Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı

Ratings: (0)|Views: 36,057|Likes:
Published by Fatih Güner
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, katılımcılarına her gün biraz daha önem kazanan sosyal medya araçları ve stratejilerine dair, markalara ve kurumlara uygulanabilecek şekilde yetenek seti ve temel bilgi kazandırma amacı taşımaktadır.
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı, katılımcılarına her gün biraz daha önem kazanan sosyal medya araçları ve stratejilerine dair, markalara ve kurumlara uygulanabilecek şekilde yetenek seti ve temel bilgi kazandırma amacı taşımaktadır.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Fatih Güner on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2012

pdf

text

original

 
Detayl
ı
bilgi almak için: Ceylan Yurdakuler,
İ
stanbul Bilgi Üniversitesi / (212) 311 5035 / bilgiegitim@bilgi.edu.tr
Sosyal Medya Uzmanl
ı
ğ
ı
Serti
ka Program
ı
1. Dönem: Ocak - Nisan 2012
Türkiye’nin Sosyal Medya Rehberi
ı
l
ı
ş
Konferans
ı
:
17 Ocak 2012Santral Kampüs
E
ğ
itim Ba
ş
lang
ı
c
ı
:
19 Ocak 2012
E
ğ
itim Biti
ş
i:
14 Nisan 2012
İ
stanbul Bilgi Üniversitesiçal
ı
ş
anlar
ı
, ö
ğ
renci ve mezunlar
ı
na%20, di
ğ
er üniversitelerinö
ğ
rencilerine ise %10 indirimuygulanmaktad
ı
r.
İ
stanbul BilgiÜniversitesi, Bilgi E
ğ
itimprogramlar
ı
nda e
ğ
itmen, sunucu,içerik, mekan ve tarih de
ğ
i
ş
iklikleriyapma hakk
ı
n
ı
sakl
ı
tutar
gelece
ğ
in pazarlamas
ı
ile tan
ı
ş
ı
n!
Bilgi E
ğ
itim ve sosyalmedya.co’nun birlikte haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
SosyalMedya Uzmanl
ı
ğ
ı
Serti
ka Program
ı
ba
ş
l
ı
yor.Haftal
ı
k 8 saatten olu
ş
an, 13 haftal
ı
k derslerde kat
ı
l
ı
mc
ı
lar,sosyal medya alan
ı
nda Türkiye’deki en etkili isimlerden olu
ş
ane
ğ
itmen kadrosu ile, markalar
ı
n sosyal medyaya neredenba
ş
lamas
ı
gerekti
ğ
inden bütünsel bir sosyal medya stratejisiolu
ş
turmaya kadar geni
ş
bir çerçevede sosyal medya uzmanl
ı
ğ
ı
 kariyerine yelken aç
ı
yorlar.Bilgi E
ğ
itim çat
ı
s
ı
alt
ı
nda
İ
stanbul Bilgi Üniversitesi’ninolanaklar
ı
yla sunulan “
Sosyal Medya Uzmanl
ı
ğ
ı
Serti
kaProgram
ı
” standart e
ğ
itim müfredatlar
ı
n
ı
n ötesine geçerek,sosyal medya uzman
ı
olmak isteyenlerin yetenek setlerinigeli
ş
tiren çal
ı
ş
malar
ı
içeriyor.
Program Süresi: 13 Hafta (104 Saat)Yer:
İ
stanbul Bilgi Üniversitesi Santral KampüsüProgram Ücreti: 2.500 TL (KDV Dahil)
sosyalmedya.co/akademi
Detayl
ı
bilgi almak ve kay
ı
t için:
Ceylan Yurdakuler,
İ
stanbul Bilgi Üniversitesi(212) 311 5035 / bilgiegitim@bilgi.edu.tr
(0212) 444 0 428bilgi.edu.tr
İ
stanbul Bilgi Üniversitesi Santral KampüsüKaz
ı
m Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüp /
İ
stanbul
Sayfa 1

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->