Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
POTENCIAL DE PRODUCCION DE LA JATROPHA CURCAS EN SINALOA COMO UNA ALTERNATIVA MÁS PARA LA GENERACION DE BIODIESEL

POTENCIAL DE PRODUCCION DE LA JATROPHA CURCAS EN SINALOA COMO UNA ALTERNATIVA MÁS PARA LA GENERACION DE BIODIESEL

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,680|Likes:

More info:

Published by: Rebeca López-Montes on Oct 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2012

 
‟ZA\IHDK@O LI ZRALYDDKAH LI O@ M@\RAZF@ DYRD@T IH TKH@OA@DAEA YH@ @O\IRH@\KW@ EÀT Z@R@ O@ NIHIR@DKAH LI BKALKITIO―RITYEIH
Ih it|i |r`b`ma ti zritih|` ` o` zo`h|` ‟M`|razf` Dyrd`t― daea yh` li o`t`o|irh`|kw`t wk`boit z`r` o` zralyddkôh li bkalkitio ih hyit|ra z`åt( Dih|ràhlatiih o` rinkôh har|i lio it|`la li Tkh`oa`/ ti `h`ok}`rah dy`|ra niha|kzat liM`|razf` eklkihla io za|ihdk`o ihirnë|kda li d`l` yha li iooat b`ma |ritdahlkdkahit li rkina(Litdrkbkëhlati o`t dahlkdkahit dokeà|kd`t { dykl`lat pyi ti libih dyezokr z`r`tiebr`r it|` zo`h|` { `tå ab|ihir io e`{ar hyeira li ckoanr`eat li tiekoo`t zarfid|àri`( Ti zritih|` io eë|ala li |r`htgare`dkôh ` bkalkitio { ti f`di yh`it|ke`dkôh ` eilk`ha { o`rna zo`}a li o` d`z`dkl`l li zralyddkôh lio ektea/ ihb`ti ` oat rityo|`lat ab|ihklat ih Tkh`oa` z`r` d`l` niha|kza( [ gkh`oeih|i ti`h`ok}` io zatkboi eird`la li lie`hl` z`r` o` tiekoo` daea e`|irk` zrke` { z`r`io bkalkitio li M`|razf` ih oat zrôvkeat `ðat(It|i |r`b`ma ti b`t` ih oat rityo|`lat ab|ihklat ih io d`eza ivzirkeih|`o liM`|razf` dyrd`t oad`ok}`la ih io eyhkdkzka li Tkh`oa` li Oi{w`/ Tkh`oa`/ zar ioDih|ra li W`okl`dkôh { \r`htgirihdk` li \idhaoanå` li Tkh`oa` @(D(&DW\\T+ {Gyhl`dkôh Zralydi Tkh`oa` @(D(
KHLKDI NIHIR@O
0(% Kh|ralyddkôh2(% D`r`d|iråt|kd`t li o` zo`h|` M`|razf` dyrd`t(2(0( D`r`d|iråt|kd`t(2(2( Dahlkdkahit doke`|aoônkd`t `lidy`l`t z`r` zo`h|`(2(4( Gkdf` |ëdhkd`(2(<( W`rkil`lit lio d`eza ivzirkeih|`o lio eyhkdkzka li Tkh`oa` li Oi{w`4(% Eë|ala li tkiebr`(4(0( Tkiebr`(<(% \kzat li Rkinat(9(% \kzat li dykl`lat(9(0( Daeb`|i li e`oi}` { zal`t(9(2( Ihgireil`lit { zo`n`t(7(% Rityo|`lat li rihlkekih|a(7(0( Datidf`(7(2( Rihlkekih|at eat|r`lat zar d`l` niha|kza li M`|razf` ih d`l`tkt|ie` li rkina(7(4( D`r`d|iråt|kd`t gåtkd`t li o` tiekoo` M`|razf` dyrd`t(>(% Zradita li it|irkgkd`dkôh(6(% It|ke`dkahit li zralyddkôh li bkalkitio ` eilk`ha { o`rna zo`}a(;(% Eird`la(0:(% dahdoytkahit00(% Rigirihdk`t(
 
 
0(% KH\RALYDDKÔH
Eëvkda it yh z`åt li nr`h bkalkwirtkl`l pyi `obirn` yh `o|a hýeira lizo`h|`t `y|ôd|ah`t/ dy{a za|ihdk`o ti litdahadi zar o` itd`tit li it|ylkat( Yh`li ët|`t zo`h|`t zada khwit|kn`l`t it io zkðôh a zkðahdkooa &M`|razf` dyrd`t O(+It|` zo`h|` it yh ekiebra li o` g`ekok` Iyzfarbkdi`i pyi ti oad`ok}` ih doke`t|razkd`oit { tiek|razkd`oit/ arknkh`rk` li @eërkd` dih|r`o { Eëvkda gyi |r`to`l`l` `a|rat oyn`rit lio eyhla lyr`h|i ëzad`t li o` daoahk` { lahli oi gyirahihdah|r`lat lkwirtat ytat(Ih o` Khlk`/ ty dyo|kwa f`bå` it|`la ih e`hat li zipyið`t zralyd|ar`t { fa{ ihlå` ti zriz`r`h z`r` tiebr`r f`t|` <: ekooahit li fid|àri`t dah M`|razf`!Brk|ktf Zi|raoiye |kihi yh zra{id|a ivzirkeih|`o z`r` zralydkr bkalkitio ` z`r|kr liyh` zo`h|`dkôh li 0:: eko fid|àri`t ih Khlahitk` { L`keoir%Dfr{toir ivzirkeih|`dah |rit `y|aeôwkoit Eirdilit eawklat ivdoytkw`eih|i dah lkitio li M`|razf`(Dfr{toir ti ihdyih|r` ih o` býtpyil` li yh` w`rkil`l li M`|razf` pyi zyil`tazar|`r yh zada io grka { `tå zalir tiebr`r ih E`l`n`td`r li 0: ` 2: ekooahitli fid|àri`t( Tk it|a ti oanr` tknhkgkd` pyi ih tki|i `ðat tirå`h d`z`dit lizralydkr |ala io daebyt|kboi pyi E`l`n`td`r hiditk|`/ `lieàt li rieit`ttygkdkih|it li d`rbyr`h|i z`r` tir ivzar|`l`t(Wkihla io za|ihdk`o li it|` zo`h|` { tknykihla yh` |ihlihdk` noab`o li bytd`rgyih|it li ihirnå`t eàt khagihtkw`t `o `ebkih|i/ ih Eëvkda io KHKG@Z lit`rraoo`yh zranr`e` li khwit|kn`dkôh z`r` nihir`r dahadkekih|at { lit`rraoo`r |idhaoanå`li zralyddkôh li e`|irk` zrke` z`r` o` io`bar`dkôh li bkalkitio ` z`r|kr lilkgirih|it itzidkit { z`r|kdyo`reih|i dah
M`|razf` dyrd`t(
 
Io zrkeir abmi|kwa li ty |r`b`ma gyi klih|kgkd`r { dy`h|kgkd`r o`t àri`t dahd`r`d|iråt|kd`t li `o|k|yl/ zridkzk|`dkôh/ |iezir`|yr` { zihlkih|i `lidy`l`t z`r`io it|`boidkekih|a li zo`h|`dkahit li zkðôh ih Eëvkda(
 
Oat rityo|`lat li o` }ahkgkd`dkôh `nraidaoônkd` eyit|r`h pyi ivkt|ih eàt li 7ekooahit li fid|àri`t dah za|ihdk`o `o|a { eilka z`r` io it|`boidkekih|a lizo`h|`dkahit li zkðôh/ li o`t dy`oit `orililar li 2(7 ekooahit li fid|àri`t tahli `o|a za|ihdk`o/ dah yh `o|k|yl li : ` 0::: ethe/ |iezir`|yr`t ih|ri 06 { 26 º D{ yh` zridkzk|`dkôh zoywk`o ih|ri 7:: { 02:: ee `hy`oit(Oat it|`lat li o` Rizýbokd` Eivkd`h` pyi rinkt|r`rah e`{ar tyzirgkdki ôz|ke`z`r` io dyo|kwa li zkðôh gyirah Tkh`oa` dah 99>/7<0 f`/ \`e`yokz`t dah 40>/7;:f`/ Nyirrira dah 262/096 f`/ Dfk`z`t dah 24:/2>4 f` { Ekdfa`dàh dah yh`tyzirgkdki li 0;>/ 266 f`(Ih oat ýo|keat `ðat ih Eëvkda/ ti f`h wihkla ri`ok}`hla zo`h|`dkahit zkoa|a liw`rkat niha|kzat li M`|razf` dyrt`t/ z`r` iw`oy`r ty d`z`dkl`l li zralyddkôh {ihdah|r`r o`t eàt `lidy`l`t z`r` d`l` rinkôh lio z`åt dah `o|a za|ihdk`o(
 
Ih io d`ta itzidkgkda li Tkh`oa`/ io Dih|ra li W`okl`dkôh { \r`htgirihdk` li\idhaoanå` li Tkh`oa` @(D(&DW\\T+ { Gyhl`dkôh Zralydi Tkh`oa` @(D( `eilk`lat lio 2::> it|`boidkirah io zrkeir oa|i lieat|r`|kwa ybkd`la ih io D`ezaIvzirkeih|`o lio eyhkdkzka li Tkh`oa` li Oi{w` { `tå w`okl`r o` d`z`dkl`lzralyd|kw` li dy`|ra |kzat li M`|razf`(
2(% D@R@D\IRÅT\D@T LI O@ ZO@H\@ M@\RAZF@ DYRD@T2(0( D`r`d|iråt|kd`t
0(% @o|yr`= < ` 6 ei|rat li `o|yr`(2(% Wkl` zralyd|kw`= <9 ` 9: `ðat(4(% \`ooat= irnykla { r`e`t nryit`t(<(% E`lir` lio àrbao= oknir` byih` z`r` h`l`(9(% Fam`t wirlit= 7 ` 09 de o`rna { `hdfa(7(% Gry|a aw`o 4: ee( Oahnk|yl `zravke`l`eih|i(
>(%
D`l` gry|a dah|kihi li 2 ` 4 tiekoo`t(6(% Tiekoo`t li daoar hinra= Oahnk|yl li 0> ` 2: ee( @hdfa 0: ` 02 ee( &gkn( 0+;(% Tiekoo`t yh ckoa= 0>::
 
`zravke`la(0:(% @dik|i li tiekoo`t= 4: ` <: ) &92 ) ih eyhkdkzka li Tkh`oa` li Oi{w`+(00(% R`e`t dah|kihih yh oà|iv bo`hpyk}da(02(% Dkhda r`ådit ih tiekoo` nirekh`l`(04(% Yh` r`å} dih|r`o { dy`|ra zkwa|`h|it &o`lat+(0<(% Ti ligaok` &d`ål` li fam`t+ ih tipyå` i khwkirha ty lit`rraooa pyil` o`|ih|i(09(% Ha tazar|` b`m`t |iezir`|yr`t &b`ma dira+ zraoahn`l`t(07(% Zrkhdkz`oit `dik|it= aoikda { okhaoikda zrkhdkz`oeih|i(
 
O` zo`h|` M`|razf` ha it yh àrbao eko`nrata z`r` o` zralyddkôh li bkalkitio( Tkhieb`rna io dyo|kwa li it|` zo`h|`/ tkh kh|irgirkr dah o` zralyddkôh li `okeih|atzyili tir yh` azdkôh wk`boi ih o` zralyddkôh li bkaihirnë|kdat(Io `dik|i li o`t tiekoo`t li M`|razf` &4:%<: )+ zyili tir |r`htgare`la ihbkalkitio eilk`h|i io zradita li it|irkgkd`dkôh( Ih io d`ta li w`rkil`lit |avkd`tli M`|razf`/ io `dik|i zyili tir |r`htgare`la ih bka%zit|kdkl`t( Oat tyb%zralyd|at ih o` io`bar`dkôh li bkalkitio dah `dik|i li M`|razf` zyilih tirnokdirkh`/ gir|kok}`h|it arnàhkdat/ ih|ri a|rat pyi rityo|`h li o` iv|r`ddkôh li`dik|i(O` goar`dkôh ih o` zo`h|` zyili zritih|`rti ih|ri yha { lat `ðat/ zira ih o` }ah`har|i li Tkh`oa` tydili ` oat adfa eitit li pyi ti f` zo`h|`la( O` zralyddkôhli tiekoo` ti it|`bkok}` ` z`r|kr lio dy`r|a `o pykh|a `ða { o` gare`dkôh li tyt goaritit|à rio`dkah`l` dah io zirkala li ooywk`t(Io lit`rraooa lio gry|a |ae` ih|ri 7: { 0:: lå`t litli o` goar`dkôh f`t|` o`e`lyri} li o` tiekoo`( O` rizralyddkôh li gry|at ti li|kihi dy`hla khkdk` iozirkala li ooywk`t(

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bdepaz liked this
Carito Avila liked this
alejita1300 liked this
Biocarburantes liked this
Beat Frei liked this
Biocarburantes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->