Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
P. 1
Makalah Tablet Salut Gula

Makalah Tablet Salut Gula

Ratings:
(0)
|Views: 2,804|Likes:
Published by Bayyinah Ardian

More info:

Published by: Bayyinah Ardian on Dec 25, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
 Aolepi wkce`kte
Pkhcip tkcyp byck
@ETYTYN OCIM
K`kl @zycgk{em Klxe ;6=;686666Hkuuenkm ;6=;68666687In`km Vyxnklktkxe ;6=;68666668Mitpu Vxetak Kvxenk ;6=;68666665Lkxek Ycgk ;6=;6866666=Obu Kn`meak Vypxk ;6=;68666644Gkxlkte WEE KVilhelhenb: Ehy Owk Tyzknpe Hipk# L.Te# Kvp Gkaycpkt Ai`oapixkn `kn Ecly AitimkpknYnewixtepkt Etckl Nibixe Tukxeg Me`kukpycckm Jkakxpk@itilhix 86;;
 
Vin`kmycykn
Pkhcip tkcyp k`kckm pkhcip uknb `etkcyp `inbkn tkpy kpky cihem ckvetkn `kxe dklvyxkn hixhkbke zkptivixpe `klkx kpky tenpipea# bol# bickpen# vinbete uknb pe`ka ckxyp `kn pe`ka kapeg# byck# vilcktpet#voceoc# lkckl# zkp virkxnk uknb `evixhocimakn ocim vixkpyxkn# `kn ak`knb,ak`knb vinklhkm xktktixpk zkp kapeg. Zkp,zkp uknb `ebynkakn tihkbke vinukcyp hektknuk `epixkvakn tihkbke tykpy ckxypknkpky tytvinte `kckl aon`ete `inbkn vilhkrk uknb ly`km linbykv.Kcktkn vinukcypkn hixaetkx `kxe itpipeak jybk ynpya linbin`kceakn aipixti`ekkn mkukpe zkp kapeg#licevype:
o
 
Licen`ynbe zkp kapeg `kxe cenbaynbkn tiaicecenbnuk -pixypklk y`kxk# aicilhkvkn# `kndkmkuk% ynpya linenbakpakn tpkhecepkt.
o
 
Linypyve depk xktk `kn kxolk uknb pe`ka linuinknbakn.
o
 
Linenbakpakn aily`kmkn vktein ynpya linickn vxo`ya.
o
 
Linuilvyxnkakn e`inpepkt vxo`ya `kxe vkhxea lknygkapyx lickcye vixknpkxk `kn aivk`kvktein.
o
 
Lilvixly`km vinknbknkn# pixypklk `kckl jkcyx vinbilktkn / vinbetekn aidivkpkn penbbe`kn vixmepynbkn opolkpet `kckl kvopia `kn xylkm tkaep.
o
 
Linek`kakn `ihy timenbbk lilenelkcakn aonpklenkte tecknb.
o
 
Linbyxknbe xeteao enpixkate knpkxk aolvonin uknb pka pixdklvyxakn. Mkc ene `kvkp `edkvke`inbkn linbbynkakn zkp -pixypklk zkp kapeg% uknb `etkcyp.
o
 
Linuilvyxnkakn aiypymkn liaknea vxo`ya akxink vxo`ya uknb `etkcyp vk`k ylylnukcihem pkmkn pixmk`kv vinknbknkn uknb aktkx# tivixpe boxitkn `kn ixote.
o
 
Lilo`egeakte vicivktkn zkp kapeg# tivixpe tkcyp inpixea# aixjk hixycknb `kn civkt cklhkp.
o
 
Licen`ynbe zkp kapeg `kxe cenbaynbkn dkexkn cklhynb `inbkn tykpy tkcyp inpixea uknb pkmknktkl.
o
 
Linenbakpakn lypy vinklveckn pkhcip `inbkn vinbbynkkn rkxnk amytyt `knlinbaonpxktakn vindipkakn cobo.
Vxotit vinukcypkn gkxlktiypea
Tkcyp byck `eknbbkv tihkbke tykpy lipo`i pixpyk ynpya tkcyp pkhcip# uknb lievype vinbin`kvknckxypkn tkcyp byck `kckl kex vk`k hypex,hypex pkhcip pixypklk linbbynkakn byck tihkbke hkmknlinpkm. Vxotit ene lilkakn rkapy cklk. Ynpya lickayaknnuk `ehypymakn bkhynbkn `kxe hkmknvinukcyp `kckl jylckm uknb hitkx kn aipixklveckn ovixkpox. Kakn pipkve# vixhkeakn goxlyckte `kn
 
pianea vilvxotitkn pickm linbyxknbe rkapy vxo`yate tidkxk tebnegeakn `kckl rkapy vilvxotitkn#`kxe hihixkvk mkxe linjk`e ayxknb `kxe timkxe.
Aolvonin pkhcip tkcyp
 
Pkhcip enpe
Pkhcip uknb kakn `etkcyp `etihyp pkcip enpe. Pkhcip enpe mkxyt lileceaeakxkapixetpea getea uknbhkea. @kckl vxotit vinukcypkn# pkhcip hixbycenb,bycenb `e`kckl vknde kpky linbkcex pixjyn`kckl kxyt y`kxk `kxe vinukcyp tytvinte y`kxk aipeak aonvotete tkcyp `epixkvakn. Bynklinkmkn ixote pkhcip uknb aykp `kxe pkhxkakn `inbkn pkhcip cken kpky `en`enb vinukcyp-vknde tkcyp%# pkhcip mkxyt lilvynuke `kuk pkmkn pixmk`kv boxitkn `kn tylhenb.Tkcyp byck `inbkn akn`ynbkn zkp vk`kp uknb penbbe cihem cklhkp aixenb `kn `kvkp linbetevixlyakkn pkhcip uknb ti`eaep pe`ka tilvyxnk uknb lynbaen pixjk`e `kckl gkti `ene vxotitvinukcypkn. Tihkbke pklhkmkn vk`k vixlyakkn uknb ceden# hinpya getea pkhcip jybk vinpenb.Kvkheck aolvotete tkcyp `epixkvakn vk`k tykpy hipt pkhcip `kckl vknde tkcyp# vixlyakknpkhcip kakn `epypyv ocim vinukcyp tickvyp vocelixea uknb liciakp. Tihicyl vixlyakknpkhcip aixenb# vinukcyp uknb `epixkvakn hixyhkm `kxe tykpy dkexkn cinbaip linjk`e tipinbkmvk`kp uknb tknbkp ciakp# `kn kamexnuk linjk`e vixlyakkn aixenb uknb pe`ka linilvic.Pkhcip mkxyt `kckl bixkakn uknb aontpkn ticklk gkti vinbixenbkn `ene timenbbk pe`kapixjk`e kbcolixkte pkhcip.Hinpya pkhcip ene uknb e`ikc ynpya vinukcypkn k`kckm tgixet -hyckp%#kpky hyckp dilhynb. Hinpya ene lilynbaenakn pkhcip hixbycenb,bycenb hihkt `kckl vkndevinukcyp `inbkn tinpymkn pkhcip ai pkhcip uknb lenelkc.Hinpya uknb vkcenb hyxya k`kckmpkhcip tibe ilvkp vixlyakkn `kpkx akxink hkmkn vinukcyp kakn pixaylvyc `eknpkxkvixlyakkn `kn lixiakpakn pkhcip,pkhcip epy linjk`e tkpy tivixpe pylvyakn `oleno. Ynpyakcktkn ene# jeak pkhcip uknb pkhcip uknb `etkcyp lilvynuke vixlyakkn uknb tilkaen hyckpkpky tilkaen dilhynb lktkckm kbcolixkte pkhcip uknb `emk`kve kakn tilkaen hixayxknb.Goxlyckte pkhcip ailvk licevype hknuka enbxi`ein ticken zkp kapeg ynpya lilhykp tykpyhinpya ti`ekkn uknb ly`km `eailvk# ycip `kn divkp pix`etocyte. Tegkp vixlyakkn pkhciphixbknpynb vk`k tegkp aelek enbxi`ein uknb `ebynkakn `kckl goxlyckte. Kbkx vinukcypliciakp vk`k pkhcip# aolvetet vinukcyp mkxyt lilhktkme vixlyakkn. Vixlyakkn pkhcipuknb me`xogoh tycep `etkcyp `inbkn vinukcyp hixhktet kex akxink pe`ka lilhktkmevixlyakkn. Aolvotete goxlyck vinukcyp `kvkp `etitykeakn `inbkn dkxk linklhkmaknvixlyakkn vinukcyp `kn lilvixhkeae k`mite vinukcyp.Pkhcip enpe mkxyt tigixk pix`etenpibxkte `kckl tkcyxkn dixnktipickm vinukcyp pixcivkt kpkypixckxyp. Pkhcip enpe uknb `etkcyp ylylnuk cihem cklk pix`etenpibxkte jeak `ehkn`enbakn

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andi Anggriani liked this
Farah Naufal Kartiwa liked this
Andi Syamsudin liked this
Zhy Fauziyah liked this
Agoeng Jurangmangu liked this
Amalia Mia Zena liked this
Agoeng Jurangmangu liked this
fifi_wulandari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->