Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aplikasi p & p Berdasarkan Teori Tingkahlaku Atau Mentalis Untuk Diterapkan Dalam Sistem Ejaan, Morfologi dan Sintaksis

Aplikasi p & p Berdasarkan Teori Tingkahlaku Atau Mentalis Untuk Diterapkan Dalam Sistem Ejaan, Morfologi dan Sintaksis

Ratings:
(0)
|Views: 83|Likes:
Published by Gibrail Chairy
Teori Tingkahlaku & Mentalis Dalam Aplikasi P & P Berkaitan Sistem Ejaan, Morfologi dan Sintaksis
Teori Tingkahlaku & Mentalis Dalam Aplikasi P & P Berkaitan Sistem Ejaan, Morfologi dan Sintaksis

More info:

Published by: Gibrail Chairy on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
Pendahuluan.
Persembahan guru berhubung rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran melaluikaedah yang dipilih untuk digunakan di bilik darjah. Pengajaran yang baik adalah pengajaranyang berjaya menyampaikan semua isi pelajaran mengikut objektif yang dirancang dan difahamioleh pelajar. Ini bukan bererti isi pengajaran yang disampaikan itu banyak, tetapi ia bersesuaiandengan perancangan, objektif pengajaran dan keupayaan daya berkomunikasi guru. Dalam halini, pengaplikasian teori dalam pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting kepada guru.Teori pembelajaran mempunyai dua nilai utama menurut Hill (2002). Salah satunya adalahdalam menyediakan guru dengan kosa kata dan rangka kerja konseptual untuk menafsirkancontoh pembelajaran yang diamati. Seterusnya adalah dalam mencadangkan kaedah bagimencari penyelesaian untuk masalah-masalah praktikal. Teori
 – 
teori pengajaran tidak memberikan guru penyelesaian, tetapi mengarahkan perhatian guru kepada menciptapembolehubah yang sangat penting dalam mencari penyelesaian dalam pengajaran.Pengaplikasian teori pembelajaran adalah penting dalam setiap mata pelajaran di sekolah rendahterutamanya bagi membantu guru dalam melaksanakan sesuatu aktiviti pengajaran danpembelajaran. Hal ini tidak dapat dielakkan juga dalam aktivit pengajaran Bahasa Melayu disekolah rendah. Perkara yang menjadi persoalan sekarang ialah apakah teori yang palingbersesuaian serta tepat malah menjadi panduan yang paling berguna untuk seseorang guru dalammemastikan penghasilan kualiti yang optimum dan mudah diikuti oleh semua pelajar sekolahrendah. Berdasarkan pengajaran dalam Bahasa Melayu sekolah rendah yang mana kebiasaannyamenekankan tentang penguasaan para pelajar dalam beberapa aspek iaitu aspek ejaan, morfologiatau pembentukan kata, sintaksis atau pembinaan ayat. Oleh itu berbalik kepada persoalanasasnya ialah sejauhmanakah serta cara yang sesuai bagi menerapkan dan mengaplikasikan teori-
 
teori pembelajaran tingkahlaku atau behaviourisme dalam keberhasilan pengajaran danpembelajaran antara guru dan pelajar sekolah rendah.
Penerangan Tentang Teori Tingkah Laku atau Behaviorisme.
Tokoh
 – 
tokoh yang terkenal dalam teori behaviourisme ini terdiri daripada Pavlov, E.L.Thorndike dan B.F. Skinner. Mereka telah mengemukakan pelbagai jenis teoti pembelajaranserta implikasi kepada guru. Teori behaviourisme dikatakan teori pembelajaran terbaik yangperlu diterapkan oleh guru semasa mengajar. Teori behaviourisme adalah hasil perkaitan antararangsangan dan gerak balas. Teori behaviourisme juga adalah teori perkembangan perilaku,yang dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respons pelajar terhadap rangsangan. Tanggapanterhadap rangsangan dapat diperkuat dengan peneguhan positif atau negatif terhadap perilakuyang diinginkan. Hukuman kadang - kadang digunakan dalam menghilangkan atau mengurangitindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan tindakan yang diinginkan. Teori pengajarandan pembelajaran behaviourisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bahagian kecil,menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankanpentingnya latihan, mementingkan peranan kemampuan dan hasil pembelajaran yang diperolehmelalui perilaku yang diinginkan. Guru yang mengamalkan teori ini berpandapat bahawatingkahlaku pelajar merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkahlaku hasil daripembelajaran. Pengaplikasian teori tingkah laku atau behaviourisme dalam aktiviti pembelajaranbergantung berdasarkan beberapa perkara seperti tujuan pembelajaran, sukatan pelajaran, ciri
 – 
 ciri pembelajaran, media dan kemudahan pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yangdirancang dan berasaskan pada teori behaviorisme menyatakan bahawa pengetahuan adalahbersifat objektif, tetap, dan tidak berubah. Fungsi minda atau fikiran adalah untuk menghasilkanstruktur pengetahuan yang sudah sedia ada melalui proses berfikir yang dapat menganalisis dan
 
mengolah
 
sehingga makna yang dihasilkan dari proses berfikir seperti ini ditentukan olehkarakteristik struktur pengetahuan tersebut
.
Pengaplikasian Teori Tingkah Laku Dalam Pengajaran Sistem Ejaan, Morfologi, danSintaksis di Sekolah Rendah.
Penjelasan tentang teori pembelajaran tingkah laku yang mana bagi diaplikasikan dalamaktiviti pengajaran adalah mempunyai pelbagai cabang dan cara bagi seseorang guru dalammatapelajaran di sekolah rendah terutamanya bagi pengajaran bahasa melayu. Seperti yangdiketahui bahawa perkara asas yang membawa kepada pemahaman dalam matapelajaran bahasamelayu adalah mengetahui terlebih dahulu tentang perkara asas dalam pelajaran bahasa melayuiaitu sisitem ejaan, morfologi dan sintaksis
.
Contohnya dalam pengajaran pembelajaran bahasamelayu berkaitan sistem ejaan, morfologi dan sintaksis ,guru haruslah menerangkan setiapdefinisi ejaan, morfologi dan sistaksis terlebih dahulu pada permulaan pengajaran. hal ini bagimembolehkan seseorang guru itu dapat menarik perhatian pelajar dengan menyediakan bahanbantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarik terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas pembentukan sistem ejaan, asaspembentukan kata dan asas pembentukan ayat ke dalam kelas. Ejaan atau kaedah mengejamerupakan sukatan yang membatangkan suku kata seperti
b, a,=ba, t, u=tu
. Kemudian suku kataini digabungkan menjadi perkataan
ba/tu=batu
. Melalui penerapan teori behaviorisme ini,pelajar
 – 
pelajar akan mampu mengeja. Hal ini kerana pelajar dilatih mengeja tiap
 – 
tiapperkataan yang dibacanya. Kaedah yang diamalkan oleh guru ini akan memudahkan pengajarankerana sesuatu pelajaran itu tidak payah dirancang dengan cermat dan tidak berkehendak alatan
 – 
 alatan mengajar dengan banyak 
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Baharudin Jalli liked this
Yee Ching liked this
afiq_amran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->