Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEHNIKE SNIMANJA II

TEHNIKE SNIMANJA II

Ratings:
(0)
|Views: 7,250|Likes:
Published by Mirela

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mirela on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2015

pdf

text

original

 
1
TEHNIKE SNIMANJA II - PREDAVANJADigitalne i konvencionalne tehnike u radiologiji po sistemima
 UVOD
Kompjuterizirana tomografija (CT) je neinvazivna tehnika što je u dijagnostičkoj upotrebi od
1970.godine, a od 1975. godine se primjenjuje kao CT za
čitavo tijelo ( „Whole Body Scanner“).
 
Tehnologija kompjuterizirane tomografije se naglo razvijala i do sada je proizvedeno petgeneracija CT
 – 
 
aparata. Oni se dijele na konvencionalne, spiralne i višeslojne.
 Konvencionalni tj jednoslojni CT aparati I
 – 
prve generacije su imali uzak snop X zraka, jedandetektor, kretanje rendgenske cijevi i detektora za 180º oko pacijenta. Vrijeme skeniranja irekonstrukcije CT sloja trajalo je 4 do 5 minuta.CT aparati II -
druge generacije su imali djelomično lepe
zast snop X zraka, 30 detektora,kretanje rendgenske cijevi i detektora za 180º oko pacijenta. Vrijeme skeniranja i rekonstrukcijaCT sloja trajala je oko 20 sekundi.CT aparati III
 – 
 
treće generacije imaju lepezasti snop X zraka što obuhvaća cijelo tije
lo
 pacijenta, ima 700 detektora. Rendgenska cijev i detektori se kreću za 360º oko pacijenta i prave
veliki broj ekspozicija. Vrijeme skeniranja i vrijeme rekonstrukcije CT sloja je 1,4
 – 
7 sekundi.CT aparati IV -
četvrte generacije imaju lepezast snop X zraka što obuhvata cijelo tijelo pacijenta, ima puni krug detektora. Rendgenska cijev se kreće za 360º oko pacijenta i pravi
veliki broj ekspozicija. Vrijeme skeniranja i rekonstrukcija CT sloja je od 0,5-1 sekunde, naziva
se ultra brzi, „ultra fast“. Sve to omogućuje izvoĎenje CT angiografije – 
CTA i CT kardio.CT aparati V
 – 
 
 pete generacije nemaju pokretnih dijelova. Magnetskim otklonom široki mlaz brzih elektrona bombardira više masivnih paralelnih anoda koje su rasporeĎene u obliku
semicirkularnih prst
enova oko pacijenta, s kojih rendgenske zrake u lepezastom mlazu ozrače
pacijenta. Prisutan je puni krug detektora.Konvencionalni tj jednoslojni CT aparati prve generacije su imali dugo vrijeme skeniranja i
rekonstrukcije CT sloja, što je trajalo u p
etku 4 do 5 minuta. Debljina skeniranog sloja bila je
10mm, 8 mm, 5 mm, iznimno 4 mm. MeĎutim CT metoda predstavlja povećanje dijagnostičkihmogućnosti s faktorom 100 u odnosu na konvencionalnu radiologiju, odnosno rendgenologiju.
CT se pokazao kao veom
a sigurna dijagnostička metoda u pregledu jetre, pankreasa i biliopankreatičnih vodova.CT aparati druge generacije imali su djelomično lepezast snop x zraka, 30 detektora, kretanje
rendgenske cijevi i detektora za 180º oko pacijenta. Vrijeme skeniranja i rekonstrukcija CT slojaza 20 sekundi.
CT aparati treće generacije imali su lepezast snop x zraka, obuhvata cijelo tijelo pacijenta, 700detektora. Rendgenska cijev i detektori se kreću za 360 º oko pacijenta i prave veliki broj
ekspozicija. Vrijeme skeniranja i rekonstrukcija CT sloja 1,4-7 sekundi. To je ne samo ubrzalo
nego i poboljšalo prikaz strukture organa, te omogućilo praćenje dinamike širenja kontrastnogsredstva kroz krvne žile i parenhim organa.
 
 Nativni CT predstavlja bazični nalaz za evaluaciju, nakon čega se donosi odluka o daljnjoj
primjeni kontrastnog sredstva.
 
2
Spiralni / helikal CT
UvoĎenje spiralnog CT
- helikal CT-
a u kliničku praksu od 1989. godine imalo je značajan uticaj
na uv
oĎenje virtualne aplikacije. Spiralni CT, to su aparati četvrte generacije, imaju puni krugdetektora, što obuhvaća cijelo tijelo pacijenta u toku „duge“ ekspozicije. Rendgenska cijev sekreće za 360º oko pacijenta pravi spiralne krugove oko stola s lepeza
stim snopom X zraka. To se
 postiže „ Slip ring“ tehnikom tako što multiple konduktivne četkice na stacionarnom dijelukontakta u gentriju i set paralelnih konduktivnih prstenova na rotirajućem dijelu kontakta ugentriju omogućavaju kontinuiranu rotaciju re
ndgenske cijevi.Kratko vrijeme skeniranja (1 sekunda za rotaciju od 360°) s kontinuiranom ekspozicijom
 postignuto je unapreĎenjem cijevi, generatora i detektora. Spiralni CT tokom skeniranjaobuhvaća podatke volumena organa ili subvolumena. Kod jednog zadržanog disanja tokom
ekspozicije napravi se kontinuirana rotacija niza detektora sa simultanom kontinuiranom
translacijom stola tokom jedne faze skeniranja. UvoĎenje spiralnog CT u kliničku praksu od1989.godine imalo je značajan uticaj na uvoĎenje virtual
ne aplikacije.Dvije glavne prednosti
spiralnog CT u dijagnostici abdomena su u mogućnosti dobivanja slike čitavog volumena organatijekom snimanja s jednim zadržanim disanjem, što pruža mogućnost rekonstrukcije slike od po 1
mm, bez dodatne radijacije. Ov
i tanki slojevi smanjuju mogućnost gubitka malih lezija. TakoĎer mogućnost mjerenja gustoće tkiva u području intersovanja, bez uticaja volumnog efekta. Sve ovoomogućuje slike izvanredne kvalitete kakvu se do sada nije postigao s jednoslojnim CT
aparatima.
Prednost je u mogućnosti izvoĎenja trodimenzionalne (3D) rekonstrukcije slike. Na bazi 3D slike može se dobiti MIP (maximum intenzity projection) i MPR (multiplanar reconstruction) rekonstrukcija slike u sagitalnom i koronalnom presjeku, što sve pruža višedijagnostičkih informacija.Pored toga prednost spiralnog CT je mogućnost bolusne aplikacijekontrastnog sredstva. Čitava jetra može biti skenirana tokom pika
- maksimuma kontrastnog
obojavanja parenhima jetre. Mogućnost brzog dobivanja volumne slike takoĎer daje CT
arterioportografiju. Spiralni CT jetre
 
 predstavlja rutinski hepatalni imaging zato što jeimbibiranje parenhima jetre, kao i opacifikacija portalnih i hepatalnih vena, najveća u portalnojvenskoj fazi.Koristeći spiralni CT s kraniokaudalnim ili obrnutim smjerom uz odložno vrijemeod 70" imbibicija parenhima jetre je maksimalna, kraće vrijeme skeniranja od 40– 
45" daje dobarprikaz krvnih sudova. Ne dobije se tako dobar prikaz hepatalnih metastaza, stoga se sada koristidvofazni protokol 3
 – 
6 ml. kontrasta /sec u arterijskoj i portalnoj fazi/.
Multidetektor CT
Multidetektor CT (MDCT) ili multislice CT (MSCT) su CT aparati nove generacije CT aparata,
što imaju daleko veće tehničke mogućnosti u odnosu na ranije generacije.Suvremeni CT aparati „multi detector“ ili „multi slice“ imaju više uporednih redova (nizova)detektora, zbog čega se i zove višeslojni CT. MDCT aparati imaju kratko vrijeme dobivanja više
slojeva u toku jedne rotacije, zatim retrospektivno stvaranje tanjih slojeva iz podataka jednog
niza detektora, te poboljšanje trodimenzionalne slike.MDCT aparati povećavaju ukupan broj informacija i to u obliku sirovih podataka (row data) koji
su izvor za rekonstrukciju dvodimenzionalne CT slike i njihovu post processing obradu.Uznapredov
ale softverske operacije, koriste različite svjetlosne efekte, MIP (maximum intensiti projection), prikazivanje volumena, pružaju velike mogućnosti post
-processinga u toku obrade
CT slike, kao što su trodimenzionalna rekonstrukcija i virtualna endoskopija
.Daljnji napredak kod MDCT/MSCT je dual source CT - DSCT koji ima dvije rendgenske cijevi i
 još veće tehničke i dijagnostičke mogućnosti.
 
 
3
Magnetska rezonanca
 
Magnetska rezonanca (MR) se dokazala kao primarna imaging dijagnostička tehnika bolja od
CT-a s
 postignutom dijagnostičkom senzitivnošću i specifičnošću za mnoga patološka stanjasolidnih organa abdomena, žučnih i pankreatičnih vodova, crijeva, peritoneuma i
retroperitoneuma.
Ključni moment uspješne MR jetre i biliopankreatičnog sustava su kvalitetne
 
slike. Dijagnostički
problem kod MR abdomena su artefakti uslijed pokreta, kao i neselektivnost ekstracelularnihkontrastnih sredstava.Pulsne sekvence
Konvencionalne SPIN ECHO (SE) sekvence su bile prva široko korištena tehnika za MR jetre i
biliopankre
atičnog sustava. U posljednje vrijeme se koriste modificirane SE sekvence, kao i
mnoge nove.
 No SE sekvenca još nije potpuno zamjenjena, T1W SE sekvenca se postiže korištenjem kratkog
TR (REPETITION TIME
 – 
 
oko 300 msec) i najkraćim mogućim TE (ECHO TIME).
T2W SEkoristi dugo TR (2500 -3000 msec) i dugo TE (najmanje 80
 – 
90 msec).Mekotkivni kontrast
 je baziran na razlici izmeĎu tkiva u njihovom longitudinalnom vremenu
relaksacije (T2). T1W slika zavisi prvenstveno od tkivnih razlika u T1. Tkiva s kratkim T1 kaomast imaju visok intenzitet signala, a tkiva s dugim T1, kao voda imaju nizak intenzitet signala.T2W slika uglavnom se zasniva na tkivnoj razlici T2. Tkiva s dugim T2 kao voda imaju visok intenzitet signala, a tkiva s kratkim T2 nizak intenzitet signala.Veliki problem su pokreti pacijenta, respiracija, peristaltika, kardiovaskularni i krvni protok.Uvedene su brojne metode da se smanje artefakti kretanja kao kardijalni i respiratorni geiting itd.
 Najbolji način je da se smanji vrijeme akvizicije, što nije lahko, a nikad se ne može tolikosmanjiti da se izbjegnu mogući pokreti. MeĎutim, vrlo je korisno ako se smanji na 15" do 30" što pruža mogućnost skeniranja sa zadržanim dahom. Brze sekvence su važne i za pacijente koji nemogu dugo mirno ležati, za d
 jecu, za MR angiografije, te za kvalitetan MR abdomena.Brze spin echo sekvence (FSE)
Ove sekvence imaju različita imena – 
kao FAST SPIN ECHO, TURBO SPIN ECHO i brza
akvizicija s relaksacionim povećanjem – 
RARE.U abdominalnom imagingu T2 FSE sekvence nisu optimalne za detekciju solidnih lezija jetre,zbog gubitka signala lezije, koji nastaje zbog dugog TE. S druge strane korisne su zarazlikovanje solidnih od nesolidnih lezija jetre. Nesolidne lezije kao hemangiom i ciste imaju uT2 FSE krajnje visok intenzitet signala. FSE se koriste za MRCP, upravo zbog ekstremno
visokog intenziteta signala statične tekućine.
Gradient echo imagingGradient echo pulsne sekvence se baziraju na upotrebi gradient refokusiranih ECHO umjestorefokusiranja pulsa od 180°. Kod
SE sekvenci ovo je obično asocirano s kratkim TR i malim
FLIP-ANGLE, RF pulsom.ULTRA FAST GRE imaging najbolji je primjer TURBO FLASH sekvenca
 – 
TR oko 7 msec,
kratki TE oko 3 msec, mali FLIP ANGLE oko 10°. Koristi se u dinamičkim studijama s
Gadolinijumom, kod MR
 – 
 
 biopsija, jer omogućava precizniju lokalizaciju "cilja" i daje dobru
diferencijaciju lezije od okolnog tkiva, kao i zbog kratkog vremena u kom je igla u pacijentu.

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
SenihaHamzic liked this
Claire Zev liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ikonopis liked this
Željka Lubina liked this
Ahmed Frljak liked this
Vedran Maketić liked this
Merim Jusufbegović liked this
Emzira Pruzan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->