Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
P. 1
Makalah Tablet Salut Gula

Makalah Tablet Salut Gula

Ratings:
(0)
|Views: 2,771|Likes:
Published by Bayyinah Ardian

More info:

Published by: Bayyinah Ardian on Dec 25, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
 Aolepi wkce`kte
Pkhcip tkcyp byck
@ETYTYN OCIM
K`kl @zycgk{em Klxe ;6=;686666Hkuuenkm ;6=;68666687In`km Vyxnklktkxe ;6=;68666668Mitpu Vxetak Kvxenk ;6=;68666665Lkxek Ycgk ;6=;6866666=Obu Kn`meak Vypxk ;6=;68666644Gkxlkte WEE KVilhelhenb: Ehy Owk Tyzknpe Hipk# L.Te# Kvp Gkaycpkt Ai`oapixkn `kn Ecly AitimkpknYnewixtepkt Etckl Nibixe Tukxeg Me`kukpycckm Jkakxpk@itilhix 86;;
 
Vin`kmycykn
Pkhcip tkcyp k`kckm pkhcip uknb `etkcyp `inbkn tkpy kpky cihem ckvetkn `kxe dklvyxkn hixhkbke zkptivixpe `klkx kpky tenpipea# bol# bickpen# vinbete uknb pe`ka ckxyp `kn pe`ka kapeg# byck# vilcktpet#voceoc# lkckl# zkp virkxnk uknb `evixhocimakn ocim vixkpyxkn# `kn ak`knb,ak`knb vinklhkm xktktixpk zkp kapeg. Zkp,zkp uknb `ebynkakn tihkbke vinukcyp hektknuk `epixkvakn tihkbke tykpy ckxypknkpky tytvinte `kckl aon`ete `inbkn vilhkrk uknb ly`km linbykv.Kcktkn vinukcypkn hixaetkx `kxe itpipeak jybk ynpya linbin`kceakn aipixti`ekkn mkukpe zkp kapeg#licevype:
o
 
Licen`ynbe zkp kapeg `kxe cenbaynbkn tiaicecenbnuk -pixypklk y`kxk# aicilhkvkn# `kndkmkuk% ynpya linenbakpakn tpkhecepkt.
o
 
Linypyve depk xktk `kn kxolk uknb pe`ka linuinknbakn.
o
 
Linenbakpakn aily`kmkn vktein ynpya linickn vxo`ya.
o
 
Linuilvyxnkakn e`inpepkt vxo`ya `kxe vkhxea lknygkapyx lickcye vixknpkxk `kn aivk`kvktein.
o
 
Lilvixly`km vinknbknkn# pixypklk `kckl jkcyx vinbilktkn / vinbetekn aidivkpkn penbbe`kn vixmepynbkn opolkpet `kckl kvopia `kn xylkm tkaep.
o
 
Linek`kakn `ihy timenbbk lilenelkcakn aonpklenkte tecknb.
o
 
Linbyxknbe xeteao enpixkate knpkxk aolvonin uknb pka pixdklvyxakn. Mkc ene `kvkp `edkvke`inbkn linbbynkakn zkp -pixypklk zkp kapeg% uknb `etkcyp.
o
 
Linuilvyxnkakn aiypymkn liaknea vxo`ya akxink vxo`ya uknb `etkcyp vk`k ylylnukcihem pkmkn pixmk`kv vinknbknkn uknb aktkx# tivixpe boxitkn `kn ixote.
o
 
Lilo`egeakte vicivktkn zkp kapeg# tivixpe tkcyp inpixea# aixjk hixycknb `kn civkt cklhkp.
o
 
Licen`ynbe zkp kapeg `kxe cenbaynbkn dkexkn cklhynb `inbkn tykpy tkcyp inpixea uknb pkmknktkl.
o
 
Linenbakpakn lypy vinklveckn pkhcip `inbkn vinbbynkkn rkxnk amytyt `knlinbaonpxktakn vindipkakn cobo.
Vxotit vinukcypkn gkxlktiypea
Tkcyp byck `eknbbkv tihkbke tykpy lipo`i pixpyk ynpya tkcyp pkhcip# uknb lievype vinbin`kvknckxypkn tkcyp byck `kckl kex vk`k hypex,hypex pkhcip pixypklk linbbynkakn byck tihkbke hkmknlinpkm. Vxotit ene lilkakn rkapy cklk. Ynpya lickayaknnuk `ehypymakn bkhynbkn `kxe hkmknvinukcyp `kckl jylckm uknb hitkx kn aipixklveckn ovixkpox. Kakn pipkve# vixhkeakn goxlyckte `kn
 
pianea vilvxotitkn pickm linbyxknbe rkapy vxo`yate tidkxk tebnegeakn `kckl rkapy vilvxotitkn#`kxe hihixkvk mkxe linjk`e ayxknb `kxe timkxe.
Aolvonin pkhcip tkcyp
 
Pkhcip enpe
Pkhcip uknb kakn `etkcyp `etihyp pkcip enpe. Pkhcip enpe mkxyt lileceaeakxkapixetpea getea uknbhkea. @kckl vxotit vinukcypkn# pkhcip hixbycenb,bycenb `e`kckl vknde kpky linbkcex pixjyn`kckl kxyt y`kxk `kxe vinukcyp tytvinte y`kxk aipeak aonvotete tkcyp `epixkvakn. Bynklinkmkn ixote pkhcip uknb aykp `kxe pkhxkakn `inbkn pkhcip cken kpky `en`enb vinukcyp-vknde tkcyp%# pkhcip mkxyt lilvynuke `kuk pkmkn pixmk`kv boxitkn `kn tylhenb.Tkcyp byck `inbkn akn`ynbkn zkp vk`kp uknb penbbe cihem cklhkp aixenb `kn `kvkp linbetevixlyakkn pkhcip uknb ti`eaep pe`ka tilvyxnk uknb lynbaen pixjk`e `kckl gkti `ene vxotitvinukcypkn. Tihkbke pklhkmkn vk`k vixlyakkn uknb ceden# hinpya getea pkhcip jybk vinpenb.Kvkheck aolvotete tkcyp `epixkvakn vk`k tykpy hipt pkhcip `kckl vknde tkcyp# vixlyakknpkhcip kakn `epypyv ocim vinukcyp tickvyp vocelixea uknb liciakp. Tihicyl vixlyakknpkhcip aixenb# vinukcyp uknb `epixkvakn hixyhkm `kxe tykpy dkexkn cinbaip linjk`e tipinbkmvk`kp uknb tknbkp ciakp# `kn kamexnuk linjk`e vixlyakkn aixenb uknb pe`ka linilvic.Pkhcip mkxyt `kckl bixkakn uknb aontpkn ticklk gkti vinbixenbkn `ene timenbbk pe`kapixjk`e kbcolixkte pkhcip.Hinpya pkhcip ene uknb e`ikc ynpya vinukcypkn k`kckm tgixet -hyckp%#kpky hyckp dilhynb. Hinpya ene lilynbaenakn pkhcip hixbycenb,bycenb hihkt `kckl vkndevinukcyp `inbkn tinpymkn pkhcip ai pkhcip uknb lenelkc.Hinpya uknb vkcenb hyxya k`kckmpkhcip tibe ilvkp vixlyakkn `kpkx akxink hkmkn vinukcyp kakn pixaylvyc `eknpkxkvixlyakkn `kn lixiakpakn pkhcip,pkhcip epy linjk`e tkpy tivixpe pylvyakn `oleno. Ynpyakcktkn ene# jeak pkhcip uknb pkhcip uknb `etkcyp lilvynuke vixlyakkn uknb tilkaen hyckpkpky tilkaen dilhynb lktkckm kbcolixkte pkhcip uknb `emk`kve kakn tilkaen hixayxknb.Goxlyckte pkhcip ailvk licevype hknuka enbxi`ein ticken zkp kapeg ynpya lilhykp tykpyhinpya ti`ekkn uknb ly`km `eailvk# ycip `kn divkp pix`etocyte. Tegkp vixlyakkn pkhciphixbknpynb vk`k tegkp aelek enbxi`ein uknb `ebynkakn `kckl goxlyckte. Kbkx vinukcypliciakp vk`k pkhcip# aolvetet vinukcyp mkxyt lilhktkme vixlyakkn. Vixlyakkn pkhcipuknb me`xogoh tycep `etkcyp `inbkn vinukcyp hixhktet kex akxink pe`ka lilhktkmevixlyakkn. Aolvotete goxlyck vinukcyp `kvkp `etitykeakn `inbkn dkxk linklhkmaknvixlyakkn vinukcyp `kn lilvixhkeae k`mite vinukcyp.Pkhcip enpe mkxyt tigixk pix`etenpibxkte `kckl tkcyxkn dixnktipickm vinukcyp pixcivkt kpkypixckxyp. Pkhcip enpe uknb `etkcyp ylylnuk cihem cklk pix`etenpibxkte jeak `ehkn`enbakn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->