Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 - 46...........1

1 - 46...........1

Ratings: (0)|Views: 214 |Likes:
Published by dsfsbm

More info:

Published by: dsfsbm on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

 
ENGINEER 
S NOTEBOOK D.T.S.M.
 
+381
64 254 37 67
e-mail 
: milankovicdusan@yahoo.com
1
 Beograd
20061998
 
 
ENGINEER 
S NOTEBOOK D.T.S.M.
 
+381
64 254 37 67
e-mail 
: milankovicdusan@yahoo.com
2
O meni !
Glavni razlog ovog pisanja je što mrzim svoje neznanje i zaborav. I sada to neznanje postoji. Koliko toliko sam ga smanjio, a naj-draže mi je da znam da mogu. I inat je bio prisutan, ali nije bio presudan. Usput sam nau
č
io puno toga o radu sa kompjuterom, skeni-ranjem, “
 Equation
” matemati
č
ki program, rad sa štampa
č
em itd.. Upoznao pojedina predstavništva koja su dala neka rešenja o radu predajnika, i od njih dobio elektri
č
ne šeme.Saznao sam da imam puno prijatelja koji su ponudili saradnju, bez ikakve materijalne nadoknade. To me je, iskreno re
č
eno zadivilo.Velika mi je
č
ast i zadovoljsvo što ih imam.Bar neke od imena moram pomenuti s velikim poštovanjem. Pua
č
a Dušan, sekretar VETŠ. Na moju veliku radost dobio sam opremuza štampanje, kompjuter, papir i neograni
č
eno vreme da sve ovo uradim.Ukori
č
enje je sa najve
ć
om pažnjom uradila Dušica Ini
ć
sa VETŠ . Zbog toga se puno radujem.Zatim Docent Dr. Stambolovi
ć
Vuk, koji je uvek našao vremena za prevode u kojima se nisam snašao. Najviše su mi pomogle osobe koje mi nisu verovale, one su mi davale podstrek, da sebi moram najviše verovati i od sebe ništa nemogu sakriti. Ovo je bio na
č
in da nau
č
im, da kanališem sve ono što sam radio, otimaju
ć
i sve ovo od zaborava.Potrošeno je puno vremena i truda, bilo je naporno. Zahvalnost dugujem porodici kada su me razumeli i kada nisu. Isto tako i kole-gama na korisnim sugestijama. Da li sam dovoljno dobro uradio ? Uvek može još bolje.….“
Svako naše saznaja po
č 
inje s ose
ć
ajima
” ….
 Leonardo da Vin
č 
i
… “
Ono što znamo je kap u okeanu neznanja
” ...
 Isaac Newton
… “
Vera u jedan vanjski svet neovisan o svesnom subjektu osnova je svih prirodnih nauka
” ...
 Albert Einstein Prava i jedina istina je : ....“ Tek sada znam koliko mnogo neznam ”........ “I kada Vas hvale da mnogo znate, recite sebi da ništa neznate, tek tada
ć
e te najviše nau
č 
iti” ...
 
ENGINEER 
S NOTEBOOK D.T.S.M.
 
+381
64 254 37 67
e-mail 
: milankovicdusan@yahoo.com
3
 
TABELA SA OSIGURA
Č
IMA
Sklopka
[
 No
]
 
[
Su/Sr 
]
 StrujniOpseg
[ ]
A
 BimetalPodeš.
[ ]
AOsigurava kola
[
 Naziv sklopa
]
 Sklopka
[ ]
 No Strujniopseg
[ ]
A BimetalPodešen
[ ]
A Osigurava kolo
[
 Naziv sklopa
]
 1
 
1F
U
S
 
5,26,1
 
62,1
 
Motor za promenu snage
5T
 
20
 
20F
 
U
S
 
2516
 
62,1
 
 Napajanje poja
č 
ava
č 
a
ENI300
 
2F
U
S
 
2516
 
20
 
 Ispravlja
č 
 
7X
 
21F
 
Sr 
 
63,04,0
 
42,0
 
 Napaja
MIMIC
 instrumenta
 ,
S
 ,
T
 
3F
U
S
 
0,45,2
 3MP
i
MS
Servo motori
 
22F
 
Sr 
 
3,64
 
2,4
 
 Ispravlja
č 
 
07YAK 
i
UV
detektora
4
 
4F
U
S
 
1610
 
2,10
 
Uklju
č 
enje cirkulacione pumpe
23FSr 
 
106
 
7
 
VN
 Ispravlja
č 
 
5
 
5F
U
S
 
64
 
5,4
 
Ventilator 
LP81M
nakrovu
24F
 
Sr 
 
6,11
 
1,1
 
 Ispravlja
č 
 
13YAK 
za finuregulaciju
6
 
6F
U
S
 
1610
 
10
 
Ventilatora
HP71M
na krovu
25F
 
Sr 
 
6335
 
36
 
Grejanje
3V4200CQK 
 
7
 
7F
 
5,26,1
 
0,2
 
Ventilator 
91M
balun
26FSr 
 
6335
 
36
 
Grejanje
4V
 
4200CQK 
 
8
 
8F
 
64
 
2,4
 
Ventilatori
VN
ispravlja
č 
a
 
27F
 
Sr 
 
6,10,1
 
3,1
 
 Rezerva
9
 
9F
U
S
 
1610
 
12
 
 Ispravlja
č 
i
MP
i
MS
 motora
28F
 
Sr 
 
106
 
8
 
Grejanje
1V
 
10F
U
S
 
1610
 
2,10
 
 Pumpa
20M
 
29F
 
Sr 
 
8063
 80 
Grejanje
2V
 
11F
U
S
 
6,10,1
 
1,1
 
Motor 
VN
 prekida
č 
a
30F
 
Sr 
 
106
 
5,6
 
 Rezerva
12
 
12F
U
S
 
3,64
 
2,4
 
 Ispravlja
č 
 
V000.1/3X
+
 
31F
 
Sr 
 
163,0
 
65,0
 
 Kolo Grejanja
1400CQK 
 
13
 
13F
U
S
 
1610
 
16
 
 Ispravlja
č 
 
V850/5X
 
61F
 
Sr 
 
25,016,0
 
25,0
 
 Rezerva
14
 
14F
U
S
 
2516
 
8,22
 
 Ispravlja
č 
 
V900/4X
 
62F
 
Sr 
 
25,016,0
 
25,0
 
 Ispravlja
č 
 
V900
 
15
 
15F
U
S
 
4025
 
28
 
 Ispravlja
č 
a
000.1/2X
+
 
63F
 
Sr 
 
25,016,0
 
25,0
 
 Ispravlja
č 
 
V000.1
+
 
16
 
16F
U
S
 
3,64
 
24
,
 
 Ispravlja
č 
 
V000.2/1X
+
 
66F
 
Sr 
 
25,016,0
 
25,0
 
 Ispravlja
č 
 
V000.2
+
 
17F
U
S
 
63,04,0
 
42,0
 
 Pomo
ć
ni napon
V220
..
9
 
67F
 
Sr 
 
25,016,0
 
25,0
 
 Pomo
ć
ni napon
18
 
18F
U
S
 
106
 
2,6
 
 Napajanje CROWBAR
68F
 
Sr 
 
25,016,0
 
25,0
 CROWBAR 
19F
U
S
 
106
 
2,6
 
 Napajanje ispravlja
č 
a
04YAK 
  Ispravlja
č 
 
04YAK 
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->