Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 221|Likes:
Published by sejmometr.pl

More info:

Published by: sejmometr.pl on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
 
Druk nr 64
 
Warszawa, dn. 13 grudnia 2011 r.SEJMRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJVII kadencjaPanie i Panowie Pos
ł
owiena SejmRzeczypospolitej Polskiej
 
Uprzejmie przekazuj
ę
wniesiony przez Generalnego Inspektora OchronyDanych Osobowych w dniu 15 lipca 2011 r. dokument:
- Sprawozdanie z dzia
ł
alno
ś
ciGeneralnego Inspektora OchronyDanych Osobowych w roku 2010.
Marsza
ł
ek Sejmu(-) Ewa Kopacz
 
\{arsz
S+i rrr ll
GENERALNYINSPEKTOROCHRONYDANYCHOSOBOWYCH
DrWojciechR.Wiewiórowski
DEs,{Ę0ł1||ĄĄ33łĘC15 0i, ?011
Warszawa,nialt'Iipca 2011r.PanGrzegorzSchetynaMarszekSejmuRPul.Wiejska416/800-902Warszawa
5.,*,n,,.",j,T',,^,tłi*;:,"[L,rł
plagnęzłoŻyćaPanatęce SprawozdaniezdziatalnciGeneralnegonspektoraochronyDanychOsobowychwroku 2010.Sprawozdanietanowiwykonanieart. 0ustawyz dnta29sierpnia1997 . o ochroniedanychosobowych(Dz.U.z fQOfr. Nr 1O1,poz. 9f6zżn.zm.),zgodnie z którymGeneralnynspektorochronyDanych osobowychskładaejmowi,razw roku,sprawozdanieze swojejdziałalncirazzwnioskami wynikaj4cyrrllzestanuprzestrzeganiarzepisówo ochroniedanychosobowych.
'--)L-iti Cii)i;rit,-
I',
i
r ..ł-r ,ti
ittri'\ lt
i'tl I li
,'tffi
tel.860-70-81fax.860-70-90www.giodo.gov.pl
S=KRETARiATlvlrRSZA:{a3EJivlURP
 
Generalny InspektorOchrony Danych Osobowych
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNO
Ś
CI GENERALNEGO INSPEKTORAOCHRONY DANYCH OSOBOWYCHW ROKU 2010
Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychosobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó
ź
n. zm.), zgodnie z którym Generalny InspektorOchrony Danych Osobowych składa Sejmowi, raz w roku, sprawozdanie ze swojej działalno
ś
ci wrazz wnioskami wynikaj
ą
cymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
1
.
1
Niniejsze
Sprawozdanie
obejmuje okres działalno
ś
ci Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 1 stycznia2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->