Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
132Activity
P. 1
BMM3109 Morfologi

BMM3109 Morfologi

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 8,774|Likes:
Published by hajahmasitah
Hasil Tugasan
Hasil Tugasan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: hajahmasitah on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

 
CFF8<=>
]KXSCF„=1
 
CLC <
]@DK@DLBLD
Eifpdnelxn ~ldk c`se`xld nlbla xlwp }six`x l}lcnbl }`dpwps gl}lw f`d~lbpseldflebpflw g`dkld f`dkkpdleld clalxl ~ldk c`wpb gld w`}lw$ X`apcpdkld g`dkld nwp"x`clkln }`dkkpdl clalxl enwl f`xwnbla gl}lw f`dkplxln cngldk fisjibikn g`dkld clne$Fisjibikn nlbla xlwp cngldk ~ldk f`dkelon w`dwldk xwspewps" c`dwpe gld }`dkkibidkld elwl$]`dkplxlld nbfp glblf cngldk ndn gl}lw f`fcldwp enwl pdwpe f`dkkpdleld clalxl F`bl~pg`dkld b`cna c`se`xld w`spwlfl glblf }`dpbnxld gld c`sndw`slexn$ ]`fc`dwpeld elwl glblfx`xplwp clalxl nwp f`sp}leld }six`x }`d~pxpdld fisj`f c`sglxlseld }`slwpsldfisjibikn$ ]`fc`dwpeld }`selwlld }pbl f`bnclweld }`dknfcpald ~ldk f`dkalxnbeld elwlw`scnwld f`blbpn }six`x }`sbplxld elwl glxls ~ldk x`hlsl wngle bldkxpdk f`d~pxpd gldf`fc`dwpe xnxw`f `olld clalxl nwp x`dgnsn$C`sglxlseld ]sikslf ]`dkxnx{llald Kpsp X`eibla S`dgla !]KXS. CFF 8<=>"wpklxld ndn w`bla f`fjiepxeld e`}lgl }`dkalxnbld diwl gld ksljne c`selnwld g`dkldfisjisbikn$ Sldkepfld fisjibikn ~ldk f`bn}pwn ldlbnxnx clald f`gnl `b`ewsidne gld c`sh`wlef`dk`dln }`dkkibidkld elwl" }`fc`dwpeld elwl f`dk`dln xnxw`f `olld clalsp" x`swlnfcpald glblf Clalxl F`bl~p$ Gnalsl}eld lkls }lgl leans wpklxld }sio`e ndn" }`dkelongl}lw f`dkapslneld gld f`dkalxnbeld flebpflw ~ldk c`selnwld fisjibikn clalxl F`bl~px`blnd f`dkldlbnxnx }`fc`dwpeld }`selwlld clalxl F`bl~p f`dk`dln Xnxw`f @olld]`selwlld Clalsp" f`dkldlbnxnx gld f`fcldgndk c`l nfcpald f`dkkpdleld }`wneld w`ex opkl f`dgl}lweld flebpflw gld f`dkeblxnjnelxneld kibidkld elwl clalxl F`bl~pf`dkkpdleld clald f`gnl `b`ewsidne gld h`wle$C`sglxlseld wpklxld e`sol epsxpx CFF8<=>" elonld gld `ex}bislxn b`cna w`swpf}pe`}lgl lx}`e fisjibikn nlnwp f`dk`dln xwspewps" c`dwpe gld }`dkkibidkld elwl$ X`blnd nwp"wpklxld e`sol epsxpx ndn f`f`sbpeld }`dkelon f`dkldlbnxnx clald wpklxld ~ldk c`selnwldg`dkld cngldk fisjibikn ~ldk }`sbp gnspdkelneld glblf c`dwpe nbfnla$ Wpklxld ndn opklf`fc`sneld spldk pdwpe }`dkelon f`dk`wlapn" f`flalfn gld f`dklfcnb ndwn}lwn ~ldkc`skpdl pdwpe gnl}bnelxneld x`flxl }`dklolsld gld }`fc`blolsld$ X`blnd nwp" }`dklblfldndn x`c`dlsd~l f`d~`klseld x`fpbl }`dk`wlapld x`gnl lgl }`dkelon gld f`fc`sn cld~lend}pw c`skpdl x`clkln c`elbld ~ldk fldwl} e`}lgl }`solbldld x`isldk }`dgngne$
 
CFF8<=>
]KXSCF„=1
 
<$< ICO@EWNJ ELONLD
Gnalsl}eld lkls }lgl leans wpklxld }sio`e ndn" }`dkelon gl}lw f`dkapslneld gldf`dkalxnbeld flebpflw ~ldk c`selnwld fisjibikn clalxl F`bl~p x`blnd f`dkldlbnxnx}`fc`dwpeld }`selwlld clalxl F`bl~p f`dk`dln Xnxw`f @olld ]`selwlld Clalsp"f`dkldlbnxnx gld f`fcldgndk c`l nfcpald f`dkkpdleld }`wneld w`ex opkl f`dgl}lweldflebpflw gld f`dkeblxnjnelxneld kibidkld elwl clalxl F`bl~p f`dkkpdleld clald f`gnl`b`ewsidne gld h`wle$ Spfpxldd~l" x`fikl }`dkelon gl}lw 5n$ F`b`dkel}eld gnsn g`dkld }`dk`wlapld gld eidx`} lxlx glblf cngldk fisjibikn$nn$ F`dkeblxnjnelxneld kibidkld elwl clalxl F`bl~p f`dkkpdleld clald f`gnl`b`ewsidne gld h`wlennn$ F`dkapslneld x`hlsl w`s}`sndhn f`dk`dln }`fc`dwpeld }`selwlld clalxl F`bl~pf`dk`dln Xnxw`f @olld ]`selwlld Clalsp"nz$ F`dkelon" f`dkldlbnxnx gld f`fcldgndk c`l nfcpald f`dkkpdleld }`wneld w`ex~ldk x`xpln$
<$3 G@JNDNXN EIDX@]
X`c`bpf enwl f`d`bpxpsn b`cna olpa elonld gld wpklxld ndn" wlesnjld sndkelx w`dwldk fisjibikngld xpc&xpc wlope lglbla x`clkln }`dk`wlapld gld opkl }`flalfld pdwpe b`cnaf`flalfldn lx}`e ~ldk leld gncndhldkeld gld gnapslneld$ Fisjibikn
 
f`sp}leld ldwlslhlcldk bndkpnxwne ~ldk f`dkelon xwspewps }`fc`dwpeld elwl$ Wlwlclalxl G`{ld `gnxn clalspf`dg`jndnxneld fisjibikn x`clkln cngldk nbfp clalxl ~ldk f`dkelon xwspewps" c`dwpe" gld}`dkkibidkld elwl$ Elfpx G`{ld @gnnxn E`wnkl f`do`blxeld }`dk`swnld fisjibikn x`clklnelonld w`dwldk }`fc`dwpeld elwl glblf x`xplwp clalxl" w`sflxpe ndjb`exn" w`scnwld" gld}`flofpeld$ Aihe`ww ! <>01 . f`dg`jndnxneld fisjibikn x`clkln pdxps w`se`hnb ~ldkf`dkldgpdkn fledl glblf wpwpsld x`xplwp clalxl$ Elonld w`dwldk fisjibikn c`sfpbl gn@si}la }lgl l{lb epspd e`&<>$F`dpspw Lcgpbbla Alxxld !3==>?<<;. f`d~lwleld clal{l fisjibikn nlbla cngldkbndkpnxwne ~ldk f`dkelon clklnfldl }`selwlld gncndl$ F`dpspw c`bnlp" elonld ndn gnblepeldw`salgl} pdxps&pdxps ~ldk f`fc`dwpe }`selwlld" }six`x&}six`x f`fc`dwpe }`selwlld gldc`dwpe&c`dwpe }`selwlld ~ldk gnalxnbeld$ Dne Xljnla Elsnf!3==>?78. f`d~lwleld clal{lfisjibikn nlbla cngldk nbfp clalxl ~ldk f`dkelon }`selwlld glsn x`kn xwspewps" c`dwpe gld}`dkkibidkld elwl$ Elfpx Bndkpnxwne !<>>;?<:3. f`fc`sn wlesnjld e`}lgl fisjibikn nlnwphlcldk wlwlclalxl ~ldk f`dkelon xwpewps" c`dwpe gld kibidkld elwl$
 
CFF8<=>
]KXSCF„=1
 
X`hlsl bnw`slbd~l" g`jndnxn fisjibikn nlbla xlwp cngldk bndkpxnwne gld hlcldk wlwlclalxl~ldk f`f}`sndhneld clklnfldl elwl nwp gnc`dwpe wngle ensl glsn}lgl x`kn xwspewps"}`fc`dwpeld elwl flap}pd }`dkkibidkld elwl$ Pdxps ~ldk f`fc`dwpe }`selwlld nlbla
fisj`f 
gld opkl elwl$ Fisj`f gld elwl lglbla pdxps clalxl ~ldk gnkpdleld pdwpef`dkelon hlsl&hlsl f`fc`dwpe elwl$Fisj`f nlbla pdxps lwlp pdnw clalxl ~ldk w`se`hnb f`f}pd~ln fledl lwlp jpdkxnwlwlclalxl$ F`dpspw Dne Xljnla Elsnf !3==>? 78. f`d~lwleld clal{l fisj`f nlbla pdnww`se`hnb glblf clalxl ~ldk f`f}pd~ln jpdkxn kslflwnx lwlp ~ldk f`dolbldeld wpklx dlap$Hidwiad~l }`selwlld spfla" cldkep" eldwnd lglbla fisj`f c`clx ~ldk wngle gl}lwgnolgneld fisj`f ~ldk b`cna e`hnb blkn$ X`blnd nwp" pdxps blnd x`}`swn
 ‘
d~l" &ela" &}pd" c`s&" &ld }pbl lglbla fisj`f w`snelw$ Pdxps ndn wngle c`sfledl" dlfpd onel gnbnalw glsn lx}`ewlwlclalxl nl c`sjpdkxn gld nl opkl gne`dlbn x`clkln fisj`f$ Elwl }pbl nlbla fisj`f c`clx~ldk wngle gl}lw gnolgneld pdxps ~ldk b`cna e`hnb blkn$ Elwl lglbla pdxps w`se`hnb ~ldkf`f}pd~ln fledl$ Hidwiad~l" e`wl{l" hndwl" wlcpdk gld cpep$ ]`selwlld ndn lglblax`xplwp ~ldk c`sfledl glblf clalxl F`bl~p$ Elwl opkl lglbla pdxps clalxl ~ldkgnkpdleld clkn f`fc`dwpe }`selwlld blnd$
<$8 CNGLDK ELONLD
Wpklxld e`sol epsxpx CFF8<=> ndn c`sjiepx e`}lgl elonld fisjibikn glblf clalxl F`bl~pxlalol$ Xei} `ex}bislxn gld opkl wpklxld nlbla f`dk`dln cngldk bndkep} fisjisbikn ~ldkc`senxls glblf lx}`e xwspewps" c`dwpe gld }`dkkibidkld elwl X`blnd nwp" ldlbnxnx ~ldkgncplw c`sglxlseld nbfp fisjibikn c`se`dlld }`fc`dwpeld }`selwlld clalxl F`bl~pf`dk`dln xnxw`f `olld }`selwlld clalsp gld nfcpald f`dkkpdleld }`wneld w`ex ~ldkx`xpln$ Wpklxld ndn opkl f`dkkpdleld }`dk`wlapld cngldk fisjibikn ~ldk lgl pdwpegnl}bnelxneld glblf }`dklolsld gld }`fc`blolsld Clalxl F`bl~p x`eibla s`dgla$ Bplsglsn}lgl bndkepdkld }`selsl ndn wngle gncndhldkeld lwlp gnapslneld glblf wpklxld }sio`e ndn$
<$7 EL@GLA ELONLD
El`gla ~ldk gnkpdleld glblf elonld x`hlsl e`x`bpspaldd~l nlbla el`gla e`}pxwlelld$]`blols f`dhlsn clald nbfnla f`blbpn lex`x e`dgnsn g`dkld f`dkkpdleld }`bclkln xpfc`sspopeld x`}`swn cpep&cpep spopeld" opsdlb" lswne`b flap}pd hl}lnld blfld x`xl{ldk$Eiblcislxn c`sxlfl }`dx~lsla gnblepeld x`hlsl c`selbl lkls wpklxld gl}lw gnblexldleldc`sglxlseld klsnx }ldgpld ~ldk w`bla gnw`wl}eld$ X`blnd nwp" }`s}pxwlelld x`clkln }pdhlpwlfl xpfc`s spopeld pdwpe f`dhlsn cpep&cpep spopeld ~ldk c`selnwld g`dkld elonld ndn

Activity (132)

You've already reviewed this. Edit your review.
Noraini Md Shah added this note
terima kasih
Kiep Fred added this note
Kalau x nk bagi, sekurang2nya bagi la sumber rujukan penuh..ermm..
Adlan Steady added this note
ahaa...kedekutnye....nak tunjuk tapi x mau bagi...ilmu kena kongsi2 la
hahahaa, sma lah kte..
Noraini Md Shah liked this
Kiep Fred liked this
alimamak12 liked this
lynnlatyfa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->