Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
unimer

unimer

Ratings:
(0)
|Views: 1,052|Likes:
Published by markomasa

More info:

Published by: markomasa on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 
UNIVERZALNI MJERNI INSTRUMENT (MULTIMETAR,UNIMER)
Za ispitivanje ispravnosti raznih elektri
č
nih ure
đ
aja u doma
ć
instvu, u radionici, ili zaodržavanje elektri
č
nih strojeva u proizvodnim pogonima potrebno je mjeriti struje,napone i otpore. Pošto je neprakti
č
no nositi više instrumenata konstruiran jeuniverzalni mjerni instrument ( poznat pod nazivom unimer i multimetar ).On je lako prenosiv, mehani
č
ki otporan i dovoljno to
č
an za rad na terenu, a njime semogu mjeriti istosmjerni i izmjeni
č
ni naponi i struje, i elektri
č
ni otpor. U prvom djelulekcije bi
ć
e obra
đ
en analogni instrument ( instrument sa kazaljkom) a zatim i digitalniinstrument koji rezultat ispisuje u obliku brojki na LCD displeju.U unimere se ugra
đ
uje instrument sa zakretnim svitkom. Izme
đ
u polova stalnogmagneta ugra
đ
en je svitak na kome je u
č
vrš
ć
ena kazaljka. Protjecanje struje krozsvitak stvaramagnetsko polje. Uzajamno djelovanje ovog magnetnog polja stalnog magnetadovodi do zakretanja kazaljke.Protu moment stvaraju spiralne opruge i po prestanku struje vra
ć
aju kazaljku na nulu.Ovakvim instrumentom mogu se mjeriti samo istosmjerne struje i naponi. Da biunimer mogao mjeriti i izmjeni
č
ne veli
č
ine u njega se ugra
đ
uje ispravlja
č
sa dvije ili
č
etiri diode koji izmjeni
č
nu struju i napon pretvori u istosmjernu. Kada se mjereizmjeni
č
ne veli
č
ine instrument pokazuje efektivnu vrijednost struje i napona.
1. Važni pojmovi u elektri
č
nim mjerenjima:
Mjerni opseg
-je najve
ć
a vrijednost mjerene veli
č
ine koju instrument može izmjeriti.Mjerni opseg odre
đ
ujemo mi postavljanjem preklopnika u odgovaraju
ć
i položaj.Konstanta instrumenta
 
 je broj koji se dobije kada se domašaj podjeli sa brojempodjeljaka na skali u koju
ć
emo gledati.
Podjeljak
na skali je razmak izme
đ
u bilo koje dvije oznake na skali. Da bi imali to
č
noo
č
itavanje u kazaljku se mora gledati pod pravim kutom. U tome nam pomaže maloogledalo ( kazaljka i njena slika u ogledalu se poklope ).
 
 
Instrument "UNIMER 43" – ISKRA Kranj
Priklju
č
ak koji se koristi u svimmjerenjima. Ozna
č
ava se znakom ilislovima COM. Predstavlja referentnuto
č
ku, odnosno minus priklju
č
akampermetra i voltmetraPriklju
č
ak zamjerenjevelikihizmjeni
č
nihstrujaPriklju
č
ak za mjerenjenapona, struje i otpora.Plus priklju
č
ak primjerenju istosmjernihstruja i naponaKazaljkaOgledaloMalipreklopnikDugme zakorekcijunule naomskoj skali
Velikipreklopnik 
Slika 1.
 
Na instrumentu se nalazi više oznaka. Neke od njih su
:
- Instrument je konstruiran za rad u horizontalnom položaju. Ako se postavipod kutom ili okomito – radit
ć
e, ali vjerojatno pokazivanje ne
ć
e biti to
č
no.- Ova oznaka se može na
ć
i na instrumentima koji su predvi
đ
eni za rad uokomitom položaju i koji se montiraju npr. na radne stolove.- Instrument sa ovakvom oznakom mjeri istosmjerne i izmjeni
č
ne veli
č
ine
2,5
- Oznaka za klasu to
č
nosti, odnosno maksimalnu postotnu grešku kojupraviinstrument pri punom skretanju kazaljke. Naj
č
ć
e klase to
č
nosti su: 0,1; 0,2; 0,5; 1;1,5; 2,5; 5. Vidimo da naš unimer ne spada u to
č
ne instrumente.
-
Instrument sa zakretnim svitkom i ugra
đ
enim ispravlja
č
em s diodama.
-
Ispitni napon 3 kV
2. Izbor skale
Kada imamo više skala postavlja se pitanje – u koju gledati ? U ovom primjeru vidjet
ć
emo da pravilan izbor skale olakšava mjerenje a gledanje u pogrešnu skalu ganepotrebno zakomplicira.Pošto broj o
č
itanih podjeljaka na izabranoj skali treba pomnožiti sa konstantom, skalutreba birati tako da konstanta bude broj lak za množenje - dakle da bude 0,1; 1; 10 ili100. Lošim izborom skale konstanta
ć
e biti dva, pet ili na primjer 3,3.Na slikama je prikazano pokazivanje instrumenta "unimer 45" prilikom mjerenjaistosmjernog napona od 170 V. Na slici 2
 
preklopnik je postavljen u položaj 600 V =.To zna
č
i da je mjerni opseg 600 V, tj. pri punom skretanju kazaljke instrumentanapon je 600 V, na polovini skale je 300 V itd... Naponi ve
ć
i od 600 V se ne mogumjeriti. Na skali ozna
č
enoj slovima V, A na kojoj se o
č
itava napon i struja imamodvije skale – gornju, koja ide od 0 do 6 podjeljaka, i donju od 0 do 30 podjeljaka. Ako je naš izbor gornja skala konstanta
ć
e biti K = 600V / 6 podjeljaka = 100 volti popodjeljaka. O
č
itavamo 1,7 podjeljaka,
α
= 1,7. Rezultat mjerenja je K *
α
= 170 V.Ako me
đ
utim izaberemo donju skalu konstanta
ć
e biti 600 / 30 = 20. O
č
itavamo 8,5podjeljaka pa je rezultat 20 * 8,5 = 170 V. Rezultat je isti, možemo dakle gledati idonju skalu. Ipak, posle mjerenja
ć
e ostati dilema jesmo li dobro procijenili 8,5podjeljaka?Možda je ipak procjena pogrešna, možda je to
č
na procjena 8,4 ili 8,6podjeljaka?

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Naser Husic liked this
Dalibor Durmiš liked this
Dino Osmanovic liked this
Душан Гајић liked this
Sofija Tanasković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->