Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÖLÜM 4-Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

BÖLÜM 4-Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,718|Likes:
Published by devkazani

More info:

Published by: devkazani on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

 
BÖLÜM 4NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
NÜFUS PİRAMİTLERİVEÖZELLİKLERİ
NÜFUS PİRAMİDİ
Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarınadağılımını gösteren grafiklerdir.
Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak oyerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri,nüfusun yaş, cinsiyet ve ekonomik durumuhakkında bilgi sahibi olunabilir.
Nüfus piramitleri ülkelerin gelişmişlikdüzeylerine göre farklılıklar gösterir.
Nüfus piramitleri;
a.
Gelişen
b.
Durağan
c.
Gerileyen
d.
Orta TipOlmak üzere dört gruba ayrılır.
NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI
Nüfus piramitlerinde;
0-14 yaş aralığı genç nüfusu
15-64 arası yaş aralığı olgun nüfusu
65 ve üstü yaş aralığı ile yaşlı nüfusu gösterir.
Bu piramitlerde 0-14 yaş aralığındaki gençnüfus ile 65 ve üstündeki yaş aralığındakiyaşlı nüfus bağımlı nüfusu gösterir.
Ancak gelişmemiş ülkelerde işsizliğin fazlaolması dolayısıyla bağımlı nüfusun içine olgunnüfusunda girmesine neden olur.
Gelişmemiş ülkelerin nüfus piramidinde gençnüfusun fazla yaşıl nüfusun az olduğugörülürken gelişmiş ülkelerde bu durumuntersine genç nüfusun az yaşlı nüfusun fazlaolduğu görülür.
NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
Nüfus piramitlerinin sağ tarafı genelde kadınnüfusu sol tarafı ise erkek nüfusu gösterir.
Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun içinde kadınnüfus oranının fazla olduğu, gelişmemiş vegelişmekte olan ülkelerde ise erkek nüfusoranının fazla olduğu görülür.
 Yine gelişmemiş ülkelerde işsizlik dolayısıyladaha çok erkeklerin göç etmesi bu ülkelerinnüfus piramidinde kadın nüfus oranının dahafazla olmasına yola açar.
FARKLI NÜFUS PİRAMİTLERİ
1.Gelişen Nüfus Piramid(Düzgün Üçgen Şeklinde Piramit)
Nüfus piramitleri incelenirken piramidintabanına ve tavanına bakılmalıdır. Çünküpiramit tabanı doğum oranlarını gösterirkentavanı ise yaşlı nüfusu yani ölüm oranınıgösterir.Bu piramitte olduğu gibi tabanın geniş olmasıdoğum oranlarını, tavanın dar olması ölümoranlarının yüksek olduğunu gösterir.Dolayısıyla bu piramit Bangladeş, Somali,Afganistan gibi geri kalmış ülkelere ait nüfuspiramididir.
2.Durağan Nüfus Piramidi (Kenarları İçe dönük Üçgen ŞeklindePiramit)
Bu piramit doğum oranlarının fazla olduğuancak çocuk ölümlerinin azalmaya başladığı,sağlık ve beslenme koşullarını iyileştirmeyebaşlayan İran, Nijerya gibi gelişmekte olanülkelere aittir.
3.Durağan Nüfus Piramidi (Arı Kovanı Şeklindeki Piramit)
 
Bu piramit düşük doğum ve ölüm oranlarınasahip İsveç, Danimarka, Belçika gibi gelişmişülkelere ait nüfus piramididir.Piramit tabanının dar olması doğum oranınındüşük olduğunu, üst yaş gruplarına doğrudaralmaması yaşlı nüfusun fazla olduğunugösterir.
4.Orta Tip Nüfus Piramidi ( Çan Şeklindeki Nüfus Piramidi)
Bu piramit düşük doğum oranlarına sahipancak son yıllarda doğum oranlarınıarttırmaya yönelik politikalar izleyen ABD veKanada gibi gelişmiş ülkelere ait nüfuspiramididir.
5.Gerileyen Nüfus Piramidi (Asimetrik Şekilli Nüfus Piramidi)
Bu nüfus piramidi doğum oranı fazla ancakson yıllarda doğum oranını azaltmaya yönelikpolitikalar izleyen ülkelere aittir.NÜFUS PİRAMİDİ YORUMLAMA
1.Gelişmemiş Ülkelere Ait NüfusPiramidi 
a.
Doğum oranı fazladır.
b.
Genç nüfus fazladır.
c.
 Tüketici nüfus fazladır.
d.
Bağımlı nüfus fazladır.
e.
 Yaşlı nüfus azdır.
f.
Ölüm oranı fazladır.
g.
Nüfus artış hızı yüksektir.
h.
Çalışma çağındaki nüfusun yaşortalaması düşüktür.
i.
Çalışma çağındaki nüfusun içinde aktif nüfusun payı azdır.
 j.
İşsizlik fazladır.
k.
Okuryazar oranı düşüktür.
l.
Kalkınma hızı yavaştır.
m.
Kişi başına düşen milli gelir azdır.
n.
Halkın refah düzeyi düşüktür.
o.
Nüfusun çoğunluğu birincil ekonomikfaaliyet kollarında çalışır.
p.
İhracat gelirleri düşük ithalat giderlerifazladır.
q.
Dış ticaret açığı vardır.
r.
Hammadde satar, mamul madde alır.
s.
Sosyal hizmetler gelişmemiştir.
t.
Kentleşme oranı düşüktür.
u.
Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaşar.
2.Gelişmiş Ülkelere Ait Nüfus Piramidi 
a.
Doğum oranı azdır.
b.
Genç nüfus azdır.
c.
 Tüketici nüfus azdır.
d.
Bağımlı nüfus azdır.
e.
 Yaşlı nüfus fazladır.
f.
Ölüm oranı azdır.
g.
Nüfus artış hızı düşüktür.
h.
Çalışma çağındaki nüfusun yaşortalaması yüksektir.
i.
Çalışma çağındaki nüfusun içinde aktif nüfusun payı fazladır.
 j.
İşsizlik azdır.
k.
Kalkınma hızı yüksektir.
l.
Kişi başına düşen milli gelir fazladır.
m.
Okuryazar oranı yüksektir.
n.
Halkın refah düzeyi yüksektir.
o.
Nüfusun çoğunluğu ikincil ve üçüncülekonomik faaliyet kollarında çalışır.
p.
İhracat gelirleri yüksek ithalat giderleriazdır.
q.
Dış ticaret fazlası vardır.
r.
Dış ticaret hacmi yüksektir.
s.
Hammadde alır, mamul madde satar
t.
Sosyal hizmetler gelişmiştir
u.
Kentleşme oranı yüksektir.
v.
Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.
NÜFUS YOĞUNLUKLARI
1.Aritmetik fus Yoğunluğu:

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sln2222 liked this
Ayşe Akkaya liked this
sln2222 liked this
Kemal Karadağ liked this
Kemal Karadağ liked this
Murat Alper Yıldırım liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->