Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Młoda Polska Zagadnienia

Młoda Polska Zagadnienia

Ratings: (0)|Views: 950 |Likes:
Published by maciej119

More info:

Published by: maciej119 on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
1. Schopenhaueryzm, Nietscheanizm i Intuicjonizm – na czym polegają, jaki wpływ i w jakich utworach występowały:• Artur Schopenhauer - Schopenhaueryzm
– człowiek został stworzony po to bycierpieć, rozpaczać, podejście do świata przejawia się do pesymizmem. Jednak ból tenmożna uśmierzyć przez alkohol, tytoń, narkotyki i innego rodzaju używki.
• Friedrich Nietsche - Nietscheanizm (nihilizm)
– występował przeciwko pesymizmowi, bierności i słabości. Głoszono kult życia. Potępiał wczesne zasadymoralne, humanitaryzm?, altruizm?, uważał, że są ludzie słabi, tacy co mają działać „poza dobrem i złem”.
• Henryk Bergson - Intuicjonizm
– kierunek według którego, głównym sposobem poznania jest intuicja. Filozofia ta stanowiła istotną inspirację w twórczości BolesławaLeśmiana i Marcela Prousta.
2. Dekadentyzm – koniec wieku XIX:• Dekadentyzm
– to prąd ideowy, który narodził się we Francji, u schyłku XIX w, nazwa pochodzi od francuskiego słowa decadense, które oznacza chylenie się ku upadkowi,zastój, rozpad. 
• Dekadenci
– inspirują się literaturą Schopenhauera, wyrażali uczucie kryzysu kultury icywilizacji, która, jak sądzą, doszła do okresu możliwości swego rozwoju.Człowiek epoki schyłkowej był istotą słabą, podatną na chorobę, niezdolną do życia,doświadczył kryzys wartości, prawdy, wiary, dobra i piękna. Rezygnował z życiowejaktywności, szukał silnych bodźców (stąd chętnie sięgał po używki), uciekał wwyrafinowany erotyzm. 
• Dekadentyzm - w literaturze polskiej
był pierwszym przykładem radykalnego przekreślenia obowiązków artysty wobec zbiorowości. Wpłynął na całą Polskę poezję lat90-tych XIX w. Znalazł swój wyraz przede wszystkim w liryce: twórczości Tetmajera iStanisława Korab Brzozowski.
Dekadentyzm wyrażał się najczęściej w dwóch postaciach cygana i dandysa:
- Cygan
– to członek cyganerii, czyli nieformalnej grupy artystycznej, zakładanejzwykle przez jakąś charakterystyczną osobę np. cyganeria krakowska, której przywódcą  był Stanisław Przybyszewski.Cyganie swoim stylem życia wyrażali dezaprobatę dla obowiązujących normspołecznych, żyli z dnia na dzień, nie legalizowali związków erotycznych, nadużywalialkoholu i narkotyków.Ich znakiem rozpoznawczym były długie czarne peleryny oraz kapelusze.
- Dandys
– nie należy do grupy jest samotnikiem, przekonanym o swojej wyjątkowejwartości jego demonstracja polega na przekształcaniu swojego życia w dzieło sztuki:nosi wyszukane, elegancje ubrania, stylizuje każdy gest i każde słowo.
3. Impresjonizm – malarski ( twórcy), poetycki („Melodia mgieł nocnych”):• Impresjonizm w malarstwie
– (z francuskiego; impression – wrażenie) – 
 
 byłkierunkiem, który w rewolucyjny sposób zerwał z wiernym odzwierciedleniemrzeczywistości. Obraz miał przynosić zapis wrażenia ulotnej chwili zatrzymanego ruchu.Artyści malowali rzeczywistość zmieniającą się w porach dnia. Charakterystyczna jesttechnika malarska impresjonistów:1
 
- artyści posługiwali się barwną plamą, co zacierało kontury przedmiotów i osób, posługiwali się światło-cieniem (ich obrazy należy oglądać z pewnego oddalenia, inaczejco jedynie zobaczymy kompozycję barw).Preferowali jasne, pastelowe, zamglone kolory Nazwa kierunku wzięła się od tytułu obrazu Claude’a Monet Impresja. Wschód słońca.Monet – był czołowym przedstawicielem tego kierunku. Obok niego kierunek tentworzyli:- Eduarol Monet („Śniadanie na trawie”, „Olimpia”)- Edgar Degas („Lekcja tańca, „Primabalerina”)- Auguste Renoir („Śniadanie wioślarzy”, „Róże w wazonie”)
• Impresjonizm w literaturze:
a) Najważniejsze cechy:-
barwność widzenia
- wrażliwość, na kolor, częste epitety kolorystyczne, jasne pastelowe barwy pojawiają się na tle ciemnych przestrzeni (las, otchłań, granatoweniebo), oprócz krajobrazów realnych przedstawiano pejzaże duszy (tzw. Krajobrazmentalny)-
muzyczność
– poeci sięgali po środki poetyckie wyrażające dźwięki np. onomatopeje,aliteracje, pisali wiersze sylabotonicznym i tonicznym stylem, pojawiał się też, tematmuzyki-
przedmiotowość widzenia
– wiersze wyrażają najczęściej nastrój nieokreślonegosmutku, melancholii, zadumy, nad nietrwałością i chaosem życia
4. Analiza wiersza „Ja, kiedy usta…”:
• W wierszu
„Ja, kiedy usta…”
poeta mówi, że pragnie jedynie miłosnego ukojenia, jednak szuka zapomnienia, ucieczki od rzeczywistości i nurtujących go myśli. Boi sięmiłosnego przesytu, za najlepsze rozwiązanie uważa śmierć.
5. Analiza wiersza „Lubię kiedy kobieta…”:
• W utworze
„Lubię kiedy kobieta…”
dominuje miłość w postaci fizycznej rozkoszy,oraz ma charakter zmysłowy.Ujęcie tego rodzaju miłości jest doświadczeniem chwili, czyli jest ulotne.Autor w wierszu używa słowa „Lubię” zamiast „kocham”, ponieważ, nie odczuwa doopisywanej kobiety prawdziwej miłości. Rozkoszuje się jedynie chwilą, po czym szybkozapomina kochance.
6. Rodzaje miłości:
Miłość w różnych przejawach była jednym, z częstszych tematów młodopolskich.Autorzy łamali zasadę fatum, w jej emocjach mówili wprost o emocjach, opisywaliczysty zmysłowy erotyzm.
Można dostrzec 3 sposoby przedstawiania miłości w literaturze młodopolskiej:-
miłość jako siła niszcząca i fatum wpisane w losy świata
; kobieta przyjmowała w tym przypadku rolę fascynującej, groźnej i niszczącej
 femine fatal - miłość jako fizyczna rozkosz 
; miała charakter zmysłowy, hedonistyczny. Kochankowieodkrywali reakcję własnych ciał, szukali upojenia. Uczucie stawało się doświadczaniemchwili, było więc ulotne.-
miłość jako wyraz w pełni
; wierzono, iż szczęśliwy związek jest możliwy podwarunkiem, że spotka się drugą połówkę. Zakochani czuli wówczas pełnię szczęścia.2
 
Erotyzm
– w literaturze to przedstawienie miłości w tekstach artystycznych. Przybieraon różne formy, ukazuje miłość w wielu jej postaciach; od duchowej po zmysłową, wróżnych tonacjach emocjonalnych, a także w różnym świetle; od gloryfikacji i idealizacji, po trybalizację i brutalizację
Erotyk 
- to wiersz o tematyce miłosnej. Przyjmuje najczęściej postać wyznania, bezpośredniego zwrotu do adresata, lub sięga po metaforyczny obraz wyrażaniaerotyczną treść (wiersze
„Ja, kiedy usta…”
i
„Lubię kiedy kobieta…”
są erotykami).
7. Leopold Staff – sylwetka twórcza, sonet, interpretacja wiersza „Kowal” i „Deszcz jesienny”:
Sylwetka twórcza:
- Leopold Staff żył w latach 1878 – 1857, poeta dramatu, tłumacz.Debiutuje w 1901 r. tomikiem poetyckim „Sny o potędze”.W okresie młodopolskim wydał między innymi zbiory „Ptakom niebieskim” (1905 r.),„Gałąź kwitnąca” (1908 r.)W okresie modernizmu twórczość Staffa wykorzystuje popularne młodopolskie tematynp. dekadentyzm, ujawnia też wpływnietscheanizmu ischopenhaueryzmu
.
Ze względu na to, iż w ciągu swego 78 letniego życia „ogarnął” 3 epoki (młodą Polskę,dwudziestolecie międzywojenne, współczesność) nazywany jest poetą „trzech pokoleń”.
Sonet
– jest to gatunek liryczny, który narodził się w XIII w. we Włoszech. Składa się z14 wersów, podzielonych na 4 strofy.Pierwsze 2 strofy 4wersowe mają charakter opisowy.Dwie kolejne 3 wersowe mają charakter refleksyjny.Rozróżniamy 3 typy sonetów:- Włoski- Francuzki- Angielski• „
Kowal”:
- Podmiot liryczny tekstu utożsamia się z kowalem dążącym do doskonaleniawewnętrznego i duchowego. Cechuje go pewność siebie, odrzuca słabość. Przepełnia gomoc, siła i chce swoje życie, kształtować, aż do końca.- Podmiot liryczny planuje pozbyć się słabości, która towarzyszyła ówczesnym czasom i podążać za rozwojem duchowym, hartować swoje serce. Wybiera życie w przypadkuwyboru gnicia ze słabościami wybierze śmierć.- W tekście da się zauważyć filozofięnietscheanizmu,autor występuje przeciwko pesymizmowi i słabości. Tytułowy kowal przypomina ponad życiowego człowiekanietscheanizmu.• „
Deszcz jesienny”:
- nastrój wiersza jest przepełniony smutkiem, przygnębieniem, nudą, typowodekadenckim poczuciem bezsensu, końca, żalu za czymś, co miało przyjść, ale nienadeszło- poeta uzyskał efekt imitacji deszczu w utworze po przez użycie onomatopei oraz po przez nagromadzeniu głosek sz, cz, dz, dż, s- szatan w tym utworze staje się towarzyszem człowieka w nieszczęściu- wykorzystane zostały środki impresjonistyczne, uchwycony został nastój chwili,zasugerowany przez dźwięki, barwę i ruch3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->