Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
85Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CNC alatne mašine

CNC alatne mašine

Ratings: (0)|Views: 6,732 |Likes:
Published by Armin Alijagic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Armin Alijagic on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

 
1. UVOD
1.1 OPĆI POVIJESNI RAZVOJ PROIZVODNIH PROCESA I SISTEMA
Čovjek od postanka u cilju zadovoljenja svojih sve većih potreba iskorištava prirodneresurse (sirovine i energiju), razvija proizvodne tehnologije, a u novije vrijeme iinformacijske. U nastojanju da poboljša uvjete življenja otkriva nove tehničko-tehnološke idruge spoznaje i usavršava već postojeće što vodi znanstveno-tehnološkom progresu, znajući pri tome
da ni jedno tehničko ili tehnološko rješenje nije danas toliko dobro, da
već
 sutra nemože biti još bolje.
Ovo je omogućilo razvoj i stvaranje proizvoda što je utjecalo na razvoj postupaka obrade, tehnologija i tehnoloških procesa, odnosno obradnih sistema i alata.Dugotrajni tehnološki i sveukupni razvoj i stalna želja za novim otkrićima i nastojanjima dase resursi, zakoni prirode i nova otkrića usmjere u opću korist čovječanstva dovele su dosadašnjeg visokog stupnja tehnološkog razvitka, kada postoji realna opasnost da se neke odznanstvenih tekovina usmjere i u obratnom smjeru, na štetu čovjeka. Rezultat toga je da se brojne društvene skupine opiru proizvodnji, odnosno tehnici kao temelju sveopće kulture.Poznato je da bez proizvodnje nema napretka, te da država bez proizvodnje nema mogućnostida preživi, već je osuđena na odumiranje i nestanak. To pokazuje da svaka država mora proizvoditi, ali ne sve, već ono što najbolje zna i može.Živimo u vremena kada je čovječanstvo ušlo u informacijsko razdoblje u kome se razvijajuinformacijske i vrhunske proizvodne tehnologije i tehnike. Informacijske tehnologije su u proizvodnim sistemima ostvarile najznačajniji utjecaj. Uvođenjem ovih tehnologija višestrukose povećava proizvodnost rada, ekonomski rezultat i tržišna sposobnost.U poslijednjih pedeset godina otkriveno je više pronalazaka nego u čitavom prethodnomrazdoblju od postanka čovjeka. Ocjenjuje se da danas u svijetu živi više od
80%
znanstvenika,istraživača i tehnologa svih vremena.Prvi razvoj obradnih strojeva pojavljuje se 1717. godine u V. Britaniji. Početak razvojamodernih proizvodnih strojeva počinje 1947 godine u SAD, kada je čovjek prvi put u povijesti upravljao numeričkim strojem, do osamdesetih godina ovoga stoljeća kada nastajumoderni inteligentni japanski proizvodni sistemi i tvornice bez ljudi (slika 1.1.).
1
 
1.2. TEHNOLOŠKI RAZVOJ I ZNAČAJ TEHNOLOGIJE
Tehnologije i tehnološki procesi su temelj svake proizvodnje, pa tako i industrije prerade iobrade metala. Da je to tako pokazuje primjer da svako savremeno društvo u tehnologiji vidi jednu od glavnih poluga sadašnjeg i budućeg tehno-ekonomskog razvoja, zbog čega je velikiinteres svake zemlje da modernizira postojeće tehnologije i da otvori razvojne procese za primjenu novih-visokih tehnologija. Značaj tehnologije se najbolje može shvatiti iz dugogodina poznatog mišljenja da su hrana, energija i sirovine ključni faktori u razvoju jednezemlje. Međutim, dokazano je da ovo shvatanje u novije vrijeme razvoja ne stoji, jer nekezemlje koje sve ovo imaju spadaju u najzaduženije zemlje svijeta. Da je to tako, najbolje pokazuje primjer Japana, koji kroz primjenu vrhunskih tehnologija višestruko nadoknađujenedostatak prirodnih resursa. Dakle, navedena tri razvojna faktora moraju se povezati sčetvrtim, danas najznačajnijim faktorom-vrhunskom tehnologijom.
2
Inteligentni roboti 1991Skaniranje dijelova 1990Prvi CIM (Japan) 1988Totalno automatizirana tvornica 1985Prvi CNC obradni stroj 1972Prvi NUAS (Prvomajska – Zagreb) 1971Prvi FPS (Molins – Engleska) 1967Adaptivno upravljanje 19661963 DNC upravljanjePrvi industrijski robot (SAD) 1960 NUAS (sajam u Hannoveru) 1959Prvi NUAS (sajam u Chicagu) 1955 NU alatni stroj 19471937 prvi keramički alati1923 alati widia (tvrdi metal)1900 alati od brzoreznog čelika1895 petovreteni automat1873 - 1880 jednovreteni automat1864 brusilica za cilindrično brušenje1845 revolver tokarilica1840 stupna radijalna bušilica1833 brusilica za ravno brušenje1800 stroj za izradu navoja (Engleska)1774 prva blanjalica (Engleska)1750 prvi obradni strojevi(Engleska)1717 prva tokarilica (Engleska)
180018801900195519802000 God.1700Konvencionalno upravljani obradni strojevi
 
Kruta automatizacija Nova proizvodna filozofija NC i CNC automatizacija
Slika 1.1. Razvoj obradnih i proizvodnih sistema
TEHNOLOŠKINIVO
 NC i CNC alatni strojeviKlasični alatni strojevi
 
Prema tome, nivo primijenjene tehnologije je glavno strateško razvojno pitanje jednezemlje, jer svoju ekonomsku dominaciju razvijene zemlje zasnivaju na tehnologiji i primjeniznanja u širem smislu. Moderna proizvodnja uvjetovana je, pored ostalog i strateškim prilagođavanjem poduzeća okruženju, ali i prije svega novim tehnologijama i zahtjevimatržišta. Nove tehnologije i suvremeno turbulentno tržište traže takvu organizaciju proizvodnjei poslovanja koja će uspješno odgovoriti novim izazovima.U tehnolko razvijenom svijetu intenzivno se događaju znajne promjene u prestrukturiranju i tehnološkom inoviranju proizvodnje, što je jedan od osnovnih temeljaosiguranja postojećih i osvajanja novih pozicija na svjetskom tržištu. Ove promjene suuvjetovane trećom tehnološkom revolucijom koja je iz temelja izmijenila dosadašnjashvatanja i odnose u industrijskoj proizvodnji, te željom i potrebom razvijenih i bogatihzemalja da jačaju konkurentsku sposobnost na tržištu u cilju postizanja većeg profita.Dakle, po svojoj strukturi i problemima upravljanja novo poduzeće ima malo sličnosti satipičnim industrijskim poduzećem iz 80-ih godina kada je važio klasičan F.W.Taylor-ovmodel oblikovanja strukture i funkcije poduzeća. Dugo godina pažnja je bila koncentrirana naklasične resurse: sredstva rada, predmet rada, ljudski rad i novac, dok se danas uključuje noviresurs koji je veoma značajan, ato su informacije. Značaj informacija najbolje prikazujeM.Herper izrekom:
"Upravljati dobro privrednim subjektima znači upravljati njegovombudućnošću, a upravljati budućnošću znači upravljati informacijama
".Zbog toga revitalizacija i modernizacija proizvodnje na novim tehnološko-informacijskimtemeljima je imperativ razvoja i opstanka.Pod revitalizacijom se podrazumijeva proces neprekidnog inoviranja i unapređenja postojećih tehnologija, tehnoloških i proizvodnih procesa i sistema, programa proizvodnje,kvalitete proizvoda, organizacije proizvodnje i poslovanja, te ukupnog ekonomskog stanja ucilju dobivanja novih upotrebnih vrijednosti proizvoda i tržišno – ekonomski profitabilne proizvodnje.Kod modernih tehnologija i tehnoloških procesa smanjuje se utrošak direktnog živog rada(vrijeme rada na mašini i slično), a povećava učešće intelektualnog-indirektnog živog rada(vrijeme pripreme, projektiranja, prodaje, itd.).
1.3. ZNAČAJ IMPLEMENTACIJE NOVIH PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA
Od 70-ih godina pa sve do kraja ovog stoljeća, nakon više stoljeća dominacijeindustrijskog načina proizvodnje, u industrijski razvijenim zemljama započeo je novi ciklustehnoloških promjena, koji obuhvata nove tehnologije i tehnike, nove oblike organizacije proizvodnje i novi sistem znanja. Posebno je znajan prodor u podrju laserske,visokobrzinske, plazma, elektroerozijske, ultrazvučne, fleksibilne tehnologije, tehnologijenovih materijala, energetskih (solarne, geotermalne, neutronske, novi izvori energije)tehnologija, automatizacije (roboti, NC, CNC, ACC), fleksibilnih proizvodnih sistema idrugim područjima.Kod implementacije nove tehnologije nije upitno da li je treba uvoditi, već kako to postići i na koji način izvršiti izbor nove tehnologije sukladno datom proizvodu. Svjetskaiskustva pokazuju da se najbolji rezultati postižu uvođenjem novih tehnologija "korak pokorak", kada se osigurava maksimalna iskoristivost veoma skupe opreme.Jedan od najeksplicitnijih pokazatelja tehnološke razvijenosti nacionalne ekonomije jest tehnološka složenost proizvoda i tehnološka razvijenost tehnologije. Tehnologije višegtehnološkog nivoa imaju ukupne troškove veće (veće investicije u proizvodnu opremu), uodnosu na konvencionalne
 
tehnologije (proizvodna oprema znatno jeftinija), međutim, novimtehnologijama ostvaruju se daleko veći prihodi, tako da je dobit znatno veća (slika 1.2).
3

Activity (85)

You've already reviewed this. Edit your review.
pumpisrb liked this
pumpisrb liked this
Branislav Curcic added this note
bra
1 thousand reads
1 hundred reads
Dalibor Bračun liked this
zoranteic liked this
prevrtljivac liked this
prevrtljivac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->