Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soil 2 - Soil Formation

Soil 2 - Soil Formation

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Thanh Tr

More info:

Published by: Thanh Tr on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

 
Thanh NK1
Ch
ươ
ng 1
S
Hình Thành
Đ
t
Nguy 
 
n Kim Thanh 
2011
2
Chu k
 
ñ
á
Igneous rock: low and quick coolingWearhering and sedimentationMetamorphic rock
 
3
Therockcycle
http://www.cet.edu/ete/modules/msese/earthsysflr/rock.html4
 
Thanh NK2
5
http://soils.usda.gov/education/resources/surdown.pdf 
Soil Development
 
6
Hình thànhHình thành --Soil FormationSoil Formation
Learn NC. North Carolina Teachers Network.http://www.learnnc.org/LearnNC/lessonp.nsf/88547a4f82c4ca6585256b2300826c70/1b7d1f4fd25488bc85256a7a0047ad0b/$FILE/stages%20of%20soil%20formation.gif 
 
7
S
HÌNH THÀNH
Đ
T (Soil Development)
Phong hóa làm gãy v
b
m
t
ñ
á b
quátrình c
ơ
h
c ho
c hóa h
cS
hình thành
ñ
t b
i 5 y
u t
:
 –Climate: khí h
u –Topography:
ñ
a hình –Parent material:
ñ
á g
c (rock from which thesoil is formed) –Time: th
i gian –biological processes: các quá trình sinh h
c
8
Quá trình thành t
o
Dòng MagmaAS mttriNưc và nănglưng gióQuá trình phân rãvt lý và hóa hcVn chuyn và lngChôn vùi và lithid hóaĐá trm tíchĐá núi la chôn vùiQuá trình binchtĐá bin chtNhit bcxMagmaĐá núi la trênb mtPhơi và bàomòn
 
Thanh NK3
9
Climate:
L
ư
ng m
ư
a càng cao, thì s
xói mòn càngl
n c
ũ
ng nh
ư
s
r
a trôi. D
ng
ñ
t laterites hình thànht
i vùng khí h
u
m n
ơ
i ch
 
có Al
2
O
3
(Bauxite) andFe(OH)
3
l
i.
Topography:
ñ
d
c b
m
t càng l
n, thì l
ư
ng v
tli
u b
xói mòn và chuy
n ra kh
i n
ơ
i
ñ
ó càng cao.
Parent Material:
Granites thì tr
ơ
trong quá trình phonghoá h
ơ
n so v
i gabbros.t thì tr
ơ
h
ơ
n
ñ
á vôi
n
ơ
ikhí h
u
m, tuy nhiên
ñ
á vôi thì tr
ơ
h
ơ
n cát t
i vùng khíh
u khô c
n (phong hóa).
Plant and Animal activity:
Các ho
t
ñ
ng c
a th
cv
 
t và
ñ
ng v
t t
o ra các acid humic c
ũ
ng là tác nhângây phong hóa,
ă
n mòn. Cây tr
ng có xu h
ư
ng
n
ñ
nh
ñ
t. Còn con ng
ư
i và
ñ
ng v
t có xu h
ư
ng làmm
t tính
n
ñ
nh và c
ũ
ng gây xói mòn.
Time:
t
c
ñ
ph
n
ng càng ch
m, thì
ñ
á ph
ơ
i bào v
nt
n t
i lâu, và càng khó b
phog hóa.
10
T
c
ñ
phong hóa là bao lâu?
Rates of Weathering of Clean RockSurfaces(micro-meters/1000years)RockTypeColdClimateWarm, HumidClimateBasalt
10 100
Granite
1 10
Marble
20 200
11
S
b
n c
a khoáng theo Goldich Dissolution Series
Mg-PyroxeneCalcic PlagioclaseMg-Ca PyroxeneCalcic-Alkalic PlagioclaseAmphiboleAlkalic-Calcic PlagioclaseBiotiteAlkalic PlagioclasePotassium FeldsparMuscoviteQuartz (SiO
2
)
12
T
ng quát các tr
ư
ng h
p phong hóaRocks
phân rã thành các khoáng (minerals)
R
t ch
mCh
mnhanh
weatheredweatheredweatheredmineralsmineralsminerals(Quartz)(Feldspars)(Calcite)MuscoviteDisintegrationDecompositionQuartzsilicate claysResistantSolubleDecay Products(Ca
++
, K
+
, Fe
+
,(Fe Al oxides)SO
4
)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->