Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Calimanesti'2038 - 18_text sf

Calimanesti'2038 - 18_text sf

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Dan Zamfirache

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Dan Zamfirache on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
Calimanesti2038
JUDE|UL V^LCEA
 
ude\ul V@lcea se afl` situat [n partea central-sudic` a Rom@niei.Suprafa\a total` reprezint` 2,4% din teritoriul \`rii, din care aproape jum`tate este acoperit` cu p`dure ]i vegeta\ie forestier`.
 
ude\ul V@lcea, str`juit la nord de lan\ul Carpa\ilor meridionali,cuprinde toate formele de relief: mun\i, cu [n`l\imi care ajung la peste 2000 m, podi]uri ]i dealuri, depresiuni ]i v`i propice culturilor agricole.
 
e\eaua hidrografic` este bogat`, r@ul Olt, care curge [n jude\ul V@lcea pe o lungime de 130 Km adun` [n bazinul s`u numeroase cursuride ap`.ude\ul are dou` municipii: R@mnicu V@lcea, re]edin\a jude\ului ]iDr`g`]ani; ]ase ora]e: C`lim`ne]ti, Brezoi, Horezu, Ocnele Mari,Ol`ne]ti, Govora.
 
rima atestare documentar` este datat` 8 ianuarie 1392, [ntr-un hrisovdin timpul Domnului |`rii Rom@ne]ti, Mircea cel B`tr@n(1386-1418),unde se arat` c` M`n`stirii Cozia, aflat` [n aceast` zon`, i se d`ruie]te “albin`ritul din jude\ul V@lcea”.inuturile V@lcei erau bine organizate administrativ ]i locuite cu multtimp [n urm`, dup` cum stau m`rturie descoperirile arheologice carefac trimitere la cele mai vechi a]ez`ri romane.
 
inuturile pitore]ti ]i bog`\ia miraculoaselor ape t`m`duitoare aufavorizat dezvoltarea turismului. Apele minerale de la C`lim`ne]ti-C`ciulata, de la Govora ]i Ol`ne]ti fac, de secole, adev`rate minuni
JJJP
||
185
 
Calimanesti2038
[n tratarea unui spectru larg de afec\iuni, prin cur` intern` ]i cur`extern`.mpresionanta re\ea turistic` a jude\ului cuprinde a]ez`ri ]i vestigiiistorice ]i culturale de mare pre\, multe dintre acestea fiind unicate precum m`n`stirile: Cozia, Hurezi, Govora, Bistri\a, Dintr-un Lemn,Surpatele, Arnota, Episcopia R@mnicului, M`n`stirea Fr`sinei cufascinanta ei istorie(Athosul V@lcii). Acestora li se adaug` castrele ]icet`\ile geto-dacice ]i daco-romane de la Buridava sau de pe Calea luiTraian, pe Valea Oltului, Castrul Roman Arutela ]i Masa lui Traian.
 
n rezerva\iile naturale din mun\ii Coziei ]i Mun\ii Buila, V@nturari\a]i C`p`\@nii sunt ocrotite, ca monumente ale naturii, o serie de speciirare din flora ]i fauna Rom@niei. O alt` component` de mare interesa turismului v@lcean, o constituie muzeele, amenajate [n 16 unit`\i de profil [n [ntregul jude\.
 
el mai valoros tezaur muzeistic se afl` la Muzeul Jude\ean de Istoriedin municipiul R@mnicu V@lcea. Sunt adunate ]i expuse aici aproape50.000 de m`rturii, care vorbesc despre existen\a neamului rom@nesc din cele mai vechi timpuri ]i p@n` [n zilele noastre.n real interes [l prezint` ]i celelalte unit`\i muzeale: Memorialul“Nicolae B`lcescu”, din comuna care poart` numele ilustruluic`rturar ]i revolu\ionar de la 1848; Muzeul de Art` - R@mnicu V@lcea; Complexul muzeistic “Gheorghe Magheru” - de la Troianu,R@mnicu V@lcea; Casa memorial` “Anton Pann” - R@mnicu V@lcea; Colec\ia de arheologie, carte veche ]i art` feudal` - Govora;Muzeul viei ]i vinului - Dr`g`]ani; Colec\iile de etnografie ]i art` popular` - Bujoreni, R@mnicu V@lcea; Colec\ia “Ip`te]ti” - R@mnicuV@lcea; Complexul muzeistic M`ld`re]ti; Colec\ia “Gh. D. Anghel”
I{CU
186
 
Calimanesti2038
- Costesti; Expozi\ia “Gib I. Mih`escu” - Dr`g`]ani; Expozi\ia dearheologie Ocnele Mari; Colec\ia “Teodor B`l`]el” - }tef`ne]ti;Pe]tera Liliecilor - Bistri\a, comuna Coste]ti; Colec\ia etnografic`Irime]ti.
187

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->