Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
električna mjerenja

električna mjerenja

Ratings: (0)|Views: 2,166 |Likes:
Published by markomasa

More info:

Published by: markomasa on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
0DDraga
 
qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdf ghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw
 
 
Stručno usavršavanje učiteljatehničke kulture (mentora) izpodručja elektrotehnike
(nelektorirani
 
tekst)
 
Električna mjerenja
Kraljevica,
 
ožujak
 
2011.
 
Pripremio
 
:
 
Dragan
 
Stanojevi
ć
,
 
prof.
 
 
1
UNIVERZALNI MJERNI INSTRUMENT (MULTIMETAR,UNIMER)
Za ispitivanje ispravnosti raznih elektri
č
nih ure
đ
aja u doma
ć
instvu, u radionici, ili zaodržavanje elektri
č
nih strojeva u proizvodnim pogonima potrebno je mjeriti struje,napone i otpore. Pošto je neprakti
č
no nositi više instrumenata konstruiran jeuniverzalni mjerni instrument ( poznat pod nazivom unimer i multimetar ).On je lako prenosiv, mehani
č
ki otporan i dovoljno to
č
an za rad na terenu, a njime semogu mjeriti istosmjerni i izmjeni
č
ni naponi i struje, i elektri
č
ni otpor. U prvom djeluteksta bit
ć
e prikazan analogni instrument ( instrument sa kazaljkom) a zatim idigitalni instrument koji rezultat ispisuje u obliku brojki na LCD displeju.U unimere se ugra
đ
uje instrument sa zakretnim svitkom. Izme
đ
u polova stalnogmagneta ugra
đ
en je svitak na kome je u
č
vrš
ć
ena kazaljka. Protjecanje struje krozsvitak stvara magnetsko polje. Uzajamno djelovanje ovog magnetnog polja stalnogmagneta dovodi do zakretanja kazaljke.Protumoment stvaraju spiralne opruge i po prestanku struje vra
ć
aju kazaljku na nulu.Ovakvim instrumentom mogu se mjeriti samo istosmjerne struje i naponi. Da biunimer mogao mjeriti i izmjeni
č
ne veli
č
ine u njega se ugra
đ
uje ispravlja
č
sa dvije ili
č
etiri diode koji izmjeni
č
nu struju i napon pretvori u istosmjernu. Kada se mjereizmjeni
č
ne veli
č
ine instrument pokazuje efektivnu vrijednost struje i napona.
1. Važni pojmovi u elektri
č
nim mjerenjima:
Mjerni opseg
-je najve
ć
a vrijednost mjerene veli
č
ine koju instrument može izmjeriti.Mjerni opseg odre
đ
ujemo mi postavljanjem preklopnika u odgovaraju
ć
i položaj.Konstanta instrumenta
 
 je broj koji se dobije kada se mjerni opseg podijeli s brojempodjeljaka na skali u koju
ć
emo gledati.
Podjeljak
na skali je razmak izme
đ
u bilo koje dvije oznake na skali. Da bi imali to
č
noo
č
itavanje u kazaljku se mora gledati pod pravim kutom. U tome nam pomaže maloogledalo ( kazaljka i njena slika u ogledalu se poklope ).
 
2
Instrument "UNIMER 43" – ISKRA Kranj
Priklju
č
ak koji se koristi u svimmjerenjima. Ozna
č
ava se znakom ilislovima COM. Predstavlja referentnuto
č
ku, odnosno minus priklju
č
akampermetra i voltmetraPriklju
č
ak zamjerenjevelikihizmjeni
č
nihstrujaPriklju
č
ak za mjerenjenapona, struje i otpora.Plus priklju
č
ak primjerenju istosmjernihstruja i naponaKazaljkaOgledaloMalipreklopnikDugme zakorekcijunule naomskoj skali
Veliki preklopnik 
Slika 1. Analogni multimetar 

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Meris Zulić liked this
zbilja liked this
Vajs Zovko liked this
Miro Bošnjak liked this
Stefan Sreckovic liked this
Dalibor Durmiš liked this
Dino Osmanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->