Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shape Magazine # 2 2011 - Dutch

Shape Magazine # 2 2011 - Dutch

Ratings:
(0)
|Views: 66|Likes:
Published by sapagroup
Sapa Group Shape Magazine # 2 2011 - Dutch
Sapa Group Shape Magazine # 2 2011 - Dutch

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sapagroup on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

 
Shape
4
PAGINA
 WIELEN
DE NOORD-AMERIKAANSE MARKTVOOR TRUCKS EN TRAILERS
Een magazine van de Sapa Groep • Editie 2 2011
 FORMULES VOORCRASHLEGERINGEN MAKENAUTO’S VEILIGERHELDERE TOEKOMST VOORSOLAR ENERGIEMARKTTAFEL MET ALUMINIUMPROFIELWINT PRESTIGIEUZEONDERSCHEIDING
DRAAIEN STEEDS SNELLER
 
2
SHAPE
• # 2 2011
De Noord-Amerikaanse markt voortrucks en trailers is beig om ich nade wereldwijde recessie van 2009te herstellen. De bouw van nieuwetrailers lag in het eerste kwartaalvan 2011 109 procent hoger dan indeelfde periode van 2010.Dave Humphries, Sales Directorvan Sapa Profiles in Engeland, dieal meer dan 35 jaar in de branchewerkt, stelt: “De mogelijkheden vanextrusietoepassingen ijn onbe-grensd.”Aluminiumlegeringen ijn buitenge-woon goed in staat om botsenergiete absorberen. Sapa biedt nu deeexpertise en een reeks klantspeci-fieke extrusies voor toepassingen inde automobielsector aan.De Duitse ontwerper KonstantinGrcic ontving dit jaar de ‘Red Dot:Best of the best’ voor ijn Table B.Ook Sapa speelde een rol bij de cre-atie van dit succesvolle kunstwerk.Het Broadcasting Place in Leeds isvoorien van het venstersysteem vanSapa Building Systems Ltd en werdrecentelijk onderscheiden als ‘World’sBest tall Building’.
Wij geven de toekomst
vorm
D
ankzij de structurele en organische groei van de afgelo-pen jaren is Sapa nu ‘s werelds grootste ondernemingvoor geëxtrudeerde aluminium profielen en wereldleiderop het gebied van oplossingen voor warmteoverdracht in deautomobielindustrie. In vijf jaar tijd zijn we meer dan verdubbeld,is Sapa actief in 35 landen met meer dan 15.000 werknemersen zijn wij marktleider, in zowel Europa als Noord-Amerika.Met meest recentelijk de acquisitie van Jiangyin HaihongNon-Ferrous Materials Co. Ltd. (“Haihong”) hebben we metsucces een voet aan de grond gekregen in Azië, zodat we nuook extrusie- en productiecapaciteiten hebben in India, Vietnamen China. In september hebben we aangekondigd dat we eennieuw R&D center in China (Sapa Technology Shanghai) heb-ben geopend. Door te profiteren van de ervaring en technischekennis binnen Sapa, zullen er nieuwe oplossingen op deAziatische markten worden gebracht. En dat komt zowelnationale als internationale klanten ten goede.Met een netwerk van fabrieken, R&D capaciteiten en wereld-wijde verkooporganisaties, verkeert Sapa in de unieke positieom zowel lokaal als interlokaal haar klanten te bedienen metoplossingen die meerwaarde garanderen. Er zijn talloze voor-beelden te noemen van de wijze waarop wij elke dag opnieuwwaardevol zijn voor onze klanten. In dit nummer van ShapeMagazine kunt u onder meer verhalen lezen over onze samen-werking met de leveranciers van trucks & trailers in Noord-Amerika, waar Sapa haar complete netwerk van productiebe-drijven gebruikt om deze grote landelijke klanten te kunnenbedienen.Ik denk dat Sapa een bijzonder uitdagende toekomst tegemoet gaat. Wij bezitten wereldwijd ongeëvenaarde kwalitei-ten om aan de eisen van onze klanten te kunnen voldoen en wehebben degelijke programma’s om nog beter te kunnen profite-ren van onze omvang en vaardigheden.Volgens mij geeft Sapa vorm aan de toekomst!
412161823INHOUD #2
Shape
4
PAGINA
 WIELEN
DE NOORD-AMERIKAANSE MARKTVOOR TRUCKS EN TRAILERS
EenmagazinevandeSapaGroep•Editie22011
 FORMULES VOORCRASHLEGERINGEN MAKENAUTO’S VEILIGERHELDERE TOEKOMST VOORSOLAR ENERGIEMARKTTAFEL MET ALUMINIUMPROFIELWINT PRESTIGIEUZEONDERSCHEIDING
DRAAIEN STEEDS SNELLER
Uitdagendetoekomstvoor Sapa
Svein Tore Holsether,President en CEO van Sapa
Sapa is een internationaalindustrieconcern dat veredeldealuminiumprofielen, op profielgebaseerde componentenen –systemen, alsmedealuminiumstrips voorwarmtewisselaars ontwikkelt,produceert en op de marktbrengt. Sapa heeft een omzetvan circa 3,3 miljard euro enheeft ca. 14.800 medewerkersin ondernemingen in heelEuropa, Noord-Amerika, Midden-Amerika en China. Shape is hetbedrijfsmagazine van de SapaGroep. Het verschijnt tweemaalper jaar in veertien talen. Shapeis ook te downloaden viawww.sapagroup.com
Verantwoordelijke uitgever:
 Eva Ekselius
Redactie:
Carl Hjelm
Grafisch vormgeving:
 Karin Löwencrant
Productie:
OTW Communication
Druk:
Strokirk-Landströms
Adreswijzigingen:
klantenkunnen dit doorgeven aanhun contactpersoon bijSapa, medewerkers aan deafdeling Personeelsakenen overige relaties aan deinformatieafdeling in Nederland;tel. +31 (0) 598 319 216.
 
# 2 2011
SHAPE
3
 
Lichtgevende diodes
(LED’s)ijn overal ter wereld een welko-me hulp om het energieverbruikte reduceren. Geëxtrudeerd alu-minium speelt een belangrijke rolbij de koelelementen, die nodigijn om LED’s te koelen.
HEDENDAAGSE TECHNIEK
 WAT KOEL BLIJFT,
LEEFT LANGER
 V
ogns ht ministri van Enrgiin  Vrnig Statn kan mtled vrichting ht gbruik vannrgi voor vrichting mt nr worn vrminr. Datkomt ovrn mt n bsparingvan 348 mijar kiowattuur pr jaar – wat ook wr g opvrt.“D kostnbsparingn zijn aanzinijk”,aus Rubn Guirmo, Intrnationaa Ky  Account Managr bij Sapa voor ht markt-sgmnt Thrma Managmnt. “Er vatongvr 50 procnt t bsparn opxpoitatikostn n aarom wor-n in tonmn mat led’sgbruikt.”led’s worn chtr nitan togpast voor vrich-ting, maar ook in mischapparatuur, carrossri intri-urs, bwgwijzringborn.. Omwi van n angvnsuur, tot w 20 jaar,motn led’s  warmt iz gnrrn afvorn via nkomnt, n componnt i warmt van n vast stof naar nvoistof of ucht git.
SAPA PRODUCEERT GEËXTRUDEERDE
ko-mntn van auminium, i in vrgijkingmt traition ggotn komntn opsupriur wijz warmt ovrragn. En oorSapa uitgvor stui hft aangtoon atkomntn van gëxtrur auminium totn gwichtsbsparing van 30 procnt n n12 procnt agr tmpratuur in an zwaarr ggotn mntn.D gwichtsbsparing is voora bij buitn-vrichting n voor, omat buitnampnva worn opghangn, bijvoorb inparkrgarags. “Mt ichtr n kinr ko-mntn is vaak nit mr an n kwart of  hft van ht oorspronkijk ampopprvak noig”, gft Guirmo aan.
 ANDERE VOORDELEN VAN
n komnt van gëx-trur auminium zijn ht miiuvrinijkhr t gbruikn matriaa,  kortr oor-ooptijn,  hogr opprvaktkwaitit n in hog mat gïntgrr ontwrpn. “Wijkunnn  kantn n fficiënt, uitrst ichtkomnt bin, at naast thrmisch ko-ing ook anr unik ignschappn n naantrkkijkr uitrijk hft n at kinr isan anr komntn”, aus Guirmo. An kopr is supriur aan gëxtrur au-minium, maar at is an ook rimaa zo uur,vogt hij raan to.Voor k thrmisch opossing makn ontwrprs van Sapa d mon tr vaiativan komntn, zoang r nog aan ht ont- wrp wort gwrkt n  booring nog nitis afgsotn. Zo kan mn garanrn at nkomnt aan  isn van  kant tn aan-zin van ontwrp, opprvaktbhaningn nfunctionaitit voot. Sapa garanrt aar-naast n ffctivr totaasign oor mrrsigniscipins samn t vogn, waarm noozaak van aanvun ownstram procs-sn vrwijnt.Sapa kan snr ragrn op wnsn vankantn oor prouctn in voorraa t houn.“D Amrikaans markt is zr wissvaig n wtgving, timing n ht poitik procsvragn om sn ractis”, vrtt Guirmo.“W hbbn kantn in schts vir wkn of nog minr aan led komntn kunnnhpn, waar anrn zs tot acht wkn noighbbn.” An a in   motn 30 mijonstraatantaarns van non wornomgbouw naar led nus kan ht gn kwaan hoog tmpo aan thoun.
TEkST
CARI SIMMONS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->