Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
144. - 11a

144. - 11a

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2011

pdf

text

original

 
 
 PRIJEDLOG 
IZVJEŠ
Ć
E O PROVEDBINACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADEOD 2009. DO 2013. GODINEZA 2010. GODINU
 Zagreb, srpanj 2011.
 
Ministarstvo obitelji, branitelja i me
đ
ugeneracijske solidarnosti
2
SADRŽAJ
1.
 
UVOD............................................................................................... 3 2.
 
IZVJEŠ
Ć
E O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMAZA MLADE OD 2009. DO 2013. GODINE……………………..5 3.
 
ZAKLJU
Č
AK……………………………………………………. 37 4.
 
PRIVITAK……………………………………………………….. 40 
4.1. ANALIZA PROVEDBE POJEDINIH MJERA OD STRANETIJELA DRŽAVNE UPRAVE……………………………………414.1.1. Obrazovanje i informatizacija……………………………………. 414.1.2. Zapošljavanje i poduzetništvo……………………………………. 674.1.3. Socijalna politika…………………………………………………. 804.1.4. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje…………………….. 994.1.5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu…………………………... 1204.1.6. Kultura mladih i slobodno vrijeme……………………………….. 1394.1.7. Mobilnost, informiranje i savjetovanje…………………………… 150 4.2. ANALIZA PROVEDBE MJERA I PREPORUKA JEDINICAMALOKALNE I PODRU
Č
 NE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE.....1614.2.1. Analiza provedbe pojedinih preporuka…………………………… 1614.2.2. Analiza provedbe pojedinih mjera………………………………… 218 4.3. ZAPOŠLJAVANJE/OBRAZOVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA U OKVIRU NACIONALNOGPLANA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJE ZA 2009. i 2010.GODINU U 2010. GODINI
 
………………………………..……..276 4.4. STATISTI
Č
KO IZVJEŠ
Ć
E O POLOŽAJU MLADIH NAHRVATSKOM TRŽIŠTU RADA………………………………...286
 
Ministarstvo obitelji, branitelja i me
đ
ugeneracijske solidarnosti
3 
1. UVOD
 Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine (Narodne novine, br. 82/09)(u daljnjem tekstu: Nacionalni program) usvojen je od strane Vlade Republike Hrvatske nasjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine. Nacionalni program je sveobuhvatan strateški dokument s ciljem unaprje
đ
enjaukupnih aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje svojim djelokrugom inadležnostima pridonose rješavanju potreba mladih te podizanju kvalitete njihova života. Usvakom pojedinom podru
č
 ju zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz predloženemjere i aktivnosti, a odnose se na mlade u dobi od 15 do 30 godina. Nacionalni program sadrži opsežnu analizu stanja, kao i specifi
č
ne ciljeve za svako podru
č
 je.
 
 Nacionalni program tako
đ
er za svaku pojedinu mjeru definira provedbeneaktivnosti i suradnike u provedbi, izvore sredstava, potrebna sredstva, kao i pokazatelje provedbe.Sveukupno 7 podru
č
 ja djelovanja sadrži 53 mjere koje sadrže 160 provedbenihaktivnosti kako slijedi:1.
 
Obrazovanje i informatizacija (13 mjera i 27 aktivnosti),2.
 
Zapošljavanje i poduzetništvo (3 mjere i 16 aktivnosti),3.
 
Socijalna politika (6 mjera i 21 aktivnost),4.
 
Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje (8 mjera i 29 aktivnosti),5.
 
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu (7 mjera i 24 aktivnosti),6.
 
Kultura mladih i slobodno vrijeme (8 mjera i 21 aktivnost),7.
 
Mobilnost, informiranje i savjetovanje (8 mjera i 22 aktivnosti). Nacionalni program završnim je odrednicama jasno odredio koordinatore njegove provedbe, odnosno Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo obitelji, branitelja i me
đ
ugeneracijske solidarnosti. Nacionalni program tako
đ
er definira preporuke jedinicama lokalne i podru
č
ne(regionalne) samouprave za razvijanje lokalnih programa za mlade, provo
đ
enje Zakona osavjetima mladih, osiguranje dostupnosti obrazovanja mladima (besplatnim prijevozom,subvencioniranjem školarina i troškova stanovanja i sli
č
no), osiguravanje prostora za provo
đ
enje aktivnosti udruga mladih i za mlade, te sufinanciranje projekata i programausmjerenih mladima, posebno Klubova mladih, Info-centara za mlade, Multifunkcijskihcentara za mlade u makroregionalnim središtima, kao i savjetovališta za mlade usveu
č
ilišnim centrima.Od usvajanja Nacionalnog programa Vlada Republike Hrvatske je usvojila jednoizvješ
ć
e o njegovoj provedbi, odnosno za 2009. godinu. Sukladno navedenom izvješ
ć
u u2009. godini ukupno je 109 aktivnosti
č
iji su rokovi provedbe predvi
đ
eni za 2009. godinu, odkoji je 97 aktivnosti (89%) provedeno ili se provodi kontinuirano, 3 (3%) su djelomi
č
no provedene, a 9 (8%) nije bilo mogu
ć
e provesti.Sukladno Završnim odrednicama Nacionalnog programa sva tijela zadužena za provedbu mjera Nacionalnog programa obavezna su do 31. sije
č
nja svake godine dostavitiMinistarstvu obitelji, branitelja i me
đ
ugeneracijske solidarnosti izvješ
ć
a o provedbi mjera iz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->