Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rlk 1-6

rlk 1-6

Ratings: (0)|Views: 181 |Likes:
Published by Hakan Kilavuz

More info:

Published by: Hakan Kilavuz on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2011

pdf

text

original

 
 Yayın Tarihi: 19/12/2011
 
Cilt 1, Sayı 6
 
Ġzmir, Bursa, Bod-rum Hattı
 
Romantik Yol
DönüĢüm
 
Orada Olmalıydım
 
Edinburg. YaĢayanve YaĢanan Bir Or-taçağ Masalı
 
Aile Yemeği
 
Atatürk’ün DiĢ Sağ-lığı
 
Aydın: Tralleis / Tral-
les / Kaisarea
 rlk  rlk  rlk  
 
rlk
 
Cilt 1, Sayı 6
 
İlk cildi 6. sayı ile tamamlıyoruz. Derginin uzunömürlü olmasını istiyordum. Ancak inancım yoktudesem yalan olmaz. Olduysa, dergide yayınlanmak için yazı yazanlar sayesinde oldu.
 
Dün, değerli dostlarım Melek, Cengiz ve Ahmet ile“kültür” kelimesi üzerinde biraz zihin egzersizi yap-tık. Kelime, dilimize batı dillerinden geçmiş. Aslenekin olarak kullanılması gerekir. Hani topluma eki-len ve hasadı pek güzel olan şey. Kültür tarımı desek yeridir. İngilizcede tarım yerine “agriculture” diyor-lar. Burada da bir kültür var. Bir olasılık, kültürünavcı toplayıcı toplumlardan tarım toplumlarına ge-çişle başladığını düşündüklerinden.
 
Serdar Turgut’un, 15 Aralık tarihli yazısında“kalitesizlik salgını” başlığıyla yazdığı kültür eksik-liği toplumumuzu yeniden göçebe hayata döndürü-yor gibi. Avcı ve toplayıcı insan grupları, çevrelerin-deki tüm kaynakları tüketince göç ederler. Bir za-man gelip göçecek yer kalmaz ise tarım zorunluluk halini alır. Yerleşik yaşam da o gün başlar. Yerleşik olduğuna göre kalıcı barınaklar yapma zamanıdır. İş barınakla bitmez. Bunu sanat ve düşünce eserleriizler. Artık ölülere saygı ve hatta tapınma olduğugibi, öldükten sonra iyi anılmak için eser bırakmaçabası da vardır.Uygar dünyada insanların depolarını tıka basa dol-duracak kadar kültürel kaynak var. Ancak almayaçalışan kimse yok. Kültürel eserlerden yararlanma-yan insan için onları korumanın da anlamı yoktur.Depo dolu olmayınca paylaşacak malzemesi de ol-maz insanın. Yani sıradan halk eser vermez. Yaz-maz, fotoğraf çekmez, resim yapmaz, şarkı söyle-mez. Ölümsüzlüğe giden kapısını kapatır.
 
Toplumca yok oluyoruz. Çocuklarımızın ayaklarını basacakları kültürel temeli oluşturmuyoruz. Ya neyapıyoruz? Çalışıyoruz. Ekmeğimizi kazanıyoruz.Günü kurtarmak için, ömrü feda ediyoruz.İşini bile sanat icra eder gibi yapmalı insan. İbadet-hane inşaatında çalışan bir duvar ustasına sormuşlar.“Ne yapıyorsun?” Ölümlü ustanın yanıtı “Taş döşü-yorum.” olur. Ölümsüz usta yapıya bakıp şöyle der.“Bir mabet inşaa ediyorum.”
 
 Hakan KILAVUZ 
 
 Karşıyaka, 18/12/2011.
 
Editörden
 
rlk
e-
DERGİSİ
 
Cilt 1, Sayı 6
 
Sahibi
Hakan KILAVUZ
Genel Yayın Yönetmeni
 
Hakan KILAVUZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 
M. Sılay YAPICIOĞLU
 
 Yayın Danışma Kurulu
 
 Aytekin AYDIN
Reklam Müdürü
 
Semih YAPICIOĞLU
 
Halkla İlişkiler Müdürü
 
Halime GÖKDEMĠR 
 
 Abone Sorumlusu
M. Sılay YAPICIOĞLU
 
 Yayına Hazırlayan
 
Hakan KILAVUZ
 Yayın Koordinatörü
 
M. Sılay YAPICIOĞLU
 
 Art Direktör
 
Orhan KÜÇÜK 
 
Grafik Tasarım
 
 Aslı KILAVUZ
 
İçerik Direktörü
 
 Ahmet AKIN
www.hakankilavuz.com.trrlkdergi@gmail.com
 Atatürk Bulv. No: 54/1
-A 
Karşıyaka
-
ĠZMĠR 
 (532) 353 65 93
 Yazı ve fotoğrafların tüm haklarıyazar ve fotoğrafçılara aittir. Yazarve fotoğrafçıdan izin almak koşuluile çoğaltılmasında ve başka ortam-larda kullanılmasında engel yoktur. Alıntılanması halinde yazar adının
belirtilmesi zorunludur.
 Yazı ve fotoğrafların içeriğindekitüm sorumluluk yazar ve fotoğrafçı-
ya aittir.
Dergi kar amaçlı değildir. Para ilesatılamaz. Elektronik ortamdandağıtımı yapılır. Kağıda basılarak dağıtılması halinde sorumluluk ba-san ve dağıtana aittir.
 
Bu Sayıda...
 
Fikret AKA.
Düzenleme
 Hakan KILAVUZ
Kapak
4
Ġzmir, Bursa, Bodrum Hattı
 Mehmet Aka
6
Romantik Yol
Hakan Kılavuz
 
8
Dönüşüm
 
Gökçe Güven Özses
 
9
Orada Olmalıydım
 
Öznel Ġmre
 
10
Edinburg. Yaşayan ve YaşananBir Ortaçağ Masalı
 
Mehmet Cengiz Tümer
 
13
 Aile Yemeği
 
Hakan Kılavuz
 
14
 Atatürk’ün Diş Sağlığı
 
Meryem Sılay Yapıcıoğlu
 
16
 Aydın: Tralleis / Tralles / Kaisa-
rea Aynur Civelek 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->