Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kebersihan Dalam Islam

Kebersihan Dalam Islam

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 3,110|Likes:
Published by buyah

More info:

Published by: buyah on Oct 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
Kebersihan dalam Islam
Kebersihan dalam Islam
adalah topik terutama tetapi sesuatu yang umat bukan Muslimtidak mengenali dengan baik.
Ungkapan
Selain dari keperluan untuk kebersihan ritual untuk waktu sembahyang seharian (Arab:"Salah") melalui Wuduk  danGhusl,ada banyak lagi peraturan yang berkenaan dengan kebersihan yang menjadi perkara penting dalam hidup umat Islam. Isu-isu yang lain termasuk Peraturan makanan Islam.Pada umumnya, Al-Quran menasihati umat Islam untuk memegang taraf tinggi padakebersihan diri dan dibersihkan secara ritual sebaik mana yang mungkin. - seperti di banyak negara Timur - bilik air selalu mempunyai saluran air yang diletakkan sebelah tandas, supayaseorang individu boleh membasuh diri mereka dengan sempurna. Kebersihan ini diwajibkanuntuk menjaga kebersihan, walaupun mengunakan kertas tandas boleh diterima apabilaseseorang tidak dapat membasuh diri mereka.Juga kerana kebersihan ritual, dan sekali lagi umum bagi kebanyakan kebudayaan Timur,umat Islam menanggalkan kasut ketika memasuki masjid dan rumah.
Air (bersuci)
 Rencana ini adalah mengenai air dari segi kegunaan untuk bersuci dalam Islam. Untuk melihat gambaran umum mengenai air, sila lihat  Air 
.
adalah penting untuk kegunaan manusia. Begitu juga bagi agama Islam kerana meletakkan air sebagai suatu benda yang suci. Walau bagaimanapun, Islam tidak meletakkansemua air adalah suci. Maka, Islam mengkategorikan air kepada beberapa bahagian:
1.Air yang suci lagi menyucikan, tidak makruh digunakan seperti air mutlak.2.Air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan iaitu air yangterjemur di di bawah kepanasan matahari.3.Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan air yang digelar musta'mal (
ﻞﻤﻌﺘﺴﻣ 
) air yang berubah dengan suatu yang suci.4.Air bernajisyang dikenali sebagai air mutanajjis (
ﺲﺠﻨﺘﻣ 
).
Pengertian bersuci
Ertinya Pada Bahasa
Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najisataupun tidak. Benda-benda yang najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda- benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-Iain.
Ertinya Pada Syarak
Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halanganmemakan sesuatu benda dengan sebab terkena najis.
Alat-alat yang sah untuk bersuci
a. Air mutlak  b. Tanah yang suci
 
c. Batu yang suci
Hukum bersuci
Ulamak telah sepakat bahawa bersuci daripada najis dan hadas adalah wajib.
Bahagian air
Air mutlak 
Air mutlak (ﻖﻠﻄﻤ) adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Air tersebut dikatakan mutlak disebabkan air itu adalah dalam bentuk keasliannya. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah disebabkan sudah lama terbiar, dimasuki tanah, lumut dan bertakung atau tempat mengalirnya mengandungi belerang.Disenaraikan berikut adalah tujuh jenis air mutlak:
airhujan 
airlaut 
airsungai 
airtelagaatauperigi 
airmata air 
air yang dicairkan darisalji 
airembun 
Apabila cukup sukatan atau timbangan air sebanyak dua kolah, maka air tersebut tidak dikiranajis yang disebabkan oleh benda lain melainkan beubah dari segi warna, bau dan rasa. Air yang kurang dari sukatan tersebut akan dikira najis apabila jatuh najis ke dalamnya tidak kira berubah sama ada bau, warna ataupun rasa.
Ukuran Dua Kolah
Beratnya anggaran 230 liter atau 52 gelen.
Lebih kurang sebanyak 13 tin minyak tanah.
Bekas Empat Segi ialah 23 inci lebar dan 23 inci dalam
Bekas yang bulat lebarnya 19 inci dalam 46 inci.
Dua qullah
Dua qullah
, atau dalam bahasa Arab ناتﻠق qullatān, adalah satu sukatan minimum yang manaair kekal menjadi air mutlak, mengikut fahamanmazhab Syafi'i. Oleh kerana air boleh berubah rupa, bau ataupun rasa setelah digunakan, air mutlak boleh berubah menjadiair musta'mal. Sekiranya bekas air itu melebihi dua kolah dan najis jatuh masuk kea dalamnya,sifat air tersebut tidak berubah dan masih kekal sebagai air mutlak dan tidak ada najis didalamnya) sekiranya tidak berubah warna, rasa ataupun baunya.
Latar belakang
Istilah dan signifikan istilah “dua qullah” ini berasal daripada hadis Rasullulah s.a.w dalammenerangkan kesucian air. Dari Abdullah bin Umar r.a dia berkata : Telah bersabdaRasullulah s.a.w. , apabila air itu ada dua kolah maka tidak akan mengandungi najis . IbnuKhuzaemah, Al-Hakim dan Ibnu HIbban mensahihkan hadis ini. Di dalam satu lafaz laindikatakan "Tidak membawa najis".
 
Tuntutan air melebihi dua kolah hanya diwajibkan dalam mazhab Syafi'i apabila air tersebuttelah bercampur dengan sesuatu benda najis sehingga bertukar sifatnya dari 3 sudut, sama adarasa atau bauatauwarna. Apabila satu dari sifat ini telah berubah maka untuk menggunakan air tersebut kuantitinya wajib melebihi 2 kolah. (Mazhab Malikiberpegang bahawa air masihmutlak sekiranya tiga sifat air itu tidak berubah (bau, rasa dan warna) walaupun jumlahnyasedikit.Qullah dalah satu jenis bekas yang digunakan oleh orang-orang Arabdi masa lampau untuk  mengisi, membawa dan menyimpan air. Dua abad selepas kewafatan Rasullulah s.a.w., paraulama fikah diBaghdaddan di Mesir sudah tidak lagi menggunakan ukuran qullah. Mereka menggunakan ukuran
rithl 
 Baghdad. Tetapi ukuran rithl ini jug tidak menjadi standardkelamaannya, rithlBaghdaddan
rithl 
 Mesir tidak lagi sama. Sukatan rithl ni sudah lamaditinggalkan.Dalam banyak kitab fikah disebutkan bahawa ukuran isi padu dua qullah itu adalah 500 rithlBaghdad. Dua kolah berdasarkan sukatan lama Iraq iaitu 500 rithl. Satu rithl bersamaandengan 375 ml. (Ulama bercanggah pendapat dengan jumlah rithl dalam dua kolah, ada yangmengatakan 400 rithl dan ada yang menyatakan sampai 1000
rithl
. OrangMesir mengukur 2qullah dengan ukuran rithl mereka dan jumlahnya hanya 446 3/7
 Rithl 
).
Jumlah sukatan
Terdapat pendapat yang berbeza di kalangan ulama mengenai jumlah air dua qullah ini.Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu menyatakan jumlah ini sebagai
270 liter
. Jadi bila air dalam jumlahnya kurang dari 270 liter digunakan untuk berwuduk,mandi atau bercampur dengan air yang sudah digunakan untuk berwuduk`, maka air itudianggap sudah mustakmal. Walaupun air itu suci, air itu tidak lagi boleh digunakan untuk menyucikan. Majlis Agama Islam Singapura juga mentakrifkan dua kolah sebagai 270 liter [1]Ada pendapat menyatakan jumlah dua qullah ini adalah sebanyak 
216 liter
. (Hafiz FirdausAbdullah)[2]Mengikut Dr Abdul Salam Muhammad Shukri, dari Kulliyah Ilmu Wahyu dan SainsKemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ukuran dua kolah adalah isi padu air kira-kira 9 ¾ tin minyak tanah atau 192.121 kilogram. Ukuran takungan atau bekas air bagi bekas empat persegi tepat pula ialah 22 ½ inci atau 57 sentimeter, manakala bekas yang berbentuk bulat pula garis pusat 18 inci atau 45.75 sentimeter dan tinggi atau dalamnya 25inci (63.542 sentimeter).[3]MengikutJabatan Mufti Negeri Melaka, jumlah dua kolah kalau dikira dengan tin minyak tanah, maka air dua kolah itu adalah sebanyak 9 2/3 tin ataupun kalau dikira dengantimbangan, maka berat air dua kolah itu adalah seberat 162.72 kg. dan jika dikira denganukuran tempat empat persegi, maka air dua kolah itu memerlukan tempat yang berukuran 60x 60 cm.[4]
Air musta'mal
Air musta'mal (ﻞﻤﻌتﺴﻣ) adalah air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Bolehdikatakan juga air ini boleh diminum tetapi tidak sah untuk menyucikan sesuatu.Air musta'amal yang diperolehi dari mengangkatkan hadas adalah air basuhan kali yang pertama pada mandi atau wudhu' yang wajib dan sudah jatuh dari anggota badan. Air musta'amal dari konsepnajispula ialah jika air itu tidak berubah dan tidak bertambah. Air tumbuhan dan buah-buahan seperti pucuk kelapa yang dibuatniraatau akar-akar kayu, air dari batang tebu dan yang dihasilkan dari buahan seperti kopidankoko.

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Salsabila liked this
Aries Tri Widodo liked this
Muslimah Sejati liked this
Airil AzPaa liked this
Astrajingga Mumetz liked this
Iqah Usagi liked this
zunnurin_wpkl liked this
madzana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->