Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
86Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sandra Brown - Fanta c

Sandra Brown - Fanta c

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,344 |Likes:
Published by matyia

More info:

Published by: matyia on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
 Fanta CSANDRA BROWNPrima dată a fost fermecător.Am făcut dragoste în grajd în miros de fîn, cai şi praf. Unirea noastră a fostfierbinte şi plină de dorinţă. La sfîrşit, trupurile noastre luceau de sudoare,istoviţi, stăteam îmbrăţişaţi. în părul meu se prinseseră fire de paie. El mi lescotea în joacă, în timp ce eu priveam, încîntată, cum strălucea soarele princrăpăturile din pereţi, aruncînd raze de lumină şi umbră pe pieptul luimare şi acoperit de păr.Fusese destinat să se înţîmple, deşi momentul l-a ales el. Mă întorsesemcălare pe unul din cei mai buni cai pur-sînge ai tatei, după cursa zil¬nică.Inima a început să-mi bată cu putere cînd l-am văzut pe îngrijitorulgrajdului rezemat de colţul clădirii. Nu mai era nimeni în curte.L-am privit cu aerul de superioritate pe care mi-l dăduse educaţiaaristocratică, iar el a pornit spre mine fără să se grăbească. Zîmbind cuaroganţă, mi-a cuprins mijlocul pentru a mă ajuta să cobor din şa. Vrînd să-i zdruncin acea încredere în sine şi îngîmfarea care păreau de neclintit,intenţionat mi-am lăsat trupul să alunece provocator pe partea iui frontală,înainte ca ghetele mele să atingă pămîntul. l-am văzut privirea întunecîndu-i-se, dar triumfui meu a fost de scurtă durată.Sfîdînd buna-cuviinţă, el a continuat să mă ţină strîns. Mi-arn ridicat privirea cu o dorinţă vădită., Era şi mai puternică datorită faptului că eraangajatul tatălui meu şi, deci, cu mult sub poziţia mea socială. Orice fel derelaţie intimă între el şi mine" era strict interzisă. Delicios de tentant.Şi, în plus, el era irlandez, eu, englezoaică. El era sălbatic, răzvrătit şi cu untemperament tot atît de agitat ca Marea Irlandei. Eu fusese>m crescutăîntr-o atmosferă de rafinament. Cunoşteam franceza şi latina, în timp ce elabia cunoştea limba engleză şi era în mod frecvent auzit rostind unelevulgarităţi al căror înţeles nu îl puteam bănui. Dacă zvonurile erauadevărate, o sticlă de whisky nu mai apuca să vadă lumina zilei. Eu aveamvoie uneori să beau un păhărel de lichior înainte de cină şi numai în ziledeosebita. Mîiniie mele erau imaculate. Ale lui, nu. Dar acest lucru nu aavut importanţă cînd mi-a cuprins mijlocul trăgîndu-mă şi măi aproape.
 
Şi-a aplecat capul apoi şi m-a sărutat ca şi cum ar fi avut tot dreptul. O buclă din părul lui lung şi dezordonat mi-a căzut peste sprînceană, cînd şi-aaplecat capul şi mai mult apăsîndu-şi gura pe a mea.Deşi nu făcea altceva decît să răspundă dorinţei pe care, fără îndoială, că ozărise în privirea mea, îndrăzneala lui m-a înfuriat. Am încercat să mădesprind de vesta lui din piele, dar duceam o luptă care era de la bunînceput pierdută, nu numai datorită forţei lui superioare, ci datorită mieînsămi şi pasiunii care îmi făcea sîngele să clocotească. Recunosc că n-amîncercat prea mult să mă eliberez din îmbră¬ţişarea lui sau să scap de limbalui lac'omă cînd mi-a împins-o printre buze dezvirginîndu-mi gura.în clipa aceea am simţit că leşin.Fără suflare şi slăbită, l-am urmat, împleticin- du-mă, în umbra grajdului.Doar asta voisem, nu? Nu ia asta ar fi trebuit să conducă toate acele priviriînfierbîntate pe care ie schimbam între noi de săptămîni întregi? Nufusesem eu cea care, prin atingeri întîmplătoare şi gesturi provocatoare, îl poftisem să facă exact acest lucru? Acum aveau să mi se dezvăluie multesecrete. Nu muream de curiozitate să aflu ce şuşoteau ser¬vitoarele întreele?Chiar dacă m-aş fi răzgîndit, nu m-ar mai fi lăsat el. M-a lipit de stinghiileuneia dintre boxe. Fînul era pînă la genunchi, dulce mirositor şi proaspăt.înăuntru era cald. Şi întuneric. Firişoare de praf dansau în aer ia fel denebuneşte ca şi simţurile mele. Cu buzele încă lipite de ale mele, el îşimişcă trupul în aşa fel ca eu să simt cît de mare îi era dorinţa. Acel trup puternic şi agil pe care îl urmărisem în siguranţă din dosul per¬delelor dormitorului meu, era acum lipii o'e mine cu o familiaritate alarmantă.Pulpele îmi tremurau, dar se depărtară ascultătoare, cînd el îşi strecurăgenunchii între ele.Mîinile lui se îndreptară direct spre eşarfa pe care o aveam în jurul gîtului.O desfăcu trăgînd uşor de ea şi apoi desfăşură toată acea mătase albălăsînd-o să cadă în fîn. Nasturii-perlă ai bluzei mele nu au reprezentat unobstacol pentru mîinile lui cercetătoare. Alunecară din butoni¬erele brodatede mînă, fără să opună nici o rezis¬tenţă.Am gemut cînd i-am simţit pe sîni mîinije înăsprite de muncă. Lenjeria meadin batist l-a făcut să devină nerăbdător. Mi-a tras-o în jos şi sînii s-aueliberat ajungînd în palmele lui bătă¬torite.Copleşită de acele senzaţii ciudate, am închis ochii. Capul mi-a căzut pestinghii şi m-am predat total cînd gura lui a început să îmi aco¬pere trupultremurător cu sărutări fierbinţi. Nu-mi închipuisem niciodată că buzele,dinţii şi limba unui bărbat puteau să ofere o asemenea plăcere. Era păcat,nu? Nu descria Cartea ele rugăciuni aceste sentimente care mă străbăteau
 
ca fiind plăceri trupeşti? Erau îngrozitor de păcătoase. Şi, totuşi, atît defermecătoare. Sfîrcuriie mi se întăriră sub atingerea umedă şi rapidă alimbii iui. Arcuindu-mi spatele, i le-am împins şi mai mult în gură. Fără săvreau, i-am rostit numele.-- Şşş, şşş, iubita mea, mi-a şoptit el cu accentul melodios care îmi plăceaatît de mult. Trebuie să fim prudenţi.Mîinil® lui nu ştiau ce era aceea bună- cuviinţă. Nu ascultau de nici oregulă. Alunecară pe sub fusta costumului meu de călărie din catifearubinie, se strecurară printre straturile- Elizabeth!Eiizabeth Burke fu trezită brusc din fantezia ei de către glasul exasperat alsurorii sale. Ochii ei, care fuseseră descrişi ca fiind de un aibastru- porţelan,se fixară asupra femeii care se afla în pragul magazinului ei. Pe chipulacesteia era o în.cruntăturâ pe cît de afectivă şi tolerantă pe atît dedezaprobatoare. Lilah, care era cu doi ani mai jupoarielor din dantelă pînăcînd ajunseră să îmi atingă pielea. Şoapte de iubire, presărate cu ex¬presiiirlandeze, îmi umplură urechile în timp ce mă mingtta cu o tandreţe opusănerăbdării lui crescînde.Şi-a desfăcut pantalonii şi l-am văzut. Dimen¬siunea excitării lui m-asperiat. El a observat teama din privirile mele şi mi-a alungat-o cu vorbe dealinare. Bărbăţia lui era caldă, netedă şi tare cînd a intrat în mine,umplîndu-mă. Gemetele noastre se amestecau cu umbrele din grajd.Ex¬traordinara plăcere oferită de trupurile noastre împreunate m-a făcut să-mi ies din piele. .îmi treceam degetele prin părul lui şi el îmi săruta sînii cu pasiune. Cu fiecare zvîcnire pătrundea în mina şi mai adînc. Şi mai adînc.Pînă cînd... mică decît Eiizabeth, clătină din cap şi scoase un sunet denemulţumire.-iar faci chestia asta, după cît văd.-Ce anume?-Nu mai face pe proasta cu mine, Eiizabeth, spuse ea, apostrofînd-ocu degetui arătător. Visai. Şi erai la cel puţin un milion de mile distanţă.-Ba nu-i adevărat. Mă gîndeam la comanda pe care o completam,spuse Eiizabeth, aranjînd cîteva hîrtii pe vitrină pentru a da credibilitateminciunii ei. Obrajii îi erau fierbinţi datorită stînjenelii provocate de faptulcă fusese prinsă visînd cu ochii deschişi, dar şi îmbujoraţi datorităfierbinţelii acelei fantezii. Cum se şi temea, sora ei nu putea fi păcălită.-Roşeşti. Dacă a fost atît de frumos, spune-mi şi mie, zise Lilah,aşszîndu-se pe unul din scaunele îmbrăcate în catifea, pe care Eiizabeth leoferea clienţilor în timp ce aceştia priveau marfa din magazin.

Activity (86)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Clau Ana liked this
Rodica Baciu liked this
ada f liked this
Bostan Iuliana liked this
Marin Alina liked this
Bernd Sander liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->