Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spicycles Brochure

Spicycles Brochure

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 86|Likes:
cycling planning in Polish, Romanian, Czech and Hungarian
cycling planning in Polish, Romanian, Czech and Hungarian

More info:

Published by: Pascal van den Noort on Oct 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Oraşe în care se merge pe bicicletă =Oraşe cu dezvoltare durabilă
În întreaga Europă, traficul crescut în oraşe şi centrele urbane a condus la unblocaj cronic, provocând întârzieri în trafic, niveluri ridicate de zgomot şi poluarea aerului. Traficul urban provoacă 40% din emisiile de CO
2
şi 70%din restul de poluanţi care apar din transportul rutier.Comunităţilepotbeneficiamultdinmersulpebicicletă.Totuşi,accidenteleîntraficînaşerileurbanesunt,deasemenea,încreştere:unadintreicoliziunifa-talesepetreceacumînoraşe,pietoniişibicicliştiifiindprincipalelevictime.In-tegrândplanuriprivindmersulpebicicletăînpoliticileurbanereferitoarelamobilitate,autorităţilelocalepotfacăoraşelelormaiatractiveşimaisigure.Spicycles s-a referit la patru elemente privind politica ciclismului care potajuta oraşele să realizeze astfel de îmbunătăţiri:planificarea ciclismului;comunicare şi ridicarea nivelului de conştientizare;clădirea unor parteneriate locale; şiimplementarea unor scheme de împrumut al bicicletelor.Oraşele Barcelona, Berlin, Bucureşti, Göteborg şi Ploieşti sunt partenere cuSpicycles pentru a dezvolta această activitate. Această broşură vă face cunos-cute activităţile lor pentru a vă servi ca sursă de inspiraţie.Pentru informaţii suplimentare cu privire la rezultatele lor, vă rugăm să vizitaţi http://spicycles.velo.info.
 
Město cyklistů = udržitelné město
V celé Evropě zapříčiňuje narůstající provoz v městských centrech neustálédopravní zácpy a kalamity, v jejichž důsledku se doprava velmi zpomaluje, přičemž zároveň vzrůstá hlučnost a zvyšuje se stupeň znečištění ovzduší.Městská doprava je odpovědná za 40% emisí CO
2
a za 70% jiných znečištění pocházejících ze silničního provozu.Cyklistikamůžeobcímvevelmířeprospět.Nadruhéstraněvšaknelzene- vidět,žesilničnídopravnehodyveměsjsoustálečastějšímjevemkekaždéetíosudnékolizidocházívulicíchměsta,apokudjdeojejichoběti,nejčastěji jsoutochodciacyklisté.Jestližemístorgányzahrnouplánovánícyklistického provozudocelkudopravpolitikysvéobcečisvéhoměsta,mohoudosáhnouttoho,abydanálokalitabylapodstatněatraktivnějšíabezpečnější.Spicycles určil čtyři klíčově důležité prvky cyklistické dopravní politiky, kterémohou městům napomoci v řešení situace:plánování cyklistického provozu;komunikace a upoutávání pozornosti;zakládání místních sdružení; aimplementace plánových schemat pronajímání jízdních kol.Města Barcelona, Berlín, Bukurešť, Göteborg a Plojesti uzavřela v zájmudalšího rozvoje této práce partnerství se Spicycles. Tato naše informační publikace vás jako inspirační zdroj seznámí s jejich činností.Pro další informace o výsledcích navštivte laskavě stránkyhttp://spicycles.velo.info.
Kerékpározó városok = fenntartható városok
Európábanamegnövekedettforgalomállandódugókatokozavárosközpontok-ban,amelynekeredményeképpennőamenetidő,azajszintésalégszennyezettség.AzösszesközútiforgalomokoztakörnyezetszennyezésbőlavárosiközlekedésfelelősaCO
2
-kibocsátás40%-áért,ésazegyébszennyezések70%-áért.A városi lakosságnak sok előnye származna a kerékpározás szélesebb körű el-terjedésből. A városokban azonban a közlekedési balesetek száma is növek-szik: manapság minden harmadik halálos baleset városban történik, és azáldozatok főként gyalogosok vagy kerékpárosok. A kerékpáros közlekedésneka városi közlekedési irányelvekbe történő integrálásával a helyi önkormányza-tok vonzóbbá és biztonságosabbá tehetik városaikat.ASpicyclesnevűkezdeményezésakerékpározásirányelveineknégyleg-fontosabbelemétnevezimeg,amelyeksegíthetikavárosokezirányúfejlődését:kerékpáros közlekedés tervezése;kommunikáció és tudatformálás;helyi kapcsolatok építése;közös kerékpár használati rendszerek kiépítése.Barcelona, Berlin, Bukarest, Göteborg és Ploiesti csatlakozott a Spicycleshez,és hozzáfogott a program megvalósításához. Tájékoztatófüzetünk bemutatjaa felsorolt városok eddigi eredményeit, remélve, hogy a kezdeményezés sikeremásokra is ösztönzően hat.Az elért eredményekről bővebb információkat a http://spicycles.velo.infooldalon találhat.
Miasta rowerów = miasta bezpiecznedla środowiska
 Wzmożony ruch samochodowy w centrach miast całej Europy stał się przy-czyną ciągłych korków komunikacyjnych, powodując opóźnienia w podróży, podnosząc poziom hałasu i zanieczyszczenie powietrza. Ruch samochodowy w mieście jest odpowiedzialny za emisję 40% CO
2
i 70% innych czynnikówzanieczyszczających pochodzących z transportu drogowego. Jazda na rowerze może przynieść ogromne korzyści. Niemniej jednak, w mi-astach wzrasta również ilość wypadków drogowych - co trzeci wypadekśmiertelny ma miejsce właśnie w miastach, zaś głównymi ich ofiarami są piesii rowerzyści. Poprzez włączenie planowanej infrastruktury rowerowej do in-frastruktury komunikacji miejskiej, władze lokalne mogą sprawić, iż ich mi-asta będą atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze.Spicycles omówiła cztery elementy polityki rowerowej, które mogą pomócmiastom poczynić postępy w tej dziedzinie:planowanie infrastruktury rowerowej;komunikacja i podnoszenie świadomości;budowanie partnerstwa lokalnego; orazwdrażanie systemów wypożyczania rowerów.
Takie miasta, jak Barcelona, Berlin, Bukareszt, Göteborg i Ploiesti zawarły porozumienia partnerskie ze Spicycles w celu rozwoju tych działań. Niniejszabroszuraprezentujeich działalność, któramożebyćdlaCiebieźródłem inspiracji Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyników tej pracy, odwiedźstronę http://spicycles.velo.info.
3  

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->