Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yu_Rock_N-S

Yu_Rock_N-S

Ratings: (0)|Views: 184 |Likes:
Published by Sinisa Privulovic

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Sinisa Privulovic on Dec 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
124
NALEPEMPRIJAZNI
YUROCKENCIKLOPEDIJA
NALEPEMPRIJAZNINAPREDUPROSLOSTNEKITOVOLEVRUCENOVKOVICBORIS
NALEPEMPRIJAZNI
(Ljubljana)
JazzrocksastavNalepemprijazni(upre-voduOdjednomIjubazni)nastaojeupro-Ieee1979..godine..GrupujeosnovaoutovremeveeafirmisanikantautorAndrejTro-bentarkojije1974..godinepevaougrupiSedamsvetlobnihlet.KadajeutajsastavdosaoMarkoBrecelj,TrobentarsepovukaoiosnovaohipigrupuSestkmnasatodkojejekasnijenastaosastavBegnagrad..UzAndrejasugrupuNalepemprijazniCiniliVojkoAleksic,gitara,AndrijaPusic,klavija-ture,PoldePoljansek,saksofon,AIStoun(AIStone).basiRomanSkraba,bubnjevi..An-drejiVojkosustudiralislikarstvo,aAndrijajeuSiovenijudosaoizHercegNovoggdejezanatispekaosvirajuCinaterasama,inacejestarijibratAntonijaPusica,poznatijegkaoRamboAmadeus..AIStounjeizEngleske,auJugoslavijujedosao1977..godineijednovremejesviraosasastavimaPepelinkriiJutro..Debialbum"Nalepemprijazni"produci-raojeBracoDoblekar(sviraosaksofonikonge)inanjemusuponudilisvojevidenjeinstrumentalnokomplikovanijemuzikeuzuticajpopireggaezvuka..Zbognazivapesme"SuckItAndSee"grupajebilanaudaruslovenackekomisijezasund..Godine1995..objavljenjeCD"WhatATimeToMakeAFoolOfYou"nakomejematerijalsadebiploceuztribonuspesme..
Diskografija
Singl""Faeton""(rnaovca"(Helidon
1980)
Albumi"Nalepemprijazni"(Helidon
1981.)
"WhatATimeToMakeAFoolOfYou"(Nika
1995.)
NAPREDU
PROSLOST
(BanatskoNovoSelo)
Sredinom1984..godinetriprijateljaizmalogbanatskogmestasu,dabirazbilimonotonijusvogokruzenja,odlucilidaosnujupunkgrupu..NUPsupocelidaradeupostaviLiviusPavlovKudza(gitaraivokal),ZoranJovicDavo(bubnjevi)iDicke(bas)..Godine1985..pridruzioimseautorteksto-vaizPancevaNandor
ljubanovic,
akrajemistegodinenovibasistapostajeSavoAndieMate..Rukovodecisedevizom"dobrastvarjesamobrzastvar"naprvojkaseti"MajkoJu-goslavijo,nedamdamisekupupcanuvrp-cu"kojuusvojojrezijiobjavljuju1987..godi-neiznosevrlospecificnuformualternativ-nogzvuka..Nakaseti,starnpanojusamostopedesetprimeraka,naslosedesetpesamakojesupredstavljaleizbornjihovihdemosnimaka..Umeduvremenu,snimcigrupesepojavljujunakompilacijskimkasetama"Bel-gradeX019",objavljenojuBeogradu,"Pro-mijenitekazetu-zavija"(kojajenazivdobilaponjihovojpesmi"Promeniteplocu-pucke-ta")izdatojuZagrebuiamerickoj"PassTheElixir"..NaPaliluskojolimpijadikulture1987..godineosvojilisuspecijalnunagraduzamuzickeinovacijekojujedodelilaradioemisijaRitamsrca..Krajem1987..godinedecgrupeodlaziuJNA,aNandorpokreceNUP-zin,fanzinkojijesadrzavaoinformacije
0
grupi,
crteze.
fotografije,pesmeiprice..Maja1989..godinegrupajeponovonaokupuiucestvujeualternativnomprogramuOmladinskogfestivalauSubotici,PrviLP"NUP"rade1989..godine,takode
0
sopstve-nomtrosku,akaopravnopokrice,kaoizda-vac,potpisujeseMuzickaomladinaPanceva..Nasledecojplod"Stajevideoduhizzeleneboce"preciznijeodredujustil,prvenstvenozasnovannanekomunikativnimtekstovimaimuzicizaronjenojueksperiment.Zahvalju-juCifanzinu,uspelisudaostvarealterna-tivnukomunikacijusaistomisljenicirnanaprostorutadasnjeJugoslavije,takodaboljiodzivimajuuHrvatskojiSiovenijinegouSrbiji..Januara1992..godineobjavljujutreCivinil"Mesecokret"..Sledeceizdanje,kasetu"CarstvoPulina"objavljuju1994..godineusaradnjisakucornStartTodayRecords..IstukasetuprvojeobjavioCarloRecordsal"
d''
I
samouseampnmeraka,nakoncegaprek'_dajusaradnju,UtovremeNandorpresta/dabudesamocovekizsenkeisagrupornsepojavljujenakoncertimauuloziritarngita~riste..ZatimzabeogradskiJugotonobjavlju_jukasetu"Isterivanjebesnihglista"Poce-tkom1997..godinesimultanoobjavljujudVekasete"Banatskitrougao"i"Svakicovektre-bada"kojesuproduciralisaJanSasorn.Porednjihovihmaterijalatujeinekonvenci_onalnaobradabosanskenarodne"Mujokuje"..Uzglasilagrupe,fanzineNUP-izbor
'Pancevacki
tvor"i"Nada"19979d''
..0Ine
objavljujukasetu"Zecbeli"kojapredstavljaneobicanaudiofanzin..Nandorjebiojedanodurednikasuboticko-pancevackoqfanzi-na"Piesslomljenogdupetanavetru"(nazivporeceniciizromanaCarlsaBukovskog)Krajem1997..godinesu,kaogrupazite-IjaBanatskogtrougla,osnovaliizdavackukucuFiftyFiftyiiiPolapola..Planirajudaobjavljujumultimedijalnaizadnja,takodaceimatinizpodetiketa..
Diskografija
"MajkoJugoslavijo,edamdamisekupupcanuvrpcu"(NUP
1987.
kaseta)"NUP"NUP
1989)
"Staevideoduhizzeleneboce"(NUP
990)
"Mesecokret"NUP
1991.)
"CarstvoPulina"NUPStartTodayRecordsAUT
1994.
kaseta)"Isterivanjeesnihglista"(Juga-ton
1996..
kaseta)"Svakicovekrebada"(PanoramaMyusicYuser
1997
kaseta)"Banatskirougao"(PanoramaMyusicYuser
1997
kaseta)"Zeebeli"(PanoramaMyusicYuser
1997.)
NEKITOVOLEVRUCE
(Zagreb)
Zaqrebackidisko-popduetosnovalisu1984..godineSilvesterMisoDragojeiMiro-slavDzimiStanic..Njihdvojicasupretogasviralisalokalnimgrupama,aafirmacijusupostiglitekkrozNekitovolevrucePrvialbumobjavljen1985..godinepred-stavioihjekaomomkekojivoledadrzegitareipoigravajuserockrifovima,aliusustinipevajuzabavnumuziku..MaterijalzaplocuuradilisuAlkaVuicaiStevoCvikic,a
 
YUROCKENCIKLOPEDIJA
NOVKOVICnedijskisuseprobilepesme"California"iMedumojiseceru"..Odsamogpocetkapro-JukcijujeradioDuskoMandie(exSrebrna(rila)"Solidantirazpostiglisugodinudana(asnijedrugomplocorn"Jeansgeneracija"i)esmamapogodnimzadiskoteke.Parafrazi-'ajuCihit"ViennaCalling"kojijeimaoaus-:rijskipevacFalko(Falco),pesmom"Teska!remena,prijateljumoj"postajuredovniJostitelevizijskihprogramaikotirajuse!isokonaqodisnjimtop
listarna
Inaslede-:implocarnaponavljajuproverenuformu-u.okupljajuciekipuprateCihrnuzicaraigracicasakojimanastupajunakoncertimapodiskotekamaGrupukrajem1997"godinenapustaDzi-nikojijepoceopripremenasolo
plod
Po-'edtoga,komponovaojepesmezaCDOli-!eraDragojevica"Dusamijemore"(Orfej1997,)"PodimenomNekitovolevruceSilve-iterDragojeje1997..godineobjavioCDBojanoci",
~iskografija
V1axisinglTisizena,tisibog"/"5tonasat"/"Andeopozude'(Jugoton1991.)"IbumiNekitovolevruce"(Jugoton1985)Jeansgeneracija"(Jugoton1986,)Kakvanoel"(Jugoton1988)Kadlavinakrene"(Jugoton1989)Ljubavneprice"(CroatiaRecords1991)Bojanod'(CroatiaRecords1997,)
NOVKOVICBORIS
Zaqreb)
KaosincuvenoghitmejkeraDordaNov-covica,Boris(roden1967"uZagrebu)jena.cenustupio1986..godineiznenada,odmahinimivsidebialbumsaudarnimhitom"Kudaduizgubljenedjevojke(Tamara)".Utinej-Jzerskimgodinamaselomioizmedumuzikefudbala,igraojekaostarijipioniruklubu'Dinamo",alijeipakprevagnulamuzikakaocorodicnatradicija..AutorskidebiimaojenaminiLPploci'Devuska"(Jugoton1983,,)grupeSrebrnacrilazakojujekomponovaopesmu"Bongo)ongo""Zatimsunjegovepesmesnimili)evaCiAlenSiavica,DadoJelavic,grupaRen-fezVousidrugLBuducidasumnogiu)ocetkusumnjaliunjegovtalenat,smatra-ucidajeupitanjujosjedanocev"projekt",)ilomujepotrebnodostavremenadaseJokaze"Opredelivsisezarneksipoponjetriobrzostekaomladupubliku,pogotovuitojepravilnovukaomedijskepoteze,imaodealnufacutinejdzerskoqidola,akaolutorskitandemzanjegasunajcescepisaliienadGalijasevic(muzika),Marina
Iucakovic
AlkaVuica(tekstovi)..Borissedokazaoikaolutor,takodajelakopopunioprazninuna-;talu,prestankomradausecerenihpopzvez-:lakaostosuSrebrna
krila
ZadebiLPBorisieradiomuziku,doksutekstovenapisaleMarina
Iucakovic,
MladenPopoviciBrunoKovacevic.PlocujeproduciraoSenadGalija-sevic,ZadrugiLP"Jaciodsudbine"Borisjejosvisepojacao
ekipu
PlocusuproduciraliOliverMandieiNiksaBratos,aranzmanejeradioLazaRistovski,anaplodsenaslaobra-daKleptonove(Clapton)"I'llCryTomorrow"uprepevu"Plakatcusutra",Zatrecuplocu"Doksviraradio",objavljenu1988"godineokupiojegrupuNocnastrazaukojojsubilibasistaZvonimirBucevic,gitaristaSasaZalepugin(exLaFortunjeros),bubnjarDavorVidis(exDruginacin)igitaristaBozidarKoz-jak,madasusevremenomrnuzicariugrupismenjivalimeteorskombrzinornUtovremeBorisovmenadzerbiojeOliverMandie.aplocujeproduciraoklavijaturistaKresimirKlemencic,LPdonosiviserocknastrojenekompozicije,a"Suncenazapadu"pred-stavljaobraduDilenovepesme"Sara"..Poizlaskuizvojske,1989"godineobjavljujecetvrtiLP"Obojenisnovi"kojijeproduciraoNiksaBratos,auzNocnustrazujesviraoklavijaturistaSasaLokner..KaokompozitorpojavljujeseiZiatkoArslanaqic(Crvenajabuka),ahitjebilafolkorijentisanapesma"Ajsa""UtovremeBorisseoprobaoinadru-gommedijuqlurneciufilmu"Spijunnastik-lama"..LP"100X"objavioje1991,godineauznjega,pesmesuradiliAlkaVuica,DinoDer-vishalidovic(Merlin)iFahrudinPecikozaGane,Produkcijaiaranzrnanibilisupove-reniSenaduGalijasevicu"Poizlaskuteplocepraviduzupauzuitek1993..godinenastu-panaSplitskomfestivaluizvodeCipesmu"Visenistanijekao
prije"
IstegodineizlazimuCD"Strujistruja",sledecenastupanaCroviziji,zatim1995..godineslediploca
"u
dobruizlu"kaoikompilacijskiCD"Upro-dukcijiMireBuljana1997"godineobjavlju-jeCD"Svegubisjajbezljubavi".Nakoncer-timagapratiEnergyBand"
Diskografija
"Kudaiduizgubljenedjevojke,,"(Jugoton1986,)"JaCiodsudbine"(Jugoton1987,)"Doksviraradio"(Jugoton1988,)"Obojenisnovi"(Jugoton1989,)"100X"(Jugoton1991,.)"5trujistruja"(Orfej1993..)
"U
dobruizlu"(CroatiaRecords1995)"TheBestOf.Boris"(CroatiaRecords1995,.)"5vegubisjajbezIjubavi"(CroatiaRecords1997)
 
OBOJENIPROGRAM
YUROCKENCIKLOPEDIJA
OBOJENIPROGRAM
(NoviSad)
Jedanodprvihnovosadskihnovotalas-nihsastavaosnovaoje1981..godinepevacBranislavBabicKebra,alisuprvideckari-jereproveliupoluanonimnostiiuzcestepromeneclanstva..Doveceafirmacijegru-
OBOJENIPROGRAMOKTOBAR1864.OPUSOSMIPUTNIK
tepoziva","981"."Pozivamotoplereke","Umoraninestvaran",Kebranastavljasanizanjemsvojihpomaloklaustrofobicnihsli-ka..NasnimanjusupratecevokalepevaleclanicegrupeBoye,Kojajeunekolikopesa-masviraogitaru,aZerkman,takodeizizDisciplinekicme,trubu..SnimaksanjihovogkoncertauKST-uodrzanoq1..avgusta1992..
126
padolazitekposleucestvovanjanaVURM-uuZagrebuiOmladinskomfestivaluuSu-botici1989..godine..Tadajenjihovapesma"Kadbimalo(7x)mozakstao"objavljenanakompilacijskomalbumusubotickoqfesti-vala..Utovremegrupusucinili:BranislavBabicKebra(vokal).RobertRadle,(bubnje-vi),BranislavBukurov(gitara),MiroslavBe-dov(bas)iMasaZilnik(pratedvokal)..ZahvaljujuCizalaganjuzaqrebackoqnovi-naraAleksandraDraqasa,zanjegovuizda-vackukucuSearchandEnjoy,1990..godineobjavljujudebialbum"Najvaznijejebitizdrav"kojijeproduciraoKojaizDiscpilinekicrne,aomotjeuradiobeogradskislikarMiomirGrujicFleka..Napravivsiizbormateri-jalaizsvojeduqoqodisnjekarijere,ponudilisuubedljivzvukupesmama"Stipaljka","Filadelfija",
"0,
dali"kojesuobeleziliKebrinosobenpevackistiligustarnuzickaosnova..Upravozbogtogspecificnoqstila,cestosuihporediiisarnancesterskimsastavomTheFaiLSledecuplocu"Ovajzidstojikrivo",po-novouKojinojprodukciji,objavljujukrajem1991..godine..Pesma"Nebo,neboplavoje"direktnojeinspirisanapocetkornratainasil-nomregrutacijom,autemama"Cudanglasgodinepojaviosenakaseti"Prijatelju,koc-nicetineradebassve"isemnaslovnesvepesmesuzabelezenenaprethodnimplo-carna..Nestekasnijenadisku"Obojenipro-gram"kucaMusicVuserreizdalajenjihovaprvadvaalbuma,sabonuspesmom"Nebo,nebodrugoje"..Godine1993..Kebrajeproveopolago-dineuLondonuitadajeostvariokontaktsaMTVprogramompasusespotovizapesme"981"i"Reformauvasojglavi"pojaviliunji-hovimemisijama,asasnimcimasuucesto-valinabritanskimkompilacijama..TreciCD"Verujemtijersmoisti",Kebraizdaje1994.godinesanovompostavomrnuzicara:pratedvokaliJovankaiDaca,gitaristaDra-gan,basistaLjubaibubnjarVladimirCinkoc-kiCina(exGeneracijabezbuducnosti)..UzefektanomotkojijeradioTalentisopstvenuprodukciju,nastavilisudobroutvrdenomlinijorn.Kaogostupesmi"Ruzalutanja",svo-jimrecitativornsepojaviokonceptualniumetnikMiroslavMandieinatajnacinsegrupauklopilaunjegovprojektviseqodis-njeghodanjapoEvropi..SledeCialbum"Iii5minutaispredtebe"snimajuuzrenjanin-skomstudijuTarkus..KaogostipojavljujusetrubacZerkmaniIvanaVincekojajepevalapratecevokale..PoobjavljivanjuplocegrupaprviputodraspadazemljenastupauSioveniji.KucaTarkusnatrzistuobjavljujenovuserijudiska"Obojeniprogram"nakomesumaterijalisaprvadvaalbuma..Nakompilacijskomdisku"Radioutopija"(B921994..uvrscenajenji-hovapesma"Nebo,neboplavoje"anakom-pilaciji"Ovojezemljazanas?!?"(Boom93/B921997..),ucestvujusapesmom"Dragon"SvojepesmeKebrajeobjaviouzbirkama:"Kojetajcovek?"(Sorabia1992..,"Reci
pra.
vo"(Prometej1994..,aknjiga"Reyje
OK"
(Prometej1997..sadrfipesme,romaniKe-brineilustracije..
Diskografija
"Najvaznijeebitizdrav"(SearchandEnjoy
1990)
"Ovajzidstojikrivo"(TomTomMusic
1991)
"Prijatelju,kocniceineradebassve"(Sorabia
992
koncertnakaseta)"Obojeniprogram"MusicYuser
1993.)
"Verujemijersmoisti"(Metropolis
994)
"IIi5minutaispredebe"(PGPRTSTarcusProduction
1996.)
OKTOBAR1864.
(Beograd)
Grupajenastala1984..godine,alisevo-daigitaristasastavaGoran
Iomanovic
visenesecakojebiouprvojpostavi,jersuseokupiliprekooglasa,aclanovisusemenjalivelikombrzinom..Upocetkusuradilikaopetodanisastavklasicnerockformacijeizatovremesamosuvezbali,trazecisopstvenizvuk..Prviznacajnijinastupimalisuubeograd-skomklubuTaspocetkorn1985..godinekadaimseprikljudlapevacicaTanjaJovicevic(rodena1967..uBeogradu)..Onajepretogapevalauanonimnojzemunskojrhythmibluesgrupiiizvodilajazzstandardepoklu-bovima..Tegodine,ukonkurencijistotrisas-tavaizcelezemljepobedujunaPaliluskojrockligi..ZatimpobedujuukategorijidemogrupanaMESAM-uipocinjupripremezaprvialbum..Grupasetadakonsolidujeusas-tavu:Goran
Iornanovic
(gitara),TanjaJovice-vic(vokal),ZeljkoMitrovic(bas),IvanZecevic(bubnjevi),DejanKrrnpotic(klavijature),MarkoLalic(saksofon),BrankoBacovic(tru-ba)iNebojsaMrvaljevic,(trombon)DebiLPporednjihovihveeproverenihpesama"CarteBlanche","Pomisli"upopjazzmaniru,donosi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->