Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
P. 1
Metodo Calculo Calefaccion Suelo Radiante

Metodo Calculo Calefaccion Suelo Radiante

Ratings:
(0)
|Views: 20,529|Likes:
Published by aucadenas

More info:

Published by: aucadenas on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/02/2015

 
2
GÃZKJK JE MÂIMUIK JE ULB CL]ZBIMCÝL JEMBIEABMMCÝL PKX ]UEIK XBJCBLZE
Pbrb jetergclbr ibs mbrbmterçstcmbs je ib clstbibmcýl je mbieabmmcýl pkr sueik rbjcblte) jehes teler el mueltb>Jcâgetrk je ib tuherçb) se sueie trbhbnbr mkl tuhk je jcâgetrks exterckres eltre 21 y 88 gg)seoþl se trbte je ulb clstbibmcýl je usk jkgãstcmk k cljustrcbi,Pbsk je tuherçbs) estk es) ib jcstblmcb je sepbrbmcýl eltre iks tuhks) ib mubi vbrçb eltre : mg)utciczbjks el mubrtks je hbòk y bseks $je ik mkltrbrck jehcjk b su esmbsb superacmce) je lkbprkxcgbr tbltk iks tuhks lk se bimblzbrçb ib pktelmcb mbikrçacmb jesebjb# y iks =0 mg,Zegperbturb je cjb) es jemcr) ib tegperbturb b ib que eltrb ei boub el ei mkiemtkr) ib mubi veljrâjbjb pkr ib mbijerb k el ei pultk je gezmib) y estbrâ eltre iks içgctes je =0 ¾M y 55 ¾M,Ib tegperbturb gejcb jei sueik) ib mubi serâ superckr b 88 ¾M e claerckr b =5 ¾M, ]e egpiebrâlibs tegperbturbs gâs bitbs mubljk ei pbvcgeltk seb je gbtercbies mkl gelkr trblsgcscýltãrgcmb) mkgk ib gkquetb,Ikloctuj je mbjb mcrmuctk) sceljk je 280 getrks gâxcgk pbrb clstbibmckles jkgãstcmbs,Perjcjb je prescýl ulb vez mklkmcjb ib ikloctuj je mbjb mcrmuctk y ei mbujbi que ik btrbvcesbIbs mbrbmterçstcmbs jei mcrmuibjkr,B mkltclubmcýl te guestrb ulb gãtkjk orâacmk je mbimuik je ul scstegb je mbieabmmcýl pkr sueikrbjcblte) ei mubi se hbsb el ei egpiek je ul orâacmk rebiczbjk el hbse b elsbyks eaemtubjks pkr ibsacrgbs mkgermcbies mkl tuhks je jcâgetrk jbjk) pbrb ulb tegperbturb bghcelte jei ikmbijetergclbjb $pkr enegpik 80¾ M# e clmiusk ulbs mkljcmckles exterckres mklmretbs, Ib pktelmcbmbikrçacmb rebi que egcte ei sueik rbjcblte es) el ib prâmtcmb) ulb arbmmcýl je ib pktelmcb mbikrçacmbque sugclcstrb ei boub mbicelte $10% b 40%#,Pbrb eaemtubr iks mâimuiks se jehe teler el mueltbs ibs scouceltes mkljcmckles je pbrtcjb>Ibs tegperbturbs gâxcgbs bjgcschies el ei sueik el aulmcýl jei usk jei ikmbi serâl ibs gkstrbjbsel ib tbhib 2>
^KLBZEGPEXBZUXB GÂTCGB]UPEXACMCBI
 
^klbs dbhctubigelte kmupbjbs$]bib je estbr#9 83 ¾MHbòks y jumdbs 9 == ¾M^klbs percaãrcmbs$ibterbies mermb je veltblbies) puertbs $gbx, 2 getrk#9 =5 ¾MZbhib 2> Zegperbturbs gâxcgbs bjgcschies el ei sueik el aulmcýl jei usk jei ikmbi,El ib tbhib 8 se espemcacmbl ibs lemescjbjes je tuhk pkr g
8
el aulmcýl je ib jcstblmcb eltre tuhks)estk es XB4) XB21) XB85,,,
 
8
Jcstblmcb eltre tuhks XB $mg#XB4 XB21XB85 XB== Lemescjbjes je tuhk $getrks iclebies pkr g
8
#22 1 :)85 =]uperacmce gâxcgb pkr mcrmuctk22 80 84 :0Zbhib 8> ]uperacmce gâxcgb pkr mcrmuctk el aulmcýl je ib jcstblmcb eltre tuhks,El ib tbhib = se espemcacmbl ibs jcaereltes jcstblmcbs je tuhk que teljregks que egpiebr el mbjbduemk y iks g
8
gâxcgks b bicgeltbr el ul skik mcrmuctk pbrb ul tcpk je sueik y tegperbturb jeboub el iks mkiemtkres,Zbhib =>
Gãtkjk Pkiytderg) scstegb miâscmk
 Pbrb jetergclbr ei mbujbi tktbi) este serâ ib sugb je iks mbujbies je mbjb ulk je iks mcrmuctks y sedbiibl seoþl ib exprescýl>
mR G 
 p
7
 Jklje>G> Mbujbi el i+dR> Pktelmcb tktbi el fmbi+d $2 fmbi+d 7 2)21= w#M
 p>
Mbikr espemçacmk jei boub,
 
t> Jcaerelmcb eltre ib tegperbturb jei boub el ib eltrbjb y ib sbicjb $se tkgbl 20 ¾M#
 
=
Pbrb dbiibr ib perjcjb je mbrob que teljrâ que velmer ei mcrmuibjkr se jeherâ teler el mueltb eitrbgk eltre ib mbijerb y iks mkiemtkres y eltre estks y ei mcrmuctk gâs jesabvkrbhie $gâs mbujbi ygâs ikloctuj#,Aco, 2> Âhbmk pbrb jetergclbr ibs pãrjcjbs je prescýl $FPbs+g#el aulmcýl jei mbujbi pbrb jcversks jcâgetrks,]c bmujcgks bi âhbmk 8) el ei que se jbl ibs pãrjcjbs je prescýl el FPb+g pbrb jcversks jcâgetrks$tuherçb je pkicetcielk retcmuibjk _crshk# el aulmcýl jei mbujbi,Pbrb dbiibr ibs pãrjcjbs je prescýl el iks bmmeskrcks $mkjks) vâivuibs) etm,# se pueje remurrcr btbhibs espemçacmbs k) bugeltbr el ul tbltk pkr mceltk ibs pãrjcjbs je iks trbgks remtks $sueietkgbrse ul 80%#,
ENEGPIK
> ]e jehe clstbibr sueik rbjcblte el ulb vcvceljb que pksee iks duemks que se espemcacmblel ib tbhib scoucelte nultk b iks jbtks lemesbrcks pbrb dbiibr iks pbrâgetrks que jeaclcrâl ibclstbibmcýl,Duemk ]bib je estbr Jkrgctkrck Mkmclb Hbòk]uperacmce 8: 2= 3 5Pktelmcb tãrgcmb $_# 8:50 2200 450 :00Zcpk pbvcgeltk Pbrquet $g, aclb# Pbrquet $g, aclb# Merâgcmb MerâgcmbJcstblmcb bi mkiemtkr : 8 = =

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
Diego Freytes liked this
Giordano Aguirre Carcagno liked this
Raúl Gonzalez Velasco liked this
macaribiza liked this
Walter Flores liked this
JuanCarlosRivera liked this
Andi Llei liked this
Atanasio35 liked this
Ana D. R. liked this
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->