Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
И. Аврамов отговаря на доц. Р. Наков за Шистовия газ

И. Аврамов отговаря на доц. Р. Наков за Шистовия газ

Ratings: (0)|Views: 215 |Likes:
Ст. н. с. Иван Аврамов отговаря на доц. Радослав Наков относно опасностите при добива на шистов газ.
Ст. н. с. Иван Аврамов отговаря на доц. Радослав Наков относно опасностите при добива на шистов газ.

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Ascending Agondonter on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

 
Уважаеми
 
г
-
н
 
Наков
,
Благодаря
 
Ви
 
за
 
отделеното
 
време
 
и
 
усилия
 
да
 
отговорите
 
на
 
писмото
 
ми
.
Запознах
 
се
 
обстойно
 
с
 
тезите
,
изразени
 
в
 
написаното
 
от
 
Вас
 
и
 
няма
 
да
 
скрия
,
че
 
съм
 
отново
 
изумен
.
С
 
Вашите
 
тези
 
Вие
 
не
 
само
,
че
 
не
 
опровергахте
 
това
,
което
 
Ви
 
написах
,
но
 
и
 
още
 
повече
 
го
 
затвърдихте
.
А
 
това
 
вече
 
буди
 
сериозна
 
тревога
 
и
 
необходимост
 
от
 
 решителни
 
действия
 
срещу
 
безумието
 
наричано
проучване
 
и
 
добив
 
на
 
шистов
 
газ
 
в
 
България
”,
което
 
Вие
 
така
 
 ревностно
 
подкрепяте
.
Но
 
за
 
да
 
не
 
бъда
 
голословен
,
ще
 
коментирам
 
Вашите
 
тези
 
една
 
по
 
една
,
с
 
което
 
ще
 
се
 
опитам
 
да
 
докажа
 
тяхната
 
пълна
 
несъстоятелност
.
При
 
това
,
за
 
да
 
не
 
ме
 
обвинявате
 
в
 
некомпетентност
,
като
 
учен
,
ще
 
се
 
постарая
 
да
 
използвам
 
неопровержими
 
факти
 
и
 
доказателства
,
преобладаващата
 
част
 
от
 
които
 
са
 
цитати
 
от
 
сериозни
 
литературни
 
източници
 
с
 
 резултати
 
от
 
изследвания
 
по
 
въпроса
,
както
 
в
 
САЩ
,
така
 
и
 
в
 
 развити
 
европейски
 
страни
.
Теза
1.
«
Да
,
нашата
 
цивилизация
 
има
 
нужда
 
от
 
добив
 
на
 
минерални
 
суровини
 
и
 
Вие
 
като
 
учен
 
трябва
 
да
 
го
 
 разбирате
 
добре
.
А
 
тези
 
суровини
 
се
 
добиват
 
от
 
земните
 
недра
 
с
 
всичките
 
негативни
 
последици
,
които
 
ние
 
се
 
стремим
 
да
 
минимализираме
.
Въпросът
 
е
 
да
 
има
 
 разумно
 
отношение
 
към
 
природата
,
да
 
не
 
се
 
отказваме
 
от
 
добива
,
а
 
да
 
го
 
правим
 
по
 
 разумен
 
начин
 
в
 
съзвучие
 
с
 
устойчивото
 
 развитие
.
Смятам
,
че
 
не
 
съм
 
казал
 
нищо
 
неразумно
.” 
А
 
бихте
 
ли
 
ми
 
отговорили
,
какво
 
 разбирате
 
под
«
 разумно
 
отношение
 
към
 
природата
”? 
Може
 
би
 
това
:
От
 
 материал
a
на
Dan Arthur…,
понастоящем
 
водещ
 
изследовател
 
по
 
няколко
 
 значими
 
проекта
 
 за
 
неконвенционални
 
енергийни
 
източници
 ,
описващ
 
най
-
новата
 
технология
 
 за
 
добив
 
на
 
шистов
 
 газ
 
в
 
 Щатите
:“...
 за
 
един
 
сондаж
 
се
 
използват
3,000,000
до
4,000,000
галона
(11,400
до
15,000
 м
3)
чиста
 
вода
 
към
 
която
 
се
 
добавят
 
 различни
 
 химикали
 
по
 
време
 
на
 
технологичния
 
процес
......
След
 
 хидравличната
 
обработка
 ,
когато
 
се
 
премахне
 
налягането
 
създавано
 
от
 
помпите
 
в
 
сондажа
 ,
третираната
 
с
 
 химикали
 
технологична
 
вода
 
 започва
 
да
 
изтича
 
обратно
 
през
 
гърлото
 
на
 
кладенеца
...
 По
 
голямото
 
количество
 
вода
 
изтича
 
 за
 
интервала
 
от
 
няколко
 
часа
 
до
2-3
седмици
...
 В
 
 различни
 
сондажни
 
 райони
 
количеството
 
на
 
изтеклата
 
вода
 
варира
 
от
30
до
70%...
 В
 
отделни
 
случаи
 ,
обратно
 
изтичане
 
на
 
водата
 
продължава
 
до
 
няколко
 
 месеца
 
след
 
началото
 
на
 
добив
 
на
 
газ
......
 Газоотбиващите
 
оператори
неутрализират
изтичащата
 
технологична
 
вода
 
чрез
:
 Подземното
 
и
 
нагнетяване
възможно
 
в
 
 райони
 
с
 
пореста
 
и
 
попиваща
 
структура
 ),
третиране
 
 за
 
неутрализиране
 
на
 
 химикалите
 ,
 рециклиране
Или
 
може
 
би
 
това
(
надявам
 
се
,
четете
 
и
 
 разбирате
 
английски
):
Chemical additives are applied to tailor the injected material to the specific geological  situation, protect the well, and improve its operation, though the injected fluid isapproximately 99 percent water and 1 percent proppant, varying slightly based on the type of well. The composition of injected fluid is changed during the operation of a well over time,that is initially acid is used to increase permeability, then proppants are used with a gradual 
 
increase in their size, and at the end the well is flushed with water under pressure. Injected  fluid is to some degree recovered and stored in pits or containers; it can be toxic due to thechemical additives and material washed out from the ground. It is sometimes processed sothat part of it can be reused in fracing operations, part released into the environment after treatment, and some residual permanently placed in deep-well storage.
 Arguments against hydraulic fracturing center around the extent to which fracturing fluid used far below the earth's surface might pollute fresh water zones, contaminate surface or near-surface water supplies, impact rock shelf causing seismic events or lead to surface subsidence. If not managed properly, the transport, handling, storage and use of chemicalsand chemical-laden water have the potential to cause accidents that release materials intothe environment, though this does not occur during the hydraulic fracturing process itself.
Теза
2.
Стремя
 
се
 
да
 
 разбирам
 
насаждания
 
страх
 
у
 
хората
,
който
 
за
 
мен
 
е
 
силно
 
преувеличен
 
и
 
граничи
 
с
 
тероризма
,
затова
 
се
 
мъча
 
с
 
думи
 
прости
 
да
 
им
 
обяснавам
 
нещата
 
в
 
съзвучие
 
с
 
целите
 
и
 
идеалите
 
на
 
БАН
!”
И
 
как
 
се
 
стремите
 
да
 
 разбирате
 
страха
 
на
 
хората
,
г
-
н
 
Наков
?
Като
 
твърдите
,
че
 «
граничел
 
с
 
тероризма
»
ли
?
И
 
това
 
ли
 
наричате
 
тероризъм
:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing  Environmental and human health concerns associated with hydraulic fracturing include thecontamination of ground water, risks to air quality, the migration of gases and hydraulic fracturing chemicals to the surface, and the potential mishandling of waste.[21] The potential costs associated with possible environmental clean-up processes, loss of land value and human and animal health concerns are undetermined. A 2010 EPA study discovered contaminants in drinking water including: arsenic, copper, vanadium, and adamantanesadjacent to drilling operations. The EPA said a broad range of sources are being investigated, including agricultural activity, but noted gas drilling as a potential cause.[22]
И
 
кой
 
нормален
 
човек
,
притежаващ
 
инстинкт
 
за
 
самосъхранение
,
не
 
би
 
се
 
страхувал
,
когато
 
види
 
и
 
прочете
 
следните
 
материали
 
на
 
авторитетното
 
германско
 
списание
 Spiegel,
което
 
чета
 
от
 
ученическите
 
си
 
години
 
и
 
на
 
чиито
 
професионално
 
направени
 
и
 
многократно
 
доказани
 
от
 
независими
 
източници
 
анализи
 
вярвам
 
много
 
повече
 
отколкото
 
на
 
Вас
:http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,761641,00.html
и
 
видео
:http://www.spiegel.de/video/video-1094294.html
А
 
Вие
,
какво
 
направихте
,
за
 
да
 
успокоите
 
хората
 
от
 
Североизточна
 
България
,
г
-
н
 
Наков
?
Да
 
Ви
 
припомня
 
ли
 
нелепото
 
Ви
 
изказване
 
в
 
медиите
:„…
трябва
 
да
 
свикнем
 
със
 
сондажите
 
и
 
изкопите
,
независимо
 
че
 
те
 
са
 
"
рани
"
върху
 
ландшафта
,
и
 
трябва
 
да
 
намерим
 
начин
 
за
 
минимални
 
нарушения
 
върху
 
околната
 
среда
.”
 
Защо
 
направо
 
не
 
казахте
 
на
 
хората
:
Вие
 
трябва
 
да
 
свикнете
 
с
 
мисълта
,
че
 
или
 
трябва
 
да
 
се
 
махнете
 
от
 
Добруджа
 
и
 
да
 
освободите
 
терена
,
за
 
да
 
могат
 
нашите
 
американски
 
приятели
 
здраво
 
да
 
натъпчат
 
гушите
 
и
 
необезпокоявани
 
от
 
вас
 
да
 
съсипят
 
вашата
 
земя
,
води
 
и
 
природа
 
или
 
да
 
измрете
 
бавно
 
и
 
мъчително
 
като
 
кучета
 
от
 
химикалите
 
и
 
отровите
,
които
 
те
 
ще
 
ви
 
оставят
 
навеки
.”
А
 
защо
 
не
 
им
 
казахте
,
какви
 
екологични
 
престъпления
 
са
 
извършили
 
Вашите
 
приятелчета
 
от
 
Шеврон
 
другаде
 
по
 
света
?
Защо
 
не
 
им
 
показахте
 
например
 
ето
 
това
?http://www.vesti.bg/index.phtml?oid=3615691&tid=40
 Честно
 
казано
,
ако
 
им
 
го
 
бяхте
 
казали
,
щях
 
да
 
Ви
 
уважавам
 
много
 
повече
,
защото
 
щеше
 
да
 
е
 
самата
 
гола
 
истина
,
отколкото
 
сега
,
когато
 
се
 
опитвате
 
да
 
манипулирате
 
хората
 
и
 
имате
 
наглостта
 
да
 
мотивирате
 
безотговорното
 
си
 
поведение
 
с
целите
 
и
 
идеалите
 
на
 
БАН
”.
Как
 
не
 
Ви
 
беше
 
срам
 
да
 
намесвате
 
името
 
на
 
БАН
 
в
 
това
 
гнусно
 
предателство
?
Вие
 
си
 
имате
 
Вашата
 
област
 
и
 
достижения
,
за
 
което
 
наистина
 
Ви
свалям
 
шапка
и
 
нямам
 
ни
 
най
-
малко
 
намерение
 
да
 
изразявам
 
съмнение
 
по
 
отношение
 
на
 
Вашата
 
компетентност
 
в
 
нея
.
Аз
 
нямам
 
нужда
да
 
ми
 
сваля
 
шапка
който
 
и
 
да
 
било
,
най
-
малкото
 
Вие
.
Единственото
,
от
 
което
 
имам
 
нужда
 
е
,
моите
 
колеги
 
от
 
БАН
 
да
 
проявявят
 
поне
 
малко
 
 разум
 
и
 
отговорност
 
към
 
собствения
 
им
 
народ
,
който
 
ГИ
 
ХРАНИ
 
с
 
данъците
 
си
,
а
 
не
 
да
 
се
 
опитват
 
да
 
му
 
промиват
 
мозъка
,
за
 
да
 
го
 
унищожат
 
и
 
да
 
продадат
 
земята
 
му
 
по
-
лесно
 
на
 
чужденците
!
Да
,
точно
 
това
 
правите
 
Вие
,
г
-
н
 
Наков
!
И
 
това
 
личи
 
както
 
от
 
изявите
 
Ви
 
в
 
медиите
,
така
 
и
 
от
 
всяка
 
Ваша
 
дума
,
написана
 
до
 
мен
,
с
 
която
 
се
 
опитвате
 
да
 
промивате
 
и
 
моя
 
мозък
.
Ето
,
продължавам
 
с
 
тезите
 
Ви
:
Теза
3.
Идва
 
някой
 
и
 
казва
,
ще
 
внасяме
 
автомобили
.
В
 
този
 
момент
 
шефът
 
на
 
 развъдника
 
за
 
магарета
 
за
 
каруци
 
си
 
казва
,
ами
 
моите
 
магарета
 
какво
 
ще
 
ги
 
правя
?
В
 
 резултат
 
се
 
прави
 
един
 
филм
 
в
 
който
 
се
 
показват
 
само
 
автомобилни
 
катастрофи
 
и
 
се
 
насажда
 
идеята
,
каква
 
касапница
 
ще
 
стане
,
ако
 
започнем
 
да
 
внасяме
 
автомобили
.
Какви
магарета
”,
какви
каруци
и
 
какви
касапници
”,
бе
 
Наков
?
Това
 
ли
 
са
 
Вашите
 
думи
 
прости
”,
с
 
които
 
се
 
опитвате
 
да
 
ми
 
промивате
 
мозъка
?
Това
 
ли
 
е
 
Вашата
научна
 
и
 
практична
 
гледна
 
точка
 
на
 
геолог
”?
Трябва
 
ли
 
да
 
Ви
 
напомням
,
че
 
Вие
 
се
 
опитвате
 
да
 
спорите
 
с
 
учен
,
а
 
не
 
с
 
някой
 
неграмотен
 
пияница
 
от
 
кварталната
 
кръчма
?
И
 
след
 
като
 
твърдите
,
че
 
ми
сваляте
 
шапка
”,
не
 
можете
 
ли
 
да
 
проявите
 
поне
 
малко
 
уважение
 
към
 
мен
 
и
 
да
 
се
 
опитате
 
да
 
спорите
 
с
 
проверени
 
факти
,
доказателства
 
и
 
научно
 
обосновани
 
аргументи
?
Или
 
зорлем
 
искате
 
да
 
ми
 
докажете
,
че
 
не
 
сте
 
никакъв
 
учен
?
Теза
4.
Та
 
и
 
този
 
филм
 
базиран
 
на
 
най
-
лошите
 
и
 
тенденционно
 
подбрани
 
случаи
 
прави
 
подобно
 
внушение
.
Вероятно
 
има
 
конкуренция
 
между
 
прозводителите
 
на
 
 различни
 
видове
 
енергиини
 
източници
Освен
 
това
 
в
 
този
 
филм
 
според
 
мен
 
много
 
от
 
нещата
 
са
 
доста
 
изкривени
.
Заблуждавате
 
се
,
г
-
н
 
Наков
.
Заблуждавате
 
се
 
и
 
то
 
жестоко
!
А
 
може
 
би
 
не
 
се
 
заблуждавате
,
а
 
най
-
целенасочено
 
се
 
опитвате
 
да
 
лъжете
,
използвайки
 
типични
 
за
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->