Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Perniagaan Akuakultur

Rancangan Perniagaan Akuakultur

Ratings: (0)|Views: 1,261 |Likes:
Published by MH Hisyam

More info:

Published by: MH Hisyam on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

 
KANDUNGAN MUKASURAT
1.PENDAHULUAN1
2.
LATARBELAKANGUSAHAWAN33.LATARBELAKANG PROJEK44.MAKLUMAT TEKNIKAL TAPAK 55.MAKLUMAT TEKNIKAL INFRSTRUKTUR76.PERALATAN & MESIN KELENGKAPAN96.1Peralatan / Mesin yang diperlukan 97.ASPEK PENGELUARAN / PRODUK 97.1Keperluan Bahan Mentah / Barangan97.2Proses Pengeluaran107.3Anggaran Pengeluaran128.MAKLUMAT KAKITANGAN DAN PENGURUSAN138.1Carta Organisasi138.2Lembaga Pengurusan Syarikat 149. ASPEK PEMASARAN179.1Lokasi Pemasaran179.2Saiz dan Syer Pasaran179.3Analisa Persaingan219.4Strategi Pemasaran249.5Promosi Pemasaran2610.PRESTASI KEWANGAN2710.1Perincian Aliran Kewangan Projek 10.2Cadangan Pembiayaan Projek 10.3Penyata Aliran Tunai I dan II10.4 Penyata Untung Rugi10.5 Penyata Kunci Kira-Kira10.6 Margin Untung Bersih / ROI / Titik Pulang Modal11.KESIMPULAN / JUSTIFIKASI2812.LAMPIRAN 30
 
1.0PENDAHULUAN
Tujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah untuk mendapatkan pembiayaansebanyak RM 332,500 daripada Majlis Amanah Rakyat (MARA) di bawah Latihan ProgramUsahawan MARA bagi menjalankan Projek Penternakan Ikan Air Tawar di atas tanah terbiar diKuala Ketil , Kedah. Kemudahan pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan pinjaman sebanyak RM332,500 daripada MARA dan usahawan akan mengeluarkan modal sendiri sebanyak RM17,500menjadikan keseluruhan kos projek adalah sebanyak RM 350,000.Demi menyahut seruan kerajaan untuk mempertingkatkan taraf dan sosioekonomimasyarakat di dalam bidang pertanian dan penternakan, maka Encik Aznan Bin Ahmad akanmenubuhkan sebuah syarikat perniagaan yang dikenali sebagai
Rabbani Agrotech
di bawah AktaPendaftaran Perniagaan, 1956 (Pindaan 2001). Perniagaan ini beroperasi sebagai pusat pembangunanteknologi pembenihan, pembesaran dan penjualan hasil penternakan ikan air tawar dan pertanian berasaskan
BIOTEKNOLOGI
’. Ianya akan beroperasi di sebuah tapak operasi yang akandimajukan di Kuala Ketil, Kedah. Berdasarkan minat serta penelitian yang tinggi, maka Encik AznanBin Ahmad telah mengambil inisiatif untuk menceburkan diri di dalam perniagaan bagimelaksanakan tuntutan agama, bangsa dan negara.Sumber Ikan Air Tawar Negara masih tidak mencukupi untuk menampung keperluan pasarantempatan. Oleh itu, pihak kami akan melaksanakan langkah proaktif kerajaan memesatkan kegiatanekonomi penternakan ikan air tawar. Beberapa spesis ikan air tawar yang telah dikenalpasti danterbukti keberkesanannya untuk projek ini adalah ikan
keli
dan
talapia merah.
Ini adalah keranakedua-dua spesis ini telah diternak dengan jayanya secara komersial oleh segelintir usahawan dankejayaannya amatlah memberangsangkan. Faktor utama pemilihan spesis tersebut untuk tujuankomersial adalah disebabkan oleh :1)Dikenali ramai dan permintaan yang tinggi untuk pasaran tempatan dan luar negara.2)Bekalan benih mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan.3) Tempoh ternakan yang singkat (3-6 bulan) dan boleh diusahakan secara berperingkat.4)Memerlukan kawasan yang kecil dan boleh distok lebih padat daripada spesis lain.5)Makanan ikan mudah didapati dalam bentuk until dengan kos yang berpatutan.
6)
Daya ketahanan penyakit dan kadar kehidupan yang tinggi .
 
7)Hidup dalam persekitaran semulajadi (kolam tanah) dengan mudah.8)Potensi untuk dieksport ke Negara Luar dengan kadar pulangan yang tinggi.Penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi akuakultur telah banyak memberi peluangkepada penternak ikan air tawar untuk mengenalpasti potensi dan perkembangan terkini bagimeningkatkan produktiviti, kualiti dan nilai tambah terhadap produk perikanan. Ini adalah satu titik  permulaan bagi memperkembangkan operasi perniagaan dibidang akuakultur dan agrikultur disamping memperluaskan bidang skop perniagaan. Justeru bagi menyahut dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara, pihak kami telah mengambil inisiatif untuk menyahut cabaran bagimenyaingi para usahawan di pasaran global. Ini akan dilakukan melalui proses pembelajaran dan peningkatan ilmu-ilmu perniagaan yang di perolehi secara formal atau informal. Tindakan kerajaanmemperkenalkan pelbagai langkah proaktif dalam ‘Bajet Belanjawan 2006’ akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi serantau.
PROSPEKTUS PERNIAGAAN DI MASA DEPAN
Bagi memperluaskan bidang perniagaan, pihak syarikat telah mengenalpasti beberapa peluang perniagaan baru yang boleh dimajukan untuk mempertingkat keupayaan dan keuntungan syarikat.Berikut adalah senarai prospektus perniagaan di masa depan.1)Pusat Pembenihan & Penetasan Ikan Air Tawar.2)Pusat Pemprosesan Makanan Ikan.3)Projek Usahasama Memajukan Tanah Terbiar & Khidmat Juruperunding Perikanan4)Pusat Teknologi Penyelidikan Dan Pembangunan Perikanan.5)Pusat Pengumpulan & Penjualan Hasil Ikan Air Tawar.6)Pusat Penternakan Marin-Akuakultur (Air Masin)7)Teknologi Rawatan & Kitar Semula Air.
8)
Penghasilan Produk Makanan & Bioteknologi.9)Agro-PelanconganCabaran dan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia khususnya Bumiputeraapabila menghadapi masalah sosioekonomi yang timbul daripada sejarah pergolakan politi

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
hanisazali88 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Elina Yusof liked this
Zare Nase liked this
Hamizah Yunus liked this
Sufi Annordin liked this
Hamizah Yunus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->