Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
219Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rezolvari Subiecte Electrotehnica Examen Autorizare Electricieni

Rezolvari Subiecte Electrotehnica Examen Autorizare Electricieni

Ratings:

4.83

(54)
|Views: 56,887|Likes:
Published by Diferit

More info:

Published by: Diferit on Oct 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, XLS, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/12/2013

pdf

text

original

9816183.xls
Page 1 of 14
Enunt
Varianta a
Varianta b
Varianta c
legea lui Coulomb
legea lui Laplace
Permitivitatea este o m\u0103rime:
electric\u0103
magnetic\u0103
chimic\u0103
direct propor\u0163ional\u0103 cu r
direct propor\u0163inal\u0103 cu distan\u0163a
prin conduc\u0163ie
prin induc\u0163ie
prin magnetizare
C\u00e2mpul electrostatic este descris prin:
intensitatea c\u00e2mpului electric induc\u0163ia electric\u0103
induc\u0163ia magnetic\u0103
Care dintre rela\u0163iile urm\u0103toare este adev\u0103rat\u0103:
valoarea numeric\u0103 2q
valoarea numeric\u0103 q
valoarea numeric\u0103 q/2
2 C
C/2
C
1/2 q V
q V
2 q V
Unitatea de m\u0103sur\u0103 a sarcinii electrice este:
V/m
Coulomb
Farad
aluminiu, argint, cupru
argint, cupru, aluminiu
aluminiu, cupru, argint
N-1 rela\u0163ii distincte
N rela\u0163ii distincte
N+1 rela\u0163ii distincte
L+N-1 ecua\u0163ii distincte
L-N +1 ecua\u0163ii distincte
N-L+1 ecua\u0163ii distincte
Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff
Legea Joule -Lenz
liniar
neomogen
neliniar
Legile lui Kirchhoff se aplic\u0103:
numai circuitelor liniare
o for\u0163\u0103
o tensiune
o rezisten\u0163\u0103
Tesla este unitatea de m\u0103sur\u0103 a:
induc\u0163iei magnetice
fluxului magnetic
intensit\u0103\u0163ii c\u00e2mpului magnetic
Permeabilitatea este o m\u0103rime:
magnetic\u0103
electric\u0103
mecanic\u0103
zero
invers propor\u0163inal\u0103 cu r
direct propor\u0163ional\u0103 cu r
Henry este unitatea de m\u0103sur\u0103 pentru:
fluxul magnetic
inductan\u0163\u0103
induc\u0163ia magnetic\u0103
fluxul propriu al bobinei
induc\u0163ia magnetic\u0103
for\u0163a electromotoare
1/2 L i
1/2 Li **2
Li
F=E/q
F=qE
F=q/E
R/L
L/R
1
Enun\u0163ul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici
distruse, ci doar mutate" reprezint\u0103:
legea conserv\u0103rii sarcinii
electrice
Valoarea intensit\u0103\u0163ii c\u00e2mpului electric produs de o
sarcin\u0103 electric\u0103 la distan\u0163a r este:
direct propor\u0163ional\u0103 cu patratul
lui r
invers propor\u0163ional\u0103 cu

patratul lui r
Conform Legii lui Coulomb, for\u0163a de atrac\u0163ie sau de
repulsie care se exercit\u0103 \u00eentre sarcinile electrice este:

direct propor\u0163ional\u0103 cu
patratul distan\u0163ei
invers propor\u0163ional\u0103 cu p\u0103tratul

distan\u0163ei
Poten\u0163ialul scalar \u00een punctul M este egal cu lucrul
mecanic efectuat cu un corp \u00eenc\u0103rcat cu sarcina q pentru:

aducerea acestuia de la
infinit \u00een pct. M
aducerea acestuia din punctul
M la origine
transportul acestuia din pct. M
la infinit
Un corp conductor situat \u00eentr-un c\u00e2mp electric de
intensitate E se \u00eencarc\u0103 cu electricitate:

induc\u0163ia electric\u0103 =
permitivitatea x intensitatea
c\u00e2mpului electric

induc\u0163ia electric\u0103 = intensitatea
c\u00e2mpului electric/ permitivitate
induc\u0163ia electric\u0103=sarcina x
intensitatea c\u00e2mpului electric

Fluxul electric total, emis de o sarcin\u0103 electric\u0103 de
valoare q printr-o suprafa\u0163\u0103 \u00eenchis\u0103 care o \u00eenconjoar\u0103,
este egal cu:
Capacitatea echivalent\u0103 a 2 condensatoare, fiecare av\u00e2nd
capacitatea C, montate \u00een serie este egal\u0103 cu:
Cantitatea de electricitate cu care se \u00eencarc\u0103 o baterie de
n condensatoare montate \u00een serie, fiecare de capacitate C,
este:

aceea\u015fi cu care se \u00eencarc\u0103
fiecare element component
suma capacit\u0103\u0163ilor fiec\u0103rui
element \u00een parte

egal\u0103 cu de dou\u0103 ori cantitaea
de electricitate cu care se
\u00eencarc\u0103 fiecare condensator

Diferen\u0163a de poten\u0163ial la bornele a n baterii de
condensatoare montate \u00een serie este egal\u0103 cu:

suma diferen\u0163elor de
poten\u0163ial la bornele fiec\u0103rui
condensator

diferen\u0163a de poten\u0163ial la bornele
fiec\u0103rui condensator \u00een parte
diferen\u0163a de poten\u0163ial a unui
condensator \u00eemp\u0103r\u0163it\u0103 la n

Energia electrostatic\u0103 a unui conductor izolat \u00een spa\u0163iu,
\u00eenc\u0103rcat cu o sarcin\u0103 q \u015fi aflat la un poten\u0163ial V este egal\u0103
cu:

Valoarea conductivit\u0103\u0163ii electrice este \u00een ordine
cresc\u0103toare la urm\u0103toarele materiale:
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o re\u0163ea electric\u0103
buclat\u0103 cu N noduri, ne d\u0103, pentru curen\u0163ii care circul\u0103
prin re\u0163ea:
A doua legea lui Kirchhoff, pentru o re\u0163ea electric\u0103 cu N
noduri \u015fi L laturi, ne furnizeaz\u0103, pentru analiza unui
circuit electric:
Enun\u0163ul "suma algebric\u0103 a for\u0163elor electromotoare dintr-o
bucl\u0103 a unei re\u0163ele electrice este egal\u0103 cu suma algebric\u0103
a c\u0103derilor de tensiune din bucl\u0103" reprezint\u0103:
Un conductor \u00een care circula\u0163ia curentului electric nu se
supune legii lui Ohm se nume\u015fte circuit:

numai circutelor cu elemente
neliniare
circuitelor liniare \u015fi circuitelor

neliniare
For\u0163a electrodinamic\u0103 exercitat\u0103 \u00eentre dou\u0103 conductoare
filiforme, paralele, lungi,aflate la distan\u0163a r, str\u0103b\u0103tute de
c\u00e2te un curent:

este direct propor\u0163ional\u0103 cu
distan\u0163a r dintre conductoare
este invers propor\u0163ional\u0103 cu
distan\u0163a r dintre conductoare
nu depinde de distan\u0163a dintre
conductoare

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care
str\u0103bate un conductor de lungime l, situat perpendicular
pe c\u00e2mpul de induc\u0163ie magnetic\u0103 de m\u0103rime B, reprezint\u0103:

Circula\u0163ia c\u00e2mpului magnetic pe un contur \u00eenchis este
egal\u0103 cu:
suma algebric\u0103 a curen\u0163ilor
care str\u0103bat conturul
suma c\u0103derilor de tensiune de-a

lungul conturului
Intensitatea c\u00e2mpului magnetic \u00eentr-un punct exterior unui
conductor rectiliniu str\u0103b\u0103tut de curentul continuu de
intensitate i, aflat la distan\u0163\u0103 r de conductor este:

direct propor\u0163ional\u0103 cu patratul
lui r
Inductan\u0163a proprie a unei bobine prin care trece un curent
de intensitate i este raportul \u00eentre....... \u015fi acest curent

Energia electromagnetic\u0103 produs\u0103 de curentul i care
parcurge un circuit care con\u0163ine o inductan\u0163\u0103 L este egal\u0103
cu:
Intr-un tor (solenoid de form\u0103 circular\u0103 bobinat), energia
magnetic\u0103 produs\u0103 de un curent care st\u0103bate bobinajul
torului este localizat\u0103:

integral \u00een c\u00e2mpul magnetic
din volumul torului
integral \u00een c\u00e2mpul magnetic din
afara torului

1/2 din energie este
\u00eenmagazinat\u0103 \u00een volumul
torului, iar 1/2 \u00een afara torului

For\u0163a F care se exercit\u0103 asupra unei sarcini electrice q
aflat\u0103 \u00eentr-un c\u00e2mp electric de intensitate E are expresia:

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un
rezistor de rezisten\u0163\u0103 R \u00eenseriat cu o bobin\u0103 de inductan\u0163\u0103
L, alimentate de o for\u0163\u0103 electromotoare constant\u0103 este
egal cu:

9816183.xls
Page 2 of 14
RC
R/C
1/(RC)
este liniar\u0103
este o egaltate
este neliniar\u0103
impedan\u0163\u0103
reluctan\u0163\u0103
permean\u0163\u0103
Weber
Hertz
Henry
Frecven\u0163a unei m\u0103rimi periodice este inversul:
amplitudinii
perioadei
fazei
amplitudine
valoare efectiv\u0103
valoarea eficace
1
zero
38719
termice
chimice
de induc\u0163ie
Puterea electric\u0103 reactiv\u0103:
\u00een faz\u0103 cu curentul
impedan\u0163ei
rezisten\u0163ei
reactan\u0163ei
numai energie activ\u0103
energie activ\u0103 \u015fi reactiv\u0103
numai energie reactiv\u0103
egal\u0103 cu 1
nul\u0103
egal\u0103 cu 1/2
\u00eentotdeauna simetric
mai mici
egale
mai mari
un curent - (minus) I
un curent I
un curent I/2
ZY=1
J=YE
Z=Y
Un motor electric sincron, care func\u0163ioneaz\u0103 subexcitat:
reprezint\u0103 artificii de calcul
cuplul util
cuplul de fr\u00e2nare
oscila\u0163ii ale rotorului
au acele\u015fi componete directe au acelea\u015fi componente inverse
schema de secven\u0163\u0103 direct\u0103

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor
de rezisten\u0163\u0103 R \u00eenseriat cu un condensator de capacitate
C, este:
Pentru materialele magnetice, rela\u0163ia dintre induc\u0163ia
magnetic\u0103 \u015fi intensitatea c\u00e2mpului magnetic:
M\u0103rimea caracteristic\u0103 circuitelor magnetice \u015fi care este
analoag\u0103 cu rezisten\u0163a circuitelor electrice se nume\u015fte:
Unitatea de m\u0103sur\u0103 a frecven\u0163ei m\u0103rimilor periodice se
nume\u015fte:

Valoarea medie p\u0103tratic\u0103 a unei m\u0103rimi periodice se mai
nume\u015fte \u015fi:
M\u0103rimea periodic\u0103 alternativ\u0103 este o m\u0103rime a c\u0103rei
valoare medie \u00een decursul unei perioade este egal\u0103 cu:
Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin
fenomene:

permite definirea limitelor de
utilizare ale unui aparat
electric

produce transformarea energiei
electrice \u00een energie mecanic\u0103
este varia\u0163ia \u00een timp a energiei
magnetice \u015fi electrice

Dac\u0103 printr-un condensator circul\u0103 un curent alternativ
sinusoidal, la bornele sale se produce o c\u0103dere de
tensiune:

defazat\u0103 cu 90 de grade \u00een
urma curentului
defazat\u0103 cu 90 de grade
\u00eenaintea curentului

\u00centr-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezisten\u0163\u0103
R, o bobin\u0103 de inductan\u0163\u0103 L \u015fi un condensator de
capacitate C, curentul din circuit este defazat \u00een urma
tensiunii la borne dac\u0103:

reactan\u0163a total\u0103 a circuitului
X este > 0
reactan\u0163a total\u0103 a circuitului X
este <0
reactan\u0163a total\u0103 a circuitului
este =0

Susceptan\u0163a unui circuit de curent altenativ sinusoidal
este inversul:
\u00cen cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui
Kirchhoff sunt \u00eentotdeuna satisf\u0103cute pentru:

valorile instantanee ale
tensiunilor \u015fi curen\u0163ilor
valorile efective ale tensiunilor
\u015fi curen\u0163ilor
modulele fazorilor asocia\u0163i

tensiunilor \u015fi curen\u0163ilor
Rezonan\u0163a se ob\u0163ine \u00eentr-un circuit electric de curent
alternativ dac\u0103:

reactan\u0163ele inductiv\u0103 \u015fi
capacitiv\u0103 \u00een valoare
absolut\u0103 sunt egale

reactan\u0163a inductiv\u0103 este mai
mare dec\u00e2t reactan\u0163a capacitiv\u0103
reactan\u0163a capacitiv\u0103 este mai
mare dec\u00e2t reactan\u0163a inductiv\u0103

\u00cen cazul apari\u0163iei fenomenului de rezonan\u0163\u0103 \u00eentr-un circuit
de curent alternativ, alimentat de la o surs\u0103, aceasta
furnizeaz\u0103 circuitului:
Suma for\u0163elor electromotoare ale unui sitem trifazat
simetric este:
Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat
racordat la un generator electric care produce tensiuni
electromotoare simetrice este:

este nesimetric dac\u0103 fazele sunt
neegal \u00eenc\u0103rcate
este simetric dac\u0103 fiecare faz\u0103
este egal \u00eenc\u0103rcat\u0103

Pierderile de putere \u00eentr-o line electric\u0103 prin care se
transport\u0103 o putere activ\u0103 P la un factor de putere =0,9,
fa\u0163\u0103 de cazul c\u00e2nd se transport\u0103 aceea\u015fi putere la un
factor de putere=0,8 sunt:
Inversa rezisten\u0163ei echivalente a n rezistoare legate \u00een
paralel este egal\u0103 cu:

suma rezisten\u0163elor celor n
rezistoare
suma inverselor rezisten\u0163elor
celor n rezistoare
suma p\u0103tratelor rezisten\u0163elor

celor n rezistoare
Prin ad\u0103ugarea, pe toate laturile pornind din acela\u015fi nod
al unei re\u0163ele buclate, a unor for\u0163e electromotoare (f.e.m.)
egale \u015fi la fel orientate fa\u0163\u0103 de nod (teorema lui Vaschy):

circula\u0163ia de curen\u0163i
existent\u0103 anterior \u00een re\u0163ea nu
se modific\u0103

se pot modifica curen\u0163ii din
laturile cu f.e.m. ad\u0103ugate

se modific\u0103 circula\u0163ia de
curen\u0163i din laturile pe care nu
se adaug\u0103 f.e.m.

Dac\u0103 o f.e.m. E, montat\u0103 \u00een latura AB a unei re\u0163ele
pasive,produce \u00een latura CD a re\u0163elei un curent I,
montarea f.e.m. E \u00een latura CD va produce:
O surs\u0103 de tensiune cu f.e.m. E \u015fi impedan\u0163a interioar\u0103 Z
poate fi \u00eenlocuit\u0103 printr-o surs\u0103 de curent de intensitate J
\u015fi admitan\u0163\u0103 interioar\u0103 Y, dac\u0103 sunt \u00eendeplinite condi\u0163iile:

absoarbe putere activ\u0103 \u015fi
putere reactiv\u0103
absoarbe putere activ\u0103 \u015fi
produce putere reactiv\u0103
produce putere activ\u0103 \u015fi putere

reactiv\u0103
Sistemele simetrice de fazori \u00een care se descompun
sistemele de tensiuni sau de curen\u0163i dezechilibra\u0163i:

corespund unor realit\u0103\u0163i
fizice
numai sistemul direct

corespunde unei realit\u0103\u0163i fizice
Componenta simetric\u0103 direct\u0103 produce, \u00een cazul unui
motor electric:
Dou\u0103 sisteme de fazori trifaza\u0163i oarecare, care au v\u00e2rfuri
comune \u015fi origini diferite care se descompun \u00een
componente simetrice:

au acelea\u015fi componente
homopolare
\u00cen cazul \u00een care rezultanta unui sistem de fazori (de
tensiune sau de curent) este nul\u0103:
sistemul nu are component\u0103
simetric\u0103 invers\u0103
sistemul nu are component\u0103
simetric\u0103 homopolar\u0103
sistemul are component\u0103

simetric\u0103 invers\u0103
Pentru calculul curen\u0163ilor de scurtcircuit \u00eentr-o re\u0163ea prin
metoda componentelor simetrice, re\u0163eaua invers\u0103 se
compune din:

impedan\u0163e identice cu ale
re\u0163elei directe pentru
elemente statice

impedan\u0163e diferite de ale re\u0163elei
directe pentru ma\u015fini rotative
impedan\u0163e diferite de ale re\u0163elei
directe pentru elemente statice

Schema echivalent\u0103 de calcul \u00een cazul producerii unui
scurtcircuit al unei faze a re\u0163elei trifazate direct la p\u0103m\u00e2nt
(monofazat) se compune din:

schemele de secven\u0163\u0103 direct\u0103,
invers\u0103, homopolar\u0103
conectate \u00een paralel

schemele de secven\u0163\u0103 direct\u0103,
invers\u0103, homopolar\u0103 conectate
\u00een serie

schemele de secven\u0163\u0103 direct\u0103 \u015fi
invers\u0103 conectate \u00een paralel

Schema echivalent\u0103 de calcul \u00een cazul producerii unui
scurtcircuit trifazat al unei re\u0163ele izolat de p\u0103m\u00e2nt se
compune din:

schemele de secven\u0163\u0103 direct\u0103,
invers\u0103, homopolar\u0103
conectate \u00een serie

schemele de secven\u0163\u0103 direct\u0103 \u015fi
invers\u0103 conectate \u00een paralel
9816183.xls
Page 3 of 14
schema de secven\u0163\u0103 direct\u0103
schema de secven\u0163\u0103 direct\u0103
\u00eentodeauna nesinusoidal
\u00eentotdeauna sinusoidal
Regimul deformant este un regim energetic \u00een care:
au aceea\u015fi perioad\u0103
de la generator spre bobin\u0103
sinusoidal
sinusoidal
egal\u0103
mai mare
mai mic\u0103
egal\u0103
mai mic\u0103
mai mare
Singurele m\u0103rimi fizice reale \u00een curent alternativ sunt:
constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei
nu se modific\u0103
O linie electric\u0103 lung\u0103 func\u0163ion\u00e2nd \u00een gol:
produce putere reactiv\u0103
absoarbe putere reactiv\u0103
O linie electric\u0103 lung\u0103 func\u0163ion\u00e2nd \u00een scurtcircuit:
absoarbe putere reactiv\u0103
produce putere reactiv\u0103
O linie electric\u0103 foarte lung\u0103 se comport\u0103 ca o linie:
func\u0163ion\u00e2nd \u00een scurtcircuit
ca o linie func\u0163ion\u00e2nd \u00een gol
Efectul pelicular al curentului este utilizat \u00een:
S=E+H
S=HxE
S=ExH
tensiunea \u00eentre faze
pierderile Joule-Lenz
cu tensiunea \u00eentre faze
cu puterile active generate
cu puterile reactive generate
motoarele de curent continuu motoarele sincrone
motoarele asincrone
curentul mic de pornire
cuplul de pornire foarte bun

Schema echivalent\u0103 de calcul \u00een cazul producerii unui
scurtcircuit \u00eentre dou\u0103 faze ale unei re\u0163ele izolat de
p\u0103m\u00e2nt se compune din:

schemele de secven\u0163\u0103 direct\u0103 \u015fi
invers\u0103 conectate \u00een paralel
schemele de secven\u0163\u0103 direct\u0103 \u015fi
invers\u0103 conectate \u00een paralel

Schema echivalent\u0103 de calcul \u00een cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei re\u0163ele la p\u0103m\u00e2nt cu arc se compune din:

schema de secven\u0163\u0103 direct\u0103
\u00eenseriat\u0103 cu triplul
impedan\u0163ei arcului

schema de secven\u0163\u0103 direct\u0103
\u00eenseriat\u0103 cu schema de secven\u0163\u0103

invers\u0103
Curentul produs \u00eentr-un circuit care con\u0163ine elemente
neliniare \u015fi care este alimentat cu o tensiune sinusoidal\u0103
este:

nesinusoidal sau sinusoidal,
depinde de natura elementelor
neliniare

undele de curent \u015fi tensiune
nu sunt periodice

undele de curent \u015fi de tensiune
sunt ambele periodice \u015fi
nesinusoidale

undele de curent \u015fi tensiune
sunt periodice iar una este
nesinusoidal\u0103

Dou\u0103 func\u0163ii periodice sinusoidale sunt armonice \u00eentre ele
dac\u0103:
raportul perioadelor lor este
un num\u0103r \u00eentreg oarecare
raportul perioadelor lor este

egal cu 1/2
Sensul puterii deformante \u00eentr-un circuit format dintr-un
generator care produce o und\u0103 sinusoidal\u0103 \u015fi o bobin\u0103 cu
miez de fier saturat este:

\u00eentotdeuna de la bobin\u0103 spre
generator

poate avea oricare sens, \u00een
func\u0163ie de \u00eenc\u0103rcarea
generatorului

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni
nesinusoidale la bornele unui condensator este:

mult mai deformat dec\u00e2t
tensiunea care i-a dat
na\u015ftere

mai pu\u0163in deformat dec\u00e2t
tensiune care i-a dat na\u015ftere
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni
nesinusoidale la bornele unei bobine este:

mai pu\u0163in deformat dec\u00e2t
tensiunea care i-a dat
na\u015ftere

mult mai deformat dec\u00eet
tensiunea care i-a dat na\u015ftere

Valoarea medie a inductan\u0163ei de serviciu pentru o linie
electric\u0103 aerian\u0103 trifazat\u0103 este.........fa\u0163\u0103 de cea a unui
cablu subteran.
Valoarea medie a capacit\u0103\u0163ii lineice pentru o linie
electric\u0103 aerian\u0103 trifazat\u0103 este.........fa\u0163\u0103 de cea a unui
cablu subteran.
Inductan\u0163a de serviciu a unei linii electrice lungi este
definit\u0103 prin:

puterea reactiv\u0103 absorbit\u0103
\u00eentr-un element de linie
infinit mic

puterea reactiv\u0103 produs\u0103 de un
element de linie infinit mic
pierderile Joule disipate \u00eentr-un
element de linie infinit mic
m\u0103rimile efective de curent
sau de tensiune
m\u0103rimile instantanee de curent
sau de tensiune
valorile medii de curent sau de

tensiune
M\u0103rimea adimensional\u0103 care reprezint\u0103 varia\u0163ia pe care o
sufer\u0103 amplitudinea \u015fi faza undei de tensiune sau curent
c\u00e2nd parcurge 1 km de linie (lung\u0103 ) se nume\u015fte:

constanta de propagare a
liniei
La func\u0163ionarea \u00een gol a unei linii electrice tensiunea la
receptor:

cre\u015fte fa\u0163\u0103 de tensiunea la
surs\u0103 propor\u0163ional cu
p\u0103tratul lungimii liniei

scade fa\u0163\u0103 de tensiunea la surs\u0103
propor\u0163ional cu lungimea liniei
nu produce \u015fi nu absoarbe
putere reactiv\u0103
nu produce \u015fi nu absoarbe

putere reactiv\u0103
Pentru o linie electric\u0103 care alimenteaz\u0103 un receptor ce
are impedan\u0163a egal\u0103 cu impedan\u0163a caracteristic\u0103 a liniei,
puterea activ\u0103 la extremitatea receptoare:

se nume\u015fte putere
caracteristic\u0103 sau putere
natural\u0103

este independent\u0103 de lungimea
liniei
este independent\u0103 de tensiunea
liniei
Pentru o linie electric\u0103 care alimenteaz\u0103 un receptor ce
are impedan\u0163a egal\u0103 cu impedan\u0163a caracteristic\u0103 a liniei:

energiile reactive, inductiv\u0103
\u015fi capacitiv\u0103, se
compenseaz\u0103

energia reactiv\u0103 inductiv\u0103 este
mai mare dec\u00e2t cea capacitiv\u0103
energia reactiv\u0103 capacitiv\u0103 este
mai mare dec\u00e2t cea inductiv\u0103

care alimenteaz\u0103 un receptor
cu impedan\u0163\u0103 egal\u0103 cu
impedan\u0163a sa caracteristic\u0103

Efectul pelicular al unui curent care str\u0103bate un
conductor masiv se datoreaz\u0103:
unor curen\u0163i simetrici
parazi\u0163i indu\u015fi \u00een conductor

unor for\u0163e electromotoare
induse datorit\u0103 varia\u0163iei
curentului

capacit\u0103\u0163ii conductorului fa\u0163\u0103
de p\u0103m\u00e2nt
\u00eenc\u0103lzirea materialelor prin
induc\u0163ie
eliminarea dezechilibrelor din
re\u0163eaua electric\u0103
eliminarea distordiunilor

undelor de curent
Dac\u0103 dou\u0103 conductoare parcurse de curen\u0163i \u00een acela\u015fi
sens sunt a\u015fezate paralel, unul l\u00e2ng\u0103 altul:

densitatea de curent scade \u00een
p\u0103r\u0163ile apropiate ale
conductoarelor

densitatea de curent cre\u015fte \u00een
p\u0103r\u0163ile mai dep\u0103rtate ale
conductoarelor

densitatea de curent este
uniform\u0103 pe ambele p\u0103r\u0163i ale

conductoarelor
Pentru mic\u015forarea pierderilor de putere prin curen\u0163i
turbionari \u00een piesele metalice masive parcuse de fluxuri
magnetice variabile:

se execut\u0103 piesele metalice
din tole de o\u0163el sub\u0163iri izolate
\u00eentre ele

se realizeaz\u0103 piesele din tole cu adaus de siliciu pentru m\u0103rirea rezistivit\u0103\u0163ii

se evit\u0103 plasarea pieselor
metalice masive \u00een c\u00e2mpuri

magnetice variabile
Energia transmis\u0103 de undele electromagnetice cu
intensitatea c\u00e2mpului electric E \u015fi intensitatea c\u00e2mpului
magnetic H se propag\u0103 dup\u0103 un vector:
\u00cenc\u0103lzirea \u00eenf\u0103\u015fur\u0103rilor statorice ale generatoarelor
electrice este determinat\u0103 \u00een principal de:

temperatura mediului

ambiant
Curentul din circuitul statoric al unui generator este
direct propor\u0163ional:
Producerea dublei puneri la p\u0103m\u00e2nt a bobinajului rotoric
al unui generator sincron are urm\u0103toarele efecte negative.

curentul prin circuitul rotoric
cre\u015fte foarte mult
tensiunile electromotoare nu
mai sunt sinusoidale
apar sc\u00e2ntei la periile
colectorului

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale
centralelor electrice sunt:
Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu \u00eel
constituie:

permit reglarea \u00een limite
largi a tura\u0163iei
nu necesit\u0103 \u00eentre\u0163inere
permanent\u0103
nu necesit\u0103 instala\u0163ii speciale

de pornire
Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul \u00een
scurtcircuit cu simpl\u0103 colivie \u00eel constituie:

pornirea f\u0103r\u0103 dispozitiv de
pornire

Activity (219)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Viorel Trofin liked this
Gabi Ionescu liked this
Micu Cristi liked this
Elena Dobre liked this
Cri Sti liked this
greemans liked this
Mihai Cristian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->