Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shape Magazine # 2 2011 - Danish

Shape Magazine # 2 2011 - Danish

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by sapagroup
Sapa Group Shape Magazine # 2 2011 - Danish
Sapa Group Shape Magazine # 2 2011 - Danish

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sapagroup on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2011

pdf

text

original

 
Shape
4
SIDE
HJULENE
DET NORDAMERIKANSKELASTBILSMARKED
Et magasin fra Sapa-koncernen • # 2 2011
KOLLISIONSABSORBERENDELEGERINGER GØR BILERSIKRERELYSENDE FREMTIDFOR SOLENERGIBORD AF ALUPROFILER VINDERPRESTIGEFYLDT PRIS
KØRER HURTIGERE
 
2
SHAPE
• # 2 2011
Det nordamerikanske marked forlastbilsanhængere vender stærkttilbage efter den globale afmatningi 2009. Konstruktion af nye anhæn-gere steg 109 procent i første kvartal2011 sammenlignet med sammeperiode i 2010. Mød Dave Humphries, salgsdirektørhos Sapa Profiles UK, som hararbejdet i branchen i 35 år.– Der er ingen grænserfor ekstrudering, siger han.Aluminiumlegeringer er exceptioneltgode til at absorbere kollisionsenergi.Sapa tilbyder nu sin ekspertise og etsortiment af skræddersyede ekstru-deringer til bilbranchen.Den tyske designer Konstantin Grcicmodtog i år prisen ”Red Dot: Best ofthe best” for sit bord B. Sapa spilledeen rolle i skabelsen af dette vellyk-kede kunstværk.Broadcasting Place i Leeds har haftstor gavn af det vinduessystem, somSapa Building Systems Ltd produ-cerer, og blev for nylig udnævnt til”Verdens bedste højhus”.
Shaping
the future
D
e seneste års strukturelle og organiske vækst har gjortSapa til verdens største virksomhed inden for aluminiu-mekstrudering og den globale leder inden for varme-overføringsløsninger til bilbranchen. I løbet af fem år har vi mereend fordoblet vores størrelse og har nu aktiviteter i 35 lande,mere end 15.000 medarbejdere og ledende markedspositioneri både Europa og Nordamerika.Med vores seneste opkøb af Jiangyin Haihong Non-FerrousMaterials Co. Ltd. (“Haihong”) har vi sikret os et godt fodfæste iAsien og har nu ekstruderings- og fremstillingskapacitet i Indien,Vietnam og Kina. I september kunne vi samtidig meddele, at vihar etableret et nyt forsknings- og udviklingscenter i Kina (SapaTechnology Shanghai). Ved at udnytte Sapas erfaring og tekni-ske knowhow kan vi tilføre de asiatiske markeder nye løsninger,som både vores lokale og globale kunder kan have gavn af.Med vores netværk af produktionsanlæg, vores kapacitetinden for forskning og udvikling samt globale salgsorganisatio-ner er Sapa i en unik position, når det gælder om at betjenebåde lokale og globale kunder med værdiforøgende løsninger.Der er mange eksempler på, hvordan vi leverer værdi til voreskunder hver eneste dag. I denne udgave af Shape-magasinetkan du blandt andet læse om vores samarbejde med lastbilsle-verandører i Nordamerika, hvor Sapa udnytter hele sit netværkaf anlæg for at betjene disse store landsdækkende kunder.Jeg tror, at Sapa går en særdeles spændende fremtid i møde.Vi har en global kapacitet uden sidestykke, når det gælder om atopfylde kundernes behov, og vi ligger inde med en række solideprogrammer, der vil gøre det muligt at udnytte vores størrelseog kapacitet endnu bedre. Det er min overbevisning, af Sapaskaber fremtiden!
412161823INDHOLD #2
Spændendefremtidfor Sapa
Svein Tore Holsether,Koncernchef for Sapa
Sapa er en international industri-koncern, som udvikler, fremstillerog markedsfører forædledealuminiumprofiler, profilbaseredekomponenter og systemer samtvarmevekslerbånd i aluminium.Sapa har en årlig omsætningpå cirka 27,6 milliarder DKKog beskæftiger omkring 14.800medarbejdere i virksomhederoveralt i Europa, Nordamerika,Centralamerika og Kina. Shapeer Sapa-koncernens kunde-magasin, som udkommerto gange årligt på 15 sprog.Shape kan også findes påwww.sapaprofiles.com/dk
Ansvarshavende redaktør:
Eva Ekselius
Redaktør:
Carl Hjelm
Grafisk design:
KarinLöwencrantz
Produktion:
OTWCommunication
Tryk:
Strokirk LandströmsAdresseændring Giv venligstbesked til din kontaktpersonhos Sapa Profiler A/S, tlf.86 32 61 00, eller på e-mailinfo.profiler.dk@sapagroup.com.
Shape
4
SIDE
HJULENE
DET NORDAMERIKANSKELASTBILSMARKED
EtmagasinfraSapa-koncernen•#22011
KOLLISIONSABSORBERENDELEGERINGER GØR BILERSIKRERELYSENDE FREMTIDFOR SOLENERGIBORD AF ALUPROFILER VINDERPRESTIGEFYLDT PRIS
KØRER HURTIGERE
 
# 2 2011
SHAPE
3
 
Lysdioder
(LED’er) er en
kærkommen håndsrækning til en
verden, der søger efter metodertil at sænke energiforbruget.Aluminiumekstrudering spiller ennøglerolle i de køleplader, somer nødvendige for afkøling afLED’er.
TEKNIK I TIDEN
KØLIGHED
SIKRERLÆNGERE LEVETID
I
føg t mriknk nrgiminit-rim hr fttofbyning – hrnrled – potnti ti t rcr nr-giforbrgt ti byning i usa m ntrj. Dt vrr ti n bprpå 348 miir kiowttimr årigt –hvikt ign prr png.– Omkotningbprrn r btyig,igr Rbn Girmo, Gob Ky AccontMngr for Sp mrkområThrm Mngmnt.– Dr kn opnå omkring 50 pro-cnt bpr nr rift, hviktr årgn ti, t led’r nvni tign gr.led’r nvn ikk kn tibyning, mn ogå i miko-tknik tyr, invnigt ibir, ti kitning mv. For tknn opnå n ng vti,ht op ti 20 år, k led’rknn fgiv n vrm, om vikr, vi n køp, nkomponnt om ovrførr vr-mn fr t ft tof ti t fynmim om f.k. væk r ft.
SAPA PRODUCERER EKSTRUDEREDE
kø-pr f minim, om ikrr vrænvrmovrføring i mmnigning mtrition tryktøbt køpr. I t Sprfrncprojkt bv t påvit, t køpr f ktrrt minim givr 30 procnt vægt-bpr og 12 procnt tmprtrrktion iforho ti  tngr tryktøbt køpr.Dn v vægt r ærigt forgtig ti n-ør byning,  mng yrmtrr ophæn-g i ftn, f.k. på prkringpr.– M ttr, minr køpr kn mnrnt fktik opy t mm rm r områm kn hvn r n fjr f  oprin-ig yrmtrr tørr, påpgr Girmo.
 ANDRE FORDELE VED
n køp f ktrrtminim r t mijøvnig gnbrgmt-ri, kortr gnnmøbtir, forbrt ovr-fkvitt og højt intgrrt ign.– Vi kn giv knrn n ffktiv, mgt tkøp, r fngrr om n trmik køingog nvir tibyr nikk gnkbr, tmr ttrktivt n og minr tørrn  øvrig køpr på mrkt, igrGirmo.– Kn kobbr hr br gnkbr nktrrt minim, mn t kotr ogå trgng å mgt, tiføjr hn.For hvr nkt trmik øning tibyrSp ingniørr knrn d-mor(Compttion Fi Dign) for t få bkræf-tt køpn fnktion, mn n tig rnr viking og intri vrring. Dtgør for t ikr, t køpn opfyr kn-n krv ti ign, ovrfbhning ogfnktionitt. Sp ikrr ogå mr ffktivignicipinr for t rmtr v t iminrbhovt for ftrføgn procr.V t grfør  nøvnig rtikr knSp rgr hrtigt på knrn bhov.– Mrkt i usa r mgt votit, og t rfgørn t knn rgr hrtigt f hnyn tiovgivningn, timingn og n poitik proc,igr Girmo.– Vi hr vært i tn ti t hjæp knrm t vr led-køpr på kn fir grr minr, mn nr brgr k ti ottgr.I btrgtning f t triv miionr gyg-tr k konvrtr fr ytofrør ti led n iusa, å r t ikk nogn k ti t ætt itfrt på procn.
TEKST
CARI SIMMONS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->