Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Accent Media 250

Accent Media 250

Ratings: (0)|Views: 2,322|Likes:
Published by Eugen Mihai

More info:

Published by: Eugen Mihai on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
 l 
   A   n   u   l   V   I
 l 
   N   r .   2   5   0
 l 
   A   p   a   r   e   2   3  -   2   9   d   e   c   e   m   b   r   i   e   2   0   1   1
 l 
   1   6   p   a   g   i   n   i
 l 
   P   r   e   ţ   :   0 ,   8   0   l   e   i
 l 
   S   ă   p   t   ă   m   â   n   a   l   d   e   m   a   r   e   t   i   r   a   j   e   d   i   t   a   t   d   e   A   C   C   E   N   T   M   E   D   I   A
GRATUIT 
Echip
 
a A
 
c
 
c
 
en
 
t M
 
e
 
d
 
i
 
a v
 
ă dor
 
eş
 
t
 
es
 
ă aveţ
 
i p
 
ar
 
t
 
e de c
 
el
 
e mai f
 
rumo
 
as
 
eS
 
ărb
 
ăt
 
o
 
ri de Cr
 
ăciun şi A
 
nul Nou!
 
Unul dintre cele mai complexe dosare decontrabandă cu ţigări este instrumen- tat de procurorii DIICOT. /p.11
CONTRABANDĂ
Secţia ORL din cadrul Spitalului Judeţeande Urgenţă Deva afost modernizată încadrul unui programinvestiţional. /p 3
SĂNĂTATE
Cunoscuţii virşli dePodele, dar şi altebunătăţi pot fi găsiteacum în Deva, într-unmagazin deschislângă Piaţă. /p. 2
FĂRĂ E-URI
Următoarea ediţie Accent Mediava apărea pe 13 ianuarie 2012
O singură dată, în fiecare an,într-o noapte miraculoasăde iarnă,vise fermecate, misterioasealunecă cu vântul! În căminul fiecăruia seinstalează fericirea.Inimile noastre seumplu de bucurie! Iubirea şi veselia sălumineze sărbătorileşi multă fericire săaducă Anul Nou! MIRCEA IOAN MOLOŢ Preşedintele Consiliului  Judeţean Hunedoara
Ca în fiecare an,împărtăşimbucuria Crăciunului cucei pe care-i preţuim.Vă urăm Sărbători Fericiteşi un An Nougeneros,cu împliniri  pe măsuraviselor! 
Clinica OPTILENSCluj-Napoca
CARPATCEMENT
În aceste zile de pioşenie şi curăţenie sufletească prilejuite de Sfânta Sărbătoarea Crăciunului,vă dorim sănătate, prosperitate şi bucurii.Noul An 2012 să fiemai luminos şi mai fericit! 
Echipa deconducere
Superstiţii deCrăciun şi Anul Nou
În tradiţia populară întâlnim nume - roase superstiţii şi obi- ceiuri legate de Cră - ciun şi Anul Nou. Cu toţii împodobim bradul,ornăm casa cu vâscşi oferim colindăto- rilor mere şi co - laci, dar nu întot- deauna cunoaş - tem adevăra - tele lor semnifi- caţii. /p.16
 
ACTUALITATE2
Deva
– Cât de sănătos potsă mănânc, dar, mai ales,unde aş putea găsi produseledin carne pe care mi le dorescşi în care am încredere? Sunt întrebări la care ne-am gândit,şi nu de puţine ori. Dacă ar fifost să căutăm un răspuns,atunci el ar fi fost foarte scurt,până acum câteva zile: pentrucele mai bune produse dincarne, preparate după reţe-tele naturale, trebuie mers însatul Podele, spre Brad. Acoloam găsit cei mai buni virşli, celmai gustos salam, o tobăextraordinară sau un caltaboşpregătit după reţeta bunicilornoştri. Şi cel mai importantlucru, toate sunt naturale, fărăaditivi, aşa cum eram obişnuiţi în copilărie.Din această săptămână,aceleaşi produse, la aceleaşipreţuri şi la calitatea pe caremulţi dintre noi o cunosc deja,pot fi găsite şi în Deva, la ma-gazinul Rusticarm, specialdeschis în imediata vecină-tate a pieţei agroalimentare.„Avem foarte mulţi clienţi dinDeva, care cunosc calitateaproduselor noastre şi careerau dispuşi să vină până însatul Podele pentru a-şicumpăra cele necesare. Prinurmare, ideea deschideriimagazinului de lângă piaţadin Deva a venit firesc, ca ocontinuare a relaţiei excelentestabilite cu clienţii şi a respec-tului pe care îl purtămcumpărătorilor noştri. Iar acestrespect se traduce prin cali-tatea produselor noastre”, afir-ma Cristian Indrieş, reprezen-tantul producătoruluiRusticarm SRL Podele.Ce se mai poate adăuga?Să faci reclamă bunătăţilor dela Podele este ca şi cum aispune că aurul străluceşte. Celmai bine este să vă convingeţisinguri de calitatea acestorproduse care au în compoziţiedoar carne şi condimente na-turale. Atât şi nimic mai mult.Merită încercat şi, cu sigu-ranţă, veţi mai căuta marcaRusticarm. Poftă bună!
V
irşli de Podele, cârnaţi, tobă, caltaboş, pateu, carnede mici, dar şi alte preparate naturale din carne,pregătite după vechile reţete româneşti, fără E-uri,pot fi cumpărate acum chiar din Deva, de la magazinulRusticarm, deschis lângă piaţa agroalimentară.
Virşli de Podele şi alte bunătăţidin carne, fără E-uri, la Deva
„Căluşerul transilvănean” - o tradiţie care merge mai departe
Orăştie
- De peste patrudecenii, fără întrerupere, înzilele premergătoare MareluiPraznic al Naşterii Mântuitorului,scena Casei de Cultură dinOrăştie primeşte oaspeţi deseamă. Căluşarii, aceşti„dansatori ai zborului”, cum îinumea prof. Marcel Lapteş,păstrează cu sfinţenie un obiceiancestral, pe care îl transmit dingeneraţie în generaţie ca pe untezaur de mare preţ. Iar ceeace este cu adevărat îmbucură-tor, este faptul că aceastătradiţie este şi astăzi păstrată cuaceeaşi străşnicie cu care daciiapărau, odinioară, cetăţile dinMunţii Orăştiei.Cea de-a 43-a ediţie a festi- valului „Căluşerul transilvă-nean” s-a desfăşurat duminică,18 decembrie, şi a reunit 13cete de căluşari din localităţileGeoagiu, Grădişte, Beriu, Căs-tău, Orăştioara de Jos, Pricaz,Turdaş, Romos, Mărtineşti, Dân-cu Mic, Dâncu Mare, Orăştioarade Sus. Cei peste 160 decăluşari sosiţi la Orăştie, au defi-lat prin centrul municipiului,strigăturile şi ponturile lor fiind însoţite de aplauzele publiculuiprezent în număr mare la acesteveniment.„Doresc să mulţumesc dom-nului Ioan Romoşan, preşedin-tele Cooperativei de Consum„Albina”, care a susţinut materi-al organizarea ediţiei, la felcum a făcut-o şi cu un an înainte. Ţin să mulţumesc, înacelaşi timp, şi celorlalţi spon-sori: domnul GheorgheSeplecan şi domnii notari Adrian Ciora şi Vasile Rusu. Iatăcă şi în perioadă de criză,există oameni cu suflet mare şicu deschidere faţă de păs-trarea tradiţiilor care fac atâtacinste Orăştiei.Nu în ultimul rând, reuşita fes-tivalului i se datorează şi man-agerului Casei de Cultură,Eugen Pistol, cel care s-a ocu-pat efectiv de organizarea sa,cu tot ce înseamnă aceasta” -a precizat primarul AlexandruMunteanu.Ediţia din acest an a fostorganizată de către PrimăriaMunicipiului Orăştie şi Casa deCultură „Alexandru Grozuţă”,sumele necesare desfăşurării înbune condiţiuni a festivaluluiprovenind din sponsorizări.
(Dan Burza)
 
3ACTUALITATE
Deva
- O nouă secţie deORL a fost inaugurată, marţi, înincinta Spitalului Judeţean deUrgenţă Deva, spaţiul fiindmodernizat şi dotat cu echipa-mente medicale în valoare depeste 200.000 de lei. Investiţiaa fost realizată din bugetulpropriu al instituţiei medicaleşi continuă seria secţiilor me-dicale reabilitate în cadrul spi-talului.„Este o investiţie foartebună pentru secţia ORL.Suntem mai aproape deblocul operator şi de secţia deTerapie Intensivă. Acum totuleste bine organizat şi nu maisuntem nevoiţi să umblăm princurtea spitalului sau să plim-băm pacienţii cu targa sau cuscaunul de la un corp declădire la altul”, a declaratmedicul Adrian Bogdan,medic primar ORL. În cadrul noii secţii ORL aufost executate mai multerecompartimentări, a fostintrodus un sistem de ali-mentare cu oxigen la patulbolnavilor şi s-au achiziţionatmai multe echipamente, întrecare şi o lampă specială ceeste folosită la sala de operaţiiORL. „A fost un efort realizat întimp, dar secţia a trebuit să fiemutată din vechea locaţie.Acolo vom începe lucrări dereparaţii capitale pentru caimobilul să poată fi folosit înalte scopuri medicale. Dupăce spaţiul va fi modernizat, vom muta acolo secţia deoncologie şi secţia de oftal-mologie”, a spus managerulspitalului, Silviu Didilescu. În cadrul secţiei de ORL seefectuează peste 120 de con-sultaţii lunare, în aproape 80 lasută din cazuri fiind necesarăo intervenţie chirurgicală.Modernizările secţiilor me-dicale din cadrul spitalului nuse vor opri aici. În câteva zile va intra în reparaţii capitaleclădirea veche în care afuncţionat ORL. Cât priveşteactuala secţie de oncologie,imobilul vechi, situat în curteaspitalului, va fi dărâmat pentrucă nu mai corespunde nici-unui standard de calitate.
Virşlide Podele
OU !!!
Informaţii şi comenzi la telefon: 0726.464.325
Produsnaturalsută lasută!
Spuneţi
ADIO
centralelor termice sau caloriferelor Alegeţi
ACUM
sistemul de încălzire al VIITORULUI
Pentru prezentarea produselor, demonstraţii şi comenzi apelaţi laSC DIADAN RESOURCE SRL • Tel. 0745 - 595 239 sau 0254 - 681 090
• Reducerea costurilor de încãlzire cu pânã la 50%• Beneficii importante asupra sãnãtãţii• Design elegant & Modele inedite• Perfect ecologice• Instalare rapidã, fãrã autorizaţii, fãrã costuri de întreţinere• Ioni de argint cu puternic efect antibacterian• Previne apariţia mucegaiului şi a igrasiei
O nouă secţie ORL la SpitalulJudeţean de Urgenţă
Deva
- În prag de sărbă-tori, poliţiştii Serviciului RutierHunedoara au dorit să fiealături de conducătorii auto,cărora le-au oferit felicităricu ocazia apropiatuluiPraznic al Naşterii Domnului.Acţiunea, cu un caracter pre- ventiv, a avut loc în Deva şi afost coordonată de şefulServiciului Rutier, comisar şefde poliţie Dan Micu. Potrivitacestuia, scopul acţiunii afost acela de a consolidarelaţiile de apropiere faţă departicipanţii la trafic şi de ale atrage atenţia conducăto-rilor auto cu privire la obliga-tivitatea respectării legislaţieirutiere.Acţiuni similare celei dinDeva au avut loc şi în altelocalităţi din judeţul Hune-doara.
Şoferii, felicitaţi dePoliţia Rutieră

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->