Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pr Arsenie Boca - Cararea Imparatiei

Pr Arsenie Boca - Cararea Imparatiei

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 678|Likes:
Published by micaconserva

More info:

Published by: micaconserva on Oct 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

 
  Parintele Arsenie Boca
CARAREA IMPARATIEI 
 
 Capitolul 1:
Cele mai bune vremi de mântuire
 Iat 
ă 
dovada istoric
ă 
 
ă 
 surile Antihrist Sfânta Liturghie mai
 ţ 
ine lumea Proorocul de focSfânta Cruce pe cer 
 
Iat
ă
dovada istoric
ă
 
La anul 313 de la Hristos împ
ă
ratul Constantin d
ă
edictul de la Milano, prin carerecunoscu cre
ş
tinismul printre religiile de stat. Mare bucurie în cre
ş
tin
ă
tate! Dar cum ausc
ă
 pat cre
ş
tinii de grij
ă
, cum au trecut din ilegalitate la libertate, la persoan
ă
juridic
ă
,via
ţ
a moral
ă
a cre
ş
tinilor începu s
ă
se destrame. Cum
ş
i-au primit averile înapoi, urma
ş
iimucenicilor, pu
ţ
ini au mai r 
ă
mas ca s
ă
nu se încovoaie cu dragostea mai mult spre lumeaaceasta (a stomacului). Deci, de îndat
ă
ce au ie
ş
it de prin g
ă
urile p
ă
mântului(catacombele) la larg, de îndat
ă
ce-au sc
ă
 pat de prigoanele cezarilor, într-un cuvânt deîndat
ă
ce au ie
ş
it din împreunarea de jertf 
ă
a vie
ţ
ii, când adic
ă
nu mai era o primejdie am
ă
rturisi cre
ş
tinismul pe fa
ţă
, s-a întâmplat c
ă
 
ş
i dragostea de Dumnezeu
ş
i grija desuflet pân
ă
la a
ş
a m
ă
sur 
ă
ă
ciser 
ă
, încât au început a se lua dup
ă
un
ă
t
ă
cit, Arie, caret
ă
g
ă
duia dumnezeirea Mântuitorului, chiar piatra de temelie, prin care st
ă
sau cadecineva din cre
ş
tinism. De îndat
ă
ce cre
ş
tinismul, mai bine zis cre
ş
tinii, fur 
ă
l
ă
sa
ţ
i la larg,se înmul
ţ
i
ş
i înclinarea de a c
ă
dea din cre
ş
tinism. Nu
ş
tiu cum, dar parc
ă
nu e nimic înlume f 
ă
ă
o rânduial
ă
, a venit
ş
i pentru ace
ş
tia o c
ă
 petenie dup
ă
care s
ă
se ia.
 
Parc
ă
de aici începe judecata, care desparte oile de capre. Ar fi fost mirare s
ă
nuse arate o atare ispit
ă
de necredin
ţă
de vreme ce, odat
ă
cu împ
ă
ratul Constantin, au trecutcu numele la cre
ş
tinism dou
ă
treimi din imperiu. Era la mod
ă
s
ă
ai credin
ţ
a împ
ă
ratului,de
ş
i to
ţ
i ace
ş
ti cre
ş
tini cu numele, cu pu
ţ
in înainte, s-ar fi îngrozit de primejdiilem
ă
rturisirii lui Hristos. Nu e deci de mirare ca to
ţ
i ace
ş
tia, la care se mai adaug
ă
 
ş
iurma
ş
ii lui Constantin, ba chiar 
ş
i mul
ţ
i episcopi, s
ă
se trezeasc
ă
la un moment datm
ă
rturisind o credin
ţă
al
ă
turi de cre
ş
tinism, tot una cu credin
ţ
a. Nu e greu de a în
ţ
elegecum devin lucrurile astfel. Când via
ţ
a aceasta e încurajat
ă
de statornicia bog
ăţ
iei, denegrija întâmpl
ă
rilor, omul se stric
ă
. Iar o via
ţă
de patimi stric
ă
 
ş
i mintea, care odat
ă
 stricat
ă
nu mai deosebe
ş
te adev
ă
rul de minciun
ă
sau binele de r 
ă
u, ci le zice tocmaiinvers ... r 
ă
ului bine
ş
i minciunii adev
ă
r. Încetând prigoanele a
ş
a se stricaser 
ă
purt
ă
rilecre
ş
tinilor 
ş
i a
ş
a se întindea t
ă
g
ă
duirea dumnezeirii Mântuitorului încât, zice un istoric alvremii, c
ă
dac
ă
Dumnezeu n-ar fi trimis pe sfin
ţ
ii Vasile, Grigorie
ş
i Ioan ar fi trebuit s
ă
 vin
ă
Hristos a doua oar 
ă
, c
ă
ă
ă
delegile gr 
ă
 besc judecata. Iar un filozof cre
ş
tin dinvremea noastr 
ă
,
ă
când o supraprivire asupra istoriei cre
ş
tinismului, la fel g
ă
se
ş
te c
ă
 cre
ş
tinii au trecut cu succes prima ispit
ă
ridicat
ă
împotriva cre
ş
tinismului, ispita persecu
ţ
iilor, dar n-a trecut cu acela
ş
i succes
ş
i ispita a doua, a triumfului (asupra p
ă
gânismului). E
ş
i explicabil: prima ispit
ă
a întâlnit în fa
ţă
cre
ş
tini adev
ă
ra
ţ
i, care sehot
ă
râser 
ă
într-un fel cu via
ţ
a aceasta s-o jertfeasc
ă
pentru Dumnezeu, pe când ispita adoua a g
ă
sit în fa
ţă
o mare turm
ă
dintre care o bun
ă
parte erau numai cre
ş
tini cu numele(figuran
ţ
ii). Dar iat
ă
cum a descâlcit Providen
ţ
a lucrurile: pentru cei credincio
ş
i a trimis pe sfin
ţ
i iar pentru figuran
ţ
i
ş
i îndeosebi pentru arieni a trimis pe Iulian Apostatul, caredin cre
ş
tin s-a declarat p
ă
gân
ş
i vr 
ă
 jma
ş
al lui Hristos. Ba ca s
ă
-
ş
i bat
ă
joc de o proorocie a Mântuitorului, a întreprins un r 
ă
zboi la Ierusalim ca s
ă
zideasc
ă
Templul luiSolomon. Într-o lupt
ă
îns
ă
, s-a trezit cu o s
ă
geat
ă
otr 
ă
vit
ă
în piept care l-a îngrozit
ş
i l-a
ă
cut s
ă
strige: "M-ai învins Galileene". Deci to
ţ
i cei ce t
ă
g
ă
duiau dumnezeireaMântuitorului, ca s
ă
fac
ă
pe placul împ
ă
ratului apostat, ca s
ă
fie "la mod
ă
", s-au lep
ă
datde cre
ş
tinism. Dar parc
ă
era un f 
ă
cut; to
ţ
i cei ce s-au lep
ă
dat de Hristos nu se mul
ţ
umeaunumai cu lep
ă
darea lor ci mai vreau
ş
i lep
ă
darea altora. Iar dac
ă
aceia se împotriveau

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marcu Iri liked this
anamariap13 liked this
Paul Motiu liked this
DeniFR liked this
auras69 liked this
seekme2l liked this
roxana131 liked this
Copiill Rauu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->