Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jude Watson - Az elkeseredett küldetés

Jude Watson - Az elkeseredett küldetés

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:
Published by Födő Béla

More info:

Published by: Födő Béla on Dec 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

 
 Jude Watson
 
Last of the Jedi --
The Desperate Mission
 
Az utolsó Jedi --
 Az elkeseredett küldetés
 
 
1. FEJEZET
 Az alkonyat mindig meglepetésként érte. Ezen a két nappal rendelkezı világon eléghamar bekövetkezett, az egyik nap lenyugodott, mire a másik gyorsan üldözni kezdte ahorizontig. Az éles napfény miatt hosszú árnyékok szürkére festették a kanyonok földjét.Újabb napnak vége. Újabb nap következik. Mindegyik ugyanaz.Obi-Wan Kenobi lehorgasztotta a fejét ahogy kilépett a tatooine-i lakásából. Eljött azidı, hogy megtegye az utat a Jundland kopár vidékein. Eljött az idı, hogy kémkedjen egy párologtató farm után, ahol egy kisbaba szokott kúszni. Eljött az idı, hogy megnyugtassamagát, mert egy újabb nap elteltével Luke Skywalker továbbra is rendben van.Megnézte, hogy jól bezárta-e az ajtót. A buckalakók ugyan tartottak tıle, mégis jobbügyelni a biztonságra. Senki nem volt biztonságban a fosztogatók vad rajtaütéseitıl.A lakása kicsi volt és egyszerő, egy kis kunyhó, amit a kanyon falából faragtak ki.Kényelmessé alakította – de nem azért, mert szüksége volt kényelemre, hanem így legalábbelfoglalta magát. Az elsı hónapokban azzal nyugtatta magát, hogy kiseperte a homokot a padlóról, átalakította a főtésrendszert, megjavította a repedezett falat, ami reggelente beengedte a napfényt és a gyakori homokviharnál szinte ömlött rajta a homok.Véletlenül találta meg ezt az otthont, de szerencse is kellett hozzá. Egyszerően csak azeopie hátán elkezdett egyre szélesedı körben körözni a Lars farm körül, amíg nem talált egyolyan helyet, ami elég közel van, hogy gyalog elérje a farmot, de elég távol, hogy a család nevegyen észre semmit a jelenlétébıl. Valószínőleg egy átmeneti lakó hagyta hátra, aki farmotakart nyitni, esetleg kereskedni akart a jawákkal. Semmi kétség, rá kellett jönnie, hogy aTatooine-on csak legkeményebbek és a legszerencsésebbek éltek túl.Owen és Beru Lars tudta, hogy itt lakik. A kapcsolatuk eléggé kínos volt; tudták, hogyı mentette meg Luke-ot, de Luke nagybátyja és nagynénje azt is tudta, hogy ezzel milyenfenyegetést is elhozott a Tatooine-ra. Tudomásuk volt arról is, hogy néha megnézi a fiút, deabban megegyeztek, hogy észre sem fogják venni, így Luke is megtanulhatja nem észre venniıt. Hálás volt az elıvigyázatosságukért, mivel ez azt jelentette, hogy más idegenek ellen is ígyviselkednek majd.De ki hibáztathatja ıket? gondolta Obi-Wan, miközben végigcammogott a sivatagon.Luke az erıszak és a nyomor idejében született. Természetes, hogy meg akarják védeni. Nemakarják, hogy a Birodalom kezébe kerüljön – vagy a buckalakókéba. Vagy hogy úgy végezze,mint Obi-Wan, a harcos akibıl egy megkeseredett öregember lett.Volt valami egyáltalán önmagában? Az éjjeli priccsén gondolkodott el ezen, miközbena durva kımennyezetett nézte. Hogy lehet egy élılény egyszerre érzéketlen és fájdalommalteli?Annyi minden volt, amirıl gondoskodnia kellett. Most pedig szinte mindenki, akitszeretett, meghalt.A nevek és arcok mind feltőntek az elméjében. Qui-Gon. Siri. Tyro Caladian. MaceWindu.A tanítványok – Darra Thel-Tanis. Tru Veld. A mestereik – Ry-Gaul. Soara Antana.A tisztogatásban lemészárolt többi Jedi. Mivel mindössze ez volt az egész – mészárlás,sokkoló, pusztító, gyors... de nem elég gyors az áldozatoknak.A legkedvesebb barátai, Bant és Garen. A zsarnoki Jocasta Nu. A szelíd Ali Alann ésBarriss Offee. A harcosok – Shaak Ti, Kit Fisto, Luminara Unduli. És a nagy Jedi Mesterek – Ki-Adi-Mundi, Adi Gallia, Plo Koon...Elmentek. Ez a szó harangként kongott a fejében.Elmentek.Elmentek.
 
Jedik, akikkel együtt harcolt, együtt tanult, együtt nevetett – a halottak névsorának felidézése minden egyes szívverésnél fájdalmasan hasított bele.És aztán, ahogy a hajnal fénye megvilágította a mennyezetét, elérkezett, mint mindig,a legrosszabb dologhoz. A dolog, amivel a szembenézést nem kerülhette el, a dolog, ami alegborzalmasabb fájdalmat okozta.A fiú, akit úgy nevelt fel és szeretett, mintha csak a fia lenne, árulóvá vált. Gyilkossá.Szörnyeteggé. A sötét oldal bábjává, Obi-Wan útmutatásának, tanításának hibájává. A fiú,Anakin Skywalker az Uralkodó kezei között halt meg, és ugyanott született meg Darth Vader,a Sith Nagyúr.Elıször Obi-Wan még azt hitte, hogy Anakin meghalt a Mustafar lávájának lángjában.Csak hónapokkal késöbb tudta meg, mi is történt, hogy az Uralkodó életben tartotta,legalábbis azt a részét, amit akart – a haragot és erıt. Obi-Wan látta Darth Vader képét egyadathordozón, amit Mos Eisley egyik utcáján talált – egy HoloNet tudósítást tartalmazott – ésakkor egyszerre, egy ıt beteggé tevı sokk kíséretében megtudta, hogy Darth Vader nagyúr egykor Anakin Skywalker volt.Csak egyvalaki a galaxisban érthette meg a fájdalmát, de ı is számőzetésben volt, ésnem szabadott kapcsolatba lépnie vele. Yoda a Dagobah-n volt, egy mocsár közepén éltelzárva mindentıl, annyira, hogy senki nem talána ott rá.És a szellem, aki segített neki, aki megígérte, hogy segít neki – Qui-Gon – nem jelentmeg neki. Ehelyett csak a hangját hallotta. Nem állsz készen a tanulásra.De igen, mester. Most már nincs más semmim.Ezért, Padawanom, nem állsz készen. Nehéz volt nem érezni türelmetlenséget, de még nehezebb nem érezni haragot Qui-Gon iránt. Obi-Wan minden nap ezzel az érzéssel küzdött. A mestere volt az, aki megígértettevele, hogy elfogadja Anakint tanítványként. És most Qui-Gon volt az, aki elhallgatta aWhillek İsi Rendjétıl tanult tudást, amivel Obi-Wan talán egy kis békére lelhetne.Megtanulhatná, hogyan váljon eggyé az Erıvel, de közben megtarthatná öntudatát.Vajon ez azt jelenti, hogy megszabadulna a fájdalomtól? gondolkodott Obi-Wan.Obi-Wan meglátta maga elıtt a Lars tanyát. Egy pillanatra megállt, hogy biztosratudja, Owen nem ırködik a határon. Késı volt, az árnyékok hosszúra nyúltak, a napok már asziklák mögé húzódtak. Beru és Owen mindig ügyet arra, hogy sötétedés után a földalattiépületben legyen.Elırébb lépett, úgy érezte magát, mint az árnyékok, amelyek ujjakként nyúltak ki ahegyek közül. Lehajolt, lefeküdt a földre, és a perem felett lenézett a lenit fı udvarra.A baba haja napfénnyel teli volt, és még ebben az alkonyi éjszakában is csillogott. Nevetve mászott egy labda után, amit Beru gurított el. Vajon csak Obi-Wan képzelıdött, vagya fiú tényleg lelassította a labdát, anélkül, hogy hozzáérne? Ha az Erıt használta – tudta, hogyLuke Erı-érzékeny – azt viszont nem tudta, hogy a fiú tudja-e ezt. Még nem. Még sokáignem, ha egyáltalán valaha is tudni fogja képzés nélkül.Beru nevetve hátrább lépett az ajtó felé. Mint mindig, most is fızött valamit, és most pár percre el is tőnt, hogy megnézze. Luke odakúszott az ajtóhoz, hogy nézze, mit csinál. Úgytőnt, valamilyen különös módon muszáj volt látótávolságon belül tudnia.Obi-Wan hallotta Beru nevetését és látta Luke botladozását, mialatt vele nevetett. Demindez nem volt elég ahhoz, hogy elmosolyodjon. Az, hogy látta Luke-ot, elégedettséggeltöltötte el, de a mosolyt és a nevetést már hátrahagyta, valahol egy másik életben.Az elégedettség elég volt neki. Megígérte Padménak, hogy a gyerekei biztonságbanlesznek, és teljesítette is. Leia az Alderaanon nevelkedett, mind adoptált gyereke BailOrganának, a legkedvesebb és legnagylelkőbb embernek, akit Obi-Wan valaha ismert, és

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->