Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hedendaagse Media Cultuur - Werkgroep TV - SamenVatting - 2011

Hedendaagse Media Cultuur - Werkgroep TV - SamenVatting - 2011

Ratings: (0)|Views: 595 |Likes:
Published by asefehe

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: asefehe on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
1
Werkgroep Televisie || Bijeenkomst 1 || 04-11-2011Cultural Studies
 Media en Cultuur < versus > CommunicatiewetenschappenGeesteswetenschappen < versus > Sociale wetenschappen
Cultural studies
 
Cultuur in brede zin van het woord (populaire cultuur als geleefde praktijk)
 
Communicatieproces als één geheel en onderhandeling (actief publiek)
 
Context: klasse, sekseverschil, etniciteit, sociale, culturele en historische context
 
Focus op kijkersgedrag
 
Engagement onderzoekers (wie je bent heeft invloed op onderzoek, door contextverandert manier waarop ze onderzoek doen (subjectief))
 
Governmentality (hoe oefent tv macht uit?)Geesteswetenschap vs. Sociale wetenschappenCultural studies vs. CommunicatiewetenschapMedia- en cultuurkritiek vs. Beleid en commercieKwalitatief vs. Kwantitatief Tekst/context vs. EnquêtesBetekenis vs. AantallenActieve kijker vs. Passieve kijker
BEGRIPPEN:Flow
=Televisie presenteert zich aan de kijker als een stroom van beelden diesoms wel en soms helemaal niet met elkaar te maken hebben.Televisie is niet in te delen in afgebakende programma’s, maar bestaatmeer uit aaneengesloten fragmenten waar je soms het begin en eind vanprogramma’s door elkaar heen bekijkt. (Raymond Williams, 1975)
Met
flow 
bedoelde Williams dat televisie op een andere manier betekenis krijgt dan boeken of schilderijen,simpelweg omdat de ervaring van televisiekijken fundamenteel andere is. Televisiekijken is bijna nooithetzelfde als een enkel afgebakend programma bekijken. Je kijkt programma’s maar ook naar de aankondigin-gen daartussendoor voor andere programma’s; je ziet aankondigingen voor hetzelfde programma de volgendeweek, je wisselt misschien zo nu en dan van kanaal (hoewel dat voor de introductie van de afstandsbedieningwat omslachtiger was) en ziet zodoende slechts het begin van het ene en het eind van het andere programma.Televisie presenteert zich aan de kijker als een stroom van beelden die soms wel en soms helemaal niet metelkaar te maken hebben.
Gaze
= oftewel ‘blik’, is mannelijk in film (bioscoop), intense blik, mannelijk(want veel mannen hebben hoofdrol in film)
Glance
= terloopse blik, vrouwelijk (want vaker doelgroep van tv de huisvrouw)
Ten eerste is de
 gaze
(of ‘blik’) in film mannelijk (de bioscoop die de kijker individualiseert en de camera die dekijker mee laat kijken met de mannelijke hoofdpersoon), terwijl televisie de blik niet monopoliseert maar vraagtom een veel meer terloops kijken (de
 glance).
Ten tweede is er in de filmtheorie het probleem van de vrouwelijke kijker dat nooit helemaalbevredigend is opgelost, omdat het plezier van het kijken (met de ‘blik’ mee) nu eenmaal als mannelijk wasgedefinieerd.
 Tekst =Context =>>een ‘contextuele’ benadering van televisie 
 
Hoekijkjenaareenprogramma,waaromenwaar?
 
2
WerkgroepTelevisie||Bijeenkomst2||11-11-2011
 Encoding/decoding
Zender Boodschap OntvangerProduct Tekst Receptiebewust/onbewust bewust/onbewust
!! ideologie aanwezig bij alle drie aanwezig !!
Ontvanger: - Etniciteit Contextuele factoren hebben invloed- Geslacht op hoe ontvanger beelden bekijkt- Opleiding ‘frameworks of knowledge’ Productie: - Geld- Wereldbeeld Contextuele factoren hebben invloed op tekst- Doelgroep- Mensen
Dus: constante onderhandeling
Volgens Stuart Hall zijn er drie kijkposities:1) preferred reading boodschap letterlijk overnemen2) negotional reading zelf betekenis van boodschap bepalen3) oppostitional reading tegen boodschap ingaan
 
Ideologie
 Idee over hoe de wereld eruit ziet of eruit zou moeten zien. Oftewel; Eensamenhangend systeem van ideeën waarmee (elementen van) cultuur en samenlevingkunnen worden begrepen (denkbeelden).
Voorbeelden van ideologie: “ kapitalisme, feminisme, patriarchaat, ‘pro-Westerse’ ideologie, socialisme, nazisme, etc.
Dus: ideologie als denkbeeldIdeologische analyse – kijken naar:1. Hoe worden deze denkbeelden overgebracht?2. Hoe worden deze denkbeelden geneutraliseerd?3. Hoe spelen media een rol in ondersteunen van een bepaalde ideologie?
(bewust of onbewust?)
 
 
Vertoog
- ‘Discourse’ (Foucault)- Alles wat wordt gezegd en geschreven kan worden over een bepaald onderwerp.(Hermes en Reesink)- Een vertoog is een manier van spreken en denken over een bepaald onderwerp opeen bepaald moment in de geschiedenis, die verschijnt in teksten en desamenleving. (Desi tv BAAS )>> Vertoog is een kleiner onderdeel van een ideologie.
 
Governmentality
Iseencombinatievandewoordengovernmentenmentality.Hetbepaalthoeweonsmoetengedragen,hetiseentoegepastevormvanhegemonie(heerschappij).Hetzorgtervoordatwijdedominanteideologienormaalvindenenhetnormaalvindendathetonsbestuurd.Ditkandestaatzijn,maarookveelkleinereorganisatiesalsbijvoorbeelddeBondTegenhetVloeken.
 
 
3
WerkgroepTelevisie||Bijeenkomst3||18-11-2011
 Belangrijk: elk vertoog is ideologisch geladen
Kijkposities Stuart Hall: (Leesposities)1) Dominant hegemoniale reading: ( dominant hegemoniale lezing )Dominante ideologie “preferred reading” overnemen2) Negotiated reading: ( onderhandelende lezing )Je herkent de dominante ideologie, maar neemt het niet over en gaat er ook niettegenin. Je onderhandelt met de ideologie.3) Oppositional reading: ( oppositionele lezing )Je verwerpt dominant hegemoniale lezing.Onderzoek & methode van
Ien Ang
werden sterk bekritiseert. Zij trok conclusies opbasis van 40 brieven, wetenschap vond dat destijds te weinig.
 
‘Ideologie van de massacultuur’
>> Laag vermaak, geen kunst, slechte invloed
 
IEN ANG KOPPELT HIERAAN VERTOOG ; Hoe wordt over soaps gedacht/gepraat, wat kanhier over gezegd worden? Waar bestaat dit vertoog uit?
à
Massacultuur (zoals soaps)
 
Alleen amusement, Commercieel, Voorspelbaar, Onkritisch, Oppervlakkig, Enz…Kijkposities Ien Ang:
1) Hekelende positie:
kijkers ergeren zich, nemen dominante ideologie over
2) Ironische positie:
Nemen dominante ideologie over of herkennen het en halenplezier uit dat gegeven; ‘misschien slecht, maar we zien datslecht is en vinden het juist daarom leuk’ 
3) Liefhebbende positie
: Houden van & houden van met ironieTegenkracht: Ideologie van populaire cultuur
 
Over smaak valt niet te twisten
 
Geen taboesfeer
 
Koketteren met liefde voor massacultuur
 
Geen oordeel over cultuurproducten los van hun nut
Wat valt op?
- ideologie van de populaire cultuur heeft het moeilijk- ideologie van de massacultuur is (nog steeds!) sterk aanwezig

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mathi Prygoda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->