Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Ms. Medina´s Funeral--a short story by Yamil Baez

Ms. Medina´s Funeral--a short story by Yamil Baez

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Yamil Baez
My first short story revised to make some corrections.
Comments welcome. Thanks.
Dec 19
My first short story revised to make some corrections.
Comments welcome. Thanks.
Dec 19

More info:

Published by: Yamil Baez on Dec 20, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/13/2014

 
Z`gm
0
ah 
 5
 
_`conK`mt
X
;
 
Cy" Cmeob`‟y H}bm{`n
Cy" Cmeob` n`oe a}u lm{ cayu km`}uoh}n oxa{ e{myy ab ulm kme" Ou w`y ` e{myyyocon`{ ua ulm abm ylm w`bume ha{ lm{ logl yilaan g{`e}`uoab" N`i. nobmb. mnmg`bu ob lm{mmy" D}yu ulm ya{u ah ulobg ` wac`b ah lm{ iabeouoab yla}ne wm`{" Ulm `bba}bimcmbul`e kmmb zn`ime ob ulm z`zm{ uwa e`y `ga" Ylm l`e {mimoxme c`b zlabm i`nny h{aciabim{bme k}u c`obn i}{oa}y `ip}`obu`bimy" Ba kaulm{. ylm nmu ulm `bywm{obg c`ilobmzoif ulmc }z woul ` logln obha{c`uoxm cmyy`gm ul`u yla}ne yaaulm ulmo{ ouil" @nn ul`uw`y nmhu baw w`y ua z{mz`{m lm{ymnh ha{ ulm ym{xoim" Ylm w`yb‟u p}oum y}{m law ou wa}ne`nn u}{b a}u" Ulm{m `{m ba kaafy a{ `b nohmuocm m|zm{ombimy ul`u ia}ne l`xm z{mz`{me lm{ha{ uloy" @nn ylm l`e baw w`y lm{ }bw`xm{obg obyuobiu" Ul`u obu}ouoxm ha{im ul`u ia}nei`{{ lm{ ul{a}gl uloy `y ou l`e eabm ya c`b aulm{ uocmy"Ylm mbum{me ulm {aac wlm{m ulm{m wm{m baw ulo{u haneobg il`o{y ymu }z ob {awy"Ob ulm h{abu ah ulm {aac. youy ulm i`yfmu" Cy" Cmeob` nofme kmobg z{mz`{me" Wlmb ylmha}be a}u `ka}u uloy iacz`b ul`u yane iabxm{uoknm i`yfmuy. ylm d}czme ab ulm il`bim ual`xm ` y` `y ua wl`u fobe ah i`yfmu ylm wa}ne km k}{ome ob" Al. k}u ulm ilaoimy# mbeu`knmy. iahhmm u`knmy. yah`y. zaan u`knmy! Ou w`y emhoboumn ` eohhoi}nu emioyoab c`em m`yom{abn k ulm nocou`uoaby ah lm{ k}egmu" Ylm ymuunme ab ulm yah` caemn woul ulm emmz {mexmnxmummb h`k{oi" Ou l`y kmmb iacha{u`knm `be mnmg`bu `be yobim ylm ymneac l`e iacz`baxm{. ba abm mxm{ {m`nn bauoime ouy aulm{ h}biuoab" Baw ou w`y uocm ua goxm ou ouy }num{oa{}ym" Lm{ oxa{ e{myy wonn c`fm p}oum ` iabu{`yu woul ulm {me"Ou w`y d}yu ` wmmf `ga wlmb ylm kmg`b ua {m`notm ul`u ylm w`y em`e" Ylm {m`nnha}glu ou ula}gl" Ylm l`e c`b {`uoab`n `{g}cmbuy `g`obyu uloy iabin}yoab k}u baulobgia}ne ea `w` woul ulm obyoyumbu hmmnobg ul`u ylm obemme w`y em`e" Cy" Cmeob` eoeb‟ukaulm{ ua iaby}nu woul `babm `ka}u uloy" Wl`u wa}ne ulm fbaw `ka}u lm{ m|oyumbim`bw`y1 Ylm oy ulm abn m|zm{u ob ul`u c`uum{" Ya. abim ylm emioeme ul`u uloy obemme w`yulm i`ym. ylm wmbu `ka}u c`fobg ulm z{mz`{`uoaby" Ah ia}{ym. ulm{m `{m ` hmw ulobgy ul`uylm l`yb‟u hog}{me a}u mu y}il `y wl ylm yuonn i{`xmy zott`" A{ wl ylm yuonn gmuy lau `beiane" Ylm l`y xa{`ioa}yn {m#{m`e `nn ulaym baxmny wloil l`xm em`e il`{`ium{y `be ia}nebau hobe abm ul`u iacznmumn co{{a{me lm{ {m`nou a{ g`xm lm{ `b obeoi`uoaby ah wl`u ua@ Yla{u Yua{ k _`con K`mtH`nn ;:00
 
Z`gm
 ;
ah 
 5
 
_`conK`mt
X
;
 m|zmiu" Ylm wa}ne naxm ua ua{cmbu ulaym ul`u l`e c`em lm{ y}hhm{. a{ g}oem ulaym ul`u ylmnaxmy ob yacm w`" K}u law1 Ylm w`y nmhu woul baulobg ua ea k}u a{g`botm lm{ w`fm"@be uloy wa}ne km l`zzmbobg ob d}yu ` ia}znm ah la}{y" C`km ulmb ylm wonn km goxmb ulmc`b}`n ha{ ulm em`e"Cy" Cmeob` ynawn ylawm{me. u{obg ua ymbym `b mbdacmbu ylm wa}ne hmmn ob ulmz`yu `y ylm wa}ne z`yy ulm k`ul yzabgm axm{ lm{ kae. y}ey woul ulm yimbu ah lm{ h`xa{oumkae w`yl" K}u ul`u w`y abm ah ulm yogby ah em`ul. uloy n`if ah ymby}`n `w`{mbmyy" Ou oynofm ou d}yu yoczn gau eoyiabbmiume" Ylm iabuob}me ua z{mz`{m lm{ymnh ynawn. woul `i`ncbmyy xm{ }biaccab ha{ lm{" @ l`nh la}{ kmha{m ulm `zzaobume uocm ah ulm w`fm.Cy" Cmeob` }bnaifme ulm h{abu eaa{ `be ulmb uaaf lm{ zn`im ob ulm i`yfmu" L`beyi{ayyme" U{`bp}on" [myume" Zm`imh}n"Ul{mm a‟inaif" Ba abm" Ul{mm ulo{u" Ylm ia}ne lm`{ ulm yahu {}cknm ah ` g{a}zah zmaznm ha{cobg ab ulm h{abu za{il" Ynawn ulm yi{mmb eaa{ w`y z}nnme azmb `be lm{eaiua{ mbum{me"E{" Ia{u`e` w`y noglun lou woul ulm ywmmu x`bonn` yimbu ob ulm `o{" Ulm la}ym w`yyzaunmyy `be ulm k{oglu `hum{baab y}b w`y ylobobg ul{a}gl" Lm bauoime ulm il`o{y `beulmb. obi{me}na}yn. w`nfme ua ulm azmb i`yfmu wlm{m loy em`{ z`uombu n`" Ylm w`y yuonn.p}omu. k}u `y lm gau bm`{m{. ylm azmbme lm{ mmy `be wmniacme loc" @u uloy. lm k{m`ulme `yogl ah {mnomh" Lm yuonn l`e `b azza{u}bou ua ea {oglu ob uloy you}`uoab" Wl l`eb‟u ylmgabm ua ymm loc1 Oh ou l`eb‟u kmmb ha{ ulm h`iu ul`u lm l`y loy yu`hh i{ayy#{mhm{mbim ulmakou}`{omy woul loy z`uombu noyu. lm wa}neb‟u l`xm fbawb `u `nn wl`u w`y l`zzmbobg" @bewl`u ` yu{`bgm akou}`{4
@e`ngoy` @" Cmeob` a{ogob`nn h{ac Z{axoembim. [laem Oyn`be
Cy" @e`gony` Cmeob` l`y eome ah b`u}{`n i`}ymy" Ylm w`y =7 m`{y ane" Ulm uocmah em`ul aii}{{me yacm uocm kmuwmmb ulm ulo{e `be yo|ul ah C`{il" Ylm oy bauy}{m" Mxm{abm ul`u wa}ne nofm ua z` ulmo{ {myzmiuy oy obxoume ua lm{ zn`im ah {myoembim h{ac 949: ua 549: ab C`{il 0;ul" Ulm `ee{myy oy4 5=: L}buobguab @xmb}m. Wonlmc`. Hna{oe`" Ob nom} ah hnawm{y. znm`ym iannmiu `b oumc ah a}{ilaoim h{ac ulm la}ym"
Law eoe ou mxmb gmu z}knoylme ulm eaiua{ wabem{me" Lm `nya {mimoxme ` i`nn h{ac Cy"Cmeob`‟y caulm{. wla kmobg ah ` im{u`ob `gm. `nw`y {m`ey ulm akou}`{omy ua fmmz }z woul
 
Z`gm
 9
ah 
 5
 
_`conK`mt
X
;
 ulm gaobgy ab ah lm{ h{ombey `be {mn`uoxmy" Ylm `yy}{me loc ul`u ylm l`e bau lm`{e ah uloykmha{m `be ul`u `hum{ b}cm{a}y }b`bywm{me zlabm i`nny ua lm{ e`}glum{. hmnu ul`u loy lmnzw`y bmmeme" Baw lm ia}ne ymm ha{ locymnh ul`u Cy" Cmeob` w`y iacznmumn i{`t ua z}uou ob }bz{ahmyyoab`n um{cy" Ou w`y uocm ua ymm oh lm ia}ne n}{m lm{ k`if ua {m`nou" @hum{iaczayobg locymnh `u lm{ i`yfmu. E{" Ia{u`e` yzafm i`ncn4#Lmnna. Cy" Cmeob`" O e`{m y` ou oyb‟u uaa n`um ua y`xm a}" _a} `{m yuonnk{m`ulobg!
#Al ba eaiua{. ul`u d}yu eamyb‟u c`uum{" O `c em`e `be ulm{m oy baulobg a} a{ `babm mnym i`b ea `ka}u ou" O iabyoem{ cymnh xm{ ha{u}b`um ua l`xm l`e y}il ` zm`imh}n emcoym"
#Cy" Cmeob`. a} {m`nn `{m p}oum coyu`fmb oh a} ulobf a} `{m kmabe nohm" D}yuulm cm{m h`iu ul`u a} `{m u`nfobg woul cm z{axmy aulm{woym!
#Eaiua{. O eab‟u fbaw wl O l`xm kmmb goxmb ulm gohu ua km `knm ua iabxm{ym woul a} k}u O‟c bau gaobg ua p}myuoab ulm cyum{omy ah em`ul" O‟c em`e `be ulm{m‟y baca{m ua y` `ka}u ou" Znm`ym l`xm ` ym`u eaiua{" C g}myuy `{m z`uombun w`ouobgua z` ulmo{ {myzmiuy `be ulm{m {m`nn oyb‟u c}il uocm ha{ ulmc ua ea ou" Ia}ne a} znm`ym mbia}{`gm ulmc ua iacm ob1
Yacmwl`u {mn}iu`bun. E{" Ia{u`e` eoe `y ylm `yfme" Lm {myanxme ua u`nf woul lm{ `hum{ulm ym{xoim"
#Al! @be eaiua{. znm`ym c`fm y}{m ulm yogb ulm g}myu kaaf!
Ynawn lm{ h{ombey `be `ip}`obu`bimy honme obua ulm p}omu {aac" Ul`u oy wlmb Cy" Cmeob`{m`notme ul`u ylm ha{gau ua z}u c}yoi ab" Ylm ulmb u}{bme ab ulm zn`m{ woul ulm {mcaum"@u uloy cacmbu. ` n`{gm g`yz i`cm h{ac ulm i{awe ym`ume ob h{abu ah ulm i`yfmu" Ulmbulm{m w`y babyuaz c}{c}{ h{ac ulmc `iiacz`bome k ` woem {`bgm ah h`io`n m|z{myyoabyul`u {mn`me hm`{ `be iabh}yoab" Cy" Cmeob` kmi`cm p}oum `bbame woul law uloy ym{xoimw`y u}{bobg a}u" Ha{ ulm ho{yu uocm ob e`y ylm ia}ne hmmn ` ynaw g{awobg ymbym ah o{m k`nn}z ob ulm zou ah lm{ yuac`il `be c`fm lm{ lm`{u {`im" Woul obi{m`yobg yla{ubmyy ah k{m`ul.Cy" Cmeob` hmnu lm{ h`im u}{b {me `y ylm y`u }z ob ulm iahhob `be znm`eme woul lm{ p}myuyua znm`ym km p}omu" Uloy {my}nume ob yacm yi{m`cobg woul yacm zmaznm {}bbobg a}u ah ulm{aac `y h`yu ulm ia}ne" Cy" Cmeob`‟y lm`{u ia}neb‟u yuaz" Ou hmnu nofm ou wa}ne k}{yu a}ulm{ ilmyu `u `b cacmbu"E{" Ia{u`e` `yfme mxm{abm ua nm`xm `be {mc`ob `y i`nc `y zayyoknm" @nn wa}nekm {myanxme" Lm y`oe uloy mxmb ula}gl lm w`y }by}{m" Lm {m`yy}{me Cy" Cmeob`‟y caulm{

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->