Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mikrobiologija od baneta

mikrobiologija od baneta

Ratings:
(0)
|Views: 343|Likes:
Published by treeen

More info:

Published by: treeen on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
Mikrobiologija je nauka o mikroorganizmimagrcke reci : mikros - malibios-
ivotlogos
naukaMikrobiologija je nauka o mikroorganizmima.Predmet istra
ivanja sicu
ni organizmi,koji su najce
ce okom nevidljivi (nalaze se ispod granice vidljivosti ljudskog oka- ispod 0,1 mm).Zbog izuzetne op
te heterogenosti mikroorganizama te
ko je dati njihovu potpunu definiciju.Ali metode koje se primenjuju u proucavanju morfologijegenetike, fiziologije, sistematike i ekologije mikrorganizama, zajednicke su zavecinu mikroorganizama.mikroorganizmi,- Najsitniji, Najrasprostranjeniji,Najstariji - evolutivno posmatrano, Najprostiji ?????????,Mikroorganizmi kao najrasprostranjeniji organizmiMikroorganizmi su kosmopolitski organizmi vazduhu, zemlji
tu, vodama, prisutni suna prehrambenim proizvodima, na
em telu, rublju, posudu......... Mikroorganizmi su, evolutivno posmatrano najstariji organizmi na na
oj planeti.Opisuju se kao odgovorni za mnoge bolesti, kao uzrocnici kvarenja namirnica. Imaju ulogu u ratu, religiji i migracijama populacijaALI PREOVLAÐUJE NJIHOVA KORISNA ULOGAMikroorganizmiPropast rimskog carstva 518-565g Kuga
panija osvaja Meksiko : 1500g Velike boginjeEngleska protiv 1763.g.vunenisevernoamerickih indijanaca ogrtaci zara
eni velikim boginjamaInvazija Napoleona 1802.g. Epidemija tifusaVelika migracija iz Irske 1845.g Gljiva- rod krompiraGradanski rat u Sjedinjenim Dr
avama 1862.g MalarijaI Svetski Rat tifusALI PREOVLAÐUJE NJIHOVA KORISNA ULOGAMlecni proizvodi : Mlecnokiselinske bakterije;Pivo kvasciKORISNA ULOGASirce Sircetne bakterije;Limunska kiselina Aspergillus niger;Aceton, butanol, propanol Bacillus, clostridium;Glutaminska kiselina Corynebacter glutamicum
oplemenjivanje nafte
;Proizvodnja mesa Celulolitski mikroorganizmiKORISNA ULOGABiogas Metanogene bakterijeProizvodnja jednocelijskih proteina
Single-cell protein
Antibiotici Penicillium,Bioinsekticidi Bacillus thurigiensisMale biolo
ke fabrikeGenetsko in
enjerstvo insulin, hormon rasta
KORISNA ULOGAUloga u kru
enju biogenih elemenata,Prerada otpadnih voda,B i o r e m e d i j a ci j a, Kru
enje ugljenika, Kru
enje azotaPodela mikrobiologijePrema objektu izucavanja na:Bakteriologija - bakterijeMikologija- Gljive; plesni, kvasaciGljive su nefotosintetski organizmi- heterotrofiEukariotna celijska organizacijaMogu da stvaraju antibiotike ali i izuzetno jake toksine- mikotoksini ali .... I Fikologija-AlgologijaGlavni producenti organske materije u vodama-fototrofiEukarioti, morfolo
ki razliciti, jednocelijksi, vi
ecelijski, kolonijalni, kormoidnog talusa
..
cvetanje voda
 Algalni toksiniProtozoologija-Protozoe- jednocelijski organizmi, heterotrofi, vodeni predstavnici,uglavnom su ne
kodljivi ali-malarija
 
Virusologija

ivi kristali
- obligatni paraziti, biljke,
ivotinje, bakterijeMozaicni virus duvana, velike boginje, grip, AIDSLihenologijaPODISCIPLINE U MIKROBIOLOGIJIMIKROBNA EKOLOGIJAMIKROBNA GENETIKAMIKROBNA MORFOLOGIJAMIKROBNA FIZIOLOGIJAMIKROBNA TAKSONOMIJAPODDISCIPLINE U MIKROBIOLOGIJI- PRIMENAMikrobiologija voda, mora, Zemlji
na mikrobiologija, Mikrobiologija namirnica i mleka, Industrijska mikrobiologija i biotehnologija, Medicinska mikrobiologija, Veterinarska mikrobiologijaISTORIJAT MIKROBIOLOGIJESve dok se o mikroorganizmima malo znalo mogao se biljni i
ivotinjski svet o
tro ograniciti jedan od drugog.Trece carstvo oznaceno kao
protisti
,
prvenci
ili
prabica
(Heaeckel, 1866).To je zapapocetak nove naucne discipline.ISTORIJAT MIKROBIOLOGIJEOd otkrica mikroorganizama pa do danas pro
lo je preko trista godina.proucavanja su omogucila saznanja o savr
enoj organizaciji i funkciji
ive celije.Osim toga saznajnja u okviru mikrobiologije omogucila su razvoj novih naucnih disciplina kao i
iroku primenu u indusriji, medicini, poljoprivredi itd.,Do otkrica mikroorganizama do
lo je relativno kasno.Zasluga za otkrice mikroskopa pripada holandskom trgovcuAntony van Leeuwenhoek, 1632- 1723),dogma o spontanoj generaciji ili abiogeneziPo ovoj dogmi
iva materija (biljke i
ivotinje) nastaje spontano iz ne
ive materije uspecijalnim uslovima.Italijanski naucnik Francesko Redi, je sredinom 17-og veka dokazao da se dogma ne mo
e primeniti na
ivotinjski svet. Tehnicki je bilo te
ko dokazati da sitni mikroorganizmi ne nastaju iz ne
ive materije.Tek je polovinom 19 veka sru
ena dogma o spontanoj generaciji.Francuski naucnik Louis Pasteur, 1822- 1895Dokazao je da vazduh sadr
i mikroskopom vidljive organizme, koji dospevaju u hranljive rastvore i tu se razmno
avaju.Poceo je kao hemicar nastavio kao mikroobiologa zavr
io kao lekar...Jedan od najboljih dokaza je Pasterov eksperiment sa staklenim sudom koji je imao grlic u obliku labudovog vrata.sud napunjen sterilnim hranljivim rastvorom, rastvor je ostao sterilan,( oblik grlica ne dozvoljava da mikroorganizmi iz vazduha udju u rastvor)Ali, ako bi se isti rastvor sipao i u deo suda koji je izlo
en vazduhu do
lo bi do zamucenja rastvora.Mikroskopskim ispitivanjem rastvora pre i posle dodira sa vazduhom potvrdjeno jeprisustvo mikroorganizama samo u drugom slucaju.Pasterovi radovi bili su osnova za stvaranje mikrobiologijekao naucne discipline.Louis Pasteur prvi primenio sterilizaciju hranljivih rastvora kao neophodnost uproucavanju mikroorganizama.otkrio sposobnost bakterija da formiraju spore,objasnio prirodu fermentacija idokazao da su one rezultat mikrobiolo
ke aktivnosti. Ova njegova istra
ivanja predstavljaju bazu za razvoj industrijske mikrobiologije."Pasterizacija" Paster je otkrio fundamentalni biolo
ki fenomen - postojanje
ivotau odsustvu kiseonika.Anaerobioza, anaerobni mikroorganizmi.jedan od prvih naucnika koji je do
ao na ideju da mikroorganizmi mogu biti prouzrokovaci oboljenja kod coveka,
ivotinja i nekih insekata. U problematiku bolesti u
ao je preko bolesti pcela. jug Francuske 1848 bolest svilenih buba.. Otkrio je uzrocnike crnog pri
ta, svinjskog vetra. Napravio je vakcinu protiv kolere i besnil
 
a. Tim svojim istra
ivanjima je stvorio bazu za za razvoj medicinske i veterinarske mikrobiologije.Dzon TindalEngleski naucnik Dzon Tindal, pasterov pristalica je nizom svoji ogleda objasniorazlike koje se javljaju u nekim laboratorijama a odnosile su se na sterilizaciju rastvora visokim temperaturama.Robert Koch, 1843- 1910,Nemacki lekar otkrio izazivaca tuberkuloze, i razradio metodu dobijanja cistih kultura, na cvrstim hranjljivim podlogama.Uveo bojenje anilinskim bojama i mikrofotografiju.Joseph Lister 1878Mlecna fermentacija Ciste kultures Bacterium lactisJedan od tehnickih doprinosa, rezultat aktivnog rada u institutima za bakteriologiju tog perioda, je primena filtaraU toku proucavanja uzrocnika bolesti napravljeni su specijalni filtri koji nisupropu
tali celije bakterija.Dmitrij Ivanovskifiltrat listova duvana obolelih od mozaicne bolesti.Ekstrat iz obolelih listovaje propustio kroz filtre i filtrat je utrljao na zdrave listove duvana. Posle izvesnog vremena listovi su pokazali znake mozaicne bolesti. Njegovo otkrice da uzrocnik bolesti nisu bakterije ubrzo je potvrdjeno brojnim primerima. Mnoge bolesti su bile prouzrokovane submikroskopskim agensima, koji su nazvani virusi (
iv otrov). Prava priroda virusa je ostala niz decenija nejasna.Wendell Stanley 1946Kristalizacija mozaickog virusa duvana
IVI KRISTALI Nobelova nagrada iz hemije Pored velikog interesovanja koje su mikrobiolozi pokazivali u otkrivanju mikroorganizama - prouzrokovaca bolesti, u poslednjoj deceniji devetnaestog veka i pocetkom dvadesetog otkriva se novo polje interesovanja.Otpocinje izucavanje mikroorganizama koji imaju znacajnu funkciju u biolo
kom kru
enju materije u prirodi (ugljenik, azot, sumpor,), zatim ispitivanje mikrobiolo
kihprocesa u zemlji
tu kao i drugih procesa u kojima mikroorganizmi koriste coveku.U tom periodu osniva se ekolo
ki pravac u mikrobiologiji za koji je najzaslu
niji ruski mikrobiologS. N. Vinogradski,1855
1953. pocetak razvoja zemlji
ne mikrobiologije, mo
e se uzetiotkrice hemosinteze - 1887. nove mikrobiolo
ke metode, obogacene kulture- kulturenakupljanja, zemlji
ne ploce, fertilna zrna i dr. i uvedene su nove selektivne podloge, koje su omogucile brz razvoj ovoj mikrobiolo
koj disciplini.S. N. Vinogradski, 1855
1953M.W. Beijerinck, 1851- 1931.Simbiotski azotofiksatoriPocetkom na
eg veka otkriveni su antibiotici, metabolicki produkti mikroorganizamaPenicilin Penicilliun notatummrvice hleba- zona bez bakterija !Otkrio je da je Penililium notatum oslobodila neko jedinjenje koja je ubilo bakterije. Tako je otkriven penicilin. Medutim,Fleming nije znao kao izolovati cisti penicilin, pa je njegov rad pomalo zaboravljen, da bi tek 1940 Florey i Chain uspeli izolovati taj produkt. I era antibiotika je pocela i traje i danas. Fleming je dobio Nobelovu nagradu.S
vremena na vreme, u svetu nauke, rodi se genijalna ideja ili revolucionarna alatka koja poptuno promeni tok na
eg razmi
ljanja I otvori nova pitanja. Jedna od takvih stvari je tzv. PCR (engleska skracenica od polimerazne lancane reakcije), koja ne samo da je imala neverovatan uticaj na svet nauke, nego i na mnoge aspektesvakodnevnog
ivota.Polimerazna lancana reakcija je tehnika kojom se umno
ava DNK,
toomogucava naucnicima da naprave milione ili cak milijarde kopija DNK molekula za veoma kratko vreme. PCR se koristio za otkrivanje sekvenci DNK, za dijagnostifikovanje genetskih bolesti, za identifikaciju putem otisaka prstiju, detekciju bakterija ili virusa (narocito virusa SIDA-e), i za istra
ivanje evolucije coveka.Cak je kori
cen za kloniranje egipatske mumije!Kary Mullis, naucnik i surfer iz Newport Beach-a u Kaliforniji je ovo otkrio. Mullis je po mnogima bio
intelektualnocudo
, Nobelova nagrada iz hemije 1993/Luc Montagnier and Robert Gallo1995 -(HIV) prouzrokovac AIDS.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jovana Janjic liked this
Јасмина Милићевић liked this
Mirza Sejdinovic liked this
Beba Bebić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->