Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Day Dien Hoa

Bai Tap Day Dien Hoa

Ratings:
(0)
|Views: 340|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
 
Trang 1/2 - Mã
đề thi
148
18A/88 – 
ĐINH VĂN TẢ
 TP.H
ẢI DƯƠNG
 
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA D
ÃY
ĐIỆN HÓA
 
đề thi 148
 
Câu 1:
Cho 3,2 gam Cu tác d
ụng với dung dịch HNO
3
 
đặc, dư th
ì th
ể tích khí NO
2
 
(đktc) thu được l
à:
A.
4,48 lit
B.
3,36 lit
C.
1,12 lit
D.
2,24 lit
Câu 2:
Trong ph
n
ứng
: Cu + 2Fe
3+
 
Cu
2+
+ 2Fe
2+
. Ch
ất oxh yếu nhất l
à :
A.
Fe
2+
 
B.
Fe
3+
 
C.
Cu
D.
Cu
2+
 
Câu 3:
Cho 3,78g b
ột Al phản ứng vừa đủ với dd muối XCl3 tạo th
ành dd Y. Kh
ối lượng chất tan trong dd
Ygi
ảm 4,06g so với dd XCl
3
. Xác định công thức của muối XCl
3
là:
A.
BCl
3
 
B.
CrCl
3
 
C.
FeCl
3
 
D.
Không xác định.
 
Câu 4:
Ngâm lá niken trong dd loãng các mu
ối sau: MgCl
2
, NaCl , Cu(NO
3
)
2
, AlCl
3
, ZnCl
2
, Pb(NO
3
)
2
. Niken s
ẽ khử được các muối nào sau đây:
 
A.
MgCl
2
, NaCl , Cu(NO
3
)
2
 
B.
Cu(NO
3
)
2
, Pb(NO
3
)
2
 
C.
AlCl
3
, MgCl
2
, Pb(NO
3
)
2
 
D.
AlCl
3
, ZnCl
2
, Pb(NO
3
)
2
 
Câu 5:
Nhúng thanh Fe vào dd CuSO
4
m
ột thời gian, khi kết thúc phản ứng thấy có hiện tượng:
 
A.
Thanh Fe có màu tr 
ắng xám v
à dung d
ịch có m
àu xanh
B.
Thanh Fe có màu tr 
ắng v
à dung d
ịch nhạt dần m
àu xanh
C.
Thanh Fe có
màu đỏ v
à dung d
ịch nhạt dần m
àu xanh
D.
Thanh Fe có màu đỏ v
à dung d
ịch có m
àu xanh
Câu 6:
Các c
ặp oxi hoá khủ sau : Na
+
/Na , Mg
2+
/Mg , Zn
2+
/Zn , Fe
2+
/Fe , Pb
2+
/Pb , Cu
2+
/Cu được sắp xếp
theo chi
ều tăng tính oxi hoá của ion KL . KL đẩy được Cu ra khỏi du
ng d
ịch CuSO
4
A.
 Na , Mg , Zn , Fe , Pb
B.
 Na , Mg , Zn , Fe
C.
Mg , Zn , Fe
D.
Mg , Zn , Fe , Pb
Câu 7:
Cho m
ột đinh Fe v
ào m
ột lit dung dịch chứa Cu(NO
3
)
2
0,2M và AgNO
3
0,12M. Sau khi ph
ản ứng
ết thúc được một dung dịch A với m
àu
xanh đ
ã phai m
ột phần v
à m
ột chát rắn B có khối lượng lớn hơn
kh
ối lượng của đinh Fe ban đầu l
à 10,4g. Tính kh
ối lượng của cây đinh sắt ban đầu.
 
A.
8,96g
B.
11,2g
C.
16,8g
D.
5,6g
Câu 8:
Cho h
ỗn hợp Al , Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch AgNO
3
,Cu(NO
3
)
2
 
thu được dung
d
ịch B v
àch
ất rắn D gồm 3 kim loại .Cho D tác dụng với HCl dư , thấy có khí bay l
ên. Thành ph
ần của chất rắn D
A.
Fe ,Cu ,Ag
B.
Al ,Cu,Ag
C.
c
ả A,B,C
 
D.
Al ,Fe ,Cu
Câu 9:
Ngâm m
ột vật bằng Cu có khối lượng 5g trong 250g dd AgNO
3
4%. Khi l
ấy vật ra th
ì l
ượng
AgNO
3
trong dd gi
ảm 17%. Khối lượng vật sau phản ứng l
à:
A.
giá tr 
ị khác
 
B.
5,44g
C.
5,76g
D.
6,08g
Câu 10:
 
 Ngâm đinh sắt sạch trong 200 ml dd CuSO
4
. Sau ph
ản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra rửa nhẹ v
àlàm khô th
ấy khối lượng đinh sắt tăng 8gam. Nồng độ CuSO
4
 
 ban đầu l
à:
A.
0,52 M
B.
0,5 M
C.
5 M
D.
0,25 M
Câu 11:
 
 Ngâm Cu dư vào dd AgNO
3
 
thu được dd X, sau đó ngâm Fe dư vào dung dịch X thu được dung
d
ịch Y. dung dịch Y gồm:
 
A.
Fe(NO
3
)
2
 
B.
Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
 
C.
Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
 
D.
Fe(NO
3
)
3
 
Câu 12:
Nhúng thanh kim lo
ại M hoá trị 2 v
ào dd CuSO
4
, sau m
ột thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khốilượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại tr 
ên vào dd Pb(NO
3
)
2
, sau m
ột thời gian thấy khối lượngtăng 7,1%. Biết rằng số mol CuSO
4
và Pb(NO
3
)
2
tham gia
ở hai trường hợp như nhau. Xác định M l
à kim lo
ại
:
A.
Fe.
B.
 Ni.
C.
Zn.
D.
Mg.
Câu 13:
Cho các kim lo
ại: Fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. Số kim loại tác dụng được với
dd H
2
SO
4
loãng là:
A.
5
B.
3
C.
6
D.
4
Câu 14:
Ngâm m
ột đinh sắt nặng 4g
trong dd CuSO
4
, sau m
ột thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng
4,2857g. Kh
ối lượng sắt tham gia phản ứng l
à:
A.
0,3999 g
B.
2,1000 g
C.
1,9990 g
D.
1,9999 g
Câu 15:
Cho 10,4 gam h
ỗn hợp gồm Fe v
à Mg vào l
ọ chứa 200 ml dung dịch Cu(NO
3
)
2
1M và AgNO
3
 1M(ph
ản ứng xảy ra ho
àn toàn và v
ừa đủ). Khối Fe v
à Mg trong h
ỗn hợp l
à:
A.
5,6 g ; 4,8 g
B.
8,4 g ; 2,0 g
C.
2,8 g ; 7,6 g
D.
4,8 g ; 5,6 g
Câu 16:
Mu
ốn khử dd chứa Fe
3+
thành dd có ch
ứa Fe
2+
c
ần d
ùng kim lo
ại sau:
 
A.
Cu
B.
 Na
C.
Zn
D.
Ag
Câu 17:
Cho Fe ph
ản ứng với
dd HNO
3
 
đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó l
à:
A.
 N
2
 
B.
 NH
3
 
C.
 NO
2
 
D.
 N
2
O

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->