Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin Administratie Publica 5484 Echivalare Functie Profesor Inv.prescolar

Ordin Administratie Publica 5484 Echivalare Functie Profesor Inv.prescolar

Ratings:
(0)
|Views: 120|Likes:
Published by elenamanolache10

More info:

Published by: elenamanolache10 on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
ORDIN ADMINISTRATIEPUBLICA 5484/2011
Vigoare
Emitent: Ministerul Educatiei si CercetariiDomenii: InvatamintM.O. 735/2011
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor  profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice careocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare,maistru-instructor, antrenor 
M.Of. Nr.735 din 19 octombrie 2011
 
ORDIN nr. 5484 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoastereasi echivalarea competentelor profesionale dobanditeformal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice careocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vedereaocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantulprescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor deinstruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburilesportive scolare, palatele si cluburile copiilor
 
In baza prevederilorart. 248alin. (3) din Legea educatieinationalenr. 1/2011,in temeiul Hotararii Guvernuluinr. 536/2011privind organizarea sifunctionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului siSportului, 
 ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului
emiteprezentul ordin. 
 Art. 1.
- Se aproba Metodologia privind recunoasterea si echivalareacompetentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal decatre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare,institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor,antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentruinvatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesorde instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburilesportive scolare, palatele si cluburile copiilor, prevazuta in anexacare face parte integranta din prezentul ordin. 
 Art. 2.
- Directia generala management, resurse umane si reteascolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc laindeplinire prevederile prezentului ordin. 
 Art. 3.
- Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial alRomaniei, Partea I. Ministrul educatiei, cercetarii,
 
tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
 Bucuresti, 29 septembrie 2011.Nr. 5.484.
 ANEXA 
 
 METODOLOGIE privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionaledobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didacticecare ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vedereaocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar,profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica,respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor
 
Capitolul I
Dispozitii generale
 
 Art. 1.
- Prezenta metodologie reglementeaza recunoasterea siechivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sauinformal de catre cadrele didactice calificate care ocupa functii deeducatori/educatoare, institutori/institutoare,invatatori/invatatoare,maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice deprofesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantulprimar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor incluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor.Capitolul II
Cadrul conceptual
 
 Art. 2.
- Evaluarea competentelor profesionale dobandite formal,nonformal sau informal se intemeiaza pe paradigma abordarii princompetente, ca modalitate de definire si de recunoastere a rezultatelorinvatarii, formarii initiale si continue. 
 Art. 3.
- (1) Competentele sunt definite ca ansambluri integrativede cunostinte, deprinderi, motivatii si atitudini care mijlocesccomportamentul profesional si garanteaza actiunea experta in domenii siin contexte specifice de activitate pentru profesia didactica.(2) Principalele domenii in care se definesc competenteleprofesionale dobandite formal, nonformal sau informal sunt:a)domeniul specialitatii, corespunzator disciplinelor de invatamantsi functiei didactice detinute de cadrul didactic;b)domeniul pedagogiei si psihologiei educatiei;c)domeniul didacticii/didacticilor de specialitate;d)domeniul managementului educational si al legislatiei scolare;e)domeniul tehnicilor de informare si comunicare aplicate inprocesele de predare si invatare, in managementul institutional sigestionarea datelor;f)domenii inter- si transdisciplinare vizand strategiile alternativesi complementare de instruire, cercetarea si inovarea, comunicarea si
 
parteneriatele cu mediul social etc. 
 Art. 4.
- Sistemul de competente pe care se intemeiaza prezentametodologie preia si adapteaza la specificul profesiei didactice si lacerintele invatamantului preuniversitar romanesc categoriile sinivelurile de competenta cu care opereaza Cadrul european alcalificarilor (EQF - European Qualifications Framework) si Cadrulnational al calificarilor din invatamantul superior (CNCIS). Sistemulopereaza cu doua categorii fundamentale de competente:a)competente profesionale:(i)competente cognitive;(ii) competente functional-actionale;b)competente transversale:(i)competente de rol;(ii)competente de dezvoltare personala si profesionala. 
 Art. 5.
- Domeniile si categoriile de competente seoperationalizeaza prin descriptori generali si specifici, respectiv:a) descriptori generali de competenta:(i)capacitatea de a invata;(ii)capacitatea de a opera cu conceptele si metodologia dinstiintele educatiei;(iii) capacitati si atitudini de relationare si comunicare cumediul social si cu cel profesional;(iv)capacitatea de analiza cognitiva si evaluare axiologica amediilor socioculturale si politice, a evenimentelor si aconjuncturilor ce au loc in viata comunitatii sociale;(v)abilitati de operare pe calculator si de acces la reteleleinformatice de comunicatii.b) descriptori privind competente profesionale:(i) capacitati de proiectare, realizare si evaluare a procesuluieducational din invatamantul preuniversitar;(ii)capacitati de structurare logica si transpunerepsihopedagogica a continuturilor predarii si invatarii in specializareaobtinuta prin studiile de licenta sau, dupa caz, prin studiile despecializare de nivel liceal sau postliceal;(iii)cunostinte, capacitati si atitudini necesare activitatilorde consiliere a elevilor si familiilor;(iv)capacitatea de a investiga si solutiona problemelespecifice ale scolii si educatiei;c) descriptori privind competente transversale:(i)autonomie si responsabilitate;(ii)atitudine de relationare si comunicare deschisa, sincera,cooperanta, receptiva;(iii)disponibilitate de analiza si interpretare a valorilor cedescriu o situatie, un eveniment sau un comportament;(iv)imaginatie substitutiva, disponibilitatea de autoreglare acomportamentului in raport cu ceilalti pe baza empatica si de a receptamesajele cu continut afectiv;(v)acceptarea evaluarii din partea celorlalti;(vi)integritate morala, echilibru caracterial, atitudinecritica si forta de convingere in promovarea valorilor pozitiveautentice ale comunitatii sociale. 
 Art. 6.
- (1) Recunoasterea competentelor profesionale dobanditeformal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupafunctii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vedereaocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Katherina Adelina O liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->