Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Serif Mardin Turkiyede Toplum Ve Siyaset

Serif Mardin Turkiyede Toplum Ve Siyaset

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by mehmet bulut

More info:

Published by: mehmet bulut on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2011

pdf

text

original

 
ŞERİF MARDİN • Türkiye'de Toplum ve Siyaset
İletişim Yayınları 110 • Şerif Mardin Bütün Eserleri 6 IŞBN 975-470-058-3 • ISBN 975-470-057-5 (Tk no ) ©1990 İletişim Yayıncılık A. Ş.1. BASKI 1990, IstanbuK2. BASKI 1991, İstanbul \3. BASKI 1992, istanbul\4. BASKI 1994, İstanbul
 
\5. BASKI 1995, istanbul6. BASKI 1997, istanbul7. BASKI 1999, istanbul (500 adet)8. BASKI 2000, İstanbul (500 adet)9. BASKI 2002, istanbul (500 adet)10. BASKI 2003, istanbul (500 adet)11. BASKI 2003, istanbul (500 adet)/12. BASKI 2004, istanbul (500 adet)13. BASKI 2006, istanbul (500 adet)
KAPAK 
Ümit Kıvanç
DİZGİ 
Hasan Deniz
UYGULAMA
Hüsnü Abbas
DÜZELTİ 
Mustafa Şahin / Fatih M. Ûztan
DİZİN 
M. Cemalettin Yılmaz
MONTAJ 
Şahin Eyilmez
BASKI 
ve
CİLT 
Sena Ofset
İletişim Yayınlan
ŞERİF MARDİN
Türkiye'de Toplum ve Siyaset
MAKALELER 1
DERLEYENLER
Mümtaz'er Türköne I Tuncay Önder 
ıeı. Z1/.M6 22 60-61-62 • Faks: 212 516 12 58
e-maıl: iletisim@iletisim.com.tr
web: www.iletisim.com.tr
iletişim
ŞERİF MARDİN
1927 yılında istanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamladı. StanfordÜniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi'nde yaptı. 1954'teSiyasal Bilgiler Fakültesi'ne asistan olarak giren Şerif Mardin, doktorasını "Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları" konulu teziyleStanford Üniversitesi'nde tamamladı. 1964'te doçentliğe, 1969'da profesörlüğe yükseldi. 1973'te geçtiği Boğaziçi
 
Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. ABD'de Columbia ve California, ingiltere'de Oxford Üniversitesi'ndekonuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Washington D.C.'deki American University Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretimüyeliği ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren lslâmî Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını yaptı. Şerif Mardin, halenSabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Mardin'in yayımlanan kitapları şunlardır:
Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 
(1964),
Din 
ve
İdeoloji 
(1969),
İdeoloji 
(1976),
Türkiye'de Toplum 
ve
Siyaset 
(Makaleler derlemesi, 1990),
Siyasal 
ve
Sosyal Bilimler 
(Makaleler derlemesi, 1990),
Türkiye'de Din 
ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1991),
Türk Modernleşmesi 
(Makalelerderlemesi, 1991),
Religion and Social Change in Modem Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediûzzaman Said Nursi Olayı I Modem Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişim 
(1992)],
The Genesis oj Young Ottoman Thought (1962) [Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996)].
İÇİNDEKİLER
Sivil Toplum, Siyasal Kültür \e Sosyal Yapı 7 
Sivil Toplum......................................................................................................................................9Türk Toplumunu İnceleme Aracı Olarak"Sivil Toplum"............................................................................................................................21Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevreİlişkileri...................................................................................................35Tabakalaşmanın Tarihsel Belirleyicileri:Türkiye'de Toplumsal Sınıf ve Sınıf Bilinci.........................................79Şerif Mardin'le Din ve Devlet SosyolojisiKonusunda Söyleşi...........................................................................................................119
Atatürk \e Türk Devrimi 
..............................................................................159
Atatürk Devrimlerini Hazırlayan Faktörler.....................................161Atatürkçülüğün Kökenleri......................................................................................181Atatürk ve Pozitif Düşünce...................................................................................189Yenileşme Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk...............................203Atatürk ve İnkılâplar Münasebetiyle........................................................241Atatürk, Bürokrasiye "Rasyonellik".........................................................247
Tanzimat 
..................................................................................................................................259
Tanzimat ve "îlmiyye"................................................................................................261Ali Paşa ve Hürriyet.......................................................................................................267Yeni Osmanlılar'm Hakikî Hüviyeti...........................................................273Tanzimat Fermam'nın Manâsı.........................................................................285Dizin...................................................................................................................................................309
 
Sivil Toplum, Siyasal Kültür ve 
Sosyal
Yapı 
SİVİ
L
 
TOPLUM
"Sivil Toplum" Kavramı
"Sivil toplum", Batı'dan aldığımız siyasetle ilgili kavramlar arasında, ülkemizde en çok yanılgı yaratanlardan biridir. Kavramın karşıtı, birçok kez zannedildiği gibi, "askerî" toplum değildir.Terimin vurgusu "şehir âdabı"dır, karşıtı, olsa olsa "gayrımedenî" olabilir. "Sivil toplum"daki"sivİL"in kökü şehir hayatının beraberinde getirdiği haklaRI ve yükümlülükleri ifade eder. Buvurguyu anlama yolunda bir başlangıç noktası olarak şehirlilik âdabının -bir bakıma-sistematikleştirilmesi olan Justinien'in
Corpusjuris 
Civüis'ini alabiliriz (6. yüzyıl). Bu hukukkodu Roma'da ve erken Bizans'ta şehir ilişkileri çerçevesi içinde teşekkül eden bir hukukdüzeninin ifadesidir. Batı Avrupa'da, 12. yüzyıldan itibaren şehirlerin yeniden önem kazanmayabaşlamasıyla, şehir hayatını düzenleyen Roma Hukuku yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Fakatbu canlanmanın beraberinde getirdiği "sivil" köklü kavram ve uygulamalar, bu defa yepyeni birdinamik de oluşturdu. 17. ve 18. yüzyılda Batı düşünürleri ara-SINda bu kökün artık "hürriyef'lerden sözaçıldığINda kullanılmaya başlandığını görüyoruz."Sivil toplum" etrafında kümelenen tarihî ve felsefî kavramlar ise Hegel'in ve MaRX'ınkullanımlarında ortaya çıkmıştır. Böylece kavramın, 1) Bir "medenîlik" anlayışıyla, 2) BatıAvrupa'nın toplumsal tarihinde çok önemli bir sosyal tarih aşamasıyla, 3) Tarih felsefesialanında bir tartışmayla ilgili olduğu görülüyor.Bir Batı Toplumsal Aşaması Olarak "Sivil Toplum"Batı yakın tarihinin belirleyicilerinden biri, feodal düzendir. Feodal düzenin siyasî açıdan enönemli karakteristiği ise dağınık ve dağılmış bir sistem olmasıdır. Feodalizmi düşündüğümüzzaman önümüze gelen imgelerden biri, zayıf bir kral ve ülke içinde asayişin feodal asiller sınıfıtarafından sağlanmasıdır. Feodalizmin bu aşamasında, Avrupa'nın çoğu yerinde şehirler veşehir hayatına bağlı olan ticaret son derece sönük bir varlık göstermektedir. Çizdiğimiz butablodaki ilk önemli değişiklikler de şehirlerin ve ticaretin yeniden canlanmasına bağlıdır. Bugelişme feodal sisteme en ağır darbeyi indirmiştir. Gelişmeyi 12. yüzyıldan itibaren izlemeyebaşlayabiliyoruz. Değişikliği yaratan çapraşık etkenler arasında, Ortaçağ'da güvenliğinartmasıyla gelişen ziraati ve ziraat için gerekli olan ve yalnız şehirlerde imal edilebilen ziraataletlerinin şehir imalâtmdaki rolünü sayabiliriz.Şehirlerin gelişmesiyle birlikte ticaret de geliştiğinden, şehir faaliyeti toplumun tümü için yenibir zenginlik kaynağı oldu. Feodal asiller de o zamana kadar görmedikleri ve mekanizmasınıbilemedikleri bu yeni kaynaktan yararlanmak istediler. Fakat yararlanabilmeleri için tüccarın,küçük esnafın ve üreticinin korunması gerekiyordu. Şehrin üretken sınıflarıysa asillereverdikleri yeni imkânların karşılığını almak istiyorlardı. Böylece, asillerle şehir ahalisi arasında
10
bir uzlaşma ortaya çıktı. Şehirliler şehir hayatının sürdürülmesini mümkün kılacak haklar veimtiyazlar istediler ve bunları elde ettiler. Bu hakların başta gelenleri, asillerin şehir hayatınakarışmamaları, şehirlerin kendi milislerini (askerî güçlerini) örgütleyebilmeleri, hukukkurallarının şehir duvarları içinde şehrin tayin ettiği şekilde işleyebilmesi ve kendimahkemelerini kurabilmeleriydi. Bu aşamada ortaya çıkan şehir özgürlükleri, Batı tarihselgelişmesinin en önemli karakterlerinden birini oluşturur. Verilen hakların her birine bir

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->