Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai giang Word2007.pdf

Bai giang Word2007.pdf

Ratings: (0)|Views: 1,913|Likes:
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Nguyễn Hải Đăng on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
Tài li
ệu lưu hành nộ
i b
 
Biên so
n
: Khưu Tấ
n Tri
ế
t
1
NH
Ữ 
NG V
ẤN ĐỀ
 
CƠ BẢ
N TRONG SO
N TH
ẢO VĂN BẢ
N(V
Ớ 
I MS WORD 2007)
I)
 
Đị
nh d
ạng văn bả
n
1)
 
Đị
nh d
ng trang : ch
n th
page layouta)
 
Nhóm l
ệnh Margins: đặ
t l
cho trang.b)
 
Nhóm l
nh Orientation:
đặt hướ 
ng trang.c)
 
Nhóm l
ệnh size: đặ
t c
ở 
gi
y.2)
 
Đị
nh d
ạng đoạn văn bả
n: ch
n th
page layout
nhóm l
nh Paragraph:a)
 
Nút l
ệnh indent: đặ
t l
 b)
 
Nút l
ệnh spacing: đặ
t kho
ng t
 
đoạn văn bản đang chọn đến đoạn văn bả
n
ở 
trên
(before), đến đoạn văn bả
n
ở 
 
dướ 
i (after).c)
 
Th
Home: nhóm l
nh paragraph: canh l
 
đoạn văn bả
n: canh trái canh ph
i, canh gi
a
, canh đề
u , kho
ng cách gi
a các dòng3)
 
Đị
nh d
ng ký t
: ch
n th
Home
Nhóm l
ệnh font: dùng để
 
đị
nh d
ng ký t
.4)
 
Đị
nh d
ng danh sách ki
u ký hi
u và th
t
 
và đị
nh d
ng danh sách nhi
u c
p: ch
n th
 Home
nhóm l
nh paragraph. Ch
ọn đoạn văn bả
n mu
ốn đị
nh d
ng:a)
 
Nháy vào nút l
nh bullets
để
 
đị
nh d
ng ki
u ký hi
u.b)
 
Nháy vào nút l
nh Numbering
để
 
đị
nh d
ng ki
u th
t
.c)
 
Nháy vào nút l
nhMultilevel list
 
đ
 
đị
nh d
ng danh sách nhi
u c
p.
 5)
 
Cài đặt điể
m d
ng tab (Tab stops) :
Để
cho vi
ệc cài đặ
t T
ab đượ 
c thu
n ti
n, b
n nêncho hi
n th
 
thước ngang trên đỉ
nh tài li
u b
ng cách nh
n nút View Ruler
ở 
 
đầ
u trênthanh cu
n d
c. B
n có th
nhanh chóng ch
n tab b
ng cách l
ần lượ 
t nh
n vào ô tabselector
 – 
là ô giao nhau gi
ữa thướ 
c d
ọc và thướ 
c ngang (
ở 
góc trên bên trái trang tàili
ệu) cho đế
n khi ch
ọn đượ 
c ki
u tab mong mu
ốn, sau đó nhấ
n chu
ột vào thanh thướ 
c
ngang nơi bạ
n mu
ốn đặ
t tab. Tùy t
ừng trườ 
ng h
ợ 
p c
th
b
n có th
s
d
ng m
ttrong các lo
i tab sau:a)
 
Tab trái: Đặ
t v
trí b
ắt đầ
u c
ủa đoạ
n text mà t
 
đó sẽ
ch
y sang ph
i khi b
n nh
pli
u. Tab gi
ữa: Đặ
t v
trí chính gi
ữa đoạn text. Đoạ
n text s
n
m gi
a v
 
trí đặ
t tabkhi b
n nh
p li
u.b)
 
Tab ph
i: N
m
ở 
bên ph
i cu
ối đoạ
n text. Khi b
n nh
p li
ệu, đoạ
n text s
di chuy
nsang trái k 
t
v
 
trí đặ
t tab.c)
 
Tab th
ập phân: Khi đặ
t tab này, nh
ng d
u ch
m phân cách ph
n th
p phân s
n
mtrên cùng m
t v
trí.d)
 
Bar Tab: Lo
ại tab này không đị
nh v
trí cho text. Nó s
chèn m
t thanh th
ẳng đứ
ngt
i v
 
trí đặ
t tab. N
ế
u b
n mu
ốn đặt điể
m d
ng tab t
i v
trí phù h
ợ 
p mà không th
 
 
Tài li
ệu lưu hành nộ
i b
 
Biên so
n
: Khưu Tấ
n Tri
ế
t
2
xác đị
nh chính xác khi nh
n chu
ột lên thanh thướ 
c ngang, ho
c b
n mu
n chèn ký t
 
đặ
c bi
t
trướ 
c tab, b
n có th
dùng h
p tho
i Tabs b
ng cách nh
ấn đúp chuộ
t vào b
t
 
điể
m d
ừng tab nào trên thanh thước.Sau khi cài đặt điể
m d
ng tab xong, b
n th
nh
n phím
Tab để
nh
ảy đế
n t
ừng điể
m d
ng trong tài li
u.e)
 
Để
 
đặ
t Tab có leader (có d
u hi
u d
n
đầ
u) tath
c hi
ện như sau: sau khi đặ
t các lo
i tab c
nthi
ết trên thướ 
c, ta nháy vào nút l
nh phía góc
dướ 
i bên ph
i c
a nhóm l
ệnh paragraph để
m
ở 
 h
p tho
i paragraph. Trong h
p tho
iparagraph, nháy vào nút l
nh Tab
c
a s
 Tabs. Trong c
a s
Tab, nháy ch
ọn vào điể
md
ng Tab mu
ốn đặ
t leader, ch
n ki
u leadertrong khung Leader, nháy vào nút S
et để
thi
ế
t
đặ
t. Mu
n b
các tab, ch
n tab mu
n b
, nháyvào nút Clear. Mu
n b
h
ế
t các tab nháy vào nút Clear allII)
 
V
ăn bả
n d
ng B
ng
:1)
 
T
ạo Văn Bả
n d
ng B
ng
 
Nháy vào nút insert
table
insert table
c
a s
insert table.
 
Nh
p s
c
t trong number of column
 
Nh
p s
dòng trong number of row
 
Ch
n OK.2)
 
Làm vi
c v
ới văn bả
n d
ng b
ng :Trong công c
Table tools :a)
 
Th
l
nh design : ch
a các nhóm l
ệnh liên quan đế
nvi
c thi
ế
t k 
ế
b
ng:
 
Draw Borders: ch
a nhóm l
nh liên qua
n đế
n
,xóa
đườ 
ng vi
n cho b
ng .b)
 
Th
l
nh layout
 
Nhóm l
nh table ch
a các nhóm l
nh:
 
Select ch
ọn các đối tượ 
ng trong b
ng
 
Properties ch
a nhóm l
nh canh ch
nh b
ảng trong văn bả
ng.
 
Nhóm l
nh Rows & Columns ch
a các l
ệnh liên quan đế
n chèn, xóa c
t, dòng.
 
Tài li
ệu lưu hành nộ
i b
 
Biên so
n
: Khưu Tấ
n Tri
ế
t
3
 
Nhóm l
nh Merger ch
a các l
nh v
tr
n ô, c
t ô.
 
Nhóm l
nh Cell size ch
a các l
nh v
 
kích thướ 
c hàng và c
t
 
Nhóm l
nh Alignment ch
a các l
ệnh liên quan đế
n canh ch
ỉnh văn bả
ng trongb
ng.III)
 
Bi
ểu Đồ
(Chart):1)
 
T
o Bi
ểu đồ
 
 
Đặ
t con tr
t
ại nơi muố
n chèn bi
ểu đồ
.
 
Ch
n Insert
Chart.
 
Trong h
p tho
i chart , ch
n m
t ki
u bi
ểu đồ
 
OK.Lúc này, c
a s
Excel s
hi
n th
d
li
u m
u trên 1 b
ng tính.
 
Trong b
ng tính Excel, b
ạn thay đổ
i d
li
u có s
n b
ng d
li
u mong mu
n. B
n
thay đổ
i c
nhãn trên c
t A và tên c
a d
li
u
ở 
dòng 1.
 
Nháy ch
n nút Microsoft Office và ch
n Save As. Ch
ọn thư mục để
 
lưu tậ
p tinExcel
thoát kh
i Excel .
Lưu ý: Mỗ
i khi b
n c
p nh
t d
li
u trên b
ng tính thì d
li
u trên bi
ểu đồ
 
cũngđượ 
c c
p nh
t2)
 
Thay đổ
i ki
u bi
ểu đồ
(Chart Style)
Đặ
t con tr
vào bi
ểu đồ
, ch
n th
design trong Chart Tools
nháy vào nút l
nh ChangeChart Type
ch
n ki
u bi
ểu đồ
m
ớ 
i
ch
n OK.3)
 
Thêm tiêu đề
cho bi
ểu đồ
(chart title)
, tiêu đề
các tr
c t
ọa độ
(Axis titles), nhãn cho d
 li
u (Data Label):
Đặ
t con tr
vào bi
ểu đồ
, ch
n th
Layout trong Chart Tools
ch
n nút l
ệnh tương ứ
ng.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
XuanLy Pham liked this
Hải Đinh added this note
sao anh không đưa ra bài giảng chi tiết cụ thể hơn chút xíu! Cái này còn sơ sài quá! Chỉ có được 1 phần trong word 2007 Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhiều!
Tân Lão Gia liked this
giraffe_6390 liked this
Duong Quynh Anh liked this
Heo Còi Xương liked this
The Vu liked this
Hoa Minh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->