptli mlrðtli% @feblîàfywg amg ì tfwdibi kwlri sgxg pgaf bggywlaëdtlf ef rtirikgerf ywg amg ì bibf efgerlbf bg amg fcgtg`gt gpiîf bg bggesfaslkgerf pgfia g f`lia%I Tgcftki _lywlértl`i g i kilft `fertldwlîàf ywg i Rgfafnli pfbgt bit ìfcgtg`gt `tlit gpiîf bg tglergntiîàf f`lia piti iywgag ywg i f`lgbibg g}`awlwpft ì`waf%
9 I _PLYWLIRTLI IF AFENF BFP PÌ@WAFP G PWI TGAIÎÀF @FK IRTIEP@GEBÈE@LI
Bgbg i ierlnwlbibg mé tgairf fdtg
pgtrwtdiîàf kgeria 
fw
lecawèe`li kialnei 
fw geràf fdtg wki pfësga
lergtsgeîàf blslei 
ei slbi bg ianwki

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->