Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
103Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stpm Pa2 (Kedah)

Stpm Pa2 (Kedah)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 3,757|Likes:
Published by SimPor

More info:

Published by: SimPor on Oct 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
SULIT*
900/2
PERCUBAAN'
STPM
2008'
KERTAS2
".
'(TigaJam)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2008ANJURAN BERSAMAJABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMANDANPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN.
Jawab
enam
soalan. Pilih
satu
soalan daripada tiap-tiap Sahagian A, S, 0 dan E, dan
dua
soalan dalam Sahagian
C
Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurungan [ ].Kertas soalan ini terdiri daripada
8
halaman bercetakSTPM 900/2Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
2k
 
SUUT*
2
SAHAGIAN A
Pilih
satu
daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara250 hingga 300 patah perkataan.
[
25 ]1. "Golongan orang kurang upaya (OKU)
juga
mampu membuktikan kebolehandalam apa
jua
bidang. Walau bagaimanapun masih terdapat pelbagai faktor yangmenghalang golongan ini daripada mendapat pekerjaan. Oleh itu, pelbagai langkahperlu dilaksanakan
agar
golongan OKU ini juga mampu mendapat pekerjaan yangsesuai dengan kebolehan dan kelulusan yang dimiliki oleh mereka"Bincangkan faktor-faktor yang menyukarkan golongan OKU mendapat pekerjaan danlangkah-Iangkah menanganinya.2. "Kedaulatan dan kepentingan strategik Malaysia bukan sahaja bergantung kepadakekuatan ketenteraan semata-mata. Namun terdapat faktor-faktor lain yang berperanandalam pengekalan kedaulatan dan kepentingan strategik Malaysia."Bincangkan pernyataan di atas.
SAHAGIAN S
Pilih
satu
daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara250 hingga 300 patah perkataan.
[
25 ]3. Sejak akhir-akhir ini laporan pelajar mengalami muntah-muntah dan cirit-birit akibatkeracunan makanan semakin kerap disiarkan media. Namun, kebanyakan kes yangdilaporkan itu masih di tahap terkawal dan tidak serius.Nyatakan punca-punca dan langkah-Iangkah untuk mengatasi masalah tersebut.4. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan, sejumlah 19.52 juta hektar atau59.56 peratus daripada keluasan tanah di Malaysia kekal di bawah litupan hutandengan 14.39 juta hektar daripadana kawasan rizab hutan kekal dan 3.1 juta hektarkawasan dilindungi sepenuhnya. Kerajaan telah merancang pelbagai langkah untukmempergiat pemeliharaan dan pemuliharaan hutan di seluruh negara.Huraikan kepentingan hutan terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar.
STPM
900/2
[Lihat sebelah
Kertas in; SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tarnat,
SULlT*
2k
 
SULlT*
3
SAHAGIAN C
Jawab
dua
soa/an da/am bahagian ini, pilih
satu
daripada soa/an
5(a)
atau
5(b) dan
satu
daripada soa/an
6(a)
atau
6(b).
[
20 ]5 (a). "Nafsu amarah yang tidak dapat dikawal menyebabkan seseorang itu bertindakdi luar batasan. Tindakan penjenayah yang menjadikan kanak-kanak di bawah umursebagai mangsa serangan seksual dan bunuh berlaku ketika penjenayah tersebutberada dalam keadaan di bawah paras sedar."(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Suria Janib,"Anak Kita Anak Orang: Anak Orang Anak Kita",Dewan Masyarakat, Mac 2008)(i) Apakah yang menyebabkan terjadinya jenayah?(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan faktorfaktor yang menyebabkan berlakunya jenayah dalam kalangan remaja.
ATAU
5(b). "Perpaduan rakyat menjadi tulang belakang untuk memacu pembangunannegara dalam semua aspek. Namun sebenarnya masih banyak pihak yang tidakmengetahui makna perpaduan. Terdapat dua konsep perpaduan iaitu perpaduanmekanikal dan perpaduan organik."(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Paul Porolong,"Mengikut Acuan Sendiri",Dewan Masyarakat, Mac 2008)
(i)
Apakah yang anda faham tentang perpaduan?
(ii)
Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan caracara untuk mewujudkan perpaduan dalarn kalangan rakyat.
STPM 900/2[Lihat sebelah
Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
SlILlT*
2k

Activity (103)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainul Alifah liked this
Cynthia Ng liked this
Tee Zhe Leng liked this
Boysmart Lives liked this
Preetha Pretu liked this
Syafiq Nasir liked this
Albert12346 liked this
Yee Teng Rainie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->