Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
skripta hrm

skripta hrm

Ratings:
(0)
|Views: 227|Likes:
Published by Nina Preljevic

More info:

Published by: Nina Preljevic on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

 
Osnovna polazna razmatranjao menadžmentu
F.Taylor: Utemeljivač menadžmenta kao naučne discipline / u drugoj polovini 19 vijeka/. 
Šta je menadžment?
“Umjeće oblikovanja poslova pomoću ljudi” Mary P. FolletŠta je menadžment?Menament predstavlja poslovne aktivnosti /menadžerske funkcije/, kojeobavljaju /menadžeri/, u okviru odgovarajućeg poslovno organizacionog oblika/organizacije/, angažujući potrebne resurse /resursi/, uz težnju da se osiguraodgovarajući balans /efektivnosti / i /efikasnosti/ u /kratkom/ i /dugom/ roku” A. Šunje.Menadžerske funkcije:.Srodne poslovne aktivnosti grupisane su u menadžerske funcije.Menadžerske funkcije su međusobno uslovljene i isprepletene.
Generalne menadžerske funkcije su:
strategijski menadžment,
strategijsko planiranje,
organizovanje,
menadžment ljudskih resursa,
vođenje,
kontrolaMenadžerske funkcije prema Henry Fayolu:.
.
Administrativna funkcija
je najvažnija u preduzeću. Ona ima ulogu mozga ikrvotoka a
sastoji se
 
od pet slijedećih
, međusobno isprepletenih
dijelova
: /H.. Fayol1916 godine/
planiranja,
organizovanja,
komandovanja,
koordiniranja, i
kontrole
Menadžment ljudskih resursa prema S. Ćamiloviću:
Menadžment ljudskih resursa obuhvata izbor ciljeva, utvrđivanje politike,planiranja, organizovanja, koordinacije i kontrole djelatnosti, u okviru područja ljudskihresursa, preduzimanjem upravljačkih akcija, radi postizanja izabranih ciljeva iostvarivanja same svrhe postojanja upravljačke funkcije, kao podsistemafunkcionisanja organizacije.Zadaci menadžmenta ljudskih resursa:
Planiranje /definisanje vizije, misije, ciljeva, strategije i uslova u kojima ćese ti ciljevi ostvariti/,
 
Organizovanje /pripremanje resursa, definisanje zadataka i koordiniranjaindividualnih i timskih napora/,
Upravljanje (ljudskim kapitalom) znanjem /izgradnja odnosa i motivacije ljudi za ostvarenje sopstvenih ciljeva i poslovnoguspjeha/,
Zadaci menadžmenta ljudskih resursa:
Poboljšanje procesa i kvaliteta rada /upravljanje sredstvima i aktivnostima kako bise ulazni resursi pretvorili u željene poslovne rezultate/,
Kontrola i vrednovanje dostignuća /definisanje kriterija za vrednovanje ostvarenihrezultata, zadovoljstva korisnika i poboljšanje procesa rada/.Planiranje:
Definisanje vizije, misije, postavljanje ciljeva, definisanje strategije za dostizanjepostavljenih ciljeva..
Planovi određuju organizacionu strukturu privrednog i neprivrednog subjekta.
Vizija je dalekosežan pogled u budućnost. Pokazuje šta želimo biti u budućnosti.Zadatak planiranja:
Centralna menadžerska funkcija.
Zadatak:osmisliti viziju organizacije, definisati misiju, oblikovati poslovnustrategiju koja će rezultirati ostvarenjem vizije i misije. Primjer definisane vizije!
Primjer definisane vizije opštine:
Vizija opštine XXXXXX, do 2015 godine, glasi:
«OPŠTINA XXXXXX JE SKLADNA PODUZETNIČKA ZAJEDNICA SA OKOHILJADU FIRMI (JEDNA FIRMA NA DESET STANOVNIKA) U MODERNIMPOSLOVNIM ZONAMA, UZ GLAVNE KOMUNIKACIJE I RIJEČNE TOKOVE, SAPOTPUNO RIJEŠENOM INFRASTRUKTUROM I KOMUNIKACIJAMA SAOKRUŽENJEM, SA
 
NAJVIŠIM STEPENOM OBRAZOVANOSTI I ZAPOSLENOSTINA REGIJI, SA EVROPSKIM STANDARDOM I KVALITETOM ŽIVOTA, POSEBNOZA DJECU I MLADE I POTPUNO ZBRINUTIM STARIJIM STANOVNIŠTVOM.»
Primjer definisane vizije: 
Firma XY će do 2020. godine postati najveći proizvođač zdrave hrane u regionu jugoistočne Evrope.Misija:
Misija je “svrha organizacije ili fundamentalni rezon egzistencije” odnosno misijau uprošćenoj formi opisuje prirodu i koncept budućeg poslovanja organizacije. Misijatreba odgovoriti šta je posao preduzeća /javne uprave? Zašto preduzeće /javna upravapostoji?
Primjer definisane misije!Primjer definisane misije:
 
Motorola, : “Biti svjetski snabdjevač proizvoda, sistema i usluga zakomuniciranje, izračunavanje i kontrolu, za ljude i sredstva u pokretu», pojedinca.
Primjer definisane misije:
“SONY”: “Sony” je pionir, uvijek u potrazi za nepoznatim. “Sony” nikada neželi da slijedi ostale, nego trasira put u nova područja koja još nisu istražena.“Sony” se nada da će naći svoj put ka napredovanju. Zahvaljujući napredovanju“Sony” želi da služi čovječanstvu ... “Sony” ima princip da poštuje i podstičesvačije mogućnosti - pravi čovjek na pravom mjestu - i uvijek se trudi da iskoristinajbolje od svakog pojedinca. “Sony” vjeruje u svakog pojedinca i neprestanodozvoljava svakome da razvije svoje mogućnosti. To je ono što čini osnovnusnagu “Sony”-ja...
Primjer definisane misije:
Stručan i profesionalan servis građana, rješavanja njihovih problema iprihvatanje njihovih inicijativa, uz zavidnu ekspeditivnost i efikasnost u pružanjuadministrativnih i javnih usluga,maksimalnu transparentnost u odlučivanju,radu, i javnoj potrošnji,
Postizanjem pune javnosti rada, odgovornosti i kontrole od strane građana injihovo maksimalno ukljivanje u odlučivanju o svim bitnim pitanjima iznadležnosti općinske uprave i razvoja Doboj Juga,
Brz i kvalitetan servis investitora i poduzetnika uz kompletnu uslugu ipodršku pri investiranju, te stvaranje ambijenta za podsticajno poslovnookruženje, uz maksimalno uključivanje poduzetnika, u planiranje i ostvarivanjerazvoja općine,
Razvojno partnerstvo javnog, privatnog i nevladinog sektora,
Stalno usavršavanje i visoku motiviranost uposlenih,
Važan činilac izgradnje civilnog društva, stvaranjem ambijenta i uslova zarazvoj građanskih inicijativa i rad NVO, rješavanjem problema mladih i njihovimuključivanjem u sve aspekte društvenog života.
Ciljevi:
Ciljevi su krajnje tačke prema kojima je usmjerena djelatnost organizacije.Ciljevima se konkretizuje misija preduzeća.
Ciljevi mogu biti:-dugoročni, srednjoročni i kratkoročni,-strateški, taktički i operativni...Ciljevi moraju biti horizontalno i vertikalno konzistentni. Niži cilj je uvjek u funkcijinadređenog cilja.Primjer ciljeva sa aspekta kvaliteta, za jedan organ uprave:
100% zadovoljnih anketiranih kupaca,
95% rješenih predmeta u zakonskom roku,
200 dana edukacije zanavljanja znanja iz oblasti kancelarijsko poslovanja,arhivskog poslovanja i vođenja upravnog postupka,
Povećati stepen naplate spornih potraživanja za 15 posto u 2007. godini uodnosu na 2006. godinu...

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Edin Durmić liked this
Ivana Stvorić liked this
Strahinja Petrovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->