Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
O Autorskim Pravima-prevod

O Autorskim Pravima-prevod

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by majadb
Prilog za potrebe predavanja koje sam održala u svojoj školi, marta 2007.
Prilog za potrebe predavanja koje sam održala u svojoj školi, marta 2007.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: majadb on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2011

pdf

text

original

 
O autorskim pravima
Sheet Music Archive
Pozdravna porukaZdravo i dobrodo
š
li na Sheet Music Archives. Mi smo internet organizacija koja se bavi klasi
č
nom muzikom i posve
ć
eni smostavljanju besplatnih javno dostupnih nota na internet radi op
š
te javne dobrobiti. Molimo Vas da podelite sa nama plodove na
š
eg rada.Ovde
ć
ete na
ć
i preko 10.000 stranica partitura klavirske klasi
č
ne muzike dostupne za BESPLATNI download ! Jednostavno kliknitena kompozitora koji Vas interesuje, izaberite
ž
eljeni komad i uradite download odmah !Legalno jeOvaj sajt je kompletno legalan! Izdanja nota koja se prezentuju na ovom sajtu su bila objavljena pre vi
š
e od 75 godina, tako da jenjihov copyright istekao i postala su javno dobro. Stoga ih mi mo
ž
emo kopirati i distirbuirati slobodno. Dakle i originalni koje viditeovde su javno dobro. Medjutim, imajte u vidu da su reprodikcije kompjuterskih fajlova ugradjenih u ovaj sajt pod kopirajtom od 2000.godine. Kopije se mogu
š
tampati za sopstvene potrebe i potrebe izvodjenja ali ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe bez dozvoleSMA, niti smeju biti distribuirane bez dozvole SMA. I, prirodno, mi ne mo
ž
emo na sajt staviti note savremenih kompozitora kao
š
tosu D
ž
on Adams ili D
ž
on Kejd
ž
,
č
ija muzika je jo
š
pod kopirajtom.IzvoriNajve
ć
i deo nota u ovoj arhivi su iz vremena pre 1923. i to su naj
č
e
šć
e izdanja C.F. Peters, Brietkopf and Hartel, Bach-Gesselschaft,razna ameri
č
ka izdanja, kao i neka ruska izdanja pre 1923. To su sve izdanja koja su dovoljno stara tako da nisu vi
š
e pod kopirajtom niu jednoj zemlji. Stoga ih mo
ž
emo slobodno besplatno distribuirati on line i za korisnike je legalan besplatan slobodan download.Vi mo
ž
ete kreirati sopstvenu ediciju muzike koja nije vi
š
e pod kopiratjom i poslati nama. U osnovi, muzika bilo kog kompozitora koji je umro pre vi
š
e od 70 godina je bez kopirajta.ILI2. Vi mo
ž
ete skenirati izdanja kod kojih je i sama muzika i izdanje nota s isteklim kopirajtom. To zna
č
i da je kompozitor mrtavvi
š
e od 70 godina i da je izdanje njegove muzike koje skenirate bez kopirajta. Primeri nekih ovakvih slobodnih izdanja su:a. Brietkopf and Hartel note
š
tampane pre 1923. god.b. C.F. Peters note
š
tampane pre 1923. god.c. ruska izdanja nota
š
tampana pre 1973. kompozitora koji su umrli pre vi
š
e od 70 god.d. Bach-Gesselschaft edicija kompletnih Bahovih delae. Ve
ć
ina re-printa muzike kojoj je istekao kopirajt -
š
tampane od strane Dover Publications, Inc., ameri
č
ke izdava
č
ke ku
ć
eIzuzetak: dela Prokofjeva, Rahmanjinova,
Š
ostakovi
č
a, plus bilo koji re-print Paderewski izdanja
Š
openovih dela objavljenih od strane
Š
openovog instituta iz Var
š
ave (ovo izdanje je ponovo pod kopirajtom GATT/URAA od 1998. , tako da je Dover morao da nadjezamenu za to izdanje,
š
to je i u
č
inio 1998.)f. ameri
č
ka muzi
č
ka izdanja
š
tampana pre 1923.
1/2 O autorskim pravima-prevod.odthttp://www.sheetmusicarchive.net/info.html

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->