Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hobsbawm-doba revolucije

Hobsbawm-doba revolucije

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Adem Ado Mehmedovic

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Adem Ado Mehmedovic on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2011

pdf

text

original

 
E. J. HOBSBAWM
DOBA REVOLUCIJE
Evropa 1789—1848.
ZAGREB 1987
 
HOBSBAWMOVO
 DOBA REVOLUCIJE 
Evropska i svjetska povijest od 1789. do 1848. godine poseban je, po mnogočemu jedinstven period u cjelokupnom historijskom kretanju čovječanstva.On je prožet dubokim, dalekosežnim promjenama, sudbonosnim spletom procesa koji su, u osnovi, odredili razvoj svijeta od sredine 19. stoljeća do prvoga svjetskog rata te snažno utjecali na stoljeće u kojemu živimo. Udjelu
 Doba revolucije
E. J. Hobsbawm to uvjerljivo dokazuje. Knjiga se pojavila još 1962. u britanskoj seriji »History of Civilisation«, koja, u skladus nazivom, obuhvaća velike teme i razvojne pravce svjetske povijesti odantike do našeg doba.Profesor E. J. Hobsbawm pripada krugu najpoznatijih britanskihhistoričara novovjeke povijesti te uživa svjetsku reputaciju istraživačasmjele misli, velike erudicije i širokih zahvata.
1
Te su kvalitete očite u svakomdjelu njegova bogatog opusa koji, uz ostalo, čine knjige »Labour TumingPoint« (Prekretnica rada, 1948), »Primitive Rebels« (Rani buntovnici, 1959),»The Jazz Scene« (Pozornica džeza, 1959), »The Age of Revolution« (Dobarevolucije, 1962), »The Labouring Men« (Ljudi rada, 1964), »Industry andEmpir(Industrija i carstvo, 1968), u suradnji s G. Rudeom »CaptainSwin(Kapetan Swing, 1969), »Bandits« (Razbojnici, 1969), »Revolutionaries«(Revolucionari, 1973), s T. Rangerom »Age of Capital« (Doba kapitala,1975), »The invention of Tradition« (Pronalazak tradicije, 1983) i »Worlds of Labou(Svjetovi rada, 1984). Inspirativnim raspravama i člancima javljao se u časopisima »Annale, »Economic Historv Revie, »Past andPresen, »Historv Today, »Marxism Today«, »New Left Review«, »NewStatesman« i dr. Njegova su djela prevedena na strane jezike, ponajvišena francuski i njemački.
2
Već u ranim radovima, objavljenima potkraj 40-ih i tokom 50-ih godina,E. Hobsbawm ispoljava idejno opredjeljenje i primjenjuje metodološki pristup od kojih ga neće udaljiti bure sljedećih desetljeća našeg doba štoobiluje odstupanjima historičara od vlastitih početnih orijentacija,stajališta i ocjena. On se odlučio za marksističku obradu prošlosti i u tomeostao dosljedan. Međutim, to ga nije odvelo u kruti shematizam, u sfereapriorističkih
1
Rođen je 1917. u Aleksandriji, a školovao se u Beču, Berlinu, Londonu i na sveučilištu uCambridgeu, gdje je i doktorirao. Bio je najprije predavač (od 1945), zatim izvanredni profesor (od1959), redovni profesor ekonomske i socijalne povijesti (od 1970) na Birkbeck Colleeeu Londonskogsveučilišta, te član nastavničkog zbora King's College sveučilišta u Cambridgeu (od 1949. do 1955.redovni, od 1973. počasni član), a umirovljen ie 1982. Od 1976. član je Britanske akademije, od1971.inozemni počasni član Američke, a od 1979. i Mađarske akademije znanosti, počasni je doktor nekoliko sveučilišta (Stockholm, Chicago, East Anglia). Profesor Hobsbawm boravio ie više puta uJugoslaviji i sudjelovao u radu međunarodne tribine »Socijalizam u svijetu« u Cavtatu, a član jei redakcije istoimenog časopisa, koji izlazi u Beogradu.
2
U Jugoslaviji su objavljeni sljedeći članci i intervjui E. Hobsbawma: Eurokomunizam i dugi prijelaz kapitalističke Evrope li socijalizam. Kulturni radnik (= KR), Zagreb 1977, br. 3, str. 139—151;Intelektualci i radnički pokret. KR 1979, hr. 5, str. 117—139; O mogućnostima marksističkehistoriografije (intervju s R. Lovrenčićem). KR 1982. br. 6. str. 40—46; Sudbina izdanja Marxovih iEngelsovih djela, Naše teme, Zagreb 1983, str. 342—356; Mane. Engels i politika, Marksistička misao,Beograd 1984, br. 6, str. 189—211; Da li je napredovanje rada zaustavljeno? Marksizam u svetu,Beograd1984, br. 10-11, str.
5
 
konstrukcija, beživotnih simplifikacija, crno-bijelih socijalnih shema, tj. nastranputice kojima se kretao velik dio marksistički orijentirane historiografijeu prvim poslijeratnim desetljećima na raznim meridijanima. Uvijek samostalan, kritičan, znatiželjan, Hobsbawm primjenjuje marksističkumetodu na izrazito stvaralački način, otvarajući nove horizonte bez obzira nanjihove boje, privlačnost ili odbojnost, poželjnost ili nelagodu koju moguizazvati. Njegov kritički pogled ne štedi nijednu društvenu ili političkusnagu, zemlju, sredinu ili ličnost kojom se bavi. No u ocjenama, bezobzira na predznake, Hobsbawm je redovno odmjeren, iako se ne suzdržavaod ironičnih žaoka; kad je pak drastičan, jedva mu se može zamjeriti. Unjegovim glavnim radovima sretno se spajaju temeljita analiza i sintezavelike dubine i širine. Visokom vrijednošću svojih radova E. Hobsbawmse uvrstio u prve redove onog dijela svjetske historiografije marksističkogsmjera koji se pretežno bavi modernom poviješću od sredine 18. stoljeća do1914. godine. 0 tome svjedoči i ova knjiga, prvi dio impresivne trilogije kojuautor upravo završava. Naime,
 Doba revolucije
dobilo je 1975. godine, kad je izašlo peto britansko izdanje knjige, nastavak u djelu
 Doba kapitala,
kojeobrađuje razdoblje svjetske povijesti od 1848. do 1875. godine. Treći diotrilogije
 Doba imperija
 pojavit će se uskoro u Velikoj Britaniji. Vjerojatnoće se i ta knjiga odlikovati svojstvima prvih dviju, s kojima će tvoritiimpozantnu cjelinu, jednu od najinteresantnijih u bujnom korpususvjetske historiografije druge polovice našeg stoljeća.Hobsbawmovo
 Doba revolucije
nije kronolki prikaz znajnih,uzbudljivih, potresnih zbivanja, niti pak duboka meditacija o njima kojaapstrahira činjenični materijal, krećući se pravcem generalizacija visokerazine. Autora, u prvom redu, zanimaju temeljne boje epohe, njihov složenisastav, prelijevanja i zračenja; pri čemu je svoj veliki historijski pano sagradiood mnogobrojnih konkretnih elemenata, vršeći dobro promišljen izbor iz vrloopsežne faktografske građe. Kroz nju, služeći se njome, on traži smisao perioda, crta genezu modernog doba, koje je brojnim razlikama dubokoodijeljeno od predindustrijskog vremena. Eksplicitno je težište knjige u»dvojnoj revoluciji«, slenom i eksplozivnom kompleksu britanskeindustrijske revolucije i francuske velike revolucije. Drugim riječima, autor ispituje bit jedne i druge, ali i njihove brojne međusobne veze, interakcije, pojedinačne i združene emanacije širom Evrope i ostalog svijeta. Za nj su onedva dijela moćnog vrtloga koji je ubrzo pokazao svoju epohalnu sposobnost da poput astronomske »crne rupe« počne neodoljivo privlačiti svoje bliže i daljesusjede, izvlačeći ih iz njihovih sporih, monotonih i izoliranih orbita iubacujući ih u novi historijski kozmos. Britansku industrijsku revoluciju, prvu u svijetu, autor vidi kao intenzivan proces što traje od 80-ih godina 18.stoljeća do potkraj 40-ih godina 19. stoljeća. Kao i neki drugi autori, ranumehanizaciju radnih procesa i pogona smatra previše uskom i s malim posljedicama za ukupnost društvenog života da bi se početak industrijskerevolucije smio odmaknuti dublje u prošlost, prema sredini 18. stoljeća.Prvu francusku revoluciju ne ograničava na vrijeme od 1789. do 1794, već jerazmatra kao proces koji se produžava sve do učvršćenja novog poretka,do uspostave Napoleonova konzulata. Štoviše, i doba spektakularnog usponai moći »malog narednika« za autora je svojevrstan produžetak te revolucije,kad se obavlja velik posao njezine institucionalizacije gradnjom globalnoga pravnog, upravnog i obrazovnog sistema, te kad ona u obliku osvajačkih pohoda raznosi svoj duh, poticaje i ustanove Evropom, potkopavajući6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->