Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sta Je Krija Joga

Sta Je Krija Joga

Ratings: (0)|Views: 480 |Likes:
Published by Ananda Beograd

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ananda Beograd on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
Odvezati uzicu daha koji vezuje dušu za telo. Krijasluži da se produži život i da se svest proširi ubeskonačnost. Metodom joge se prevazilazi igra povuci-potegni između uma i za materiju vezanihčula, a predanik se oslobađa kako bi ponovo mogaoda nasledi carstvo nebesko.
Paramhansa JoganandaKrija je specifična tehnika meditacije koja ubrzava ljudskuevoluciju i koja vodi ka Bogospoznaji. Nju je u modernodoba obnovio besmrtni guru, Babađi, a na Zapad ju je izIndije početkom dvadesetog veka preneo Paramhansa Jogananda. Da bi se krija pravilno praktikovala potrebna jepažljiva priprema. Pripremne tehnike, kao i inicijaciju usamu tehniku krije moguće je dobiti u Ananda centrimakojih ima širom sveta, uključujući i evropski Ananda centaru Asiziju u Italiji.Ova knjižica je vodič za one koji žele da se više upoznaju satim šta je krija joga i šta je potrebno za inicijaciju. Pozivamovas da nam se direktno javite za dalje informacije ili akoželite da porazgovarate o vašoj ličnoj situaciji:anandabeograd@gmail.com,kriya@ananda.it.
 
Prvo poglavlje
Šta je krija joga?
Krija joga je napredna tehnika kojom se postiže duhovnaevolucija i koja nam je došla iz vremena više duhovneprosvetljenosti. Ona je deo drevne nauke rađa joge (Raja Yoga), a pominju je Patanđali u njegovim
 Joga sutrama
i ŠriKrišna u
Bhagavad Giti.
Iako se sama tehnika krije otkrivasamo iniciranim, njenu svrhu i osnovnu prirodu su opisali Jogananda i Krijananda u svojim autobiografijama, upoglavljima posvećenim ovoj temi.
Krija jogi umom usmerava svoju životnu energiju putanjom koja kruži, naviše i naniže, oko šest kičmenihcentara (medularnog, karličnog, dorsalnog, lumbarnog,sakralnog i koksigealnog pleksusa) koji se odnose nadvanaest zvezdanih znakova zodijaka, simbolnomKosmkom Čoveku. Pola minuta okretanja energije okoosetljive kičmene moždine dovodi do suptilnog napretka učovekovoj evoluciji; tih pola minuta krije odgovara jednojgodini duhovnog napredovanja.“
– Paramhansa Jogananda
Krija joga usmerava energiju uzdužno oko kičme, postepeno neutrališući vrtloge čite
chitta
= osanja,emocije). Ona istovremeno snaži nerve u kičmi i u mozgukako bi mogli da prime kosmičke struje energije i svesti. Jogananda je rekao da je krija vrhunska nauka joge.“
Svami KrijanandaZnanje o krija jogi je bilo izgubljeno tokom mračnog dobamaterlijalizma, poznatog u Indiji kao kali juga. Nju jeobnovio besmrtni indijski učitelj, Babađi, kada ju je 1861.pokazao Sjami Ćaran Lahiriju iz Benaresa, koji je potomrazvio krija principe u određenu seriju tehnika meditacije ivežbi pranajame. Lahiri Mahašaja je ovom naukom podučiohiljade učenika, od kojih su većina bili porodični ljudi kojisu, kao i on, imali svetovne dužnosti i istovremenopraktikovali kriju.
2
 
U jednom od najvažnijih delova iz
 Autobiografije jednog jogija,
koji se tiče krija joge u modernom svetu, Babađikaže Lahiriju Mahašaji:
„Postojao je duboki razlog za to što me nisi sreo sve do tadkada si već bio oženjen čovek, sa skromnim poslovnimdužnostima. Moraš odbaciti ideje o tome da ćeš se pridružiti našoj tajnoj družini na Himalajima; tvoj život ležiu bučnim tržnicama, da slkao primer ideala jogi-domaćina.„Veliki su čuli zov mnogih zbunjenih svetovnih muškaraca i žena“, nastavio je. „Ti si izabran da doneseš duhovnuutehu kroz krija jogu mnogim iskrenim tragaocima. Ti, kojisi i sam domaćin, ohrabrićeš milione koji su opterećeni porodičnim vezama i teškim svetovnim dužnostima. Moraših voditi kako bi videli da najviša jogijska dostignuća nisunedostupna porodičnom čoveku... Sladak novi trak božanske nade osvetliće srca svetovnih ljudi. Kroz tvojskladan život, oni će razumeti da oslobođenje zavisi odunutrašnjih, a ne spoljašnjih, odricanja...Gledao sam Babađija preklinjaji ga, „Molim te da midozvoliš da kriju podelim sa svim tragaocima, čak i akoisprva ne mogu da se zakunu da će se potpuno posvetitiunutrašnjem odricanju. Izmučenim muškarcima i ženamaovog sveta, koje progoni trostruka patnja, potreban jeduhovni podstrek. Oni možda nikad neće pokušati da kročena put oslobođenja ako im krija inicijacija ne bude ponuđena.“„Neka tako bude. Kroz tebe je otkrivena Božija volja.“ Saovim jednostavnim rečima, milostivi guru otklonio je strogeograde koje su vekovima skrivale krija jogu od sveta. „Dajkriju slobodno, svima koji ponizno traže pomoć.“
Krija dolazi na Zapad
 Tehnika krije prenošena je narednim generacijama putemiste svete ceremonije inicijacije koju je Babađi priredio zaLahirija Mahašaju, a koju su preneli učenici LahirijaMahašaje i dalje, njihovi učenici.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
edmobre liked this
klim777 liked this
Anna Jurenic liked this
urmepluton liked this
Sanja Radun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->