Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grupul Care Conduce Lumea Actuala

Grupul Care Conduce Lumea Actuala

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Maestras
About a Group of people who rule the World!
About a Group of people who rule the World!

More info:

Published by: Maestras on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
1
GRUPUL
Pe la începutul anilor 2000, exista un talk-show pe ANTENA 1, care senumea: "Marius Tuc
ă
Show". Acest excelent ziarist invita în emisiunile sale,cele mai reprezentative personalit
ăţ
iale momentului, de la pre
ş
edintele statului,primul ministru
ş
i membri ai guvernului, pân
ă
la sportivi, oameni de cultur 
ă
sau de
ş
tiin
ţă
... pe scurt, invita în fiecare sear 
ă
, OMUL ZILEI! ...Era unul dintre
 
programele cele mai a
ş
teptate
ş
i mai urm
ă
rite, întrucât realizatorul nu-
ş
i"ierta" pentru nimic în lume invitatul, supunându-l unui continuu tir de întreb
ă
ri,care de care mai provocatoare
ş
i mai indiscrete referitoare la activitateaprofesional
ă
sau ac
ţ
iunile publice ale acestuia. Totul cu bun sim
ţ
, totul cumaxim profesionalism, beneficiind de o echip
ă
redac
ţ
ionala de elit
ă
! Într-o seacirca zece ani, l-a avut ca invitat pe marele nostru economist
ş
iacademician Anghel Rugin
ă
, profesor universitar de anvergur 
ă
mondial
ă
, cares-a stins din via
ţ
a de curând, din p
ă
cate... Emisiunea de pe Antena 1 din acea
 
sear 
ă
avea s
ă
devin
ă
, pentru to
ţ
i cei care am urm
ă
rit-o, absolut memorabil
ă
.
 
Sub Ceau
ş
escu, Anghel Rugin
ă
a fugit din
ţ
ar 
ă
, trecând Dun
ă
rea îcorespondent al Academiei Statelor Unite,
ş
ef de comisii economice
ş
iconsilier în diferite guverne americane.Pentru cine vrea s
ă
se edifice mai pelarg despre personalitatea acestui român de excep
ţ
ie recomand lectura de pe
 
Wikipedia
ş
i din alte surse on-line.La un moment dat, cu toat
ă
experien
ţ
a sa, Marius Tuc
ă
a sc
ă
pat invitatul de
 
sub control. Personajul "de mare calibru"din acea sear 
ă
, a pus treptatst
ă
pânire pe emisiune, toat
ă
preg
ă
tirea acesteia ducându-se "pe apaSâmbetei", deoarece r 
ă
spunsurile sale la întreb
ă
rile moderatorului dep
ăş
eaucu mult tiparul emisiunii, prin amplitudine, prin modul în care eraudocumentate
ş
i mai ales prin consecin
ţ
ele lor!... Erau r 
ă
spunsuri careimpuneau de la sine alte întreb
ă
ri
ş
i tot a
ş
a... Ca un bulg
ă
re de z
ă
pad
ă
l
ă
sat
se rostogoleasc
ă
pe o pant
ă
proasp
ă
t nins
ă
!... Dar s
ă
vedem ce s-a întâmplat, concret!Domnul Rugin
ă
a afirmat la un moment dat, c
ă
a fost invitat acas
ă
la GeorgeBush!La "CASA ALB
Ă
", bineîn
ţ
eles. Fiica domniei sale era prieten
ă ş
i coleg
ă
de facultate cu gemenele pre
ş
edintelui american, iar acesta a vrut s
ă
îl
 
2
cunoasc
ă
personal, a
ş
a c
ă
l-a invitat la o cin
ă
în cel mai bine p
ă
zit obiectiv alplanetei.
Ş
i când Marius Tuc
ă
l-a întrebat cum e de fapt pre
ş
edintele american"în privat", au început dezv
ă
luirile:"George Bush este un texan simpatic, cinstit
ş
i foarte de treab
ă
, dar nu facece vrea el!...""Cum, adic
ă
, nu face ce vrea el? P
ă
i nu este el cel mai puternic om de peplanet
ă
? Nu conduce el guvernul celui mai puternic stat din lume?" A întrebat,Tuc
ă
."P
ă
i, nu prea..." a r 
ă
spuns domnul profesor. "Se vede treaba c
ă
trebuie
fac unele preciz
ă
ri", a mai spus domnia sa, "ca s
ă
se
ş
tie
ş
i ca s
ă
pute
ţ
i în
ţ
elege mai bine"!...
 
Apoi a continuat: "Dragii mei, lumea asta este condus
ă
de un fel de guvernmondial, format dintr-un grup de circa 250-300 de persoane, super-bogate,super-puternice
ş
i super-bine-informate, care tr 
ă
iesc "ca în sânul lui Adam"!Oamenii
ăş
tia de
ţ
in puterea absolut
ă
pe planet
ă
. În afar 
ă
de accesul imediat
 
la toate resursele economice
ş
i la cele mai recente descoperiri tehnico-
ş
tiin
ţ
ifice, multe
ţ
inute în secret, au la dispozi
ţ
ie, în toate
ţă
rile lumii, institute
 
de cercet
ă
ri psiho-sociologice, cu ajutorul c
ă
rora
ţ
in sub control toatepopoarele planetei. Acestea le indic
ă
personajele politice cele mai "potrivite"pentru a "câ
ş
tiga alegerile", în mod "democratic" în cele mai importante stateale lumii; importante nu numai ca num
ă
r de locuitori, dar mai ales prinresursele lor naturale, prin puterea economic
ă
, militar 
ă
sau prin pozi
ţ
ia lor 
 
strategic
ă
.Practic to
ţ
i conduc
ă
torii statelor importante ale planetei sunt"ale
ş
i" cu
 
"binecuvântarea" acestui "GRUP",
ş
i to
ţ
i cei ale
ş
i nu fac altceva decât s
ă
pun
ă
 
 în practic
ă
"directivele" trasate de acesta..." Întrebare telefonic
ă
de la un telespectator: "Domnule Anghel Rugin
ă
, face
ş
iRomânia parte dintre
ţă
rile vizate de "GRUP"?""Da.
Ş
i ca dovad
ă
v
ă
aduc faptul c
ă
, înainte cu dou
ă
luni de alegerile din 2000,persoana care a câ
ş
tigat alegerile preziden
ţ
iale, a fost în vizit
ă
"privat
ă
" în
 
Statele Unite, iar la dou
ă
s
ă
pt
ă
mâni de la câ
ş
tigarea alegerilor, primul ministruproasp
ă
t numit a f 
ă
cut acela
ş
i lucru. Au fost amândoi s
ă-ş
i ia "foaia de drum"...Replic
ă
telefonic
ă
: "Adic
ă
dumneavoastr 
ă
vre
ţ
i s
ă
spune
ţ
i c
ă
pe pre
ş
edintelenostru ni l-au ales americanii?"
 
3
spuns: "Nu o spun eu. A
ş
a este. Numai c
ă
nu americanii, ci "GRUPUL"care conduce. În America a avut loc doar acceptarea
ş
i instruireapersonajelor."Replic
ă
: "S
ă
v
ă
fie ru
ş
ine domnule, Rugin
ă
... S
ă
v
ă
fie ru
ş
ine c
ă
a
ţ
i ajuns lavârsta pe care o ave
ţ
i, cu capul plin de p
ă
r alb, ca
ş
i mine
ş
i c
ă
ne min
ţiţ
i înhalul
ă
sta... Nu
ş
tiu ce interes ave
ţ
i s
ă
o face
ţ
i, dar vreau s
ă
v
ă
spun c
ă
pe
 
pre
ş
edintele nostru l-am ales noi, cu to
ţ
ii, prin votul nostru, c
ă
a
ş
a am vrut noi!
 
v
ă
fie clar: a
ş
a am vrut noi!
Ş
i apoi cum s
ă
ni-l aleag
ă
al
ţ
ii când este o
 
comisie de votare care verific
ă
vot cu vot, de la toate partidele... Sunte
ţ
i unmincinos! Domnule Marius Tuc
ă
, nu mai chema
ţ
i, domnule, din
ăş
tia... Bun
ă
 
seara!..."Anghel Rugin
ă
, (A.R.): "Drag
ă
domnule, te felicit!... Te felicit c
ă
ai ajuns lavârsta la care ai capul plin de p
ă
r alb
ş
i c
ă
ai tr 
ă
it pân
ă
acum cu impresia c
ă
aiputere! C
ă
votul t
ă
u conteaz
ă
! Po
ţ
i s
ă
mori fericit în cazul
ă
sta! Eu nu am
 
vorbit pentru cei care au vârsta
ş
i convingerile dumitale. Eu am vorbit pentrucine are urechi s
ă
aud
ă ş
i minte s
ă
în
ţ
eleag
ă
!...
 
 În ceea ce prive
ş
te votul, nu uita
ţ
i vorbele lui Stalin, care zicea c
ă
nu conteaz
ă
cine
ş
i ce voteaz
ă
, conteaz
ă
doar cine num
ără
voturile! Ast
ă
zi cu voturilecentralizate electronic treaba asta a devenit un simplu joc pentru uninformatician: cu un program de
ş
tept, printr-o simpl
ă
atingere a unei anumitetaste, voturile plus ale unui candidat se adun
ă
discret la cel care trebuie s
ă
ias
ă
... Îmi spui c
ă
nu
ş
tii ce interes am... Am interesul ca POPORUL MEU S
Ă
AFLE...
afle
ş
i S
Ă
ÎN
Ţ
ELEAG
Ă
!... S
ă
în
ţ
eleag
ă
c
ă
la nivel global "c
ărţ
ile sunt
cute"! Oamenii
ăş
tia sunt prea de
ş
tep
ţ
i
ş
i prea puternici!..."Alt telespectator (TS), întreab
ă
:"Dar cine sunt oamenii
ăş
tia? Este vorba de Franc-masonerie?"A.R.: "Sunt
ş
i masoni în "grup", dar nu sunt majoritari!"TS, (chiar dac
ă
se trateaz
ă
de un alt telespectator l
ăsă
m ini
ţ
ialele cu titlu
 
generic, pentru cursivitatea mesajului):"Atunci, despre cine este vorba? E sultanul Bruneiului? Bill Gates? Sau cinealtcineva?"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->