Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Budaya Jawa Ing Indonesia

Budaya Jawa Ing Indonesia

Ratings:
(0)
|Views: 120|Likes:
Published by Faqieh FatOnix

More info:

Published by: Faqieh FatOnix on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2015

pdf

text

original

 
Budaya Jawa ing indonesia
Wayang wong,mujudaké salah sawijining budaya Jawa
Budaya Jawa
iku pranataning uripé wong Jawa nuju kasampuraning jalma manungsa.Pranatan iki tegesé pangertèn lan cara. Pangertèn bab urip nuduhaké sapa sejatinging manungsa iku, jejerlan kewajibané. Déné cara nuduhaké pakeming tumindak ingpurwa, madya lanwusana ning kahanan. Uripé wong Jawa tansah njaga larasing swasana. Dadi kabèh pérangané urip kaya tapribadiné dhéwé, liyan, alam lan apa waé sing ana sakliyané dhèwèké kudu isa nampa lannyengkuyung budiné sing nuju marang kasampurnaning urip.
Sajarah
Budaya utawa kabudayanJawa iku salah siji kabudayan sing wis mapan, amarga wis suwé banget anané. Budaya Jawa ora madeg dhéwé.Animisme, Dinamisme miwiti ananing Budaya Jawa.Hindhu, Budha, Nasrani lanIslam ya akèh banget pasumbangé marang Budaya Jawa. Budaya Jawa wiwit mula bukané gampang nampa lumebuné bab-bab anyar saka njaba anggerora sisip sembir karo pokok ugerané. Budaya Jawa urip bebarengan karo Agama lan Kapitadosan sing ana. Wataking Budaya Jawa sing tansah nggolèki larasé swasana gampang nampa ananingbudaya liya.
Sub Budaya JawaJawa Wétanan
Sub budaya Jawa Wétanan iku sing umumé ana ing provinsiJawa Wétan.Sub budaya iki sebagéyan dipengaruhi budayaMadura lan sebagéyan manèh isih nganut budaya Jawa kuna, Tuladhané kaya déné sing dianut suku Tengger. 
Jawa Tengahan
 
Sub budaya Jawa Tengahan iku ana ing sisih wétan provinsi Jawa Tengah lan sisih kulon JawaWétan. Umumé dipengaruhi budaya sing urip ning kratonan. 
Jawa Banyumasan
Sub budaya Jawa Banyumasan iku ana ing sisih kulon provinsiJawa Tengah.Sub budaya iki luwih prasaja lan nganut nilai-nilai egaliter, cablaka lan baworan. 
Tradhisi lan AdatNyadranNyadran
iku salah siji prosèsi adat budaya Jawa awujud kagiatan setaun sepisan ing sasi Ruwah wiwit saka resik-resik makam leluhur, masak panganan tinamtu kaya déné apem,  ater-ater lan slametan utawakendhuri.Jeneng nyadran iki asal saka tembung sraddha, nyraddha, nyraddhan, terus dadi nyadran. PJ Zoetmulder ana ing buku Kalangwan uganyritakaké bab upacara sraddha kanggo mèngeti sédané Tribhuwana Tungga Déwi anaing tahun 1350. Upacara sraddha minangka pèngetan raja-raja síng wís puput yuswa ugasinebut ing kidung Banawa Sekar, nganggo uba rampé wujud baita (prau) síng digawésaka kembang (puspa, sekar). Tradisi nyadran pranyata wís lumaku wiwít jamanMajapahít nganti saiki. Pakurmatan kanggo leluhur isíh lestari lan dipepetri déníngmasyarakat, khususé ing tlatah padésan. Nyekar ing sasi Ruwah nduwèni surasa utawawulangan marang anak putu supaya padha tresna lan élíng marang leluhur.
PengantenanAdat Jawa
Upacara pengantenan adat Jawa iku salah sijining upacara sakral adat Jawa sing nduwé rangkeyan-rangkeyan upacara lan tata cara sing wis pakem. Upacara pengantenan ikingelambangake pertemuan antara pengantenputri lan pengantenkakung neng suasana sing kusus lan dilambangake dadi pasangan raja lan ratu.Rangkeyan inti upacara umumediselenggaraake neng dalèmé penganten putri, dadi sing dadi penyelenggara utawa tuanumah yaikuwongtua utawakaluarga penganten putri ning tetep dibantu kaluarga penganten kakung.Rangkeyan upacara-upacara pengantenan adatJawa iku seje-seje miturut dhaerah uga diselenggaraake sesuai kemampuan ekonomi sosial kaluargane.Upacara-upacara penganten adat Jawa antarane:
 
Lamaran
Upacaralamaran iku upacara kanggo nrima kaluarga calon penganten kakung neng dalèmé calon penganten putri. Upacara iki dadi tanda yen wongtua utawa kaluargamanten putri setuju yen putrine didaeake pasangan urip calon penganten kakung.Neng acara lamaran iki biasane sekalian kanggo nento'ake dina utawa tanggalpenyelenggaraan rangkeyan upacara lanjutane, utamane tanggal pesta penganten.
Siraman
 Acara siraman iku sejati upacara perlambang kanggo ngresi'ake jiwa calonpenganten.  Upacara iki diselenggaraake sedina sedurungijab kabul lan dilako'ake neng umah masing-masing calon manten, umume neng bagian umah sing radha terbuka kaya nenghalaman mburi umah utawa nengtaman ngarepan umah. Sing nyiram pertama biasane wong tua calon manten banjur sedulur liyane uga pemaes.
Midodaren
Tembung midodaren iku asale sakabasa Jawa yaiku widodari utawa bidadari neng basa Indonesia.Acara iki ngandung makna yen mbengi sakdurunge acara pengantenan iku,kabeh para widadari mudhun sakasuwarga kanggo aweh pengestu uga kanggo pralambang yen sesuk neng acara utama, penganten putrine bakal ayu kaya widodari.Neng acara iki penganten putri ora metu saka kamar wiwit jam 6 sore nganti tengahwengi lan dikancani dening sedulur-sedulur putrine sing ngancani sinambi aweh nasihat.Rangkeyan acara neng wengi midodaren iki seje-seje neng saben dhaerah, kadhang anasing barengake karo acara peningsetan lan srah srahan. 
Srah-srahan
Srah-srahan iku disebut ugo "asok tukon" yaiku pihak kakung nyerahake uba rampe lanbiaya sing bakal kanggo ngleksanakake pesta pengantenan. Contone uba rampe iku beras,  sayuran, pitik ,  jajan pasar lan liyo-liyane. Sakliyane iku sing paling penting ono ing papasrahan yaiku duwit sing tumprape pihak estri bakal dienggo mbiayai pas acara pesta penganten.
Ijab kabul

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Abdillah X-Friend Poenya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->